Problémy... Jestliže je máte, děkujte...

V dnešním díle s Vámi budeme sdílet návod, jak se přenést a vypořádat s Vašimi problémy – ať už jde o cokoliv nebo ať už se vyskytnou v jakékoliv životní oblasti…

Je dobré si uvědomit:

Problémy, potíže, starosti nebo trápení mají vždy nějaký důvod. Zpravidla nevznikají samy od sebe. Vždy mají nějakou příčinu…

Jsou důsledkem nějakého našeho chybného jednání nebo myšlení v minulosti (a klidně i nevědomého) nebo jsou důsledkem naší nevědomosti v současnosti…

Pokud se ve svém životě momentálně potýkáte s nějakými problémy, pravděpodobně z toho nemáte žádnou radost – což je naprosto přirozená reakce.

Je přirozené, že se veškerým problémům raději snažíme vyhnout.

Ale i problémy v našem životě mají svůj důvod a mohou Vám posloužit…

A dnes bychom rádi pozměnili perspektivu, jíž se na své problémy díváte – což bude prvním krokem k jejich úspěšnému vyřešení či překonání…

Vaše dnešní problémy se pro Vás mohou stát zdrojem budoucího požehnání, které začne právě dnes…

Pokud správně adoptujete rozdílnou perspektivu, se kterou se možná nyní na své problémy díváte a pokud budete dostatečně zaměření a budete se soustředit na to, abyste mohli vyřešit problém, který právě v danou chvíli vyřešit potřebujete…

Změní se problémy samotné? S velkou pravděpodobností nikoliv.

To co se změní je však Váš postoj k nim – problémy už dále nebude vnímat jako něco, co Vás otravuje, ale jako:

 • zdroj své inspirace,
 • zdroj svých největších příležitostí,
 • zdroj svých největších pokroků ve svém životě…

Ti moudří totiž nevnímají své problémy jen jako něco, co je sužuje…

Vnímají je více jako fantastické stimuly k tomu:

 • abychom se něco naučili,
 • abychom se posunuli,
 • abychom nezůstali na místě,
 • abychom vykročili za svou zónu pohodlí.

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

MSMZ 3 produkty problémy 10_Magická Slova Mistrů Života: Problémy jsou požehnání? Je to i Vaše Perspektiva?

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Nejen pozitivní motivace funguje...

Velmi dobře a místy dokonce lépe funguje motivační energie, jež vychází z problémů.

Máme-li problémy, Vaše tělo a mysl se zmobilizují tak, abyste je překonali…

A začnete být v té nejlepší pozici, abyste vyřešit problém, ať už je jakkoliv velký…

Tedy to platí pouze za jednoho předpokladu:

Že nepropadnete panice a nevystrašíte se do té míry, že Vás to naopak zbaví možnosti jakéhokoliv pohybu kupředu, dokonce jakékoliv schopnosti myslet – zamrznete, zatuhnete, jste vyděšení…

Problémy? Nenechejte se vystrašit příliš brzy...

Dívejte se na své problémy jako na příležitost ke svému růstu

Problémy Vás vždy něčemu novému naučí – donutí Vás pochopit:

 • souvislosti,
 • získat určitou moudrost,
 • dospět…

Pravdou jednoduše je, že úspěch je mizerný učitel – pokud jste chytří, mnohem více se toho naučíte z chyb nebo z neúspěchu…

Úspěch Vás pouze konejší.

Neúspěch ve Vás probouzí bojovníka a hráče – když se na to budete správně dívat…

Pokud by život byl “procházka růžovou zahradou”, pak by bylo jen skutečně málo lidí, kteří by něco dělali, dokázali a pozvedli sami sebe a svůj život na úroveň mistrovství…

Nezaleknete-li se příliš brzy, vždy najdete řešení na daný problém a poučíte se…

Pamatujte si, že na každý problém existuje jedno (nebo také více než jedno) konkrétní řešení…

Dívejte se na každý svůj problém (ať už je malý, nebo velký) jako na vlašský ořech, na který existuje louskáček – bez ohledu na to, jak je velký…

Ve skutečnosti, když se budete pozorně dívat, tak zjistíte, že každý problém v sobě dokonce nese zárodek řešení tohoto problému a vlastně také jinými slovy i určitou příležitost

Když problém zdárně vyřešíte, stane se ve Vašem životě mnoho pozitivních změn a možná dokonce získáte novou znalost či zkušenost, díky které budete moci tuto znalost či zkušenost velmi  zajímavě proměnit v odměnu – jednoduše tak, že se o tuto svou zkušenost a řešení podělíte s ostatními…

Čím více problémů ve svém životě vyřešíte, tím silnější, sebevědomější a žádanější budete.

Čím větší se rozhodnete vyřešit problém, čím více problémů ve svém životě vyřešíte a čím více lidem pomůžete s překonáním daného problému, tím silnější, sebevědomější, žádanější a také více placenou osobou budete…

Budete žádanější, protože čím více problémů dokážete vyřešit ve svém životě, tím více problémů dokážete vyřešit i jiným…

 1. Vaše zkušenost bude obohacena.
 2. Váš úsudek bude vytříben.
 3. Vaše moudrost se rozšíří.

Celý svět, každý člověk či společnost má nějaké problémy, které potřebují být vyřešeny – pokud to dokážete, budete za to velmi dobře odměněni.

Je důležité, abyste se své problémy naučili řešit.

Nemůžete žít životem bez hranic, dokud se nestanete mistrem v řešení problémů – svých nebo lidí kolem Vás.  

Mistr se na problémy dívá jiným způsobem než většina lidí.

Hledá, přemýšlí a dumá:

Mistr na problémech roste – ať už se týkají jeho samotného nebo lidí, kterým pomáhá řešení najít. Tak roste jeho hodnota pro okolní svět, pro ostatní lidi.

Čím více problémů vyřešíte, tím více vyrostete, tím větším Mistrem se stanete.

Zároveň však platí, že dokážete vyřešit tím více problémů, čím větší je Vaše moudrost.

A tuto svou moudrost můžete brousit několika způsoby:

 1. svou vlastní zkušeností (praxe) – častokrát se používá metoda pokus omyl a to někdy může bolet,
 2. díky mentorovi, který Vás vede v dané oblasti a má výsledky,
 3. díky kouči, který Vám pomocí vhodných otázek pomůže se podívat na Vaše problémy z docela jiné perspektivy než jste třeba schopni v tuto chvíli,
 4. díky sebe-vzdělávacím materiálům – audio či video nahrávky, knihy
 5. nebo také samozřejmě můžete navštěvovat semináře či webináře.

Jakmile vyrostete, dokážete se téměř instantně přes problémy, které momentálně zažíváte, přenést. 

Dokud se nenaučíte nové věci, Váš život bude stále stejný jako dosud a bude se ubírat stejným směrem konstantní rychlostí.

Bude stále stejné kvality…

Zajímavá věc...

Kdykoliv ve svých životech s něčím zápasíme, potýkáme se problémy a jedno, zda jde o:

 • osobní vztahy,
 • kariéru či podnikání,
 • zdraví,

to, s čím bojujeme, to nás také zahlcuje…

Neustále se nám dostává více toho, co vlastně nechceme, čemu se bráníme a co nás tak trápí…

A je to jako v tom pověstném začarovaném kruhu – čím více jsme z problému nešťastni, tím více problémů daného charakteru se nám dostává – není snadné se z tohoto kruhu vymotat. 

Alespoň ne do té doby, dokud nezískáte novou moudrost, nový kousek informace, radu, kterou na svůj konkrétní problém uplatníte…

Pak nastane to, že se na daný problém začnete často dívat ze zcela jiné perspektivy a teprve tehdy jej můžete vyřešit.

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné
úrovni myšlení, která jej stvořila.

— Albert Einstein

Když na svůj problém získáme novou perspektivu, nový náhled, pak problém, který jsme měli na “talíři” téměř dennodenně po několik dnů, týdnů či možná měsíců, se najednou začne jakoby zázrakem rozpouštět až docela zmizí.

A vyřešit problém pro nás najednou není nic tak složitého…

Prostě jej vyřešíme.

Další zajímavá věc je, že kdykoliv se s určitým problém v našich životech setkáme a úspěšně jej vyřešíme, už se s ním nikdy více nesetkáme – přestane nás “obtěžovat” – NATRVALO.

Získali jsme moudrost a ta moudrost není už pouze přebraná od našeho mentora, či vzdělávací knihy, či audia.

Tato moudrost JE ZAŽITÁ a stane se naší součástí - a to zcela TRVALE!

Už se s podobným problémem znovu nebudete setkávat – do konce svého života…
Náš svět funguje zajímavým způsobem…

Prokážete-li svou skutečnou schopnost problém o dané velikosti a rozsahu vyřešit, již není potřeba, abyste se s ním ve svém životě opětovně setkávali…

Prokázali jste, že jste danou lekci pochopili, můžete tedy pokročit dále ve svém duchovním vývoji…

Daný problém už Vám nemá co přinést, už se z něj nemůžete jakýmkoliv způsobem poučit…

Získali jste z něj veškeré možné poučení a proto už jej dále není potřeba.

Což je samozřejmě skvělé. 

Dobrá zpráva tedy je:

Potíže, na které možná právě teď narážíte a snažíte se je vyřešit, nebudete narážet již nikdy více – za předpokladu, že budete růst.

Za předpokladu, že se nikdy nezastavíte ve svém osobním rozvoji a neustále budete hledat nové přístupy a pohledy na věc, které by Vám umožnily postoupit kupředu.

Další zpráva je, že přijdou jiné problémy, které budou větší…

Přijdou větší problém, které sebou přinesou:

 • větší příležitosti,
 • více požehnaní,
 • a díky nimž získáte větší moudrost…

Ale teď snad již chápete přínos a smysl problémů, takže by Vás to nemělo strašit…

Měli byste se na to těšit a uspokojovat se tím, že jediní lidé, kteří nemají problémy jsou ti, kteří leží na Vašem místním hřbitově – běžte se podívat…

Dobrá tedy…

Pamatujte – problémy vznikají proto, že jsme se v minulosti dopustili chybného chování či myšlení, a nebo jsou důsledkem naší nevědomosti v přítomnosti.

 • Chcete-li změnit perspektivu
 • Chcete-li ze svých problémů udělat příležitosti
 • Chcete-li neobyčejným způsobem vyrůst
 • Chcete-li rozšířit svou moudrost
 • Chcete-li se stát mistrem svého života
 • Chcete-li žít životem bez hranic

Pak klikněte na tento odkaz a objednejte si svou vlastní kopii ebooku Magická slova Mistrů života.

Objednejte svou kopii ebooku zde ještě dnes.

V Mistrovství…

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám překonat nejen Vaše problémy, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez problémy 10_Magická Slova Mistrů Života: Problémy jsou požehnání? Je to i Vaše Perspektiva?

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor