[Zdrojová Informace]: MOTIVACE & SEN

.

 
 
 

Hledáte Způsob JAK Zvednout svou
Osobní Motivaci, či Motivaci Lidí, jež
kolem sebe máte nebo které Vedete?

Chtěli byste ve svém životě či kariéře
dosáhnout více, ale nemůžete se donutit
k nezbytným krokům
?

 
 
 
 

 

Na této stránce najdete zevrubné odpovědi na nejběžnější otázky, které lidé často mají, když dojde na téma motivace a dostanou se do situace, kdy by měli být schopni buď motivovat
sama sebe a nebo motivovat své vlastní týmy, které vedou…

 
motivace, sen
 

Článek zahrnuje několik tipů, které Vám s osobní motivací v mnoha ohledech pomohou
– ať už řešíte motivaci svou vlastní nebo motivaci lidí kolem sebe…

 

UPOZORNĚNÍ: Celý text vznikl na základě mé dlouholeté zkušenosti a osobní potřeby vlastní motivace pro práci z domova, kdy jsem svým vlastním šéfem a žiju život podle svých vlastních pravidel, termínů a přání. Tento způsob života je pro mě realitou od roku 2010 – vím tedy bezpečně, že motivační tipy a rady, které s Vámi na následujících řádcích sdílím, budou fungovat i pro Vás, když je uplatníte…

 

Hned na úvod: Proč je motivace vlastně důležitá?

Proč se motivovat? A proč zůstat motivovanými… ?

 

Jednoduše proto, že máte-li dostatečně dobrý a pro sebe důležitý “důvod PROČ” něčeho ve svém životě či kariéře chcete dosáhnout a tento důvod “PROČ” je pro Vás skutečně důležitý, dosáhnete svého cíle bez ohledu na překážky, se kterými
se na své cestě setkáte…

Protože budete mít dostatek energie udělat každodenní kroky kupředu.

Jestliže svůj dostatečně dobrý důvod PROČ nemáte, udělat jakkoliv malý a jednoduchý krok pro Vás bude vždy příliš složité a obtížné…

 

Běžnou denní realitou mnoha lidí je, že…

 • Všichni máme problémy, se kterými se každý den setkáváme…
 • Všichni potřebujeme řešit nějaké výzvy téměř na dennodenní úrovni…
 • Ne všechno je perfektní, zejména usilujeme-li o něco více než je průměrnost a prostřednost.

 

Na každodenní hrbolaté cestě je jednoduché dostat se do mentálního rozpoložení, kdy se cítíme rozčarováni, frustrovaní, deprimováni či zklamáni, protože věci nejdou podle našich představ a tak máme často chuť na všechno se prostě vykašlat.

 

A ano, je to to nejjednodušší, co můžete udělat. Vykašlat se na všechno…

Řada lidí je v tom neskutečně dobrých – jsou doslova mistry ve vzdávání se.
Nedaří se jim a tak si řeknou: Ale, vždyť to za to nestojí…“, mávnou rukou a přestanou usilovat o to, co původně chtěli.
A jednoduše opustí svou cestu za úspěchem, za svými sny, za svým Osobním Mistrovstvím, opustí možnost dosáhnout svůj vlastní Život bez hranic a spokojí se s průměrem a s prostředností…
 

Úspěch není snadný – Nikdy nebyl…

A nikdy také nebude. Kdyby byl, měli by jej všichni…

Prostřednost či průměrnost však také není snadná – obojí vyžaduje zaplatit jistou cenu v podobě omezení, která musíte akceptovat a trpět…

 
 

Úspěch je však docela jednoduchý…

Stojí na Jednoznačných Nadčasových Principech,
která nejsou složitá a každý si je může osvojit…

 

Osobní Mistrovství, Život bez hranic, úspěch stojí na nadčasových principech a pravidlech, která se můžete naučit…
Když budete mít dostatečnou touhu, vytrvalost i odhodlání se tyto principy a pravidla naučit, pochopit jejich vzájemnou souvislost a na konzistentní bázi je uplatňovat, pak svého Osobního Mistrovství, Života bez hranic a úspěchu dosáhnete.
Bez ohledu na to, kdo jste, nebo kde žijete, jaká je Vaše minulost, zkušenosti či jaké je Vaše vzdělání, věk, pohlaví, barva pleti nebo v jakém oboru působíte…

 

A tady přichází na řadu motivace…

 

 • Budete-li motivováni, kdykoliv zakopnete a spadnete na zem, budete mít dobrý důvod se zvednout a zase znovu vstát a pokračovat na své cestě zase o kus dále…
 • Budete-li motivováni, i když budete na dně, nikdy se zcela nevzdáte – vždy uděláte jeden další zátah, jedno další tempo, jeden další krok, přečtete jednu další knihu, absolvujete jeden další seminář, poslechnete jednu další audionahrávku…

 
 

 • Budete-li motivování, nikdy se Vám nemůže stát, že byste snad zapadli do prostřednosti, průměrnosti či chytli rozšířenou nemoc – status quo.

 
 

Nikdo neříká, že je Snadné Zlepšit Svůj Život…

Avšak bez ohledu na to, jak Snadné to je, je to Nezbytné…

 

Jestliže je pro Vás dostatečně důležité úspět, pak vytrváte bez ohledu na cokoliv
– přes jakékoliv překážky, nepřízeň osudu, zklamání, vzlety i pády

 

Co je to tedy vlastně ta motivace? [Několik definic]

 

[accordion]
[accordion_toggle title=”Motivace je proces aktivizace”]

Motivace je proces aktivizace, díky kterému se jedinec nebo skupina energetizuje a obnoví své myšlení díky čemuž dojde k aktivizaci na “cíl orientovaného chování” a podstoupení příslušné aktivity vedoucí k předem vytyčenému cíli.

[/accordion_toggle]
[accordion_toggle title=”Motivace způsobuje naší touhu”]

Motivace způsobuje naší touhu či ochotu udělat něco, co pro nás možná není vždy příjemné či pohodlné, ale i přesto to uděláme, protože se nám zamlouvá výsledek, který můžeme získat poté, co danou aktivitu uděláme…

[/accordion_toggle]
[accordion_toggle title=”Proces motivace umožňuje vedení”]

Proces motivace rovněž umožňuje vedení, zažehnutí a udržení zaměření jedince či skupiny na cíl. Motivace podporuje a usměrňuje naše jednání pro dosažení určitého hodnotného cíle.

[/accordion_toggle]
[/accordion]

S Motivací je to Podobné jako s Hygienou…

Jestliže spadnete a umažete se – co uděláte?

Předpokládám, že se jdete umýt – je to tak?

 

Jestliže se každý den sprchujete, tak je to přesně ten správný interval i pro Vaší osobní motivaci.

Lidé často říkají, že motivace dlouho nevydrží. Totéž platí i o čistotě. Proto se doporučuje sprchovat se denně.“

— Zig Ziglar

 

Co je příčinou toho, že nás něco motivuje?
Naše Motivy.

Příčinou každého našeho rozhodnutí a následného chování v jakékoliv oblasti našeho života jsou Motivy.
Motivy jsou pohnutky a důvody či psychologické příčiny akcí a reakcí pro různé činnosti nebo chování a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých konkrétních potřeb.
Za základní formu motivů jsou pokládány potřeby, ostatní formy se vyvíjejí z potřeb.
Potřeba je stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme.

Potřeby dělíme na:

 • Biologické (biogenní, primární, vrozené) – potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku apod. Slouží k základnímu přežití, reprodukci nebo k udržení zdraví.
 • Sociální (psychogenní, sekundární, získané) – kulturní (vzdělání, kulturní život apod.) – touha po moci, touha po úspěchu, touha po bezpečí, touha sociálně se angažovat a propojovat s druhými lidmi, touha získat status či prestiž.
 • Psychické (radost, štěstí, láska apod.) – zajišťují adaptaci na sociální podmínky, reagují na nedostatek v sociálním bytí.

Motivace zahrnuje emoční, sociální, biologické síly, které aktivují chování jednotlivce či skupiny a podnítí k aktivitě v určitém směru – ať už vědomě či nevědomě.
Motivace může být založena na minimalizaci fyzické bolesti nebo psychického nepohodlí, nebo maximalizaci potěšení…
Jinými slovy každý z nás má nějaké své potřeby, touhy, důvody či motivy, proč něco dělá…

 • To, že si čistíme zuby, děláme proto, abychom působili příjemně, aby nás nebolely a nemuseli nám je trhat – je zde zastoupena pozitivní motivace, stejně jako se vyhýbáme případné budoucí bolesti…
 • To, že studujeme vysokou školu, děláme proto, abychom měli lepší výchozí podmínky na trhu práce a získali vyšší plat a jsme často ochotni podstoupit to dlouhé hodiny sezení ve školní lavici a učení se do noci…
 • To, že chodíme do posilovny a cvičíme nebo chodíme běhat, děláme proto, abychom se cítili a vypadali lépe. abychom získali obdiv, či si zvýšili sebevědomí a tak jsme ochotni nazvedat tuny a tuny železa…
 • To, že se učíme cizí jazyk, děláme proto, abychom mohli více cestovat, domluvili se, měli ze sebe lepší pocit, abychom získali lepší kvalifikaci v práci a měli větší možnosti a jsme ochotni nainvestovat do našeho učení mnoho hodin a peněz…

 

Na motivaci se můžeme dívat jako na opakující se CYKLUS…

Na motivaci se můžeme dívat jako na cyklus, na jehož začátku je myšlenka (motiv, důvod, touha, potřeba), která ovlivní jedince či skupiny a aktivizuje jednání.
Naše mysl vždy potřebuje nějaký stimul či popud, který nás pohne k akci a má pro nás nějakou zásadní hodnotu.

 • Když začnete po něčem toužit, máte nějakou potřebu – ať už přirozenou, nebo si ji uměle vytvoříte, tak to ve Vás vytvoří chuť se pustit do akce a naplnit svou potřebu.
 • Když máme potřebu, tak budete mít téměř okamžitě dost elánu k tomu, abyste dosáhli podnikli nezbytnou akci vedoucí ke změně, po které jste ve fázi potřeby zatoužili.

Jakmile se pustíte do akce, přinese to určité výsledky – někdy větší, někdy menší, ale získáme potvrzení, že tudy cesta klidně může vést – naše víra v činnost a dosažení konečného cíle se posílí.
Naše jednání pozmění výkon a víru a nakonec ovlivní i myšlenky, které stály na počátku – tento cyklus se neustále opakuje.

 
motivace, sen, cyklus motivace
 

Každá naše činnost, má nějaký svůj důvod – bez dostatečného důvodu, či motivu, PROČ danou činnost dělat, k samotné činnosti nedojde…

 

 1. Chcete-li něco více, než v tuto chvíli máte,
 2. pak je potřeba, abyste dostatečně hodně toužili po tom, co chcete a bylo to pro Vás skutečně důležité a
 3. v konečném důsledku, abyste to prostě nutně potřebovali – měli jste dostatečně dobrý a reálný důvod proč to chcete a
 4. nakonec to skutečně budete mít…

 

Jestliže pro Vás bude skutečně důležité dosáhnout změn, po kterých toužíte, pak prostě najdete způsob,

 • jak toho dosáhnout – tedy, co konkrétně byste měli dělat,
 • a jak se udržet motivovanými a dlouhodobě tak mohli danou činnost vykonávat, abyste dosáhli toho, po čem toužíte…

 

Sebemotivace je Nezbytná, jestliže od Života Chcete Více…

Dokážete-li pro sebe najít dostatečně dobrý motiv, takový který Vás bude motivovat a
dodávat Vám energii k jednomu dalšímu kroku každý den, pak postupně budete schopni dosáhnout čehokoliv

 

Pustíte-li se do něčeho a záhy ztratíte motivaci, nemůžete dosáhnout žádných zásadních změn ve svém životě. Budete stát stále na stejném místě…

 

A to je přesně to, co se stane mnoha lidem na počátku každého roku…
Znáte to, většina lidí si dává novoroční předsevzetí či cíle na nový rok, ale podle statistik až 80% lidí po 6-ti až 12-ti týdnech přestanou

 
Důvodem je to, že ztratí motivaci pokračovat v činnosti, protože nevidí výsledky dostatečně rychle a změna je těžší, než původně předpokládali – dojdou k uvědomění, že pravděpodobně budou muset investovat mnohem více času, energie, úsilí, peněz s čímž na počátku nepočítali – prostě bude potřeba cedit pot,
krev a slzy…

.
A tady dojde na pověstné lámání chleba:

 • Mají dostatečnou motivaci pokračovat i přes toto nepříjemné zjištění, nebo nemají? 
 • Jak dobrý je jejich motiv k uskutečnění změny?
 • Co jim to přinese? Jakou odměnu očekávají?

 

Lidé ve skutečnosti neprohrávají. Lidé se pouze vzdávají…

Každá porážka je jen dočasná, je to jen kamínek na cestě. Když se poučíte, můžete pokračovat dále…

Každý kdo vydrží na cestě, nakonec dosáhne svého… To Vám slibuji.

Cestou však potkáte neuvěřitelné množství odpadlíků, kteří se vzdali – ať už se věnujete čemukoliv, ať už působíte v jakémkoliv oboru, ať už usilujete o cokoliv…

Prosím, nebuďte jedním z odpadlíků.

Motivujte se, držte se, pakliže je potřeba, zvedněte se, hlavně však zůstaňte na cestě a pokračujte…

Každá změna, kterou chceme uskutečnit, je zpočátku těžká, setkáváme se s odporem, stejně jako s nepřízní osudu a výsledky je vidět často později, než jsme zpočátku předpokládali či očekávali

 

 • Ztratíme-li motivaci, protože se nám z očí ztratí motiv, pro který jsme danou činnost započali nebo je tento motiv nedostatečně atraktivní nebo nedostatečn silný, ztratíme rovněž důvod, proč v činnosti pokračovat…
 • Ztratíme-li z mysli ten obrázek žádaného výsledku, kterého chtěli na počátku své činnosti dosáhnout, nemáme šanci.

 

Vytoužené výsledky téměř nikdy nepřicházejí tak brzy jak bychom rádi, proto je potřeba, abyste si našli způsob, jak sebe sama motivovat, abyste mohli zůstat na cestě a nakonec zvítězit…

 
 

Jak se motivovat efektivně, abyste dosáhli svého…?

Efektivní motivace je jednoduchá – není potřeba v tom hledat složitosti,
či komplikace – motivace je zejména o Vaší vlastní silné potřebě či touze.

 

Jestliže po něčem budete dostatečně hodně toužit, tak automaticky budete mít dostatečnou motivaci k tomu, abyste:

 • jednak našli způsob, aktivitu či činnost, jak dosáhnout svého a svou touhu či potřebu naplnit a
 • stejně tak budete mít motivaci k tomu, abyste u daného způsobu, aktivity či činnosti mohli vydržet dostatečně dlouho…

 
Motivace je jednoduchá, abyste však byli dostatečně efektivní, je potřeba rozlišovat mezi dvěmi základními typy motivací:

 • motivace vnitřní a motivací vnější
 • a chápat, co Vám která z nich může přinést a
 • kdy je použít, abyste se mohli motivovat efektivním způsobem a dosáhli jste svého…

S efektivní motivací je to podobné, jako když Vám někdo strčí hlavu do kádě s vodou…

Čím déle jste pod vodou, tím více roste Vaše potřeba se nadechnout a roste Vaše motivace se vynořit.

 
Najděte tedy něco, co ve Vás vyvolává stejné pocity, jako potřeba nadechnout se a již nikdy Vám nebude scházet energie k tomu, abyste dosáhli něčeho mimořádného…

 
[tabs]
[tab title=”#1 Vnější motivace…”]

1

Vnější motivace je ta, která působí z vnějšku a tedy existuje nějaký zdroj, který nás motivuje…

Možná se jedná:

Pravdou je, že vnější motivace vždy časem odezní a vyprchá…
Je to něco, co Vás na určitou dobu nabudí, energetizuje, nabije, co Vám zlepší náladu nebo naopak nakopne a pohne Vás k nějaké konkrétní akci.
Problém s vnější motivací je, že není dlouhodobě udržitelná – je nejsilnější právě v momentě, kdy ji zažíváte, ale každý den poté se její vliv zmenšuje až nakonec zcela zanikne.
V případě, že nebudete mít po ruce svůj zdroj vnější motivace, je pravděpodobné, že Vaše produktivita a efektivita bude na velmi nízké úrovni.
Využívejte tedy vnější motivace, kdykoliv můžete a naberte si novou energii na další cestu, ale mějte rovněž nějakou potřebu, či touhu, která odemyká bránu k nekončeným zásobám vnitřní motivace.

Je vnější motivace špatná? Nikoliv.

Vnější motivace má své místo i účel, ale musíte si být vědomi jejich omezení z hlediska udržitelnosti.
Dovolím si tvrdit, že vnější motivace se líbí snad 100% lidí, kteří jsou jí vystavení – bez ohledu na typ osobnosti, přijde-li motivace většině lidem se líbí, ač na ní třeba reagují jiným způsobem – právě podle typu osobnosti.
Přejde-li však pár dní, většina lidí na tento zážitek zapomene a vrátí se svému původnímu způsobu života a nezmění v podstatě nic zásadního, aby mohly nastat pozitivní změny v jejich životech – a to až do té doby, dokud nemají motivaci vnítřní…
 

Jinými slovy: Když budete spoléhat pouze na vnější motivaci, Vaše aktivita bude regulována pouze tím, zda ji dostáváte a jak se momentálně cítíte.

[/tab]
[tab title=”#2 Vnitřní motivace…”]

2

Vnitřní motivace je ta, která vychází z Vás samotných, z Vašeho nitra, z Vaší skutečné potřeby nebo touhy.

Vnitřní motivaci je potřeba si najít a někdy to může trvat odhalit to, co je pro Vás skutečně důležité…
Když se Vám to však povede a najdete něco, co je pro Vás drahé a důležité to mít, pak prostě napnete všechny síly, znalosti, schopnosti a zdroje, abyste to nakonec mohli mít…
Když najdete svou vnitřní motivaci, bude Vám připadat, jako byste byli posedlí…
Nebude schopni přestat s činností, která vede k Vašim snům, přáním, cílům, vizím a poslání…
 

Budete více zaměření, budete více produktivní, budete více efektivní, budete spát méně, budete mluvit a chodit rychleji, budete se posouvat kupředu v kratším čase, než jste si kdy dříve byli schopni představit.

Objevíte skutečný zdroj své energie a svého bytí…

Ve skutečnosti se stanete takovou malou jadernou elektrárnou a budete schopni dělat i to, do čeho se Vám mnohokrát nechtělo a budete schopni u dané činnosti vydržet déle, než byste se kdy dříve představili, že je možné…
Jakmile najdete svou vnitřní motivaci, své skutečné PROČ, svůj pravý důvod, svou potřebu, svou touhu, pak jste našli svůj klíč ke své velikosti.
Protože tato znovuobjevená motivace pro Vás bude nekonečným zdrojem, který Vám pomůže překonat úskalí každé cesty, která je zaměřena na úspěch a která míří na něco více než na průměrnost…
Vnitřní motivace je mnohem efektivnější nástroj pro dosažení Vašeho Osobního Mistrovství a Života bez Hranic – máte ji vždy při sobě a je ušitá Vám přímo na míru…

Jsou to Vaše sny, ideály, ambice, touhy, potřeby, vize…

Je to něco, co jen a jen Vám dává smysl a co Vás motivuje udělat každý den jeden další krok, překonat nepřízeň osudu, po porážce se zvednout a znovu vstát a kráčet ke konečnému vítězství…

[/tab]
[/tabs]
 

Najděte svou vnitřní motivaci – je to opravdu důležité…

Jde přece jen o Váš vlastní život.

[ Jestliže Vás téma vnitřní a vnější motivace,
stejně jako Maslowovy pyramidy potřeb zajímá,
další informace najdete zde…
 ]

 
 

Jaké Existují Nejběžnější Zdroje Vnější & Vnitřní Motivace?

Následující seznam není seřazen ani podle důležitosti ani podle priority,
jde spíše o volné shrnutí nejběžnějších zdrojů vnitřní a vnější motivace…

.

#1. Prostředí – Vnější motivace

Každé prostředí, ve kterém se pohybujeme, na nás působí – může nás motivovat, stejně jako demotivovat, vyvolávat obavy, nabíjet.
Pohybujete-li se mezi lidmi, kteří jsou ambiciózní a motivováni dosáhnout něčeho více, automaticky začnete být také.
Prostředí, kde nevládne pohoda, které je bez motivace, které je unavené z Vás energii vysaje a brzy budete bez energie stejně tak i Vy.
Vybírejte proto dobře, kde trávíte svůj čas a s kým spolupracujete…

.

#2. Motivační knihy a audio nahrávky – Vnější motivace

Motivační knihy a audio nahrávky Vám pomohou rozvíjet se jako člověk a začít tvořit svůj úspěch z vnitřku ven.
Čtete-li a posloucháte audio vzdělávací CD a jste napojeni na ty správné zdroje, pak nejenže se spoustu věcí naučíte a kompletně proměníte své myšlení k takovému, abyste mohli dosahovat úspěchu snadněji, ale budete rovněž motivovaní…
Zvláště pak audio nahrávky – když je posloucháte máte možnost trávit čas v prostředí úspěchu a máte možnost energetizovat svou mysl a i tělo po jakkoliv těžkém či složitém dni, nebo se naopak ráno skvěle připravit, posilnit a namotivovat na celý následující den.

.

#3. Pokrok a výsledky – Vnější motivace

Jestliže jste na cestě k určitému cíli a podaří se Vám dosáhnout byť jen částečného úspěchu či dokončit určitou část projektu, naplní Vás to novou energií, silou a očekáváním do budoucna a novým nadšením.
Ne nadarmo se říká, že ten nejlepší čas, kdy můžete dosáhnout dalšího úspěchu či dalšího cíle, je právě poté, co jste jednoho dosáhli.
Takže výsledky a pokrok je rozhodně zdrojem motivace, ale je to motivace vnější a nemůžete se na ní spolehnout na začátku Vašeho projektu či podnikání a také v období, kdy věci nejdou podle Vašich představ – to potřebujete motivaci vnitřní…

.

#4. Motivační citáty – Vnější motivace

Cokoliv si myslíme, se ve skutečnosti počítá – naše myšlenky na pomyslných váhách mohou našemu úspěchu přidávat, nebo mu naopak mohou ubírat.
Pravdou je, že to, co do našeho myšlení vchází, to z něj i vychází.
Jestliže toužíte po úspěchu, musíme se držet úspěšných myšlenek, potřebujeme být inspirování a motivování…
Jestliže budete pravidelně číst slova moudrosti v podobě motivačních citátů, budete ve své mysli rozdmýchávat uhlíky úspěchu, stejně jako budete vedeni pravdami položených na správných a ověřených principech.

.

#5. Motivační videa – Vnější motivace

Podobně jako citáty, motivační knihy nebo audia nám pomohou do naší mysli zasévat pozitivní semínky i motivační videa.
Stejně tak dobít tolik potřebnou energii a udržet zaměření na správné věci i v tom případě, že čelíte velkému množství práce nebo práce, která je třeba i nepříjemná nebo mimo zónu Vašeho pohodlí…
Videa mají navíc tu výhodu, že působí na více Vašich smyslů – tedy nevyužívají pouze Váš zrak, ale i sluch a pokud je video natočeno dobře, dokáže ve Váš vyvolat skutečný pocit, který Vám může pomoci překonat nějakou mentální či energetickou zeď, na kterou jste právě na své cestě narazili.

.
.

