Pozitivní navzdory nesnázím

Nedávno jsem si všiml

Nedávno jsem si všiml, že pro mě i mnoho lidí, se kterými mluvím nebo pracuji, je velmi náročné zůstat pozitivní. S těkavostí ekonomiky, negativitou nadcházejících voleb a strachu z neznáma se zdá snadné uvíznout v temnotě světa kolem nás.

V této chvíli, i když to může být těžké, je důležité, abychom zůstali pozitivní kvůli blahu našich rodin, společností, vztahů, komunit, a hlavně kvůli našemu vlastnímu klidu mysli. Ale když se podíváme, co se kolem nás teď děje, jak můžeme zůstat opravdově pozitivní?

Zatímco neexistuje žádný „quick fix“ (okamžité řešení) a chceme se ujistit, že se nevyhýbáme tomu, co se děje okolo i uvnitř nás, věřím, že existují tři věci, které můžeme udělat, abychom zůstali pozitivní během těchto současných nesnází a strastí obecně.

Buďte upřímní

Kdykoli čelíme výzvám, překážkám nebo „těžkým“ okolnostem, je nesmírně důležité, abychom byli upřímní o tom, jak se skutečně cítíme. Mezi nejčastější pocity, se kterými se v tuto dobu setkáváme, patří hněv, strach a stud.

Zlobíme se, že se stalo něco „špatného“, nebo protože se cítíme bezmocní. Dostáváme strach, že se to může zhoršit, nebo že ostatní lidé nebo okolnosti mohou nadále udržovat problém způsobem, který nemůžeme kontrolovat. A navíc cítíme stud, že jsme udělali něco „špatně“, nebo naopak neudělali něco, co by dané situaci zabránilo.

Právě tyto tři emoce jsou ty, které často nejsme ochotni si přiznat nebo je vyjádřit. Nicméně, jako všechny emoce, když je uznáme, přivlastníme si je a vyjádříme je – najednou se rozptýlí a v průběhu procesu se můžeme osvobodit od jejich negativních dopadů.

Buďte si vědomi sami sebe

Dávejte pozor na to, co cítíte, jak myslíte, co říkáte a jak se chováte. Aniž byste z toho dělali závěry, pozorně si všímejte všeho, co se ve vás děje a jak na to reagujete.

Uprostřed stresu a nepříznivých okolností máme tendenci si myslet, říkat a dělat věci, které ve skutečnosti situaci nezlepší, a v mnoha případech naopak udělají věci horší.

Stěžujeme si, bojíme se, mluvíme negativně o životě, ostatních i sami o sobě, příliš se díváme na televizi, přejídáme se, opíjíme se, nebo děláme nevědomky jiné věci, který nám nejsou k dobru.

Čím více jsme si vědomi svých pocitů, myšlenek, slov a činů – tím větší je naděje, že zůstaneme pozitivní a touto nepřízeň osudu proplout tak, že se z této zkušenosti skutečně něco naučíme a povyrosteme, ne ji jen přežijeme.

Buďte vděční

Pozitivní přístup dokáže vše vyřešit

I když je to často proti naší intuici, být vděčný tváří v tvář nepřízni osudu, je pro nás právě v této situace často nejdůležitější zaměřit se na to, čeho si vážíme – na sobě, druhých a život obecně.

I (a obzvláště) když se nám nic nedaří, je nám dána příležitost si udělat inventuru těch dobrých věcí v našem životě, kterým normálně díky tomu, jak jsme neustále ve spěchu, nevěnujeme pozornost.

Udělejte si teď čas přemýšlet o některých věcech, za které jste vděční. Neštěstí nám připomínají, že zatímco věci mohou být těžké, máme tolik požehnání – zdraví, práci, bydlení, lidi, kteří nás milují, a mnoho dalšího.

A existuje také mnoho věcí, které můžeme ocenit na této obtížné situace samotné – můžeme si uvědomit, že jsme silnější, než jsme si mysleli, že kolem sebe máme větší podporu, než jsme věděli, nebo že jsme schopni se naučit některé důležité lekce o nás a o životě.

Vždy je toho hodně, za co můžeme být vděční

Vždy je toho hodně, za co můžeme být vděční, pokud se rozhodneme tomu věnovat pozornost. Nemůžeme být vděční a zároveň se cítit jako oběť!

Bez zlehčování dopadu současného stavu ekonomiky či jiných věcí, které se dějí kolem vás, je možné, aby každý z nás zůstal otevřený, optimistický, pozitivní, ať čelí jakémukoli protivenství nebo nejistotě.

To neznamená, že jsme nějakým „nadčlověkem“ nebo se cítíme pořád šťastní. Znamená to však, že jsme se rozhodli být upřímní, vědomí si věcí kolem nás, a vděční navzdory tomu, co se děje. A pokud se tak rozhodneme, můžeme tím vytvořit čas reflexe, omlazení a transformace pro nás i pro ty, kteří jsou kolem nás.

Buďte k sobě laskaví a sledujte, zda můžete být duchem přítomni v tolika situacích, co je jen možné. A nezapomeňte mít vždy na paměti, že i toto jednou pomine.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář