#8 Magické Slovo: Pravda? O pravdu se často přeme...

Jako malí se často o pravdu přeme a mnohdy jsou to nekonečné debaty na téma: “Kdo má pravdu?”

A tato “pře” nekončí ani v dospělosti – děje se tak jen jinou formou, než tomu bylo v dětství…

Ale kdo má skutečně pravdu?

Pravda je velmi zvláštní věc. Je zvláštní pravě tím, že každý má nějakou svou, kterou si zpravidla houževnatě obhajuje – zejména přijde-li na to, že by o ni mohl přijít…

Friedrich Nietsche (proslulý filosof) o pravdě pronesl toto:

“Co je pravda? Pravda je vyjádření skutečnosti. Snaha zachytit co nejvěrněji stav věcí, shoda poznání a skutečnosti. Tento popis člověkem není snad nikdy dokonalý.

Pravda tedy jen zůstává snahou o zachycení reality a faktů. Lišíme se vzájemně schopností vnímat a popisovat skutečnosti. Každý pak má jakoby svou pravdu.

Každý má své vlastní mínění. Ovšem i nadále tu zůstává pouze jedna skutečnost. Realita se nezmění tím, že o ní každý mluví jinak.

Rozdílný pohled na věc nemění nic na tom, že je tu pouze jedna skutečnost. Je tu jen jedna země a my na ní máme jen tento jeden život.

Nebe je sice třeba modré, ale lidé mohou říci je blankytné nebo azurové…”

Pravda je, že pro mistra znamená život v pravdě jedinou možnost...

Pokud tuto možnost zvolí, automaticky se vydá na cestu, pro kterou je zpočátku charakteristické, že je spíše jedním velkým hledáním, než čímkoliv jiným…

Ale ač se to zpočátku může zdát nepravděpodobné, nakonec se toto hledání změní v lék, který nám přinese:

 • porozumění,
 • pochopení,
 • odpuštění,
 • pokoru,
 • jasnost,
 • průzračnost,
 • moudrost a
 • nekonečnou svobodu.

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

msmz ebook whole pravda 20_#8 Slovo Mistrů: Jaká Pravda? Vždyť očima vnímáme 8% reality [Magická Slova]

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Hledá-li se pravda, objeví se mnoho nečekaných pokladů:

 • Krok za krokem dojdeme k uvědomění, co nám brání, či překáží v dosažení vlastního života bez hranic. Životem v pravdě a převzetím odpovědnosti si umožníme těchto přesvědčení zbavit.
 • Kromě toho získáme mnoho porozumění pro druhé, a jejich činy. Budeme schopni odpustit sama sobě či těm, kterým už jsme dávno odpustit měli.
 • Najdeme-li pravdu, náš život se naplní pokorou a mnohem silnější vírou – ať už v sebe, či v druhé.

Život v pravdě přináší mnoho změn v našich životech...

Přijmout pravdu, změnit se a rozvíjet někdy znamená tvrdou zkoušku – nevzdáváme se úplně snadno našich zvyků v jednání či myšlení, zejména jsou-li emocionální podstaty.

Pakliže však necháme rozestoupit mlhy, které pravdu zahalují, tato holá pravda podpoří náš vlastní růst, naše mistrovství, naší svobodu a i dosažení života bez hranic.

Snažme se proto najít tu nejniternější pravdu.

Když se nám to povede, dostaneme tak všechny možné výhody na svou stran a růst (ať už se pod tímto slovem pro každého z nás skrývá cokoliv) je nezastavitelný s mnohdy nečekaně fantastickými výsledky.

Osmým Magickým slovem, které jsme pro tento kurz vybrali je tedy Pravda.

Náš svět, život, ostatní lidi, sama sebe pozorujeme prostřednictvím smyslů, které zrovna nejsou příkladem dokonalosti.

Našich pět smyslů není schopno zaznamenat celé spektrum reality.

Očima dokážeme například vnímat pouhých 8% spektra reality kolem nás.

To znamená, že existuje dalších 92%, které jednoduše nejsme schopni vnímat.

Vlastně se dohadujeme, co se kolem nás skutečně děje.

A další smyslové orgány jsou na tom ještě hůře…

Je důležité si proto v prvopočátku hledání pravdy uvědomit, že naše smysly tedy vytváří jen vjemy – obrazy světa kolem nás.

Z vjemů vytváříme dojmy tím, že jim přiřadíme nějaký význam.

Jen těžko můžeme prohlásit realitu, kterou prostřednictvím našich smyslu vnímáme, jako absolutně pravdivou, pokud ji zakládáme na svých dojmech z toho, jak na nás působí…

Realita, kterou vnímáme, tedy není skutečnost, to jsou pouze naše dojmy nebo také „představa o skutečnosti“, které musíme věřit více, než skutečnosti samotné.

Mistři proto nikdy neříkají, že mají pravdu a ani svou pravdu „do krve“ neobhajují…

Jen pošetilec prohlašuje, že jeho pravda je jediná správná.

Moudrý je pokorný, protože si uvědomuje, že každý má svou pravdu a raději říká, že pravda je věc úhlu pohledu, zkušenosti a moudrosti…

S tím jak Mistři duchovně rostou a nalézají sama sebe, tím více jsou plni:

 • porozumění,
 • pokory a
 • klidu,

protože si uvědomují, že to, co považují za pravdu nyní, se může změnit s tím, jak se posunují na cestě života, na cestě poznání.

Pravda se nám totiž zpravidla odhaluje kousek po kousku – a častokrát se odkrývá podobně jako slupky cibule…

Vydáte-li se tedy ke svému mistrovství, vždy hledejte tu „nejsyrovější“ základní pravdu.

Možná budete muset kopat hlouběji, než jste do této chvíle byli zvyklí – základní pravda se ukrývá hluboko pod vrstvami nánosů a usazenin – bude se postupně zjevovat spolu s tím, jak budete odkrývat sama sebe, své mistrovství…

Co se dále dozvíte v této kapitole ebooku?

 • Podíváme se na to, co je pravda a kdo ji vlastně má…
 • Pochopíte vztah mezi pravdou a stavem Vašeho života…
 • Zjistíte, co je absolutní spravedlnost v našich životech a jak z toho těžit…
 • Podíváme se na to, proč přestat soudit…
 • Stejně tak jako odkryjeme mnohá Vaše přesvědčení a jak s němi pracovat…
 • Osvobodíme Vás od omezujících přesvědčení a dáme Vám křídla…
 • Rovněž se podíváme na vztah mezi pravdou a strachy…
 • Nakonec od nás získáte 7 kroků, jak žít svůj život v pravdě…
 • A dalších 6 akčních kroků pro snadný start…

Jedna pravda, na kterou bychom chtěli upozornit, je, že:

 • pokud se Vám nedaří tak, jak byste chtěli,
 • pokud necítíte to, co byste chtěli, nebo
 • nežijete tak, jak byste chtěli,

pravděpodobně existuje něco, co neděláte, nebo nevíte, co máte dělat…

A možná je na čase, to změnit!

Víte, celý Váš život se může zcela proměnit, ať už se v tuto chvíli nalézáte v jakékoliv mizerné situaci, když dostanete do rukou ty správné informace, které aplikujete a použijete…

Chtěli bychom Vás tedy povzbudit:

Zakupte si svou vlastní kopii ebooku Magická Slova Mistrů Života, najděte své odpovědi a přestaňte se zbytečně trápit…

Nechejte si pomoci…

Tak to je!

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám rozvinout nejen Vaši pravdu, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez pravda 20_#8 Slovo Mistrů: Jaká Pravda? Vždyť očima vnímáme 8% reality [Magická Slova]

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor