Co pro Vás Reprezentujte Život bez Hranic?

RisorgimentoChallenge baner život bez hranic Risorgimento Challenge - DÍL2: Co je život bez hranic?

Chcete-li dosáhnout život bez hranic, musíte si nejdříve uvědomit, co to vlastně je a co to skutečně znamená pro Vás osobně.

Ač to možná vypadá či zní paradoxně, abyste mohli žít život bez hranic, je potřeba začít od konce – od toho, k čemu chcete dojít ve své mysli…

Nejdříve potřebujete popsat vysněný cílový stav, ke kterému se chcete dostat – ten, který představuje život bez hranic.

Jakmile jej budete mít popsaný, pak teprve můžete dělat kvalifikovaná rozhodnutí o tom, jaké cesty či prostředky Vás k tomu stavu dovedou.

Život bez hranic je stav, kdy postrádáte hranice…

 • hranice, které představují různá paradigmata, názory či přesvědčení o tom, co je možné a co ne, čeho jsme schopni, či naopak čeho schopni nejsme.
 • hranice, které představují naše navyklá schémata myšlení či reakce, které v určitých situacích projevujeme.
 • hranice, které představují změnu našeho chování podle očekávání většiny, očekávání rodiny nebo přátel.

Dosažení života bez hranic je postupný proces, protože všichni jsme si prošli výchovou:

 • chováš se podle našeho očekávání – jsi hodná holčička, jsi hodný chlapeček
 • nechováš se podle našeho očekávání – jsi zlobivá, jsi zlobivý…

Tato výchova v nás často způsobila zakořenění stigma „podmíněné lásky“ tak silně, že někdy může být velmi složité se z okovů „musím se chovat podle očekávání ostatních, aby mě všichni měli rádi“ vymanit.

Stejně jako může být složité vymanit se z okovů přesvědčení o „normálním způsobu života“ – tedy takového, co naše okolí považuje za nejlepší způsob života, jakým byste měli žít.

Život bez hranic je tedy cesta, je to proces a chvíli trvá, než si uvědomíte všechny souvislosti a než najdete své vlastní odpovědi…

PAMATUJTE A NIKDY NEZAPOMEŇTE:

Můžete mít cokoliv chcete. Můžete se stát a být čímkoliv chcete. Můžete žít jakkoliv chcete…
Odstraníte-li hranice, které Vám brání…

Nebojte se tedy a rozehrejte i Vy Mistrovskou Hru ve svém životě…

Život bez hranic a co to znamená pro Vás?

Teď bych Vás rád přiměl k zamyšlení nad tím, jak vypadá život bez hranic z Vašeho pohledu.

Položte si následující otázky…

 1. Jaký byste si vysnili život, kdybyste věděli, že jej můžete získat?
 2. Jaký by byl Váš život, kdybyste neměli omezení, kdybyste věděli, že není možné neuspět?
 3. Jak byste žili, pokud byste věděli, že jste schopni překročit nebo zbořit, jakékoliv hranice, které Vás v tuto chvíli udržují na místě?

Potřebujete mít specifikován svůj sen:

Představu či vizi o tom, co slovní spojení „život bez hranic“ znamená pro Vás osobně ve všech jeho oblastech…
Seberealizace, úspěch, zdraví, vztahy, láska, sex, finance, podnikání, investování, duchovní oblast, jak bydlíte, jak trávíte volný čas, cestujete, jak žijete.

Protože život bez hranic není jen tak prázdné spojení…

Je tam daleko více, je v tom větší hloubka.

Objevte ji. Co si pod svým životem bez hranic představujete Vy. Co se za ním pro Vás skrývá…

Vytvořte svůj vlastní ideál, ujasněte vizi svého života bez hranic – popište vysněný koncový stav.

Ano, je to o určitém snu, představě, či vizi. Začněte tedy snít, představovat si, vizualizovat…

Položte si dále následující otázky:

 1. Kdyby čas ani peníze nebyly problém, jak byste žili?
 2. Co je tím Vaším ideálním životem?
 3. Kdybyste mohli cokoliv, co by to bylo?
 4. Jen si představte svůj vlastní život bez hranic…

Máte ten obrázek, máte tu představu ve své mysli?

Možná tu představu nevytvoříte hned.

Možná bude nějakou dobu trvat, než ji zformujete. Přesto tomu věnujte čas:

Pověste si na zeď papír formátu A0 a doprostřed napište „Můj život bez hranic“.

A pak jen připisujte vše, co tento Váš život bez hranic vystihuje.

Je to proces, nepotřebujete to uspěchat, nechejte papír na stěně viset klidně pořád.

Postupně se představa začne formovat.

A postupně také začnete nacházet cesty, jak byste tohoto Vašeho života bez hranic mohli dosáhnout.

Všechny tyto cesty a možnosti rovněž přidejte na papír a začněte z nich formulovat strategii, která Vás k danému vysněnému životu bez hranic dovede.

Malujte, kreslete a dělejte si poznámky.

Zbavte se v tomto procesu jakéhokoliv omezení nebo hranic.

Potlačte nutkání říct sami sobě: „Co blázním, vždyť se to stejně nemůže podařit…“

NE DNES!

V životě každého z nás musí přijít den, kdy uděláme čáru a rozhodneme se, že uděláme rozdíl v tom, co je před touto čárou a co je za ní…

Proč tuto čáru neudělat dnes?

Dnes je první den zbytku Vašeho života…

Vymalujte si svůj život. Vymalujte si ten obrázek nádhernými, oku lahodícími barvami.

Vytvořte si ze svého života nádhernou a nezapomenutelnou malbu. Staňte se na těchto pár momentů renesančním malířem a nechte rozletět svou mysl…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde se dozvíte o životní rovnováze a jak ji nastolit ve Vašem životě…

Jestli nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez život bez hranic Risorgimento Challenge - DÍL2: Co je život bez hranic?