Proč je těžké být autentický? - ŽivotbezHranic.cz

Proč je těžké být autentický?

Často mě více zajímá (alespoň navenek) jak být oblíbený, imponovat ostatním a vypadat dobře, než být opravdový. Obávám se, že pokud budu říkat pravdu, půjdu za tím, co chci, aniž bych bral ohledy – lidé mě nebudou mít rádi, zraním je nebo urazím, nebo nedosáhnu toho, co doopravdy chci.

Může se to týkat i tvého vlastního života?

Mnoho z nás, včetně mě, se docela oprávněně naštve, když vidíme, doslechneme se nebo se setkáme s lidmi, kteří jsou nečestní, falešní nebo prostě skrývají pravdu.

Ale jak často to děláme my sami? Můžeme být docela pokrytečtí, když jde o autenticitu – očekávat ji pořád od ostatních, ale sami nebýt naprosto autentičtí.

To z nás nedělá špatné nebo zlé, to nás prostě dělá člověkem. Autenticita je výzvou skoro pro každého, koho znám, s kým mluvím a s kým pracuji.

Čím častěji si vyzkoušíme, jak je pro nás složité být autentický, tím více budeme schopni a ochotni zbavit se toho, co nám brání být skutečnými. Ale nejprve si musíme se soucitem uvědomit naše vlastní potíže nebo nechuť k autenticitě a přiznat si pravdu.

Existuje mnoho faktorů, které v tom hrají roli – výchova, kulturní vliv, dlouhodobá přesvědčení o tom, co je “vhodné”, a naše vlastní osobní obavy.

Pokud jde o to být autentický, to hlavní pro většinu z nás je, že máme strach.

Nechceme se zabývat tím, co si představujeme jako důsledky autenticity – soudy nebo reakce lidí, naše vlastní obavy a pochybnosti, možné selhání nebo odmítnutí, a další – tak prostě sklapneme a zkusíme zapadnout.

Sklapnout a zkusit zapadnout, jak všichni ze zkušenosti víme, doopravdy nefunguje, nedělá nám dobře, ani nás nevede k ničemu smysluplnému nebo naplňujícímu v našem životě.

Dělat to vede v našich životech k nelibosti, frustraci a nedostatku energie, ale často je to pro nás snadnější, než čelit našemu strachu, říkat pravdu a být plně autentický.

Vyzkoušet si to, co je pro nás těžké na tom být autentický, nám může zpřístupnit naše niternější místa pravdy, a je prvním krokem stát se skutečnější.

Zde je pro tebe několik otázek, které si promysli a poctivě a citlivě zodpověz:

  • S jakými specifickými názory jsi se během svého života setkal/a, co to znamená být autentický a sám sebou, které tě brzdí v tom se plně vyjádřit?
  • Jaké jsou hlavní překážky, které ti stojí v cestě, abys byl/a skutečný/á?
  • Jaké jsou tvé největší obavy, které máš, abys byl/a opravdový/á, říkal/a to, co si myslíš, a šel/la za tím, co od života chceš?

Dovolte sami sobě zamyslet se nad těmito otázkami a uvidíte, co z toho vzejde. Promluvte si o tom s ostatními s empatií a otevřeností.

Zapojení se do takového průzkumu vám může přinést a přinese nové nápady, postřehy a možnosti. Bavte se tím a buďte při tom na sebe laskaví!

Přeloženo z anglického originálu Why It Can Be Hard To Be Authentic, autor Mike Robbins.

 

Mike Robbins je vyhledávaný motivační řečník, trenér, a autor bestselleru Focus on the Good Stuff (Wiley) a Be Yourself, Everyone Else is Already Taken (Wiley).

Více info – www.Mike-Robbins.com