Proč byste mělí být čas od času sami a využít ticho?

Dnes se zaměříme na to, co získáte, pokud strávíte několik dní, nebo alespoň hodin o samotě a využijete ticho – nejlépe někde v přírodě, kde nebudete rozptylováni hemžením okolného světa.

Pokud skutečně rozumíte principům, které mistrům umožňují vytvořit jejich život bez hranic, pokud chápete, co je to mistrovství života a kde se bere, tak si prostě uvědomíte, že mistrovství je v každém z nás.

Tedy mistrovství je i UVNITŘ VÁS SAMOTNÝCH…

Nejdříve však musí být objeveno, odhaleno a vytaženo na povrch.

Ticho a pozornost upřená dovnitř.

Hádejte co se stane, pokud využijete ticho a utišíte svět kolem sebe a svou pozornost upřete dovnitř?

Chápeme – pro někoho to může dost nevšední první zkušenost. Pro někoho, kdo je zvyklý pracovat se svým nitrem, je to běžná záležitost.

Pokud se zklidníte, pokud navážete komunikaci se svým hlubším já, tak objevíte skutečně hodně věcí, které jsou v průběhu běžného dne skryty před Vaším zrakem.

To, co můžete objevit, je, že mnoho z věcí nebo situací, které v životě máte a nelíbí se Vám, si často způsobujete sami.

Hádám, že se Vám pravděpodobně předchozí věta nelíbí, že?

Možná, že se Vám to nelíbí, možná Vás to nemotivuje, ale na druhou stranu, pokud pochopíte to, co najdete v následujících odstavcích, tak Vás to osvobodí a zbaví spousty bolesti, kterou ve svém životě možná máte.

Ano, jsme to my samotni, co způsobuje, že v některých okamžicích (někdy hodně dlouho) bojujeme a trpíme.

My jsme tou hlavní příčinou našich obtíží...

Přijmeme-li to a přijmeme-li 100% odpovědnost, teprve poté s tím budeme moci něco udělat. Situace, okamžiky a vlastně celý svůj život, vytváříme sami prostřednictvím svých přesvědčení.

Přesvědčení…

 • o nás samotných,
 • našem životě,
 • o našich vztazích,
 • o tom jak způsobem je dobré vydělávat
 • peníze a kolik,
 • o zdraví,
 • o radosti, štěstí, lásce,
 • o ostatních lidech,
 • o různých situacích a
 • o světě obecně.

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

msmz ebook whole ticho 12_Magická Slova Mistrů Života: Vítejte Ticho. Co najdete, když se ztišíte?

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Naše současná přesvědčení, určují to, jak se náš život bude vyvíjet…

Přesvědčení jsou v podstatě vžité způsoby, jak se díváme na sebe sama, na situace, které se nám dějí, na život samotný a nebo jak k tomu všemu přistupujeme.

 • Mnoho přesvědčení jsme převzali od lidí, se kterými jsme byli v kontaktu v průběhu dospívání, kteří pro nás byli důležití – jako například rodiče či učitelé, či prostě osoby, kterých jsme si vážili…
 • Jiné jsme si vytvořili my samotni jako důsledek reakce, na nějakou konkrétní situaci, která se nám v životě přihodila…

Je jedno, zda jsme naše přesvědčení v průběhu života pouze vyzvedli, zkopírovali je a zosobnili si je, nebo jsme si je vytvořili sami.

Důležité je na přesvědčeních úplně něco jiného…

Důležité je to, zda nám pomáhají žít život bez hranic, nebo nám naopak vytvářejí hranice a omezení, které nám brání dostat se tam, kam chceme…

Naše přesvědčení totiž mohou náš životní prostor roztahovat a stejně tak jej mohou omezovat…

Podle toho, zda jsou to přesvědčení omezující či přesvědčení, které nám pomáhají překonat těžkosti, se kterými se ve svém životě setkáváme…

jestliže chceme žít život svých snů, je potřeba se těch přesvědčení, která nás omezují, zbavit a nahradit je takovými, které jsou pro náš život, pro naše sny a pro naše cíle užitečnější…

Kdykoliv se cítíte bídně, cítíte bolest, nebo něco jiného...

Vaše tělo se Vám něco snaží říct… Poslouchejte ho tedy.

Když trpíme, naše tělo nám říká, že jdeme špatným směrem.

Říká nám, že to, v co věříme, to, čeho se držíme, není úplně správné…

Ale protože nejsme zvyklí komunikovat se svým nitrem, poslouchat své tělo, zpravidla také neposloucháme a držíme se svých přesvědčení navzdory zprávám, které nám tělo posílá…

A tady může pomoci ticho – odpojujte se pravidelně od okolního světa a analyzujte svá přesvědčení a to, zda Vás vedou v životě tam, kam chcete…

Příklady přesvědčení?

 • Nejsem dost dobrý/á.
 • Svět není bezpečné místo.
 • Nikdy se nebudu mít dobře.
 • Bude to jen horší.
 • Život je boj.
 • S penězi je problém.
 • Nikdy nenajdu toho pravého/pravou.
 • Nezasloužím si lásku.
 • Nestojím za nic.
 • Pokazím na co šáhnu…
 • Musím dřít, abych vydělal…
 • To si nemůžu dovolit.
 • apod.

Každé z těchto přesvědčení má důvod, proč jej vlastníme...

