Láska je pro každého z nás důležitá. Lásky plný život je pro všechny lidi

požehnáním a radostí... Jak takového lásky plného života dosáhnout...?

Tento článek právě prochází revizí… Některé souvislosti nemusí dávat smysl..
Omlouváme se za nepříjemnosti. Pracujeme na tom…

Lidé často touží po lásce a není divu...

Vždyť už i staří mudrcové říkávali, že láska je základní esencí života

Nicméně asi se shodneme na tom, že úplně nejvíce lidé po lásce touží, když ve svém životě žádnou necítí nebo je jen omezená… 

V článku se Vám pokusím nastínit trochu jiný pohled, který Vám může pomoci nedostatek lásky, který možná právě teď zažíváte, proměnit v hojnost lásky… 

Stručné shrnutí článku:

Začněme uvědoměním, že vnější svět je zrcadlo...

Svět kolem nás není nic jiného než jedno veliké zrcadlo, které odráží nějaké naše vnitřní nastavení, přesvědčení či nějakou skutečnost uvnitř nás samotných… 

Vnější svět nám většinou velmi spolehlivě zrcadlí to, co se děje uvnitř nás samotných a jaké je naše mentální nastavení.

Kdykoliv se snažíme změnit cokoliv ve vnějším světě bez toho, abychom změnili něco uvnitř nás samotných, většinou to má jen malé (nebo také žádné) dopady. 

A nebo výsledky, kterých jsme dosáhli a chceme trvale udržet nejsou dostatečně stabilní a velmi brzy přijdeme o to, co jsme vytvořili… 

Vnější změna bez té vnitřní není udržitelná… 

Budeme-li se dívat do světa kolem sebe a budeme-li příčinu nedostatku lásky hledat vně sebe sama u druhých lidí, dostaneme se do situace, že jen opravdu málo co máme možnost změnit. 

Protože sice máme nějaký vliv na druhé lidi, ale nikdy nemáme 100% kontrolu nad tím, jak se druzí lidé rozhodnou nebo co udělají. 

Nikoho nemužete donutit k tomu, aby Vám dával lásku, pokud sám nechce.  

Kde však máte 100% kontrolu a vliv, jste Vy samotni… 

Uvnitř Vás samotných je to jediné a skutečné místo, se kterým můžeme pracovat a něco udělat. 

Můžeme měnit sama sebe a když změníme sama sebe nebo změníte svůj dosavadní přístup či životní postoj, jakoby mávnutím kouzelného proutku se změní svět a lidé kolem nás. 

A platí to i v případě lásky, kterou ve svém životě cítíme.

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

MSMZ 3 produkty láska 21_Láska a Princip Zrcadlení: Jak mít více lásky ve svém životě?

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Co může být pravou příčinou nedostatku lásky?

Přemýšleli jste někdy dříve o tom, že tou pravou příčinou nedostatku lásky v našich životech může být fakt, že sami v lásce neprojevujeme dostatek štědrosti…?

Možná je to tvrdé prohlášení a možná se Vás to dotklo… chápu.

Není snadné si to přiznat, ale pojďme se nad tím na chvíli zamyslet…

Podívejme se na to s ohledem na princip zrcadlení, kterého jsme se dotkli výše.

Nedostatek čehokoliv v našem životě je důsledkem toho, že jsme nebyli ochotni to dát…

Jsou lidé, kteří chodí po světě a jejich hlavní mentální nastavení je v poloze brát… 

Kdykoliv cokoliv dělají, tak přemýšlejí s ohledem na to, co z toho budou mít oni.

Egoisticky přemýšlejí jen a pouze o tom, co z toho, co dělají, získají oni samotni. 

A mají to tak i v případě lásky. Chtějí ji obdržet. Chtějí ji získat. 

Pokud jen bereme a nedáváme, není to vyvážené a nenese to sebou dobrou energii…

A to jediné, co budeme dostávat zpět jako odezvu, je právě tento nedostatek… 

Však znáte přísloví: Jak zaseješ, tak sklidíš…

A místo toho svými činy či svým postojem projevujeme určitou skoupost, nedostatek…? 

Místo toho je potřeba podívat se opačným směrem – dovnitř sebe sama. 

A častou příčinou této skouposti v našem jednání (dávání a projevování lásky) může být fakt, že neprojevujeme dostatečnou a bezpodmínečnou lásku sama k sobě..

Jestliže sice po lásce toužíte, ale chcete ji jen dostávat, aniž byste ji dávali, tak s láskou je to podobné jako s čímkoliv jiným v životě..

Jestliže jsme skoupí na lásku a neprojevujeme ji dostatečně těm lidem, které kolem sebe máme a které máme opravdu rádi…

Jak můžeme očekávat, že lásku dostaneme zpátky a že ji budeme cítit více? 

Toto není správná cesta.. Moudrá cesta je zachovat se přesně opačně…

Je potřeba umět lásku přijímat, ale naučit se ji i dávat a to plnými hrstmi…

Pokud cítíte nedostatek lásky ve svém životě, potřebujete lásku začít dávat… 

A nejlépe plnými hrstmi… 

Když to začnete dělat a začnete lásku rozdávat, nebudete se stačit divit, kolik se Vám ji vrátí a přiteče ze světa zpátky k Vám… 

Láska není omezena vůbec ničím, kromě naší ochoty ji dávat…

Můžete ji tedy dávat plnými hrstmi, aniž byste se museli obávat, že Vám dojde…

Ve skutečnosti můžete rozdat tolik lásky, kolik jen chcete, protože láska nemá omezení ani hranic…

Láska je nekonečná a nemůže nikdy dojít, pakliže nezatrpkneme a pakliže nezlomíme hůl nad světem a lidmi v něm…

Vyzkoušejte to a začněte projevovat lásku lidem kolem Vás..

Je jasné, že ke každému člověku budete směřovat trochu jiný druh lásky, ale začněte projevovat lásku všem… 

Protože to způsobí změnu, kterou hledáte… 

Nicméně může to pro Vás být obtížné projevit lásku.

Proč lidé neprojevují dostatečnou a bezpodmínečnou lásku?

Možná nechápou prastarý princip: Co dáš, to dostaneš… Co zaseješ, to sklidíš…
Možná o tom neví, že by to, co jim nejvíce chybí, měli sami nejdříve dávat… 

Možná na to nikdy nebyli zvyklí, protože se to v rodině, kde vyrůstali, nedělalo.

Tak nějak automaticky se bralo, že se prostě “máme rádi”, ale nikdy si to navzájem neříkali a neprojevovali… 

A možná nedokážou projevit lásku druhým, protože v prvé řadě sami sobě… 

Ono je totiž složité projevit někomu něco, co člověk sám pro sebe sama nemá…

Příčinou toho může být fakt, že na sebe sama má takový člověk tak vysoké standardy, že jich jen málokdy dosáhne a tak se málokdy pochválí… 

A tudíž se má rád a projevuje si lásku jen v omezeném množství, protože jeho vlastní láska k sama sobě je podmíněna…

Opět to často souvisí s východou v rodině, kde daný člověk vyrůstal.

Pak už je krůček k tomu, že tento svůj pokřivený životní postoj, toto přesvědčení jednoduše dále projevuje i do světa a k lidem kolem sebe…

Tím se stane, že své přehnaně vysoké standardy směřují k druhý, kteří jich také jen málokdy dosáhnou a málokdy je tedy mají za co pochválit… 

A v takovém případě je těžké druhým lidem projevit opravdovou lásku…

Jenže to není skutečná a pravá láska, toto je láska podmíněná, která s pravou láskou má jen pramálo společného… 

Jde spíše o obchod, kdy říkáme, že dáme lásku za určitých podmínek…

A pokud tyto podmínky nejsou splněny, tak je láska omezena.. 

Což je možná pocit, který právě teď cítíte.. 

Což sebou přináší nepříjemný fakt, že kdokoliv dává podmíněnou lásku, musí sám počítat s tím, že přesně stejně podmíněnou lásku bude dostávat zpátky… 

V některých případech to tedy může znamenat, že nebude dostávat žádnou.

(A zase jsme zpátky u toho: Co dáš, to dostaneš…)

Je však otázkou, zda tímto podmíněným způsobem bude člověk dostávat přesně takové množství lásky, které si přeje, když je láska něčím podmíněna a
automaticky je něčím škrcena…

Nicméně je možné to změnit…

Je možné, abyste Váš život byl prodchnut láskou a Vy jste prožívali lásky plný život.

Pochopíte-li i Vy princip zrcadlení a začněte-li měnit své vnitřní nastavení, pak získáte do svého života přesně takové množství lásky, po jakém toužíte

Láska jako Magické Slovo...

Vnější svět není nic jiného, než veliké zrcadlo toho, co se děje uvnitř nás samotných…

Možná už jste si toho také všimli…

 • Není snad pravda, že čím jsme šťastnější uvnitř sebe sama, tím více vnímáme štěstí okolo sebe?
 • Není snad pravda, že čím jsme bohatší, tím více příležitostí k dalšímu zhodnocení našeho bohatství k nám přichází?
 • Není snad pravda, že když rozdáváte úsměvy náhodným kolemjdoucím, také se na Vás začnou usmívat, zatímco když se na ně mračíte, dostanete stejně nepěkné pohledy zpět?
 • Není to tak, že jsme-li naopak nespokojení a rozzlobení, tím více důvodů k hněvu nacházíme?

Podobně je na tom i láska...

Pokud v našem životě nemá láska dostatečně velké místo a nemáme tolik lásky, po které toužíme, první místo, kam bychom se měli podívat a vyřešit příčinu nedostatku lásky, jsme my samotni…

 • Možná se jedná o nějaké omezující přesvědčení, že nejste dostatečně hodnotní pro to, aby Vás ostatní milovali a projevovali Vám lásku… (nedostatek vlastní hodnoty)
 • Možná se jedná o to, že je nedostatečná láska, kterou projevujete ostatním…
 • Možná se jedná o to, že je nedostatečná láska, kterou projevujete sama sobě…
 • Možná se jedná o to, že nevytváříte dostatek aktivních kroků, abyste vhodného partnera našli a přišla k Vám láska…
 • Možná se jedná o to, že máte návyk vybírat si stále stejný druh partnerů, kteří Vám nemohou dát to, po čem toužíte…

Důvodů může být mnoho, ale těchto pár byste rozhodně měli prověřit…

Přesuňte se do pozice, kdy se Vám bude láska snadno roz-dávat...

Lidé se často ptají na to, jak by ve svém životě mohli mít více lásky…

V našem světě platí zákon “dej a bude ti dáno”…

Jestliže se tedy rozhodnete a začnete více dávat – a v tomto konkrétním případě začnete rozdávat a projevovat více lásky sama sobě a svým bližním, pak dříve či později nastane doba, kdy budete moci více lásky rovněž přijímat, protože ji k Vám jednoduše začne přitékat více.

Tento princip nefunguje jen ohledně lásky, ale také v jiných oblastech…

Dostaňte sami sebe do pozice, kdy začnete lásku rozdávat – tady a teď.

 • Bez ohledu na to, zda se Vám v tomto okamžiku vrátí, nebo zda se Vám to od daného člověka nebo prostě lidí může vůbec kdy vrátit.
 • Bez ohledu na to, zda si to zaslouží, zda to má smysl, nebo cokoliv jiného – to jsou podružné věci, na kterými nepřemýšlejte.

Když někoho opravdu milujete, řekněte mu to..

Pokud to uděláte, váš život bude štědřejší, více naplňující a více radostný.

Láska, kterou dáte, bude s velkou pravděpodobností opětována a vrátí se Vám…

A Vy budete vyživování láskou, kterou dáváte stejně jako láskou, kterou dostáváte.

A že je zde riziko, že Váš projev lásky nebude opětován?

Nevadí.

Zkuste se na toto dávání lásky dívat tak, že to děláte pro sebe.

Mnoho lidí žije v zajetí tohoto přístupu: “Až mi ostatní projeví více lásky, i já jim projevím svou vlastní lásku…

Nejdříve něco chtějí získat, aniž by byli ochotni dát…

Působí pak jako lidé, kteří nejsou dostatečně štědří – a to skutečně není něco, co k Vám bude lidi přitahovat a také to není nic, co lidi přiměje k tomu, aby Vám projevili více lásky…

Postavte se do středu svého života, vědomě dávejte lásku, a prožijte plnou radost z toho, že tak činíte.

Buďte štědří, buďte přitažliví – projevíte-li bezpodmínečnou a nenarokovatelnou lásku k druhým, budete přitažliví…

Bez jakýchkoliv pochyb…

Láska nic nestojí…

Důvěra a odpuštění zakoření a rostou v půdě bezpodmínečné lásky.

Užijte si tedy ten proces davání lásky...

Dostaňte se mentálně do nastavení, že jste skutečně požehnaní a máte tedy důvod rozdávat – a v tomto případě rozdávejte lásku…

Nezáleží na tom, zda ji ostatní přijmou či nikoliv, to je na jejich straně.

Na to ve skutečnosti nemáte žádný vliv.

Vy jste však postoupili na další příčku pomyslného žebříku a otevřeli jste své vlastní nitro tomu, abyste mohli přijmout více lásky do svého vlastního života, protože jste svůj život láskou jednoduše prodchli a tak neexistuje žádná jiná možnost…

Závěrem: Láska by měla být vždy založena na svobodě...

Jelikož je skutečná láska založena na svobodě, je také – stejně jako svoboda – založena na respektu a vzájemné úctě.

Stejně jako je myšlenka svobody nemyslitelná bez respektu, také láska je nemyslitelná bez úcty.

Dokud si nedokážeme vážit sebe sama:

 • neprojevujeme-li dostatečný respekt a úctu sama k sobě,
 • necítíme-li dostatečnou lásku k sobě,
 • pohrdáme-li sebou,

nikdy nedokážeme dát skutečnou, opravdovou a bezpodmínečnou lásku druhým…

Nikdy nedokážeme prožít lásku, kterou nám dávají naši přátelé, příbuzní, rodina, partner.

Svou vlastní neláskou k sama sobě totiž všem ostatním sdělujeme: “Nemám žádnou hodnotu.”

Pak nám však ani naše okolí, které zrcadlí naši duši, nedá mnoho podnětů k tomu, abychom si sebe sama vážili a měli se rádi.

 • Proto je potřeba začít u sebe a přidělit si vlastní hodnotu, mít se více rád, pečovat o sebe s láskou.
 • Přestat také lpět na malichernostech a projevte lásku směrem ven.

Tím položíme základy k tomu, abychom znovu byli schopni cítit lásku i ve světě kolem nás…

Tak to je!

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám rozvinout nejen Vaší lásku, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez láska 21_Láska a Princip Zrcadlení: Jak mít více lásky ve svém životě?

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor