Jak vytvořit romantický partnerský vztah (část 1.)

Romantický vztah – klíč 1
Bezpodmínečná láska. Osobnostní úroveň vztahu funguje na předpokladu podmíněné lásky. Duševní úroveň romantického vztahu se snaží být bezpodmínečně milující za všech okolností.
Z pohledu duše a monády není v žádném případě přijatelné napadat svého partnera. Je důležité být upřímný, ale vždy bezpodmínečně milujícím a uctivým způsobem, bez ohledu na to, jak špatné nebo nevhodné je počínání vašeho partnera.
Pravda je, že každý člověk je věčné Já, a z tohoto úhlu pohledu všechno perfektně souvisí. 

Romantický vztah – klíč 2:

Nejdůležitější vztah ve vašem životě není vztah s vaším manželem nebo partnerem, s vašimi dětmi, s nanebevzatými mistry nebo s Bohem.

 Nejdůležitější vztah ve vašem životě, potřebný k tomu, aby vaše ostatní vztahy fungovaly, je váš vztah k sobě samému. Pokud vnímáte špatně sebe, budete špatně vnímat Boha i svého partnera.

Pokud jste hnáni svým emocionálním tělem, svým vnitřním dítětem, svým negativním egem a svou podvědomou myslí, jak jen byste mohli být za dobře s jiným člověkem? 

V mé více než patnáctileté poradenské praxi, kdykoli přijde pár na vztahové poradenství, sejdu se s nimi společně pouze jednou. Potom pracuji s každým individuálně, abychom napravili vztah k sobě samému předtím, než se s nimi setkám opět společně.

V mé profesní zkušenosti bylo 80% všech problémů vyjasněno, když každý v páru získal svou osobní sílu, stal se svým vlastním pánem, naučil se sebelásce, správně vychoval své vnitřní dítě a začal vědomě vytvářet svou vlastní realitu.

Druhý nejdůležitější vztah ve vašem životě je vztah k Bohu. Pokud tyto dva vztahy nefungují, partnerský vztah bude mít problémy.

Romantický vztah – klíč 3:

Odpuštění….

To zahrnuje odpuštění sobě samému a odpuštění svému partnerovi.

Ježíš řekl: „Čiň jiným tak, jak chceš, aby činili oni tobě.“, a jak říká Kurz zázraků: „Odpuštění je klíč ke štěstí.“

Nedostatkem odpuštění zraňujete mnohem více sebe než druhé. Všechno, co se děje v životě, jsou lekce, výzvy a příležitosti k růstu. Chyby se mohou změnit v poklad, pokud se z nich učíme!!

Romantický vztah – klíč 4:

Učte se mít preference namísto připoutání a závislostí ve vašem vztahu. 

Buddha řekl, že všechno utrpení pochází z našich „Já chci“, ze žádosti, z naší touhy a očekávání.

Preference je postoj, ve kterém i když nedostanete to, o co se snažíte, stále jste šťastní. Se žádostivostí a očekáváním pokud nedostanete, to co chcete, ztrácíte radost, vnitřní mír a obvykle se rozčílíte a zlobíte. Tyto negativní emoce jsou způsobeny vlastním chybným postojem člověka.

Romantický vztah – klíč 5:

Naučte se vytvářet vyvážený ucelený vztah, ne vztah typu otec – dcera, matka – syn. 

Pokud oba ve vztahu mají dobrý vztah k sobě samému a k Bohu, je to vztah dvou seberealizujících se nezávislých lidí.

Pokud jeden z nich nemá správný vztah k sobě nebo k Bohu, tento člověk skončí hledáním celistvosti v druhé osobě místo ve svém vlastním bytí. Vše je odpuštěno, ale jak se člověk vyvíjí, jeho partnerský vztah potřebuje změnu.

Romantický vztah – klíč 6:

Co může být nejdůležitějším klíčem ze všech, je komunikace.

 Virginia Satir, známá manželská a rodinná poradkyně, řekla: „Komunikace je pro vztah to, co je dýchání pro život.“

Nemůže to být jasnější! Kde není komunikace otevřená, tam je vztah odsouzen k nezdaru. Pokud je komunikace otevřená, může být vyřešeno cokoliv.

Lidé, kteří efektivně komunikují, přeměňují hory v krtince. Lidé, kteří nekomunikují efektivně, přeměňují krtince na hory!

Romantický vztah – klíč 7:

Koncept věrnosti.

Být věrný znamená dodržovat své duchovní sliby ke svému partnerovi na všech úrovních. Je to také odhodlání komunikovat, když vás věci trápí a nepřehlížet je.

Věrnost se zabývá podporou konce partnerství na všech úrovních. Je to závazek milovat a pomáhat svému partnerovi, stejně jako sobě, realizovat svůj nejvyšší potenciál.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář