Překonejte své Pochyby

RisorgimentoChallenge baner pochybnosti Risorgimento Challenge - DÍL26: Jak se zbavit pochybnosti a přestat pochybovat?

Máte ve svém životě pochybnosti? A víte jak se jich zbavit?

Pochybnosti o tom, co dokážeme, o nás samotných, o tom, co se může či nemůže podařit jsou skutečné překážky k životu našich snů – životu bez hranic

Pochybnosti jsou skutečně obtěžující ať už se snažíte ve svém životě o cokoliv.

Jak se svých pochybností zbavit?

Na to si odpovíme právě v tomto článku.

Vyzvednete-li alespoň některé z tipů, které uvádím na konci článku, umožníte si postoupit ve svém životě o značný kus kupředu…

Asi není potřeba dodávat, že…

Pochybnosti jsou velmi nepříjemná věc…

Vynoří se vždy v tu nejnevhodnější chvíli…

Vynoří se tehdy, když chceme udělat něco, s čím ještě nemáme dostatek zkušeností.

Najednou jsou zde a většinou se jim daří znejišťovat rozpoložení naší mysli a na to navazující aktivitu…

A to právě tehdy, kdy bychom měli v naší aktivitě spíše přidat, než ubrat či zpomalovat…

Začneme-li se totiž ve své mysli zaobírat myšlenkami na „co když se to nepovede“ místo toho, abychom své myšlenky upnuli k činnosti samotné, pak ztrácíme…

Kdykoliv máme pochybnosti a pochybujeme o…

… tak si před sebe házíte klacky, které následně musíte přeskakovat, či překračovat a tím se vysilujete a ztrácíte energii.

Naše vlastní pochybnosti o čemkoliv, od začátku zabíjí naše šance.

Dokonce dříve než můžeme udělat nějakou chybu či špatné rozhodnutí…
Pochybnosti jsou součástí životů nás všech, ale:

 • zbavíme-li se jich (nebo je alespoň omezíme na snesitelnou úroveň),
 • či budeme-li je schopni ingorovat,

pak se rovněž zbavíme problémů, které jsou s pochybnostmi spojené.

Tedy různé pocity nejistoty, snižování sebevědomí, frustrace, deprese či zoufalství…
Jednotným prvkem, který můžete použít pro zbavování pochybností, je neustále posilovat svou vlastní víru ohledně záležitosti, kde se pochybnosti vynořují, prostřednictvím:

 • zvyšování znalostí v dané oblasti,
 • obeznámení s konkrétní situací,
 • přihlédnutí k již realizovaným řešením,
 • vlastní aktivity,
 • příkladů jiných,
 • mentora,
 • kouče

Zamyšlení ohledně pochybnosti…

Uvažovali jste někdy nad tím, jak snadno propadneme pochybnostem?

Možná se Vám to bude zdát divné, ale zkuste si položit otázku:

Proč máme tendenci „instantně“ věřit bez jakýchkoliv pochyb svým pochybnostem či strachu?

Na druhou stranu automaticky zpochybňujeme všechno krásné, z čeho se těšíme, nebo tušíme, že bychom se mohli těšit, co naopak potřebujeme prodchnout vírou nebo alespoň nezpochybňovat takovým tím známým:

Ale vždyť se to stejně nepovede…“

Tato přirozená lidská tendence souvisí s tím, že nás přirozeně přitahuje vše negativní…

Všimněte si, když se stane dopravní nehoda na silnici, kolik zvědavců se objeví…

A také si všimněte toho, kolik negativních zpráv neustále slyšíte ve zpravodajství – jako by nemohli najít nikoho, kdo by něco dělal dobře – oni však ví, že negativní zprávy mají vyšší sledovanost než pozitivní…

Proto se vyhýbejte těmto médiím a neustále zvyšujte svou víru v to, co děláte, zvyšujte svou sebedůvěru a sebevědomí…

Tím, že nás negativita přitahuje, máme také větší přirozenou tendenci spíše věřit tomu, co se stát nemůže, nebo co se může pokazit místo toho, abychom věřili v naše možnosti, v náš neomezený potenciál, v náš život bez hranic…

Všichni potřebujeme trénovat svá pozitivní očekávání a zvětšovat svou víru – je to náš celoživotní úkol…

A tak zkuste následující…

ZPOCHYBNĚTE SVÉ POCHYBNOSTI. NAIVNĚ VĚŘTE MOŽNOSTEM…

Vím, že to vypadá zvláštně a možná naivně a právě teď pochybujete o tom, zda to může fungovat, ale vyzkoušejte to a vytvořte si návyk…

Kdykoliv se tedy objeví nějaké pochybnosti, kterým musíte čelit, nahlas si je sama před sebou zpochybněte.

Časem pro Vás bude mnohem snadnější popřít a zpochybnit své vlastní pochyby…

Ale uvažte jedno: Jak by se najednou Váš život změnil, kdybyste dokázali bojovat se všemi těmi hlasy, které ve své hlavě slyšíte a které Vás zdržují od toho, abyste se vrhli směrem, kterým chcete…

Zkuste to.

Jak jinak se můžete zbavit svých pochybností?

Kromě posilování víry a zpochybňování pochyb, aplikujte tyto tipy:

1] Prozkoumejte své pochybnosti…

Na chvíli se posaďte a prozkoumejte, co stojí za pochybnostmi, které cítíte.

 • O čem to je?
 • Jaké nosné myšlenky v pozadí se držíte?
 • Čemu věříte?
 • Co zapřičiňuje, že máte danou pochybnost?
 • Z čeho vychází?

Zkuste si také položit otázky: „Proč mám danou pochybnost?“

Přináší Vám to něco?

Potřebujete znát příčinu svých pochybností, pak s touto pochybností, respektive s touto příčinou budete schopni něco udělat, ne dříve…

2] Zapište si svá zkoumání

Jakmile své pochyby budete zkoumat, dělejte si poznámky nebo si nakreslete myšlenkovou mapu.

Napište si všechny důvody či myšlenky, které za výslednou pochybností stojí…

Jsou to všechny ty, které obsahují: „…, protože…“, a díky nimž si vlastně samotnou pochybnost před sebou samými ospravedlňujete.

Dejte tyto myšlenky na papír pryč ze své hlavy – uvnitř své hlavy řešení nenajdete.

Potřebujete se na své pochyby podívat s větším odstupem – na papíru a pak řešení najdete.

Dívejte se na svou pochybnost z různých úhlů pohledu a hlavně s odstupem.

Neposuzujte napsané, pište první věci, které Vás napadnou.

Posuzovat budeme později…

3] Porovnejte a posuzujte…

Jakmile jste hotoví se zkoumáním Vašich pochybností a myšlenkou či myšlenkami, které jsou v pozadí Vašich pochybností, poodstupte a začněte porovnávat, posuzovat a hodnotit.

Testujte vše, co jste si zapsali či zakreslili do myšlenkové mapy v bodu 2 ve srovnání s obecně známými fakty…

4] Zavrhněte vše, co nelze potvrdit nebo vyvrátit, protože to není s čím srovnat a testovat.

Stejně tak zavrhněte vše, co jste testovali, ale přišli jste na to, že to nemá žádný reálný základ.

Jakmile zůstanete jen při myšlenkách, které jsou založené na reálných základech (skutečných faktech, místo na nějakých domněnkách či smyšlenkách), máte možnost je lépe vyřešit a tím vyřešit i pochybnost jako celek.

5] Začněte pochybnosti rozpouštět krok za krokem…

Začněte si představovat, jak byste mohli začít řešit jednotlivé části pochybnosti.

Pro všechna ta „protože“ z bodu 2 zkuste vymyslet konkrétní řešení, jak by se daly ošetřit.

Položte si otázku: Dala by se tato „protože“ nějak efektivně vyřešit či obejít, abychom se jimi mohli přestat zabývat?

A pak tato řešení aplikujte.

6] Zkuste si představit, co nejhoršího by se mohlo stát…

Pokud by se všechny pochybnosti vyplnily.

Přežijete to?

