Zvyšte svou Sebeúctu!

RisorgimentoChallenge baner sebeúcta Risorgimento Challenge - DÍL20: Jak se zvýší Vaše sebeúcta?

Jak se dá zvýšit Vaše sebeúcta?

V minulém díle jsme se bavili o tématu sebepřijetí a sebe lásky jako o klíčcích ke spokojenosti a štěstí…

V dnešním díle budeme v daném tématu pokračovat:

Budeme se bavit o Vaší sebeúctě a hodnotě hlouběji…

Lidé s velkou sebeúctou mají obrovské osobní schopnosti a zvládnou takřka vše, do čeho se pustí. Velká sebeúcta jde ruku v ruce s velkým úspěchem.

— Brian Tracy

 

Jak moc je tento citát pravdivý...

Mnoho lidí, by mohlo zažívat mnohem více dobra ve svých životech a stačilo by k tomu, relativně málo.

Stačilo by, pokud by:

Slovíčko relativně jsem zde nechal záměrně: Pro někoho je to snadné, a pro někoho je to ta nejtěžší věc na světě….

To podle toho, v jakém systému víry jste byli vychováni.

Pravdou však zůstává, že čím více máme rádi sami sebe, tím více dobra, úspěchu nebo požehnání k nám přichází, protože jak uvnitř, tak vně, jak popisuje jeden z hermetických zákonů. 

Nejde o nějakou nepatřičnost?

Nejde o nějakou nepatřičnost, pokud se máte dostatečně rádi, vážíte si sami sebe, dáváte si lásku a považujete se za hodnotné?

Naopak. Je to velmi žádoucí…

Pochopte, že jen skutečně málo lidí Vám bude projevovat lásku a úctu, pokud pro sebe samé nemůžete najít ani kousek těchto projevů vřelosti…

  • Teprve až dáte dostatek lásky sama sobě, budete schopni dát dostatek lásky směrem ven, do okolního světa a to se Vám bude vracet.
  • Nenávist sama k sobě, či jen nedostatek toho, že se máte rádi, nevede k tomu, že byste mohli mít rádi někoho dalšího a dávat tuto lásku bezpodmínečně nebo s postojem hojnosti – tedy bez omezení. V takovém případě se budete neustále ohlížet na to, zda už nedáváte příliš mnoho.
  • Dříve než můžete získat někoho, kdo Vás má rád, kdo Vám vychází vstříc, musíte nejdříve najít lásku sama pro sebe uvnitř sebe sama.
  • Teprve až sami sebe budete považovat za hodnotné, budou si Vás vážit i ostatní lidé. Nedává totiž žádný smysl projevovat úctu, či respekt někomu, kdo se k sobě samému nechová stejným uctivým způsobem plným respektu
  • A konečně – ostatní Vás nemohou považovat za hodnotné, pokud tak sami sebe nevnímáte.

Není to přirozené. Vy musíte začít… 

Nejde o nějakou přehnanou sebestřednost?

Nikoliv. Jde o to, abyste si vypěstovali přirozený a zdravý projev lásky a úcty sama k sobě, ke svému tělu, nikoliv lásky vyhrocené (narcismus), ale zdravé, plné a pečující….

Bohužel většina z nás prošla výchovou, která nás naučila, že:

  • mít rád sám sebe, není normální,
  • můžeme mít rádi jen lidi okolo sebe.

Pamatujte si:

  • Mít rád sama sebe, nás naopak dostává do pozice mít rád ostatní.
  • Vážit si sami sebe, nás dostává do pozice, kdy naopak vážnost a úctu ostatním můžeme plně projevit.
  • A tak se stane, že nám stejnou úctu a respekt budou projevovat i ostatní.

Jak už bylo výše uvedeno, nejde o to, omezit lásku směřující směrem od nás, ale spíše o to, abychom si uvědomili, že čím více ji dáme sobě, tím více ji budeme schopni rozdávat i ostatním.

Jakmile se máte dostatečně rádi, jste v pozici, kdy vznikne mnoho požehnání ve Vašem životě.

Vlastně tím proklamujete, že se máte dostatečně rádi a že si zasloužíte více radosti ve svém životě.

Dáváte najevo, že (se) nepotřebujete trestat a tak k Vám dobro (ať už je jeho podoba jakákoliv) může volně proudit.

Pokud nemáte rádi sami sebe, jste zablokovaní.

Jak by k Vám také mohlo nějaké požehnání či dobro v jakékoliv podobě proudit – vždyť byste jej stejně nepřijmuli…

Světu svým životním postojem jasně dáváte najevo, že si žádné dobro nezasloužíte…

Takže k Vám ani nic neposílá, to by bylo plýtvání energií…

Když se prostě podvědomě odmítáte, tak stejné signály vysíláte do světa a žádné projevy lásky, úcty či respektu k Vám nemohou přijít.

Chcete-li to změnit, potřebujete se otevřít… 

Co píše o vlastní hodnotě Earl Nightingale?

Následující text pochází z roku 1960, ale obsah je stále aktuální i v dnešních dnech…

Před věkem atomu říkávali profesoři chemie, že z čistě chemického hlediska má člověk tržní hodnotu 32 dolarů.

Dnešní vědci tvrdí, že kdyby se dala využít elektrická energie atommů vodíku v lidském těle, mohli by zásobovat elektřinou skoro celý týden některý vyspělý průmyslový stát.

Vědci vypočítali, že atomy v lidském těle obsahují potenciální energii více než 20 miliónů kilowatthodin na kilogram tělesné hmotnosti. Na základě tohoto odhadu by tedy hodnota průměrného člověka činila přibližně 85 miliard dolarů.

Elektrony v atomech lidského těla navíc nejsou jen částicemi hmoty, ale také vlnami životní energie.

Jsme zkrátka něčím mnohem víc, než je patrné pouhým okem.

A přidá-li se k tomu fakt, že jen pokus o umělé napodobení lidského mozku by stál miliardy dolarů, pak jistě začínáte chápat, čím ve skutečnosti jste:

ÚŽASNÝMI a CENNÝMI BYTOSTMI…

A nejenže jste bytostmi nevyčíslitelné hodnoty, ale zároveň se lišíte od všech ostatních lidských bytostí, které kdy žily nebo se teprve narodí.

JSTE NAPROSTO JEDINEČNÍ…

Všechny lidské bytosti mají nesmírnou cenu. Ale zamyslete se na chvíli nad tím, co to znamená právě pro Vás.

Znamená to to, že Vaše budoucnost je neomezená – budete-li sama sebe vnímat správným způsobem.

Všechny lidské bytosti mají nesmírnou cenu, nicméně odměny, které od života dostávají – ať už hmotné, či nehmotné – se člověk od člověka velmi liší.

— Earl Nightingale

Zvýšte vnímání vlastní hodnoty...

Pokud sami sobě přisuzujete nízkou hodnotu, nebo svou hodnotu budete vyvozovat na základě mínění či hodnocení jiných lidí, pak vždy budete získávat méně, než byste mohli oproti tomu, když svou hodnotu budete vnímat správně.

Je nutné si uvědomit, že Vaši hodnotu nemohou určovat druzí

Jste hodnotní pouze potud, pokud tak o sobě smýšlíte.

Je-li Vaše hodnota závislá na druhých, není to hodnota Vaše, ale jejich.

Možná tak trpíte společenskou chorobou, která se nedá vyléčit najednou, ale pouze po troškách a vytrvale velkými dávkami sebelásky.

Dávejte lásku sami sobě. Mějte se více rádi. Pečujte o sebe více.

Zpočátku to pro Vás může být těžké, ale věřte mi, že se Vám to mnohonásobně vrátí… 

Odvozujete svou hodnotu od mínění ostatních? Změňte to!

Přečtěte si také tento související článek

Jste důležití. Nikdy na to nezapomeňte!

Věřte tomu! Je to tak.

Brzy na viděnou v dalším díle, zašleme Vám 7 tipů pro zvýšení vlastní hodnoty…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez sebeúcta Risorgimento Challenge - DÍL20: Jak se zvýší Vaše sebeúcta?