Je to pozůstatek nějaké události v minulosti, která se nás osobně dotkla.

Nebo je toto přesvědčení dílem nějaké autority, která nás ovlivnila v dětství. 

Problém je, že jsme těmto výrokům uvěřili tak hluboce, že jsme se s nimi ztotožnili a tak se tato stala našimi životními pravdami a jsou naší součástí natolik, že se podle nich rozhodujeme, aniž bychom si jich byli vědomi – a to na každodenní úrovni.

Tato přesvědčení pak doslova tvoří naší každodenní realitu jako podle kopíráku…

A je v podstatě úplně jedno, zda a jak hodně se o změnu snažíme – do té doby, dokud nezměníme své přesvědčení, není dost dobře možné, aby nastala změna venku, ve vnějším světě, v našem životě.

A tak stále zažíváme ty stejné situace, ty stejné věci, se kterými nejsme spokojeni…

Abyste mohli zažívat jiné výsledky, musíte změnit svá přesvědčení...

Tedy nejdříve přesvědčení, které Vás omezují musíte objevit a poté je změnit…

A tady Vám právě pomůže ticho, kdy můžete analyzovat své myšlenky a dělat si mentální propojení mezi svými výsledky, svými rozhodnutími a přesvědčeními, na základě kterých jste svá rozhodnutí udělali a pak jste podle nich jednali a na základě nich jste získali výsledky…

Nyní si představte,

 • jak můžete cokoliv dokázat,
 • jak se můžete cítit bezpečně,
 • jak se můžete mít dobře,
 • jak můžete zažívat klid a mír,
 • jak můžete cítit lásku,

pokud se některého z výše uvedených přesvědčení držíte?

To jednoduše není možné…

Nezáleží na tom…

 • jak vypadá svět venku,
 • jak hodně máte peněz,
 • kolik máte přátel,
 • jestli momentálně máte partnera/partnerku…

Dokud se držíte negativní přesvědčení, stále se Vám budou opakovat situace, které nechcete a budete cítit nespokojenost, zranitelnost, či se budete trápit…

Je jen velmi málo pravděpodobné, že najdete kdykoliv cestu z tohoto začarovaného kruhu ven, dokud:

 • nezměníte své přesvědčení a
 • nezačnete se na sebe sama, na svůj život a své možnosti dívat jiným úhlem pohledu…

Ale když to uděláte, změníte svůj život navždy – a jako mávnutím kouzelného proutku…

Už nebudou žádná přesvědčení, která by Vás omezovala. Nebo jich alespoň nebude tolik.

Už nebudete zažívat situace, které Vás možná v tuto chvíli trápí…

Představte si ten život…

Když využijete ticho a ztišíte se, najdete cestu jak změnit svá přesvědčení…

Využijte ticho a začněte na sobě pracovat.

Uchopte principy, které v tomto článku a v ebooku Magická Slova Mistrů Života popisujeme najdete cestu, která Vám umožní postupně přetvořit ta přesvědčení, která Vás z jakéhokoliv úhlu pohledu omezují…

Co tedy potřebujete udělat?

Jedinou cestou jak změnit svá přesvědčení, je:

 • využít ticho a ponořit se do sama do sebe,
 • klást si hluboké otázky,
 • zkoumat své nitro, své pocity,
 • pozorovat odpovědi, které se začnou objevovat a srovnat je s principy, které v ebooku Magická slova Mistrů života uvádíme,
 • snažit se vzpomenout z čeho pocházejí (vzpomenout si na situace, při kterých vznikla),
 • odpovědět si na otázku, proč se jich držíte (jaké výhody to má – možná jste rádi oběti a dělá Vám dobře, pokud Vás ostatní mohou politovat).

A až ty omezující přesvědčení, kterých se držíte, objevíte, pak se jich dobrovolně zříci…

Umožnit si vidět, jak jsou hloupá a už nepotřebná pro Váš život – sloužily Vám možná po určitou dobu, ale teď chcete jít ve svém životě dále…

Teď chcete kráčet k vlastnímu vnitřnímu mistrovství, kde na stará omezující přesvědčení jednoduše není místo…

Absolutním základem pro Váš vlastní život bez hranic by měla být láska k sama sobě, přijetí sama sebe – a to odstartuje příliv pozitivní energie.

Užijte si své dnešní velikosti...

Pokud už jste to dlouho nebo taky nikdy neslyšel/a, tak vězte, že na Vás a na Vašem životě hodně záleží…

Jste tady proto, abyste tomuto světu něco dal/a.
Chceme Vám říct, že máte obrovskou hodnotu.

Nezáleží na tom, čím momentálně procházíte, nebo s čím se potýkáte…

Váš život a Vy samotni máte nějaký hlubší význam, který ještě možná v tuto chvíli sami nevidíte, nebo mu ještě nerozumíte…

Hledejte jej však…

Pohrávejte si s těmito myšlenkami ve své mysli a uvěřte sama v sebe a svou hodnotu…
Staňte se svým největším fanouškem a obohaťte svou jedinečností stále více se rozšiřující kruh lidí kolem sebe…

Věřte tomu, a do Vašeho života přiteče hodně radosti a požehnání…

Pamatujte si to – od dnešního dne už navždy…

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám rozvinout nejen Vaši víru, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez ticho 12_Magická Slova Mistrů Života: Vítejte Ticho. Co najdete, když se ztišíte?

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor