Cítíte se občas provinile, o něco se obáváte či zažíváte úzkost?

Je na čase s tím přestat a zvolit si zcela jiný životní postoj… 

Protože ani provinilost ani úzkost Vám ani o píď nepomohou k Vašemu životu bez hranic…

Provinilost a Úzkost - 2 nechvalně známé kamarádky...

Zkuste se teď zamyslet nad tím, jaký má smysl cítit se provinile nebo cítit úzkost?

Nic nezměníte tím, že se budete

 • cítit špatně,
 • cítit se provinile nebo
 • si budete dělat zbytečné starosti,

ohledně toho, co se stalo v minulosti, či co se možná stane v budoucnosti…

Minulost je minulost – s ní už nic neuděláte a nemáte možnost cokoliv změnit.. .

A budoucnost ještě nepřišla…

Jediné, co dosáhnete, když s těmito "kamarádkami" trávíte čas, je že:

 1. Žijete mimo přítomnost a stále se touláte v minulosti/budoucnosti a vlastně “pracujete” na věcech, na které v současné chvíli nemáte žádný vliv…
 2. Nikdy nebudete šťastni – nemůžete být šťastni, pokud se teď trápíte nad tím co se stalo, nebo se strachujete o to, co teprve přijde…

Úzkost, provinilost, obavy a další pocity, kterými se často sužujeme ve svých životech, pro nás nemají žádný skutečný přínos, nikam nás neposunou, nic nevyřeší a akorát nám ubírají čas, který každému z nás byl dán, abychom se zlepšovali, rostli a vytvořili něco úžasného…

Přestaňte s těmito pocity jednou provždy stejně, jako to udělali tito lidé

V celém životě jsou totiž 2 nejzbytečnější emoce právě…

 1. pocit viny – provinilost – za to, co se stalo, a
 2. úzkost z toho, co se teprve stane.

Provinilost a úzkost Vás připravují o čas...

Když budete tyto dva pocity zkoumat, zjistíte, že jsou vzájemně provázané – v podstatě je můžeme považovat za dvě strany téže mince.

Je potřeba, abyste si uvědomili, že kdykoliv se Vám bude zdát, že k těmto pocitům směřujete, abyste se:

 • zastavili,
 • zamysleli a
 • vědomě tyto pocity zastavili či odmítli…

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

msmz ebook whole úzkost 23_Magická Slova Mistrů Života: Jak se zbavit zbytečností jako je provinilost či úzkost...?

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Vědomě si totiž můžete zvolit, že se budete cítit jinak - lépe...

Možná se Vám teď zdá, že to nejde – že nejde přece zastavit své pocity…

Ale ano, lze to.

Vy máte vliv na to, jak se budete cítit, máte možnost svou pozornost vědomě přesunout z toho, co ve Vás vyvolává pocity viny nebo úzkosti a když to uděláte, automaticky se začnete cítit lépe…

Půjde Vám to snadno a samo?

Spíše ne. Pravděpodobně to bude chtít nějakou dobu trénovat

Skutečnost je taková, že tak jako většina lidí, jste navyklí své emoce neovládat a proto se budete muset vytrénovat do stavu, kdy je ovládat budete schopni…

Kdejaký podnět, situace, okolnost Vás možná vyvede z míry, kdykoliv se objeví…

 • Možná navíc žijete v přesvědčení, že nemáte žádný vliv na to, jak se cítíte…
 • Možná žijete v přesvědčení, že okolní svět může za to, jak se cítíte – vždyť nakonec z podnětů z vnějšího světa se cítíte tak, jak se cítíte…
 • To však platí pouze do té doby, než se naučíte vědomě ovládat a nastavovat své pocity – a to i v případě, když se Vám zrovna něco nelíbí…

A stejně tak to platí, pokud jde o pocit provinilosti a úzkosti…

Provinilost a úzkost jsou pro náš život skutečně nepotřebné...

Provinilost totiž znamená, že své přítomné okamžiky trávíte zablokováni v důsledku nějakého chování nebo situace, která se přihodila v minulosti – touláte se svými myšlenkami v minulosti, se kterou již dnes nemáte možnost cokoliv udělat a sužujete se svými představami.

Stejně tak úzkost vás dnes blokuje kvůli něčemu, co se (možná) odehraje v budoucnosti – mnohdy tak zažíváte obavy a úzkost kvůli něčemu, co nemůžete nijak ovlivnit a nebo se ani nikdy nestane, ale pocity, které zažíváte, jsou jednoduše reálné a zkazí Vám celý dnešní den a tudíž Vás připravují o štěstí…

Není to vyhozený čas?

Není to náhodou neskutečná překážka Vašeho štěstí, které byste mohli zažívat na každodenní úrovni?

Co tak se raději radovat z přítomnosti? Tady a teď?

Lidé nepropadají šílenství z toho, co zakoušejí dnes,
ale z výčitek svědomí nad něčím, co se stalo včera,
nebo ze strachu z toho, co přinese zítřek.
— Jones Burdette

Pokud trpíte jakoukoliv provinilostí nebo úzkosti, je potřeba je:

 • vykořenit,
 • vydezinfikovat a
 • dokonale zlikvidovat.

Zbavte se těch jedů, které Vám otravují Vaši mysl a tělo a fyzicky Vám brání v životě bez hranic.  

Váš pocit viny nezmění minulost ani Vás nepolepší nebo nespasí…

 • Zaplevelíte-li svou přítomnost pocity provinění za něco, co se už stalo, ničemu a nikomu nepomůžete.
 • Ztrácíte ale možnost efektivně využívat přítomné okamžiky k činnosti, která by vás mohla obohatit a svět učinit příjemnějším místem.

Vaše obavy o budoucnost žádným způsobem budoucnost nezmění – můžete si klidně třeba až do konce života dělat starosti, ale na budoucnosti tím nezměníte vůbec nic.

 • Ztrácíte ale možnost v klidu a pohodě pracovat na tom, aby pro Vás budoucnost dopadla dobře.

Jinými slovy – stejně jako mnoho jiných sebedestruktivních chování jsou vina nebo obavy jen dalším prostředkem, který používáme (byť třeba nevědomě) k tomu, abychom se vyhnuli zodpovědnosti a práci na sobě samých v přítomném čase.

Nedělejte to!

Rozlučte se s podobnými pocity, které Vás blokují, jednou provždy!

Vědomě potlačte jakékoliv nutkání ať už jde o vinu nebo o obavy!

Přestaňte se vyžívat v pocitech viny nebo obav – raději dělejte něco užitečného… 

Buď pro sebe nebo ostatní lidi.

Kdykoliv Vás tedy pocit viny či úzkosti přepadnou udělejte následující:

 • zastavte se a uvědomte si, že tyto pocity nastupují a začínají Vás ovládat, začínají ovládat Vaše myšlenky a pohlcují Vaší energii…
 • vědomě se rozhodněte, že se takto nechcete cítit – odmítněte pocity provinilosti či úzkost – vzpomeňte si na tento článek a vědomě svou mysl přesměrujte k něčemu konstruktivnímu, k něčemu co Vám může přinést radost, co Vás může potěšit…

Tak to je!

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám nejen zbavit se provinilosti či úzkosti, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez úzkost 23_Magická Slova Mistrů Života: Jak se zbavit zbytečností jako je provinilost či úzkost...?

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor