Kdo je vlastně Mistr? Přinášíme portrét jednoho Mistra...

Magická Slova Mistrů Života: Kdo je vlastně Mistr? Přinášíme portrét 1 Mistra…

.
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”yes” bg_position=”center top” bg_repeat=”repeat-x” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#F7F7F7″ content_padding=”1px 0″ font_color=”#333333″ class=”class-name”][/content_block]
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”yes” bg_position=”center top” bg_repeat=”repeat-x” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#F7F7F7″ content_padding=”40px 0″ font_color=”#333333″ class=”class-name”]
[one_third]
mistr, mistrovství, mistr života, mistrovství života, magická slova, magická slova mistrů života
[/one_third][two_third_last]
 

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje
na českém & slovenském trhu…

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie, které Vám pomohou
ovládnout osobní Mistrovsví a dosáhnout Život bez hranic… 

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…
Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají…
Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.
 
[custom_button text=”Chci získat více informací…” title=”Chci získat více informací…” url=”https://zivotbezhranic.cz/magicka-slova-mistru-zivota-ebook/” size=”x-large” bg_color=”#FF5C00″ text_color=”#FFFFFF” align=”center” target=”_blank”]

A také sérii 5ti doplňujících bonusových ebooků navíc
v celkové hodnotě 729Kč ke stažení zdarma…

[/two_third_last]
[/content_block]
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”yes” bg_position=”center top” bg_repeat=”repeat-x” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#F7F7F7″ content_padding=”1px 0″ font_color=”#333333″ class=”class-name”][/content_block]
.
[two_third]

Kdo je vlastně Mistr?

Už jste toho měli možnost číst skutečně mnoho na téma osobního Mistrovství a dosahování svého potenciálu… 
Nabízí se však otázka: “Kdo je vlastně Mistr?”
Je to osoba, která se zbaví všech svých duševních omezení – těch, která jsou zakořeněna v jeho či její hlavě.
Nyní Vám to možná připadá jako fikce, ale není to žádný mýtus.
 
Být Mistr je reálná možnost a je stejně reálná i pro Vás osobně…
Je to způsob, jak můžete i Vy lépe a kvalitněji prožít svůj život, stejně jako tito lidé
I když Vám to tak může připadat – ani trochu to nezávisí:
[custom_list style=”list-1″]

 • na vnějších okolnostech či
 • nějakých Vašich současných možnostech či dispozicích.

[/custom_list]
Žít životem bez hranic, žít naplno, je zcela ve Vaší moci a nic Vám nebrání v tom, abyste si zvolili, že se stanete Mistrem svého života.
Pokud učiníte toto pozitivní rozhodnutí, budete přímými svědky svého osobního rozkvětu –
[custom_list style=”list-1″]

 • budete pro tento rozkvět režisérem a
 • zároveň obsadíte hlavní roli…

[/custom_list]
 
Budete přímými aktéry svého přerodu ze života s mnoha omezeními do života, který se od většiny lidí liší:
[custom_list style=”list-1″]

 • do života se schopností žít tvůrčím způsobem,
 • do života plně vědomého v každém přítomném okamžiku.

[/custom_list]
Jak tedy jedná každý Mistr, který se osvobodil z pout, do kterých jej uvrhla jeho vlastní mysl – ať už za jejich vědomého či nevědomého přispění?
 

Každý Mistr je trochu jiný, ale osvojili si vlastnosti, které je spojují…

A i když na první pohled vypadají v podstatě úplně stejně jako všichni ostatní, vyznačují se vlastnostmi, které ovšem nejsou ni rasové, ani společensko-ekonomické, ani sexuální.
Nezapadají do žádné škatulky, do žádného popisu práce, zeměpisného prostředí, úrovně vzdělání nebo finanční statistiky…
Mistři jsou prostě jiní než běžní lidé… a užívají si to.
Mistři jsou zvláštní, ale pravděpodobně to na nich nepoznáte prostřednictvím klasických hodnoticích kritérií, které běžně užíváme kdykoliv, kdy se snažíme někoho, s kým se potkáme zařadit do “určité škatulky”.
Mistři jsou neškatulkovatelní…
A proto tak výjmeční…
Jejich “neškatulkovatelnost” je z velké míry postavena na tom, že nežijí v bludu.
 

 

Mistr je prost jakýchkoliv bludů, které by jej snad jen náznakem mohly oddělovat od života bez hranic.

Prostě proto, že se jich jednou provždy rozhodli zbavit.  
Jak poznáte, že jste na někoho takového narazili? 
Jen je pozorujte! Poslouchejte je!
 
A přijdete na následující: 
[custom_list style=”list-1″]

 • Mistři jsou lidé, kterým se na životě líbí snad úplně všechno, rádi dělají to, co dělají a neztrácejí čas stížnostmi nebo tužbami, aby byl život jiný.
 • Pokud přeci jen narazí na něco, co není podle jejich měřítek, tak to prostě opraví či změní… Něstěžují si, ale něco vždy udělají pro to, aby nastala změna…
 • Život v nich vzbuzuje nadšení a chtějí z něj vytěžit co nejvíc a prožít jej na plný plyn. 
 • Nezabývají se minulostí, nejsou v rozpacích z minulosti, nejsou zablokovaní či naštvaní, odpustili…
 • Stejně tak jsou nadšení ohledně své budoucnosti, neobávají se ji…

[/custom_list]
 
Pokud Vám hlavou proběhl obrázek rychlé jízdy, nekonečných párty večírků, nebo sexuální orgie, tak to není úplně to, co máme na mysli…  
Toto nutně nejsou atributy plného nebo plnohodnotného života.
To je jen zkreslená představa a v podstatě jeden z bludů, kterého se někteří lidé drží. 
 

Každý Mistr MILUJE ŽIVOT.

Když jste v jejich přítomnosti, povšimnete si, že ani nezabručí, nezasténají, ani se z nich nevydere pasivní povzdech.
[custom_list style=”list-1″]

 • Když prší, líbí se jim to.
 • Když je horko, radují se z toho, místo aby si stěžovali.
 • Pokud se octnou v dopravní zácpě, na večírku nebo naopak úplně sami, prostě danou situaci přijímají a baví se jí.

[/custom_list]
 

Každý Mistr MILUJE SVŮJ ŽIVOT – a proto je jeho ŽIVOT BEZ HRANIC.

Hranice ve skutečnosti existují jen a pouze v naší vlastní hlavě.  
Každý mistr proto převzal plnou odpovědnost za své hranice a krok za krokem si osvojují schopnost k tomu, aby svá omezení a hranice postupně posouval dále, roztahoval je a nakonec úplně zrušil.  
 
Mistři…
[custom_list style=”list-1″]

 • necítí žádnou provinilost či úzkost
 • cítí naprostou svoubodu viny
 • nechávají minulost minulostí
 • mají plno odpuštění jak pro sebe, tak pro jiné
 • netrpí lítostí či snahou přinutit ostatní, aby se provinile cítili
 • hledí do budoucnosti s pozitivním očekáváním, ale zároveň jsou vědomí v přítomnosti
 • cítí se skvěle v přítomném okamžiku bez ohledu na vnější situace či okolnosti
 • mají vysokou sebeúctu bez ohledu na výsledky
 • jsou si vědomi své vysoké osobní hodnoty
 • nemanipulují či nenechají druhé, aby s nimi manipulovali
 • zbytečně se nezlobí
 • nepotřebují souhlas ostatních
 • netouží, aby všichni schvalovali všechno, co dělají
 • neutápějí se v pocitech zoufalství
 • zajímá je jen velmi málo, co si o nich myslí ostatní
 • nedělají si zbytečné starosti o věci, které se možná ani nestanou – řeší až to, co je řešit potřeba
 • neodmítají obdiv nebo pochvaly, pouze je nepotřebují
 • milují upřímnou zpětnou vazbu
 • jsou upřímní a dávají to otevřeně najevo
 • nijak je neohrožuje neznámé, ale právě neznámé v nich vzbuzuje zvědavost a touhu objevovat
 • bez přestání vychutnávají přítomnost
 • berou si své štěstí teď hned, nečekají na štěstí v budoucnu
 • stále se radují, protože chápou jak je pošetilé svou radost odkládat
 • seberealizují se a tím docházejí k naplnění právě teď – nečekají na “někdy” či “později”
 • užívají si své nezávislosti v jakémkolik ohledu 
 • milují lidi – takoví jací jsou
 • respektují druhé a dávají najevou svou lásku
 • nepotřebují, aby je všichni milovali
 • nevnucují nikomu – ani milované bytosti žádné své přesvědčení či hodnoty
 • žijí tak, jak chtějí sami, a ne podle diktátu kohokoliv zvenčí
 • dělají to nejlepší, co umí, a přitom nelpí na výsledcích

[/custom_list]
a mnoho dalšího…
 
Existují vůbec takoví lidé? Ale jistě že ANO.
A můžete být jedním z nich. Pokud chcete, aby se toto skutečné mistrovství stalo i Vaší životní cestou, pak by Vaším dalším krokem by měla být Magická Slova Mistrů Života.
 

Vneste do každé oblasti svého života hojnost,
prosperitu a svobodu: Prozkoumejte
37 Prověřených Magických Slov,
které Vás Přenesou od Prostřednosti
k Mistrovství…

 

Víte mnoho lidí sice tuší, že existují magická a tragická slova, které buď Váš život posunou žádaným směrem – k životu bez hranic, a nebo Váš život posunou směrem k propasti nebo “jen” k šedému průměru… 
Většina lidí však přesně neví, která slova jsou která… 
Ujistěte se tedy, že Vy těchto 37 magických slov ve svém životě užíváte a směřujete tak správným směrem…
V mistrovství… 
 

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.
Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.
 
Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.
Můžete z ní čerpat inspiraci a poučení.
 
Umožní Vám rozvinout nejen Vaši odpuštění, ale odkryje dalších 37 kapitol a získáte sérii 5ti bonusových ebooků navíc v celkové hodnotě 729Kč a to zcela zdarma.
Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!
…a můžete se začít těšit na zázraky.
.
[custom_button text=”Chci získat více informací…” title=”Chci získat více informací…” url=”https://zivotbezhranic.cz/magicka-slova-mistru-zivota-ebook/” size=”x-large” bg_color=”#FF5C00″ text_color=”#FFFFFF” align=”center” target=”_blank”]

A také sérii 5ti doplňujících bonusových ebooků navíc
v celkové hodnotě 729Kč ke stažení zdarma…

.
.


.

mistr, mistrovství, mistr života, mistrovství života, magická slova, magická slova mistrů životaRobert Slovák

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života
Kouč, Mentor

Pomáhám lidem, jako jste Vy, získat svobodu, vydělávat vícedosáhnout života, jaký chtějí žít život bez hranic, prostřednictvím koučovánímentoringu a network marketingu.
 
[/two_third]
[one_third_last]
.
[facebook_likebox case_type=”like_box_button” fbl_id=”16″][/facebook_likebox]
[message type=”custom”]


[/message]
.
[message type=”custom” width=”100%” align=”center” start_color=”#ffffff” end_color=”#ffffff” border=”#bbbbbb” color=”#333333″ class=”class-name”]

 
[custom_button text=”Získat více informací…” title=”Chci získat více informací…” url=”https://zivotbezhranic.cz/magicka-slova-mistru-zivota-ebook/” size=”large” bg_color=”#FF5C00″ text_color=”#FFFFFF” align=”center” target=”_blank”]
[/message]
[/one_third_last][clear]
.
.
.