Pravděpodobně ano a to by mělo odlehčit danou situaci.
Možná Vám to umožní začít se smát sama sobě, což může být dobrý začátek.

Nebo sami sobě řekněte: Pokud to nezkusím, nikdy přesně nebudu vědět, co se stane.

A běžte to udělat.

7] Zaměřujte se spíše na to dobré, co ve svém životě máte…

Připomínejte si všechny své úspěchy, kterých jste v minulosti dosáhli.

Snažte se vidět celý obrázek, ne jen to, co ve Vás vyvolává pochyby či strach.

Vibrace pochybností, které kolem sebe šíříte, když se zaměřujete na své pochybnosti, vytvářejí další pochybnosti.

Zaměřte svou pozornost k víře a k možnostem více než k samotných pochybám…

8] Učte se a vzdělávejte a získané vědomosti ihned uplatňujte a používejte v praxi…

Lidé často pochybují protože nemají dostatek informaci, jak přistoupit k řešení, co by měli udělat, jak se zachovat…

Nevím proč tomu tak je zvláště pokud všichni žijeme v informační době a informace jsou přístupny na jednou kliknutí…

Vzdělávejte se a nabyté znalosti okamžitě uplatněte – získáte tak první hmatatelné výsledky, které obrousí hrany Vašich pochybností…

9]Zvyšujte své sebevědomí pocházející z Vaší hodnoty, kterou si přidělíte.

O vlastní hodnotě jsme již v tomto vzdělávacím programu Risorgimento Challenge psali mnohokrát, pokud tedy nemáte předchozí díly a chtěli byste kompletní znění, doporučuji Vám, abyste se zdarma do programu registrovali.

10] Prodchněte svůj život láskou a projděte skrze své pochybnosti s láskou.

Nikdo Vám nezaručí dobrý výsledek toho, co chcete udělat.

Ale je možno garantovat „žádné výsledky“, pokud zůstanete stát na místě…

Jděte si tedy pro svou lekci, kterou potřebujete získat.

Přistupte k celé záležitosti s láskou a bude to snadnější…

11] Změňte prostředí, ve kterém se pohybujete…

Změna prostředí nám umožní změnit své myšlenky a mnohem lépe uskutečnit cokoliv, co chceme.

Zároveň nám pomáhá překonat pochybnosti o nás samotných, o našich schopnostech, o tom, že toho, čeho chceme dosáhnout, je možné…

Vyhledávejte lidi, kteří věří v možnosti života jednotlivce, v možnosti dosažení života bez hranic více než věří v omezení…

Možná tak částečně budete muset změnit lidi, se kterými jste v kontaktu.

12] Najděte si kouče či mentora

Najděte a mluvte o svých myšlenkách, pochybnostech a strachu s někým, kdo Vám může dát reálné odpovědi zakládající se na jeho přímé zkušenosti s danou tématikou a je tedy kompetentní.

Docela často dostanete rychlou konkrétní odpověď, která dokáže téměř okamžitě překonat Vaše pochyby, protože se na svou situaci podíváte ze zcela jiného úhlu pohledu, pohledu, který Vás samotné nenapadnul.

Pokud není taková osoba k dispozici, zkuste najít odpovědi v diskuzích – pokládejte otázky.

13] Nechejte se vést svou vnitřní intuicí

Intuice to je ten hlas, který slyšíte, když se ztišíte a zklidníte svou mysl.

Důvěřujte tomuto hlasu a nechejte se jím vést.

Časem zjistíte, že je to nejlepší navigace, kterou můžete použít a také ta, která Vás bezpečně převede přes Vaše pochybnosti tam, kam se chcete dostat…

Pochybnosti jsou součástí životů nás všech…

Pochybností se zbavíte postupně, ale bude jich o poznání méně, když se pustíte do akce a získáte první výsledky – posly dobré naděje…

Pokračujte, jste na správné cestě…

Brzy na viděnou v dalším díle, kdy se budeme bavit o nechtěných semínkách přesvědčení…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez pochybnosti Risorgimento Challenge - DÍL26: Jak se zbavit pochybnosti a přestat pochybovat?