#6. Vize, poslání – Vnitřní motivace

Jestli jste kdy rozjeli svůj vlastní projekt nebo podnikání, nebo jste uspořádali něco, co Vás těšilo – nějakou akci či večírek, pravděpodobně jste cítili obrovské nadšení.
Ano je to vzrušující začínat něco nového, vydat se do neprozkoumaných končin, vystoupit na neprobádanou cestu.
Každý z nás má určitý smysl pro dobrodružství a je zábavné objevovat něco nového, nepoznaného.
Pravdou však je, že není reálné dělat to příliš často – cesta za úspěchem vyžaduje začít a pak pokračovat.
Pokud člověk stále začíná, dostane se časem do situace, kdy zjistí, že vlastně stojí stále na jednom místě – na začátku.
Jestliže mnoho věcí začínáme, nic nedokončujeme, tak ani ničeho moc velkého nedosahujeme…
Je potřeba se pohybovat směrem kupředu a jednou rozjetý projekt dostat na vyšší úroveň než jen a pořád stále dokola začínat.
Využijte počátečního nadšení na začátku Vašeho projektu…
Nezapomeňte si však také stanovit vizi, čeho vlastně s daným projektem chcete dosáhnout nebo jakých změn má být skrze funkční projekt dosaženo a získáte tak na cestu motivaci, která je dlouhodobá a můžete se na ni spolehnou i později, co už Váš projekt nebude na samém počátku, ale dále na cestě…

.

#7. Sen – Vnitřní motivace

Podobně jako vize i sen je zdrojem vnitřní motivace, který můžete využít na své každodenní cestě i když už je tomu dlouho, co nejste na počátku.
Různí lidé mají různé sny – každého z nás přitahuje něco trochu jiného a tak jsou jsou lidé,

 • kteří jsou zaměření na materiální sny (tedy například hodinky, šperky, auta či domy),
 • jiní spíše na nemateriální prožitky či zážitky jako například – cestování na zajímavá místa, s někým důležitým se potkat, navštívít významnou památku, nebo ochutnat jídlo, či skočit bungee jumping…

Cokoliv Vás motivuje a cokoliv Vám přijde jako dobrá odměna tehdy, jakmile dosáhnete vytoužené mety, je v pořádku.
Neexistuje žádná lepší motivace, stejně jako byste se neměli stydět za to, že Vás motivují materiální věci – hlavní je, že Vás motivuje to, co Vás motivuje a jedná se o naplnění Vašich tužeb a přání….
Napište si proto už dnes seznam snů – list toho, čím se v budoucnu oceníte…

.

#8. Uspokojení z tvorby či práce – Vnitřní motivace

Jestliže už jste ve svém životě našli něco, co Vás skutečně baví a přináší Vám skutečné uspokojení, když se tím zabýváte a ještě navíc za to dostáváte zaplaceno, tak máte obrovské štěstí.
Proč? Jednoduše proto, že většina lidí to nenajde do konce svých životů a jednak činnost samotná pro Vás rovněž může fungovat jako další zdroj motivace…
Ať už se jedná o nějaký druh umělecké tvorby nebo práci, kterou vykonáváte, věřte mi, když Vám řeknu, že jste požehnaní, když cítíte vnitřní nadšení, když se dané činnosti můžete věnovat.
Oddávejte se této činnosti co nejčastěji, protože to zcela transformuje Váš život – většina umělců nebo vědců pociťují tento druh motivace.

 

Motivační citáty – motivujte se každý den…

Jestliže hledáte motivační citáty, které Vám pomohou udržet každodenní zaměření,
budou Vám pomáhat udržovat či navyšovat hladinu Vaší motivace, stejně jako rozšiřovat
Vaší vlastní moudrost, mnoho z motivačních citátů, které jsem za posledních pár let nasbíral najdete zde…

 

Abyste vyhráli, potřebujete vynikající sportovce bez ohledu na to, kdo je trénérem. Bez dobrých sportovců se nedá vyhrát, ale i s nimi se dá prohrát. To je to, co závisí na trénérovi. — Lou Holz
 
Žádný lídr nemůže zklamat důvěru svých lidí a očekávat, že na ně bude mít i nadále vliv. Důvěra je základem vůdcovství. — John C. Maxwell
 
Sebeuspokojení zabíjí. Pamatujte na to, že váš úspěch a všechno dobré, co sa vám přihodilo, jsou přímým výsledkem vášeho úsilí; máte kde bydlet a máte majetek, protože jste si na to vydělali? Stát se nadutým nebo samolibým může vést k prudkému pádu. Vím to, protože se mi to stalo. — Donald J. Trump

 
 
 
 

Dvě nejdůležitější slova při cestě za úspěchem jsou zaměření a koncentrace (anebo soustředění). Vaše schopnost jasně se zaměřit na vaše nejvyšší priority a celou svojí myslí se na ně zkoncentrovat, rozhoduje víc než cokoliv jiného o tom, kolik toho dosáhnete. — Brian Tracy
 
Kolik z vás je připraveno věřit, aniž byste viděli výsledky? Vítězové věří a pracují, aniž by hned viděli výsledky. — Dexter Yager
 
Čím výš chceme vystoupit, tím více vůdcovských schopností potřebujeme. Čím lepší výsledky chceme získat, tím větší vliv potřebujeme mít. — John C. Maxwell

Nic na světě se nemůže vyrovnat vytrvalosti. Ani talent: nic není běžnější než neúspěšní talentovaní lidé. Ani génius: nedocenění géniové se už dostali do přísloví. Ani vzdělání: svět je plný vzdělaných vyděděnců. Jen vytrvalost a odhodlání jsou všemocné. — Calvin Coolidge
 
Pesimista vidí problém v každé příležitosti. Optimista vidí příležitost v každém problému. — Winston Churchill
 
Dříve než se vydáte za svým cílem, musíte přesně vědět, co chcete dosáhnout. Myslete na to tak dlouho, dokud se s tím úplně neztotožníte. — Les Brown

 
 

Více citátů na téma motivace, stejně jako jiných důležitých témat pro dosažení Osobního Mistrovství a Života bez hranic, najdete zde.

 
 

Nejlepší filmy, které jsme viděli a zvýší Vám úroveň motivace…

Jedním z dalších způsobů, jak sama sebe můžete motivovat a cítit se silnější, je podívat se alespoň jednou týdně na nějaký motivační film.

 

Seznam motivačních filmů, které byste rozhodně měli vidět.

 

Název filmu v anglickém originále…

  • 127 Hours
  • 300
  • Alice In Wonderland
  • Alive
  • Apollo 13
  • Coach Carter
  • Conversations With God
  • Facing Ali
  • Facing the Giants
  • Forrest Gump
  • Freedom Writers
  • Ghost Dog: The Way of the Samurai
  • Hawking
  • Interstate 60
  • Into the Wild
  • Invictus
  • JFK
  • Lord of the Rings
  • Man Who Planted Trees
  • Matrix
  • Moneyball
  • Moses Code
  • Pass it on
  • Passion of Christ
  • Pay It Forward
  • Peaceful Warrior
  • Pumping Iron
  • Pursuit of Happiness
  • Rain Man
  • Remember the Titans
 • Rocky
 • The Art of Flight
 • The Butterfly Effect
 • The Celestine Prophecy
 • The Compass
 • The Iron Lady
 • The Kid
 • The Last Samurai
 • The Mission
 • The Opus
 • The Secret
 • The Shift – Ambition to Meaning
 • Twelve Angry Men
 • What the bleep do we know?
 • Yes Man

[accordion]
[accordion_toggle title=”Název filmu v češtině…”]

  • 127 hodin
  • 300 – Bitva u Thermopyl
  • Alenka v říši divů
  • Přežít
  • Apollo 13
  • Kouč Carter
  • Hovory s Bohem
  • Muhammad Ali: Tváří v tvář
  • Vzepřít se obrům
  • Forrest Gump
  • Mezi řádky
  • Ghost Dog: Cesta samuraje
  • Hawking
  • Dálnice 60
  • Útěk do divočiny
  • Neporažený
  • JFK
  • Pán prstenů
  • Muž, který sázel stromy
  • Matrix
  • Moneyball
  • Mojžíšův kód
  • Pass it on
  • Umučení Krista
  • Pošli to dál
  • Pokojný bojovník
  • Železný Schwarzenegger
  • Štěstí na dosah
  • Rain Man
  • Vzpomínka na Titány
 • Rocky
 • The Art of Flight
 • Osudový dotek
 • Celestínské proroctví
 • Kompas
 • Železná lady
 • Kid
 • Poslední samuraj
 • Misie
 • Opus
 • Tajemství
 • Posun – od ambice ke smyslu
 • Dvanáct rozhněvaných mužů
 • Co my jen víme?
 • Yes Man

[/accordion_toggle]
[/accordion]
 

Motivace není nikdy dost!

Další Motivační tipy, které se mohou hodit…