Subscribe

Námořní Jachting – Teambuilding na Moři

Jste HR Manager nebo Majitel Firmy & Hledáte Originální Způsob JAK Stmelit a
Zároveň Pozvednout V
áš Tým k Novým Výšinám? Vyzkoušejte Teambuilding na moři.

 

SVOBODA.

SLANÝ VÍTR.

JEN MOŘE & VY.

 

JSTE PŘIPRAVENI
NA POŘÁDNOU VÝZVU? 

 

 

 

 

PŘEDSTAVTE SI NEKONEČNÝ OBZOR…

Kolem Dokola NIC. Jen Šplouchání Moře Bez Konce &
Vy Společně s Partou Bláznů, jež Mají Podobný Cíl…

Najdete Způsob, jak Spolupracovat & Udržovat Vytyčený Směr
Navzdory Překážkám jež Vám Vlny jistě Přinesou do Cesty?

Najdete Způsob, jak Spolu Pracovat jako Tým Navzdory
Neustálým Sprškám Slané Studené Vody za krkem,
Nepřízni Počasí, Omezenému Prostoru a Zmítání
Lodi v Nekonečném Prostoru Oceánu?

 

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

Námořní Jachting: Napněte Plachty. Napnete své Síly…

Nebude to Snadné. Někdy to bude poklidná plavba. Jindy doslova boj o život…

Ano. Přiznáváme. Musíte být tak trochu Šílení, abyste Uspěli…

A platí to obdobně ať už se Plavíte na Jachtě v Širém Moři nebo
Navigujete v Neklidných Vodách Projektů a Podnikání…

 

Jsou 4 hodin ráno. Kotvíte v malé zátočině.

Zrovna jste procitli z hlubokého spánku. Včerejší den byl velmi náročný. Celodenní navigace a plnění úkolů bylo vyčerpávající a tak jste šli brzy spát… 

Chvíli jen tak ležíte, přemýšlíte a nasloucháte tichu. Cítíte tříštění vody o boky lodi a vnímáte její rytmické pohupování ve vlnách…

Ještě stále Vás bolí celé tělo, ale rozhodnete se náhle vstát… 

Snažíte se neudělat hluk. Všichni ostatní ještě spí. Spoléháte se na to, že po těch pár dnech na omezené palubě důvěrně znáte každý centimetr. 

Jdete ven – na palubu. Cítíte chladivý slaný ranní vánek, který Vás pozdraví, pohladí po tváři a zároveň zcela probere… 

Stále ještě obklopení nocí temnou tak, že by se dala krájet. 

Nevidíte nic než jen měsíc, který čas od času osvětluje pohupující se příď lodi a spolu s ním tisíce hvězd nad Vámi… 

Na obzoru v dáli můžete tušit první známky blížícího se svítání…

Kolem dokola rozeznáváte nenápadné siluety pobřeží a kopců, které vystupují z hladiny a tyčí se k nebi…

Chvíli jen tak stojíte na přídi, která v rytmickém sledu rozráží oceán, přemýšlíte o událostech posledních dní a přitom můžete pozorovat siluety delfínů hrající si po bocích jachty…

Je toho tolik, co jste zažili, pochopili a uvědomili. Ani se to nezná jako pár dní. Příjde Vám, jako byste na moři zažili kus života nebo alespoň týdny…

Pomalu začíná svítat. První ranní sluneční paprsky se rozlijí po nekonečné vodní ploše všeobklopujícího oceánu.

A Vy víte, že Váš čeká další den, kdy se budete natahovat ke skvělosti, rozvíjet se a objevovat své “vnitřní já”, stejně opuštěné ostrovy, neobydlené zátoky a staré majáky…

 

Budete to další náročný, ale skvělý den na moři…

Den, ve kterém poznáte lépe sama sebe, kdy budete dělat mnohé rozhodnutí náročné na psychiku a nejednou si sáhnete na dno svých sil.

Den, kdy zažijete pravou sílu spolupracujícího týmu, stejně jako sílu nespoutaného moře a ničím omezenou svobodu…

Den, kdy však také ochutnáte další vynikající jídlo, plody moře a domácí víno…

 

Zatoužili jste být někdy kapitánem…?

Okamžik, kdy poprvé napnete plachtu, vyplujete a opustíte bezpečný a klidný přístav vstříc novým dobrodružstvím na širém moři, v každém vyvolá silné pohnutí a emoce…

Bez pevné půdy pod nohama, bez možnosti spolehnout se na “důvěrně známé” kancelářské prostředí – vstříc nepoznané a nejisté budoucnosti…

Být kapitánem jachty je velkou zodpovědnostívýsadou a zároveň poctou – musíte si udržet chladnou hlavu a hlavně pokoru… 

Lidé v posádce – ve Vašem týmu Vám dali obrovskou důvěru – svěřili Vám do rukou své životy. 

Spoléhají na Vás. Věří, že je bezpečně provedete širým oceánem a oni zůstanou v bezpečí. Věří Vám, že poplujete vytyčeným směrem, zatímco třeba odpočívají a spí…

Velmi podobné je to však i s Vašimi projekty a podnikáním ve vodách businessu…

Investor Vám dává pravomoce užívat jeho peníze a očekává od Vás na oplátku hodnotu – projekt bude doručen v očekávané kvalitě, s danými parametry a v daném termínu.

Plavba na jachtě Vám na jednu stranu vyčistí mysl. Na druhou stranu zlepší Vaše myšlení v oblasti řízení projektů a podnikání, stejně jako pomůže zefektivnit komunikaci a týmovou spolupráci.

 

… nebo byste raději byli součástí posádky?

Kapitán je důležitý, není však důležitější než zbytek posádky. Bez spolupracující posádky toho sám i sebelepší a sebezkušenější kapitán mnoho nezmůže. 

Kapitán potřebuje mít loajální, schopnou posádku na palubě i v projektu – týmové hráče, kteří jsou “zaprodaní věci” a věří ve vyšší poslání celého podniku. 

Každý člen posádky potřebuje vědět, jakou roli má naplňovat – chápat její důležitost a nezbytnost odvádět svou část odpovědností v nejvyšší kvalitě v daný čas – tak, aby i ostatní v týmu mohli využít doručené výstupy. 

A i když zrovna nevelíte jachtě nebo projektu, je potřeba, abyste chápali svou nenahraditelnost a potřebu být ve správný čas na správném místě… 

I když nejste kapitánem, je nezbytné, aby se na Vás ostatní mohli bez zaváhání 100% spolehnout. 

Vaše role je důležitá!

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

Proč vůbec pořádat TeamBuilding?

A proč ho pořádat tak daleko – kdesi na moři?

 

Jako jednotlivci jsme vždy limitováni…

Jsme limitováni našími znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, časem, energií, jinými zdroji, stejně jako tím, co zvládnou naše dvě ruce a dvě mozkové hemisféry – ať už se snažíme o cokoliv, dříve či později narazíme na nějaká omezení…

Jednotlivec je sice omezený, ale tým, který je z těchto “omezených” jednotlivců složen, doslova nekonečný potenciál.

Klikněte pro více info...

Proč byste měli Uspořádat Teambuilding?

Každý tým, který má být úspěšný, musí být vzájemně propojený – je potřeba vytvořit určitou pospolitost, soudržnost a jednotu – tým potřebuje být v souladu a stmelený…

Tato soudržnost spočívá jak v pevných přátelských vztazích, tak v porozumění vlastní role v týmu, její důležitosti a ztotožnění se s vyšším posláním týmu jako takového a celkovou vizí organizace.

Klikněte pro více info...

 

Proč pro Teambuilding zvolit Plavbu na Jachtě?

Sounáležitost, soudržnost, jednota a týmový duch, který ve svém týmu chcete vytvořit pro zlepšení výsledků v podnikání a projektech, vzniká na vlnách rozbouřeného a mnohdy nevyzpytatelného moře zcela samovolně a přirozeně.

Rozpohybovat společnými silami loď s plochou plachet větší než sto metrů čtverečních je samo o sobě zážitek na celý život…

Když však moře začne běsnit a vlny přinesou intenzivní situace, při kterých je potřeba spolupracovat, jinak hrozí to nejhorší, celý Váš tým to stmelí tak, jako nikdy předtím… 

Klikněte pro více info...

Ať už je Váš tým velký či malý…

Plavení na jachtě naučí Vaše potenciální lídry mnohem lépe koordinovat jakkoliv velký tým či jakkoliv velkou organizaci a zvládat různě složité projekty.  

Námořní Jachting je sice zábavná aktivita, je však často i náročná a navíc vykazuje mnoho podobností s vedením podniku, řízení projektu a vedením týmu…

Chcete-li bezpečně doplout do cíle ve stanovený čas, je důležité mít jak dobrou, spolehlivou a rychlou jachtu (Vaše podnikání), tak dobře propojenou, zkušenou a schopnou posádku (Váš tým).

Klikněte pro více info...

 

Nemůžeme řídit vítr… Můžeme upravit plachty!

Úspěšné organizace ve všech oblastech podnikání chápou, že udržení určité dynamiky v pracovním týmu je nezbytné pro efektivitu a produktivitu na pracovišti, stejně jako k dosažení výsledků, které daný tým produkuje.

Dobře fungující tým není vytvořen automaticky jen tím, že se lidé stanou členy týmu na stejném projektu. Stmelený tým je výsledkem procesu, jimž jednotliví členové týmu projdou.

Zkušenost s plavbou na jachtě je to, co umožňuje tento proces v tak krátké době simulovat a vybudovat skutečně dobře sehranou a fungující posádku – sehraný tým, který obstojí nejdivočejší hurikány na moři, ale i na poli businessu…

Klikněte pro více info...

Námořní Jachting je zážitek na celý život…

Teambuilding na moři je zcela odlišný od čehokoliv, co jste kdy Vy nebo Váš tým zažili při jakékoliv jiné týmové aktivitě.

Námořní Jachting přiměje každého člena posádky vyjít mimo “zónu komfortu” a umožní jednotlivým členům týmu projevit vlastnosti, které by v kancelářském prostředí zůstaly skryté…

Zmenšený prostor jachty a společně neomezený strávený čas způsobuje, že každý okamžik je doslova výzva, která v každém z účastníků vyvolává silné emoce…

Týmový duch, soulad v týmu a vzájemná důvěra je jedinou cestou, jak bezpečně dorazit do cíle…

Klikněte pro více info...

 

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

Námořní Jachting na Širém & často Rozbouřeném Moři
má Mnoho Podobností s Prací na Obchodním
Projektu Ve Vlnách Businessu…

 

Námořní Jachting má mnoho podobností s Řízením a Realizací Projektů a proto velmi dobře poslouží jako Platforma pro Sehrání Vašeho Týmu a Připraví jej i pro ty Nejnáročnější Situace…

 

 • Jachta a její vybavení představuje v podnikání Společnost, Systém a Zázemí a jak to vše funguje.
 • Analýza podmínek počasí na moři představuje Trh, Tržní prostředí a schopnost předvídat trendy.
 • Úlohy Posádky na Jachtě představuje pochopení významu jednotlivých firemních / projektových rolí, převzetí odpovědnosti za výsledky a nezbytnost týmové spolupráce.
 • Pravidla plavby a dovednosti představují Respektování firemních / týmových hodnot a pravidel hry.
 • Kapitán Jachty představujte Vedoucího projektového týmu, který je průvodcem a poskytuje pokyny, motivuje a řídí pracovní tým.
 • Omezené a uzavřené palubní prostory jachty představují schopnost pokračovat v projektu a jednat navzdory omezenosti dostupných zdrojů.
 • Taktika a Soutěžení Jachet (regatta) představuje Porovnávání se s konkurencí, zvyšování vlastní efektivity a výkonnosti, stejně jako benchmarking.
 • Výběr Plavebního Kurzu podle vnějších podmínek, zkušenosti posádky a cíle, kterého je třeba dosáhnout představuje nejlepší využití dostupných zdrojů společnosti při plánování osobních a firemních cílů.

 

Aktivity, při níž jednotliví členové pracují pod tlakem jako součást týmu,
je nezbytná pro úspěch celé výpravy, stejně jako pro úspěšné naplnění obchodních cílů,
mise společnosti a pro úspěch každého jednotlivého projektu.

 

Nebo se podívejte na reference našich klientů či čtěte více o výhodách…

 

 

Co TeamBuilding lidem ve Vašem Týmu vlastně přinese? 

A co TeamBuilding na Jachtě přinese Vaší Organizaci?

 

Základem úspěchu v jakémkoliv lidském počínání, je dobře spolupracující, stmelený a sehraný tým, který může dosáhnout doslova čehokoliv…

 

Ne však každý tým je dobře spolupracující…

Ne každý tým je dobře sehraný tak, aby spolupracoval a to zejména proto, že ne každý z členů týmu chápe jaká je jeho úloha v týmu, jaké má zodpovědnosti, kde a v jakém čase má být a co má dělat…

Takový tým prostě a jednoduše není schopen podávat výsledky a dosahovat svého potenciálu – takového, kterého by byl ve skutečnosti schopen, jestliže by spolu jednotliví členové týmu lépe komunikovali, považovali se za partnery místo konkurenty a měli by lepší vztahy…

Teambuilding na Jachtě na moři je řešením…

Úspěšné dokončení plavby vyžaduje spolupráci, vzájemnou komunikaci, propojení a sehranost – což jsou rovněž nezbytné nástroje umožňují efektivnější fungování společnosti, stejně jako pro dokončení projektů, dosažení obchodních cílů organizace…

Plachtění na jachtě je originální a zábavný způsob, jak přímět jednotlivce, aby spolupracovali na společném cíli. Mimo to ve svém týmu zažehnete týmového ducha, zlepší se vzájemná komunikace v týmu, naučí se pracovat pod tlakem a dělat snadněji důležitá rozhodnutí…

 

Je pravděpodobné, že členové týmu na moře odjíždějí jako spolupracovníci –
prostě jako obyčejní známí z práce…

Po pár dnech strávených na moři budou stmelenou jednotkou, nejlepšími přáteli – doslova bratry v boji…

 

Účastníci budou na konci akce na jachtě schopni…

 

 • jednat a pracovat jako stmelený a synchronizovaný tým,
 • dělat nejlepší volby v rámci nastolených pravidel a vazeb,
 • přizpůsobit se rychle změnám situace, budou více flexibilní,
 • budovat a zlepšovat vztahy v  celé skupině i přes nepřízeň,
 • být více kreativní a poradit si i přes omezenýmé zdroje, 
 • zvládnout lépe a efektivněji nepředvídané situace,
 • fungovat a doručovat výsledky

 

PS: Je možno dodat i Facilitátora...

Teambuilding na moři může být zaměřen na:

 

 • Zlepšení komunikace
 • Řešení aktuálních problémů 
 • Zvyšování emoční inteligence
 • Krizové řízení a řešení konfliktů
 • Strategicky plánovat a plán vykonat
 • Spravovat potenciální i skutečná rizika
 • Lépe řídit očekávání všech zúčastněných
 • Porozumění a překonání překážek ke změně
 • Práce s členy týmu, kteří nebyli osobně vybráni
 • Podporu a týmovou spolupráci
 • Budování nového týmu
 • Zlepšení produktivity
 • Vést svůj tým

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

Jakým Způsobem k TeamBuildingu &
Rozvoji Vašeho Týmu Přistupujeme My?

 

1.

Vytvoření Akce
přímo Vám na míru…

Vytvoříme Vám Teambuildingovou akci, která bude respektovat Vaše Firemní Cíle a bude sedět přímo Vám a Vašemu Týmu…

Ať už chcete Závod Regat na ostří nože, Firemní Teambuilding, Rozvoj Leadership Potenciálu ve Vaší Organizaci nebo Poznávací klidnou Plavbu po ostrovech a zátokách, vždy najdeme ideální kombinaci, která splní Vaše očekávání.

 

 

2.

Špičková Kvalita &
Dlouholeté Zkušenosti…

Vysoká úroveň a kvalita služeb je základem naší práce pro vybudování důvěry a vytvoření dlouhodobé spolupráce…

Máme dlouholeté zkušenosti s jachtingem a pořádáním akcí na moři, což nám umožňuje: 

 • vybrat zkušené kapitány,
 • zásobit Vaší akci správným počtem lodí přesně na míru,
 • vybrat osvědčená kotviště a vyhlášené restaurace,
 • uspořádat kvalitní závod či
 • poskytovat bezchybný bezpečnostní servis.

 

3.

Sebepoznání &
Osobní Rozvoj…

Zkuste si velet plachetnici v závodě nebo v nehostinných podmínkách rozbouřeného moře, řídit ji a odpovídat za život celé posádky.

Poznejte námořní jachting jako dovednost, sport a životní styl, který Vám rozšíří zónu pohodlí, stejně jako vnímání sama sebe a svého týmu..

Naše rozsáhlé zkušenosti z consulting a development akcí na moři nám dávají možnost zohlednit tento aspekt i v teambuildingových eventech.

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

 

 

Co nás Odlišuje od Všech těch Nabídek, které jste již Dříve Dostali od jiných Vzdělávacích Společností
& V Čem Spočívá náš Unikátní Přístup?

 

1 Nejlepší Čeští Jachtaři

V našich řadách působí nejlepší čeští jachtaři i certifikovaní instruktoři námořního jachtingu…

2 Profesionálové v Jachtingu

Máme dlouholetou zkušenost se závodním jachtingem a akcemi na moři zajišťující špičkovou kvalitu služeb…

3 Kombinace Zkušeností

Disponujeme kombinací zkušeností z business prostředí a cestovního ruchu s jachtařským prostředím…

 

Garantujeme Vám, že lidé z Vašeho týmu ani nenapadne to, co jste si již dříve řekli při realizaci řady jiných teambuildingových aktivit ostatních vzdělávacích společností na trhu:

 

Ale ne, zase to stejné… Je to pořád dokola.

To už jsme dělali a víme, co je řešením…

 

Při teambuildingu na moři zapojíme mozkové závity Vašeho týmu tak, aby ze sebe byli nuceni dostat více než kdy dříve…

Jen Váš tým, plachetnice a širé moře. Není cesty zpět. Kritické chyby si nemohou dovolit.

Váš tým bude nucen jednat, spolupracovat, využívat efektivněji své silné stránky, propojí se jako tým a celé to bude mít přímou odezvu na následující situace – zažijí okamžitou zpětnou vazbu.

Díky této zkušeností okamžité zpětné vazby, si uvědomí, jak ovlivňují ostatní – ať už pozitivně či negativně a odnesou si cenné porozumění, pochopení, moudrost a doporučení.

Širé moře a námořní jachting je reálném prostředí, kde situace nemusíme simulovat – přirozeně rozvíjí a natahuje celou Vaší posádku, celý Váš tým…

Lidé ve Vašem týmu si uvědomí své přirozené talenty, silné stránky a dovednosti a pochopí, jak je ve skutečnosti vidí ostatní členové týmu, což povede k tomu, že: 

 1. někdy zlepší svůj sebeobraz, zvýší sebeúctu a sebevědomí.
 2. Jindy to povede k uvědomění toho, co naopak zlepšit.

 

V obojím případě to bude mít pozitivní vliv a výsledek – na jednotlivce a celý tým, proto Vám garantujeme, že zvýšíme úroveň výkonu jednotlivců a spolupráce Vašeho týmu.

Rovněž rozvineme leadershipové dovednosti, posilíme vědomí osobní odpovědnosti a angažovanosti a zlepšíme vnímání a pochopení vlastních talentů jednotlivých lidí…

Jako výstup celého teambuildingu získají všichni účastníci Individuální Rozvojový Plán, test StrengthsFinder 2.0 a Zpětnou Vazba společnosti Gallup, a posílení týmové atmosféry.

 

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

Jak bude probíhat běžný den na moři? 

Co Váš tým na Jachtě vlastně zažije?

 

Každý den na Váš tým budou čekat minimálně 2 výzvy dotýkající se jednotlivých manažerských dovedností…

V reálném prostředí námořního jachtingu budou lidé z Vašeho týmu řešit řadu problémů a situací, které jsou ideálním základem pro pochopení osobních talentů a rozvinutí silných stránek.

Čekají je níže popsané role, kterými je bezpečně provede kapitán a kouč v jedné osobě.

 

Kapitán výzvy

Role představující finální zodpovědnost za celou posádku a rolí v ní, loď, navigaci a bezpečnost.

Kapitán nemůže vše obstarat sám a proto jsou jednotlivé dílčí úkoly vykonávány posádkou. Výjimkou je navigace a plánování plavby, které je pouze na kapitánovi.

Kapitán musí všechny své rozhodnutí ověřit a diskutovat se svým prvním důstojníkem.

První důstojník

Volený kapitánem, stejně jako kapitán sám žádné úkoly týkající se řízení lodě vykonávat nemůže.

Je zodpovědný za hladký průběh všech aktivit a řízení posádky.

Posádka jachty

Posádka plní úkoly kapitána výzvy, které jsou komunikovány prvním důstojníkem…

Jednotliví členové posádky pracují na palubě, nastavuje plachty, řídí loď atp.

 

Kapitán jachty a kouč – jachtařský instruktor a trenér týmu.

Pokud je tázán, může dávat rady a samozřejmostí je převzetí kontroly nad lodí v případech nejvyšší nouze.

 

Pro úspěch mise musí tým táhnout za jeden provaz…

Jsme jedna posádka, společně na jedné palubě. Každou chvíli plavby spoléháme na dovednosti někoho jiného.

Musíme si navzájem věřit. Každý jsme odpovědní nejen za svůj individuální výkon, ale za úspěch celého týmu.

Je to závazek, je to vzájemný vztah, je to odpovědnost. Je to hodnota pro celý tým.

 

Reálné situace, zážitky, vzdělávání

Dáváme účastníkům reálné zážitky.

Během tréninkového programu jsou vystaveni situacím, které vyžadují vysokou míru spolupráce v týmu, jinak ohrozí loď a svoji vlastní bezpečnost.

 

Akce + Zpětná vazba = Uvědomění

Prohlubujeme povědomí účastníků o dopadech jejich chování, manažerských dovednostech, a silných a slabých stránkách.

Kouč i členové týmu důkladně pozorují chování každého jednotlivce v jednotlivých krizových či jinak extrémních situacích a dávají si navzájem detailní a okamžitou zpětnou vazbu.

 

Nebo se podívejte na reference našich klientů či čtěte více o výhodách…

 

 

Široké & Často Neklídné Moře má svá Úskalí… 

Kdo bude Dohlížet na Celkovou Bezpečnost Vašich lidí?

Seznamte se: Vaši Zkušení Průvodci…

 

Milan Pařil

 

Milan je konzultant a kouč specializující se na firemní strategii, firemní kulturu a talent management.

Klade důraz na rozvoj přirozených silných stránek a jejich plné využití pro naplnění role v organizaci. Tyto oblasti zaštiťuje jak na našich akcích, tak v rámci řízení společnosti samotné.

Rád s vámi bude sdílet své zkušenosti, které jsem získal u více než stovky klientů a při vedení více než tisíce koučinkových hodin.

Využívá nástroje mentoringu, systemického koučinku a strengthspsychology. Zaměřuje se především na exekutivní manažerský koučink a agilní strategické řízení na úrovni vrcholových manažerů majitelů firem a aktivní podporu startupů.

 

 

Roman Slivka

 

Roman je držitelem prestižního britského certifikátu RYA Skipper.

Je dlouholetým Business Leaderem, který se soustředí na inovace, transformaci společností a business development.

V průběhu své kariéry v exekutivních pozicích má za sebou řadu zkušeností s budováním, vedením a optimalizováním organizací tak, aby co nejlépe plnily firemní strategii a vytvářely silnou obchodní hodnotu.

Má přes deset let zkušeností s vedením mezinárodních týmů a je znám pro svůj inovativní přístup, profesionalitu a rozvoj talentů.

 

Václav Huk

 

Vašek má na starosti celkový koncept a organizaci akcí. Také se stará o finanční řízení. Má za sebou dlouholetou jachtařskou kariéru na malých i velkých lodích včetně dvou titulů mistra republiky.

Yachtmaster Offshore, dlouholetý závodní jachtař a mistr české republiky v třídě RS700 a teamracingu.

Vašek má rozsáhlé zkušenosti s námořním jachtingem nejen v chorvatských vodách. V našem týmu plní roli organizátora, designéra jachtařského programu a člověka s hlavní zodpovědností za péči o maximální bezpečnost všech účastníků.

Kromě tohoto má zkušenosti s vedením neziskových organizací a prací v multikulturních týmech v korporátním prostředí.

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

Co vše s námi můžete vlastně Zažít? 

Vyplujte s námi pro Trofeje, Zážitky i Zkušenosti…

 

Pomůžeme Vám vytvořit kompletně akci přesně podle Vašich požadavků a představ.

Ať už je konečným konceptem závodění na ostří nože nebo poznávací plavba po ostrovech a zátokách,
vždy vybíráme ideální kombinaci aktivit tak, abychom pomohli naplnit vizi Vašeho podnikání, stejně jako výkonnostní ukazatele…

Garantujeme Vám, že z Teambuildingových aktivit, které pro Váš tým uspořádáme, odjedou Vaši lidé se splněnými představami.

 

Souhrn níže zahrnuje příklady toho, co vše jsme pro Vás Schopní Zrealizovat…

Nejde však o výčet konečný, avšak o prvotní nástin, který Vám přinése představu o skutečných možnostech…

 

Odpočinek & Poznání v Zátokách Přístavů a Měst…

Rádi byste ocenili svůj tým za odvedené úsilí a poděkovali jim opravdu speciálním způsobem?

Můžete. Vyplujte s námi za řadou společných chvil plných vodních sportů, pohody, ale i dovednostních a silových soutěží.

Poznávejte ostrovy a pobřežní města, ochutnejte produkty místní gastronomie. 

Samozřejmostí je také prostor pro společné večerní akce, ať už jsou formální či uvolněné.

Zábava a nové zážitky pro cestovatele, business školení pro profesionály.

Flotilový Závod (Regatta) s Nejlepšími Českými Jachtaři…

Rádi byste rozproudili dravost lidí ve svém týmu a zvýšili jejich soutěživost a tah na branku?

Vyzkoušejte pravé závodění na otevřené vodě. Soutěžní prostředí nutící Váš tým a jednotlivé členy vystoupit z komfortní zóny.

Vypjaté chvilky přinášející neobvyklé příležitosti pro budování partnerských vztahů či firemní kultury.

Vítězové i poražení, ale zejména pocit sounáležitosti k posádce, týmu, ale i všem účastníkům akce.

Regatty nabité dramatickým závoděním i adrenalinem.

Naučte se lépe vést i v rozbouřených vodách…

Chcete uspořádat Leadershipové Kurzy pro samotné vedení společnosti (board)? 

Speciální akce pro vedení Vaší společnosti pod vedením business coache a zároveň kapitána námořní plachetnice, na které se jednotliví TOP manažeři seznámí, rozvinou svůj potenciál a naučí se sami pracovat s metodikou Talent Managementu. 

Využití námořního prostředí pro navození situací, kdy se “nic nesimuluje, ale jde do tuhého” a následný debriefing s coachem…

Aktivita trvá 2-5 dní na moři a samozřejmostí je kompletní servis pro účastníky.  

Firemní Teambuilding jako odměna pro Vaše klienty…

Rádi byste zrealizovali Regatu nebo Firemní Teambuilding – ať už na moři či v prostředí ČR na míru?

Akce na míru buď pro konkrétní klienty nebo pro segment trhu ve variantě otevřené či uzavřené teambuildingové akce… 

Pro koho je tento typ TeamBuildingu určen? Klienti korporací, ale i sektorové regaty IT, Stavební, apod. 

Díky dlouholeté zkušenosti ze závodního jachtingu a pořádání námořeních regat vytvoříme akci špičkové kvality jak po organizační, tak po jachtařské stránce a Vaší společnosti tak pomůžeme vytvořit netradiční dárek pro Vaše klienty…

 

 

Nebo čtěte o důvodech, proč Teambuilding na moři pořádat,
co to Vašemu týmu přinese a co nás odlišuje

 

 

Líbí se Vám Myšlenka Pořádat Teambuilding na Moři? 

Zjistěte Více Konkrétních Informací – Kontaktujte nás…

 

Zjistěte Nezávazně, jaké jsou Možnosti Teambuildingu
a Co Konkrétně to může Znamenat pro Vás, Váš Tým a co to přinese pro celou Vaší Organizaci…

Vyplňte formulář vpravo a sjednejte si nezávaznou konzultaci…

Díky osobnímu setkání, se jednak lépe poznáme, ale hlavně budeme schopni důkladně pochopit Vaše potřeby a očekávání, odpovědět na jakékoliv Vaše otázky a následně pro Vás vytvořit kompletní řešení na míru. 

Rovněž Vám na základě rozhovorů a podkladů od Vás budeme schopni lépe vytvořit konkrétní kalkulaci, která Vám dá lepší pohled z hlediska nákladovosti a možné návratnosti investice do rozvoje jednotlivých lidí ve Vašem týmu… 

Od nás dostanete vždy něco navíc… 

Rovněž je to příležitost uspořádat pro Vás ukázkový seminář zdarma – jen tak, abyste si mohli ověřit kvalitu našich služeb a mohli jste si udělat obrázek o tom, jak Váš tým povedeme.

Využijte našich dlouholetých zkušeností ze závodního jachtingu a zkušeností s pořádáním námořeních regat a vytvořme společně TeamBuildingovou akci špičkové kvality jak po organizační, tak po jachtařské stránce, se kterou Vaši lidé nadmíru spokojeni…

Vyplňte nyní formulář napravo… 

 
 

 

 

 Námořní Jachting – Teambuilding na Moři Březen 29, 2018