Zvyšte svou Hodnotu

RisorgimentoChallenge baner hodnoty Risorgimento Challenge - DÍL21: Jak zvýšit vnímání vlastní hodnoty?

Jak zvýšit vnímání vlastní hodnoty? 7 tipů...

V několika minulých dílech jsme dost času věnovali sebeúctě a sebehodnotě a s tím spojenou potřebu přijmout sama sebe.

V dnešní díle kurzu Risorgimento Challenge tento blok o vlastní hodnotě uzavřeme několika tipy, jak zvýšit vnímání vlastní hodnoty.

Jak už jste si mohli všimnout v předchozích dílech…

Naše hodnota je pro nás velmi důležitá...

Jestliže žijeme v přesvědčení, že žádnou nemáme, má to katastrofální vliv na všechny oblasti našeho života:

  • Nemáme příliš dobré vztahy, protože vztahy nezakládáme na rovnosti, ale ponižujeme se, nebo nestojíme za svými názory a nemáme rovná záda…
  • Nevyděláváme dostatek peněz, protože peníze nepřijdou k tomu, kdo si myslí, že si je nezaslouží…
  • Naše zdraví na tom není příliš dobře, protože se cítíme příliš nejistí a navíc jsme sužováni myšlenkami frustrace, že nemáme v pořádku jak vztahy, tak finance…

Pokud sami sobě přisuzujeme nízkou hodnotu, náš život nestojí za moc – není to žádná procházka růžovým sadem, ale spíše nutnost proklestit se přes ostnaté houští… 

Ale kde jsme k tomu přišli?

Všechny děti samy sebe zcela přirozeně považují za krásné, hodnotné a nesmírně důležité…

Jsou to malí králové, točí se kolem nich celý vesmír a dokonce mají v určitém věku svého života pocit, že oni sami jsou vesmír…

Což není tak vzdálené pravdě, protože v ranném věku do 3let děti nejsou schopny rozlišit, co je vně a co uvnitř – prostě je to pro ně jedno a totéž.

V průběhu dospívání k nám naše rodiny, vzdělávací instituce a společnost jako celek, vysílají určité signály či semínka pochybností, které v nás zpravidla zakoření…

Pochybnosti o nás samotných zažívají nevídaný rozkvět.

A v průběhu dalších let ještě sílí.

Možná jste se s tím sami setkali:

  • „Jsi ošklivý chlapec/ošklivá holčička“ místo „Zachoval/a jsi se ošklivě“.
  • „Maminka tě nebude mít ráda, když se budeš takhle chovat“ místo „Mamince se nelíbí, jak se chováš“.

Z těchto vět pro Vás mohlo vyplynout:

„Nemá mě ráda, zřejmě nestojím za nic“ místo toho, aby z toho pro Vás vyplynulo: „OK, takto jsem se asi neměl zachovat. To nebylo úplně správně. Příště to udělám lépe. Nic to nemění na tom, že má maminka mě má stále ráda a já mám rád ji. Na mé důležitosti to nic nemění. Jen prostě příště zlepším své chování…“

Neustálá, drobná a nevhodně vedená kritika vede většinu lidí k tomu, že ztratí pocit vlastní důležitosti, vlastní hodnoty.

Jedná se o jemné náznaky, které samy o sobě nejsou míněny zle, ale daří se jim udržet jedince v mezích…

Což nakonec může vést k tomu, že si daný člověk začne myslet, že ostatní jsou významnější než on sám.

A také k tomu, že přestane spoléhat na vlastní úsudek a dostane se tak do podrůčí svého okolí…

Zlepšení tohoto pohledu na svou vlastní hodnotu je prvním krokem k nalezení štěstí a lepšího života.

PAMATUJTE: Jak už bylo několikrát zmíněno, Vaši hodnotu nemohou určovat druzí. Jste hodnotní pouze potud, pokud tak o sobě smýšlíte. Je-li Vaše hodnota závislá na druhých, není to hodnota Vaše, ale jejich.

Jestliže jste se tedy nakazili snětí nízké sebedůvěry, pak jediným známým lékem je pořádná dávka sebelásky.

Tím, že se budete považovat za důležité, hodnotné a krásné a uvědomíte si, jak jste dobří, již nebudete potřebovat od druhých, aby Vás v tom utvrzovali. 

Vy sami začněte tvořit svou vlastní hodnotu...

Uvědomte si:

  1. Jste naprosto jedineční…
  2. Hodnotní jste proto, že jste a jste jedineční. To stačí.
  3. Vaše hodnota pramálo souvisí s tím, co děláte za práci nebo jak hodně úspěšní jste doposud byli.
  4. Máte tady na zemi nějaký speciální úkol, který nikdo jiný, kromě Vás, nemůže udělat – najděte jej!

Jak tedy zvýšit vnímání vlastní hodnoty?

Doporučujeme, abyste si přečetli následujících 7 bodů a pak se případně vrátili k předešlým dílům kurzu Risorgimento Challenge.

1] Smiřte se sami se sebou...

Máte určitý názor na své schopnosti.

Obrazů sama sebe si vytváříte přesně tolik, kolika činnostem se věnujete, a přitom ve všech těchto činnostech jste to stále VY, osoba, kterou buďto přijímáte, nebo odmítáte.

Vaše hodnota, ten věčný kamarádský stín, Váš poradce pro otázky osobního štěstí a umění žít, nesmí mít nic společného s tím, za co se považujete.

Existujete. Jste lidé.

Nic víc nepotřebujete. Svou hodnotu si určujete sami a nemusíte ji před nikým obhajovat. 

2] Milujte své tělo...

Možná se Vám nelíbí některé Vaše tělesné vlastnosti. Jestliže jde o části těla, které se dají změnit, stanovte si jejich změnu jako jeden z cílů.

Máte-li velké břicho nebo špatnou barvu vlasů, můžete je považovat za volby, které jste provedli dříve a které už se Vám nelíbí nebo Vám neslouží, a znovu se o nich v přítomnosti rozhodněte a změňte je.

Na ty části, které se Vám nelíbí a s nimiž se nedá nic dělat (příliš dlouhé nohy, oči, které jsou příliš blízko sebe, moc malá nebo moc velká ňadra), se můžete dívat v novém světle.

Nikdy totiž není nic “příliš” a dlouhé nohy nejsou o nic lepší nebo horší než vlasy nebo pleš. Vy jste pouze nekriticky přijali obecně přijímanou definici krásy.

Nedovolte ostatním, aby Vám diktovali, co Vám bude připadat hezké.

Rozhodněte se, že budete své tělesné “já” mít rádi a že ho prohlásíte za hodnotné a pro Vás přitažlivé bez ohledu na názory druhých a srovnávání se s nimi. 

3] Mějte pozitivnější pohled sama na sebe

Můžete se rozhodnout, že se budete považovat za inteligentní, použijete-li na sebe svoje vlastní měřítka.

Po pravdě řečeno, čím šťastnější jste, čím více radosti cítíte, čím více lásky dokážete dávat i přijímat, tím jste také inteligentnější.

To by měla být nová definice inteligence, protože tolik lidí propadá stresu a honbě za něčím, co je stejně na konci neuspokojí a pak jsou zklamáni a upadají do deprese.

Buďte šťastni tady a teď. Jestliže máte nějaké vědomé nedostatky, je to prostě výsledek volby, kterou jste se až dosud řídili.

Pokud se kterémukoli z těchto úkolů rozhodnete věnovat dostatek času a cvičení, zcela určitě se v nich zlepšíte.

Ale rozhodně by to nemělo snižovat Vaši hodnotu ve Vašich vlastních očích… 

4] Nestěžujte si, ale užívejte si

Mít rád sebe sama znamená považovat se za hodnotného člověka, protože jste se tak rozhodli. K tomu patří i to, že si nebudete stěžovat.

Plně žijící lidé, mistři, si nikdy nestěžují, a zvláště ne na to, že kameny jsou tvrdé, obloha zamračená nebo led příliš studený.

Smíření se sebou samým vylučuje stížnosti a štěstí znamená, že si nebudete stěžovat na věci, se kterými nemůžete nic dělat.

Stížnosti jsou východiskem těch, kteří se nechtějí spolehnout sami na sebe, aby něco ve svých životech změnili. 

5] Odpusťte si

Ať už jste udělali ve své minulosti cokoliv, je na čase toto břímě upustit, narovnat se a nadechnout.

Světu neposloužíte, pokud si neustále budete klást za vinu něco, co jste udělali někdy v minulosti.

V dané chvíli to možná bylo to nejlepší, čeho jste byli schopni nebo to bylo v nejlepší víře…

Odpusťte si, pravděpodobně už je Vám stejně odpuštěno ze strany druhých.

Teď jste na řadě Vy. 

6] Řekněte, miluji tě...

Pokud k někomu cítíte opravdovou lásku, řekněte mu pěkně na rovinu „Miluji tě“, a zatímco budete zkoumat, jakou reakci to vyvolá, poplácejte se po zádech, že jste byli ochotni riskovat.

Na druhou stranu, ať už je reakce jakákoliv, nemělo by se Vás to dotknout, protože i případné nepochopení, odmítnutí či neopětování lásky od daného člověka, se nemůže žádným způsobem dotknout Vaší hodnoty.

Prostě byste to měli vnímat jako dvě oddělené veličiny, které spolu nemají společného nic jiného, kromě toho, že se mohou týkat jednoho a téhož člověka současně. 

7] Dopřejte si...

V restauraci si objednejte něco, co máte skutečně rádi, bez ohledu na to, kolik to bude stát. Dopřejte si, protože si to zasloužíte.

Začněte si vybírat zboží, kterému byste dali přednost za všech okolností, včetně potravin.

Potěšte se svým oblíbeným výrobkem – stojíte za to.

Veškeré sebezapření si zakažte, pokud nebude naprosto nutné – což bývá málokdy.

Prostě o sebe začněte pečovat, protože za to stojíte a zasloužíte si to – Vy jste totiž hodnotní…

Brzy na viděnou v dalším díle, zašleme Vám několik doporučení, jakým podnětům vystavit své děti, abyste zlepšili jejich vyhlídky v životě…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez hodnoty Risorgimento Challenge - DÍL21: Jak zvýšit vnímání vlastní hodnoty?