02_Jak napsat kvalitní článek, který Vám přináší peníze…

Škola Infopodnikání pro Autory zivotbezhranic.cz

 

Škola Infopodnikání, Díl 2.

Jak napsat kvalitní článek, který bude přitahovat stálou pozornost & opakovaně přináší peníze?

 
[button text=”Registrujte se jako Autor na zivotbezhranic.cz zde…” title=”Autor Bootcamp ” style=”light” url=”https://zivotbezhranic.cz/autor-pruvodce/registrace/” align=”center” target=”_blank”]

Nebo se přihlaste do svého Publikačního Centra & Publikujte Nový Článek…

infopodnikání, autor, průvodce, expert

 

Vítáme Vás v dalším díle Školy Infopodnikání pro Autory, Průvodce a Experty…

 
V minulém díle vzdělávacího programu Škola Infopodnikání, jste si upravili svůj profil autora a patřičně jste si jej vylepšili tak, aby byl skutečně přitažlivý pro Vaše potenciální návštěvníky a zákazníky.
Dnes se naučíte, jak na zivotbezhranic.cz vytvořit články, které k Vám přivedou celé zástupy čtenářů lačných po Vašich znalostech, zkušenostech a postupně i po Vašich placených produktech a službách.
PS: Nemáte přístup k vzdělávacímu programu? Registrujte se zde.
 

Proč vůbec psát pravidelně články?

Má-li Vám přítomnost na zivotbezhranic.cz přinést výdělek založený na Vašich znalostech, musíte si nejprve u svých čtenářů – potenciálních zákazníků – vybudovat neotřesitelnou důvěru.
Proto dříve, než jim nabídnete placenou službu, musí Vás nejdříve poznat, stejně jako Vy máte možnost “před-prodat” jim přínos určitého produktu / služby – máte tak příležitost ovlivnit rozpoložení jejich mysli před tím, než je požádáte o objednávku.
 

Jak postupovat při výběru tématu?

Základní zásadou je, že publikovat na Životě bez hranic lze jen unikátní, neokopírované články.
Ani články, které jste třeba v minulosti umístili na jiný web, svůj blog, apod. nejsou přípustné.
Proč?
Vyhledávače totiž duplicitu v obsahu rozpoznají, a automaticky snižují důvěryhodnost (a tím pozici ve vyhledávání) u všech stránek, které duplicitní obsah zveřejnily.
Proto platí, že je třeba vždy vytvořit originální obsah – v infopodnikání je unikátní obsah králem!
 

1.   Zvolte vhodné téma článku

Zvolte si k napsání článku oblast, kde máte Vy osobně kvalifikaci a zkušenosti.
Je absolutně nezbytné, abyste rozuměli věcem, o nichž píšete!
Pamatujte, že na Životě bez hranic se čtenáři stávají zákazníky odborníků, nikoliv diletantů.
Budete-li psát sice mnoho článků, ale bez valné informační hodnoty, nepřinesou Vám zhola nic.
 

 • Pište o tom, co lidi zajímá v oblasti, kde jste expertem.
 • Pište o tom, co je nápomocné – co lidé, kterým v běžném životě pomáháte, často řeší?
 • Pište o tom, co sami řešíte anebo jste již vyřešili, a mohlo by pomoci i dalším lidem…
 • Pište o tom, co jste se naučili v knihách, na trénincích, webinářích, seminářích, apod.
 • Pište o tom, co je nějak propojeno s Vaším produktem nebo službou tak, že koupě produktu či služby jsou logickým vyústěním a rozšířením obsahu článku.

 
PS: Variantou může být zvolit oblast, která Vás zajímá a chcete se v ní zlepšit a tak začnete hledat informace, začnete je třídit a zpracovávat a o výsledky svého zjištění se podělíte ve svém článku – zabijete tak 2 mouchy jednou ranou. Vy sami rozvinete své znalosti a pozicujete sami sebe jako experta.
 

2.   Zvolte vhodné klíčové slovo

Téma článku (konkrétní věc, o které článek pojednává) by mělo být vždy jasné a srozumitelné. Článek musí být zacílen jako laser.
K zacílení na konkrétní téma slouží tzv. KLÍČOVÉ SLOVO.
Klíčové slovo je doslovným metaforickým „klíčem“, který odemyká bránu k danému tématu.
Klíčové slovo je čtenáři vyhledáváno na vyhledávačích, jako Seznam.cz, Google.cz, apod., a samotné vyhledávače podle něj sestavují výsledky vyhledávání. 
A jelikož Vy chcete, aby měl Váš článek co nejvíce čtenářů, je třeba zvolit správné klíčové slovo – tedy takové, které lidé hledají.
Jak to udělat?
 

Vynikajícím nástrojem a pomocníkem Vám přitom bude Google AdWords nebo Sklik.

 • Vytvořte si adwords či sklik účet a přihlaste se
 • Najeďte na “Nástroje a Analýza”  a pak “plánovač klíčových slov”
 • Z nabídky zvolte “Vyhledat návrhy nových klíčových slov a reklamních sestav”
 • A vepište klíčová slova, která Vás k danému tématu napadají.
 • Následně nejvíce hledané klíčové slovo s nejnižší konkurencí zvolte jako klíčové slovo pro Váš článek.
 • Vybrané klíčové slovo umístěte vhodně do článku tak, aby se v něm několikrát objevilo.

 
POZOR: Pravidlem je, že každý článek má mít právě jedno jediné klíčové slovo.
Mělo by jím být ideálně podstatné jméno v 1. pádu, popř. sloveso v infinitivu – pokud je takto vyhledáváno.
Pokud nejste schopni vybrat JEDNO klíčové slovo, nabízí se skvělé řešení: Napište více článků.
Nesnažte se vysvětlit veškerou kompletnost jakéhokoliv tématu jen v jediném článku… 
Raději napište více skutečně hodnotných a dobrých článků – přinesou Vám více a budou Vás pozicovat jako skutečného experta – a to je to, co ve skutečnosti chcete…
 

3.   Napište související text

Zásadou psaní na internetu je smysluplné členění textu do odstavců.
Internetové články čtou lidé jinak než knihu. Váš článek proto musí být mnohem členitější – ve smyslu rozdělen do odstavců tak, aby byl snadno čtitelný a lidé se v něm neztráceli…
Navíc je fakt, že lidé vlastně ani články nečtou, ale spíše je skenujou, takže jim to usnadněte, protože v opačném případě ani číst nezačnou…
 

Jak to tedy udělat?

 • Odstavce. Nový odstavec následuje každé cca 3-4 věty.
 • Nadpisy. Každé cca 3 odstavce vložte „Nadpis 2“, jímž oddělíte dva tematické oddíly.
 • V rámci takového oddílu můžete použít i nadpisy úrovně 3.

 

Celková délka textu by měla být okolo 450 – 1300 slov.

Delší texty je vhodné rozdělit do několika dílů. Nezapomeňte v textu několikrát zopakovat klíčové slovo, ideálně 1× na každých 100 slov textu.
Klíčové slovo by se také mělo objevit nejméně v jednom nadpisu.
Zvýraznění v textu můžete použít stejné, jako ve wordu, s výjimkou podtržení. Takový text by totiž vypadal jako html odkaz a byl by pro čtenáře matoucí.
 

4.   Vytvořte přitažlivý nadpis a anotaci

Vymyslete pro svůj článek také poutavý nadpis.

 • Fungují zábavné i skandální nadpisy (Odhaleno! …)
 • Nadpis může také obsahovat číslo (5 způsobů jak…)
 • Pozornost čtenářů přitáhnete i zřejmou výhodou (Naučte se hospodařit s…)
 • Naopak může čtenáře přilákat i tajemství (Co jste nevěděli o…)

 
Nejhorší, co můžete udělat, je být nudní. Tak sice vložíte úsilí do článku, ale nikdo nebo jen velmi málo lidí jej skutečně bude číst.
Anotace článku je velmi důležitá! Všem čtenářům ve zkratce sděluje, o čem Váš článek je a proč by si jej měli přečíst.
Dbejte proto, aby Vaše anotace ve zkratce vystihovala to, co je na článku podstatné. Anotace by neměla přesahovat 170 znaků vč. mezer a bezpodmínečně musí obsahovat klíčové slovo.
 

5.   Přidejte vhodné obrázky

Článek je třeba doplnit obrázkem. Podobně jako u profilu autora platí, že článek, který neobsahuje žádné grafické prvky, je pro čtenáře totálně nezajímavý!
Jednak potřebujete vybrat obrázek do záhlaví – ten bude s článkem spojen na hlavní straně webu zivotbezhranic.cz; jednak je více než vhodné umístit jeden či několik obrázků také do textu.
Pamatujte, že Vámi vložený obrázek v žádném případě nesmí porušovat autorská práva!
Pokud nejste vlastníkem použitého obrazového materiálu, použijte některou z fotobank, která nabízí obrázky zdarma, např.
 

 
Není vhodné použít obrázek nalezený vyhledáváním na internetu (google/seznam), u kterého jste si neověřili, zda je možné jej dále užít, protože je zde riziko, že si autor bude nárokovat autorské práva.
Při nahrávání obrázků pamatujte, že pro zobrazení na webové stránce stačí relativně malá velikost obrázku, maximálně 500×500 pixelů.
Prosím nevkládejte obrázky větší! 
Tím byste svým čtenářům obrovsky znepříjemnili prohlížení stránek, neboť by se dlouho načítaly – a v důsledku byste o takové čtenáře přicházeli hlavně Vy sami, protože nikdo dnes nemá čas na to, než se mu načtou stránky.
Pokud chcete použít obrázek, který přesahuje tyto rozměry, zmenšete jej pomocí jednoduchého grafického editoru, např. www.irfanview.cz.
 

6.  Doplněte vhodné odkazy

Text článku prolinkujte cca 4 html odkazy:
 

 • některé mohou vést na jiné Vaše články na zivotbezhranic.cz,
 • jiné by měly vést přímo na stránku produktu či služby, kterou článkem chcete podpořit.

 
Proč se linkování vůbec zabývat? 
Takový odkaz ve Vašem textu totiž čtenář vnímá jako další informační zdroj, a proto na něj kliká mnohem častěji, než na jakoukoliv reklamu např. ve formě bannerů.
Tím získáte nový příliv potenciálních zájemců o Vaše produkty či služby. A tady se také skrývají Vaše příjmy, jak se budeme bavit v dalším díle této Školy Infopodnikání…
 

7.   Přidejte výzvu k akci

Každý článek musí mít svůj obchodní cíl.
Pokud ne, je z hlediska Vašeho podnikání zbytečný, sice jste přinesli hodnotný obsah, a možná jste někomu prospěli díky informaci, ale zapomenuli jste na sebe.
Proto byste měli mít jasno v tom, co chcete, aby čtenář po jeho přečtení udělal.

 • Kontaktoval Vás emailem / telefonem?
 • Stal se členem Vaší skupiny na facebooku?
 • Pokračoval na stránky Vašeho produktu či služby?
 • Zakoupil si nějaký affiliate produkt, který propagujete?
 • Vyplnil nějaký formulář či dotazník?
 • Atd…

 
Buďte chytří a využijte toho, že už někdo čte to, co jste vytvořili…
Pokud nemáte jasno v tom, co by lidé po přečtení Vašeho článku měli udělat, je třeba, abyste před psaním jakýchkoliv článků přehodnotili svou podnikatelskou strategii!
Pokud jasno máte, pak jednoduše své čtenáře požádejte, aby udělali to, co po nich chcete.
Jestliže je totiž nepožádáte, neudělají zpravidla nic – a Vaše úsilí vyjde naprázdno.
Vy jste podnikatelé, což znamená, že musíte podniknout krok směrem k potenciálnímu zákazníkovi.
A pole „výzva k akci“ je k tomu jako stvořené.
Výzvu k akci můžete mít buď dopředu sestavenou na Vašem profilu autora, nebo ji můžete u každého článku měnit.
To je na Vás. Instrukce, jak má vypadat, naleznete v předchozím dílu tohoto vzdělávacího programu.
 

A jak má vypadat článek, který splňuje všechna tato kritéria a pokyny?

Podívejte se například na tento článek: 5 způsobů, jak prohrát konflikt.

 

Nyní se tedy přihlaste ke svému profilu autora  a dejte se do práce na svém článku!

 
Uvidíme se v příštím díle, kde se naučíte, jak vytvořit první proud příjmů ze své publikační činnosti jako Autor, Průvodce a Expert, který Vám do emailu dorazí v příštích pár dnech!
 
S přáním skvělých dnů
Robert Slovák
zivotbezhranic.cz