Položili jste si někdy otázku. Proč je u meditační hudby zdůrazněna nějaká frekvence?

Proč právě 417 Hz je ta správná na to a to? Proč 528 Hz je na ono a jiné frekvence zase na tamto a onohle?

solfeggio frekvence, solfeggio tóny, solfeggio posloupnost, posvátná geometrie,

Mě osobně zajímají tyto odpovědi. A protože se nespokojím s tím, že to někdy někdo velmi učený řekl, vždy se snažím přijít na to, proč to ten někdo tehdy řekl a proč je o tom tolik přesvědčený.

Když jsem se před nějakou dobou pustil do solfeggio frekvencí, tak to, k čemu mě souvislosti přivedly, ve mně vyvolává pocity, které se dají vyjádřit jako úžas nad dokonalostí harmonie, kterou tato čísla vyjadřují.

 

solfeggio frekvence, solfeggio tóny, solfeggio posloupnost, posvátná geometrie, Nejdříve uvedu své pojetí solfeggio frekvencí.

Tato posloupnost čísel má svůj původ v předaleké historii a nějaké datování vzniku této zvláštní posloupnosti tónů, je dle mého, nedohledatelný.

Proto mě v prvé řadě zarazilo, proč se říká frekvence.

V době vzniku této posloupnosti určitě neuměli frekvence změřit. Proč tedy frekvence?

To souvisí s hudební stupnicí, která byla používaná dříve a ze které se ta dnešní teprve vyvinula.

Ale solfeggio tóny (frekvence) v sobě skrývají numerologické souvislosti. Tyto numerologické souvislosti také souvisí především s architekturou a tedy s geometrickými tvary.

 

Byli jste někdy v kostele?

A slyšeli jste tam sakrální hudbu? Konec konců i dnes jsou v kostelech a chrámových stavbách pořádány hudební koncerty.

A každá hudba tam zní úchvatně. To je právě výsledek architektury, která se v dřívější době striktně řídila numerologickými vztahy.

Posloupnost solfeggio tónů vytváří geometrické tvary, které souvisí s přírodou.

Najdete je v okvětních lístcích, v krystalické mřížce minerálů, dokonce je můžete zahlédnout ve sněhové vločce.

 

Solfeggio čísla v sobě skrývají dokonalou harmonii.

Proto je lidé podvědomě přiřazují ke všemu, co má být příjemné, úžasné, dokonalé a také ke všemu, co má mít nějaký symbolický význam.

V dnešní době můžete najít několik solfeggio číselných posloupností.

To proto, že významy těchto čísel nejsou vždy úplně zřejmé a někteří autoři raději neuvedou čísla, která nedokážou do svého chápání harmonie systému zahrnout.

 

Většinou chybí tři čísla – 63, 1074 a 1185.

Pravděpodobně proto, že tato čísla obsahují 2 a 4 cifry.

Což někteří autoři považují za nesoulad, protože celá Solfeggio posloupnost je postavená na harmonii čísel, které mají tři cifry a jejichž numerologický součet dává hodnoty 3,6, nebo 9.

Někteří autoři dokonce uvádí, že původní solfeggio tóny tvořilo jen 6 frekvencí. Což je také nedorozumění.

Ale o tom někdy jindy.

 

Když se podíváme hlouběji do historie, můžeme se dočíst, že mnich Guido z Arezza jako první přiřadil jednotlivým tónům slabiky.

Guido z Arezza, kromě toho, že to byl mnich, byl také významný hudební teoretik své doby.

Tím, že přiřadil jednotlivým tónům slabiky, udělal církvi obrovskou službu.

Podstatně zjednodušil výuku kanonických zpěvů a církevních chorálů, a to z deseti let na jediný rok.

Pojem solfeggio pochází z italštiny a je odvozen od solfeggiare, což znamená solmizace. Solmizace je přiřazování slabik hudebním tónům. Ale to jsem trochu odbočil od tématu.

 

Asi je čas uvést smysl výše uvedeného.

Souvislosti mezi solfeggio frekvencemi nejsou ani tak matematické, ale jak jsem uvedl výše, souvislosti jsou především numerologické.

Numerologie pracuje s čísly trochu jinak, než matematika.

Základem je numerologická redukce každého čísla na jednu základní cifru.

Například numerologická hodnota čísla 531 je 5 + 3 + 1 = 9 nebo 1185 = 1 + 1 + 8 + 5 = 15 a to se dále redukuje 15 = 1 + 5 = 6.

Numerologická hodnota čísla 531 je 9 a čísla 1185 je 6.

 

Že to jsou divné počty? Možná ano.

Dokud vás to nezačne zajímat a dokud nezjistíte, že je to ve skutečnosti velice zajímavá disciplína.

Jen malé doplnění. Každá cifra desítkové soustavy má své symbolické významy a svůj specifický význam mají pak také některé dvojice a trojice stejných cifer (nejčastěji 10,11, 22, 666 a 999).

Kromě toho v numerologii není důležitá jen ta poslední výsledná cifra, ale všechny cifry, které se vyskytnou na cestě k redukci, a to včetně cifer tvořících původní číslo.

Několika málo slovy vysvětlím, jak by to vypadalo u čísla 1185.

Zde je právě 11 a jak ještě uvidíte, právě tady je 11 důležitá jako dvoj cifra i jako dvojka.

Jedním slovem významy cifer: 1 Já; 2 Ty; 11 zpracované a ovládnuté ego; 8 karma; 5 nezávislost; 6 vztahy.

 

Samozřejmě je to mé pojetí a není účelem článku povídat o numerologii.

Jen jsem potřeboval vysvětlit rozdíl mezi klasickou matematikou a numerologií.

Protože harmonie solfeggio frekvencí je postavená právě na numerologických souvislostech.

solfeggio tóny, solfeggio posloupnost, posvátná geometrie, I když je solfeggio posloupnost postavena na významu cifer 3, 6 a 9, celá posloupnost obsahuje všechny cifry desítkové soustavy a ta dvanácti tónová posloupnost obsahuje každou cifru 4x.

Na první pohled je to s výjimkou: Jednička je tam 6x a dvojka 3x.

Také cifra 9 je tam na první pohled jen 3x, viz obrázek 2 tab. A.

 

Když však vezmete v úvahu numerologické vztahy a uvědomíte si, že číslo 11 je ve skutečnosti dvojka, tak u čísla 1185 tuto 11 můžeme nahradit dvojkou. Chybějící cifru 9 najdeme v čísle 63.

To uděláme tak, že si vypůjčíme numerologickou hodnotu čísla 63 = 6 + 3 = 9 (níže je uveden ještě jeden důvod, proč lze cifru 9 doplnit).

Původní  tab. A upravíme a výsledek ukazuje tab. B. (obrázek 2)

Tyto numerologické přesuny naznačuje červený a modrý rámeček.

Po naší úpravě je opravdu každá cifra obsažena 4x.

 

Uvedený obrázek 2 má naznačený součin (červená barva) hodnoty cifry (černá barva) a počtu výskytů (zelená barva).

Numerologická hodnota těchto součinů je 9 (viz žluté pole tab. B:  1+8+0=9). Pro úplnost jsem v tabulce uvedl i nulu.

Je tam sice jen jednou, ale pro numerologii je nula jako osamocené číslo téměř bez významu a v běžné numerologické práci ji v osamoceném významu, používá málokdo.

Naproti tomu 10 má sice hodnotu jedné a bere se v úvahu jako samostatná cifra 1, ale současně se při výkladu numerologického významu čísla 10 k vlivům nuly přihlíží.

Všechny níže popisované geometrické tvary jsou naznačeny drobnými linkami v obrázku 1.

 

Dvanáctiúhelník

solfeggio tóny, solfeggio posloupnost, posvátná geometrieZákladním tvarem Solfeggio posloupnosti je dvanáctiúhelník.

Každý vrchol (úhel) má přiřazené číslo – tón.

Posloupnost začíná číslem 63 a každé další číslo je tvořeno tak, že je ke každé cifře předchozího čísla numerologicky přičtena hodnota jedničky. 063  0+1 =1, 6+1=7, 3+1=4 Výsledné číslo je 174.

V případě čísel přesahujících cifru 9 je numerologický součet následující: 9+1=10  1+0=1 

Výsledná cifra je tedy 1 nikoliv 0, jak je to v běžné matematice (tato skutečnost umožnila v předchozím výkladu doplnit číslo 63 cifrou 9).

 

Naproti tomu klasický matematicky součet – předchozí číslo + 111, však v celé posloupnosti plně  nefunguje – zajímavé že?

Když se podíváte na obrázek 3, tak ty červené cifry jsou základní numerologické hodnoty jednotlivých čísel, můžete si všimnout, že sice začínají devítkou, ale druhé číslo má trojku.

Nenechte se zmást. Přemístěte číslo 63 až pod 1185. Vidíte to? Opakující se posloupnost 3,6 a 9.

Také už vám možná bude jasné, až někde uvidíte posloupnost solfeggio frekvencí s 9 čísly, proč to autor udělal.

Získal tím pro sebe větší harmonii. Jeho řada začíná trojkou bez úprav. Ale když půjdete do hloubky geometrie 9 solfeggio tónů, zjistíte, že harmonie není úplná a některé obrazce nedodržují symetrii harmonie.

 

Šestiúhelník

Rozdělme si nyní dvanáctiúhelník na 2 šestiúhelníky.

solfeggio tóny, solfeggio posloupnost, posvátná geometrieJeden šestiúhelník má na vrcholech čísla v horním řádku, druhý pak ve spodním řádku.

Všimněte si, jaká je harmonie v postavení čísel. Až na dvě zdánlivé výjimky, obsahují naznačená čísla (hnědé linky) vždy stejné cifry.

Jak je to s číslem 1185 už jsem vysvětloval výše a numerologie bere 11 jako zaměnitelné za 2.

S číslem 63 je to trochu jiné. Předně, všechny ezoterické nauky ví a pracují s tím, že každý začátek v sobě obsahuje konec.

Tady je začátkem číslo 63.

 

Ta devítka, to je cifra zakončení neboli dovršení. Je to chápáno jako dovršené úplné a není k tomu co dodat. Součet hodnoty cifer čísla 63 je 9.

To je v obrázku 3 naznačeno prázdným čtverečkem před ciframi 6 a 3.

Když se vám numerologie zalíbí a pochopíte ji, bude vám připadat výše uvedené, jako samozřejmé.

Na obrázku jsou také zelená čísla a ty mají cifry, se kterými numerologie dále pracuje.

To však není účelem tohoto článku. Zde chci jen ukázat, jak hluboká je ve skutečnosti harmonie těchto čísel z pohledu numerologických redukcí.

A to je ve skutečnosti jen nepatrná část, celého obrazu, který lze na solfeggio posloupnosti zahlédnout.

 

 posvátná geometriePro účely článku jsou důležité cifry v druhé polovině obrázku 4.

Černé cifry jsou numerologické hodnoty tónů. Červené cifry jsou pak hodnoty součtů řad a sloupců.

A hodnota numerologického součtu těchto cifer, je zobrazena ve žlutém poli.

Číslo 12 mezi tabulkou čísel a tabulkou cifer je počet solfeggio čísel, použitých geometrickými tvary.

 

Rovnoramenný trojúhelník

Celou posloupnost nyní použijeme na rovnoramenné trojúhelníky.

Na horním obrázku je tabulka použitých čísel, pro každý trojúhelník.

Podle prvního obrázku můžete sestavit celkem 5 těchto 3úhelníků.

Ale 1 trojúhelník je tady nějak navíc, že?

Také si všimněte, že jsem právě v textu vypsal tři cifry – 5, 3 a 1. Ještě se k nim vrátím.

Když v horní tabulce odstraním opakující se čísla, dostanu tabulku, kde bude jen 12 čísel solfeggio frekvencí.

Vidíte také, že celková posvátná geometrie, numerologická hodnota tabulky (žlutý obdélník) je zachována.

 

Rovnostranný trojúhelník

Když si vytvoříme tabulku rovnostranných trojúhelníků, bude to vypadat jako na následujícím obrázku.

Povšimněte si směry hnědých linek. Sestupují v opačném směru.

 

Čtverec

Další tvarem, který nám solfeggio posloupnost umožňuje sestavit, jsou 3 čtverce. Tady je příslušná tabulka.

solfeggio tóny, solfeggio posloupnost, posvátná geometrie

Obdélník

Můžeme také sestavit obdélníky. Začněme úzkým obdélníkem.

 posvátná geometrie

U tabulek pro široký obdélník, které vypadají takto, se na chvilku zastavím.

posvátná geometrie

Je vidět, že tady naše harmonie není úplně to pravé ořechové – obrázek 9a.

Když si však všimnete, že tabulka je vytvořena celkem z 16 čísel a ty opakující se tóny vyřadíme z tabulky, opět nastolíme harmonii.

To můžete vidět na obrázku 9b. Tady už je harmonie celistvá a kompletní (žluté pole).

posvátná geometrie

Výchozí dvanáctiúhelník nám však umožňuje vytvořit zajímavou ucelenou harmonii ze tří čtyřúhelníků.

Správněji bych měl napsat, že se jedná o dva obdélníky a jeden čtverec, ale to vlastně čtyřúhelníky jsou. Viz obrázek 10.

 posvátná geometrie

Ještě stojí za zmínku zvláštní obrazec sestavený z kruhů – obrázek 11. Tyto obrazce se nejčastěji vyskytují v mandalách dálného východu.

V tomto případě jsou středy kružnic vždy na úhlopříčkách dvanáctiúhelníku tvořeného solfeggio posloupností.

Na obrázku 1 (v úvodu článku), je ve středu zobrazeno číslo 531. Je to také číslo, které se nám ukázalo u tabulek rovnoramenného trojúhelníku.

Je to takový zlatý střed. Hlavní význam není v jeho souvislosti ke zmiňovaným geometrickým tvarům solfeggio frekvencí, ale ve výkladu symboliky tohoto čísla.

Zmínka o tom je v mém článku tady >>

Tolik tedy ke tvarům, které nám nabízí solfeggio frekvence. Vidíte, že těch čísel a cifer je spousty.

O významu každé jednotlivé cifry a o její souvislosti s ostatními ciframi, by se dala napsat třeba i celá kniha.

To však není obsahem tohoto článku a tak jen uvedu, že se číslo 531 používá jako další nosná frekvence pro meditační skladby.

Používá se i mnoho dalších frekvencí a na internetu je tomuto tématu věnováno mnoho článků. Můj článek na toto téma najdete na tomto portálu také.

Já tyto frekvence využívám, spolu s binaurálními beaty, které ovlivňují stav našeho vědomí, při tvorbě Binaurálních programů.

Jsou schovány pod hudebním podkladem tak, aby vás nerušily a přitom vám dokázaly vyvolat hladinu alfa, případně další hladiny pro konkrétní účely.

Snížené hladiny našeho vědomí jsou našemu zdraví velmi prospěšné a umožňují programovat naše podvědomí požadovaným směrem.

 

Vyzkoušejte si sedmiminutový Binaurální program, který vám navodí (naprogramuje) dobrou náladu.

S dobrou náladou je den příjemnější a poslech nahrávky určitě oceníte jako výborný start nového dne.

A pokud vás zajímá výklad numerologické symboliky solfeggio frekvencí, tady najdete souhrnný přehled >>

Další zajímavé články najdete na mém webu.

Vybrat si některý z dalších mých programů můžete tady >>>

 

 

 

1 Comment
  1. U textu pro dvanáctiúhelník, jsem zprvu výsledek redukce čísla 10považoval za chybu. Je to však jen špatný popis dané myšlenky. Zkusím to tedy jinak. Např. tón 396: Posun na další tón je přičtením jedničky ke každé cifře samostatně. Tedy: 3 + 1 = 4, 9 + 1 = 10 a 6 + 1 = 7. Dalším tónem je tedy frekvence 417 A tady je ten obtížně vysvětlený problém. Protože bez numerologické redukce, by se namístě cifry 9 objevila desítka (4107) tedy při matematickém součtu 9 + 1 by se místo jedničky (druhá cifra zprava) objevila nula.
    Popis je taková nedotažená myšlenková zkratka. Matematicky je sice výsledek deset, ale bez numerologické redukce, by se na místě druhé cifry zprava ocitla 0. Jinak řečeno Pouhý matematický součet 9 + 1 by posadil na druhé místo cifru 0. No nejsem si jistý, zda tento popis někomu pomůže pochopit, že matematicky je výsledkem 0, zatímco numerologickým součtem je to 1. Ale to je tak trochu ta záludnost numerologie, která vzdělanému, logicky uvažujícímu člověku připadá jako nesmysl asi podobně, jako připadá chemikovi alchymie. 🙂

Napsat komentář