Zbavte se nechtěných Duševních Semínek

RisorgimentoChallenge baner přesvědčení Risorgimento Challenge - DÍL28: Jak se zbavit nechtěných duševních semínek přesvědčení?

16 tipů, jak se zbavit nechtěných duševních semínek přesvědčení...

V minulém díle jsme se společně bavili o nechtěných semínkách přesvědčení a negativních myšlenek.

Dnes se pobavíme o tom, jak se těchto myšlenek zbavit…

Dříve než se posuneme dále, pojďme si společně uvědomit, že negativní myšlenky nejsou vyhrazeny pro pouze několik málo “nešťastných” jedinců – každý z nás jimi byl v určitém období svého života sužován…

Vůbec si tím nemusíte připadat výjimeční, zvláštní nebo dokonce méněcenní…

Nicméně, ať už se doslova nacházíte kdekoliv ve svém životě a sužují Vás jakékoliv negativní myšlenky:

  • o Vaší budoucnosti,
  • o Vás samotných,
  • o jakékoliv oblasti života,

je potřeba se začít těchto negativních semínek zbavovat – pro to, aby se Vám žilo lépe. 

Dovedete si představit, jak se Váš život promění, když změníte obsah své mysli a místo negativních myšlenek, budou převažovat myšlenky pozitivní?

Mohu Vám slíbit, že dojde k obrovskému osvobození Vás samotných, budete cítit větší radost a štěstí

A ano, i Vy jste schopni tuto proměnu realizovat.

Bez ohledu na to, jak si myslíte, že jsou Vaše negativní myšlenky silné či jak je jich hodně…

Pravdou je, že můžete vyměnit své negativní myšlenky za pozitivní.

Bude to chtít určitou vytrvalost, protože změna nenastane okamžitě, ale zvládnete to, stejně jako to zvládl každý, kdo se na to zaměřil a pro koho to bylo dostatečně důležité…

Jak se tedy zbavit negativních myšlenek, přesvědčení?

Vyberte některé z následujících kroků a strategií a obsah své mysli – vyměňte negativní myšlenky za pozitivní.

Lepších výsledků dosáhnete, pokud zkombinujete několik kroků dohromady a budete je uplaťnovat paralelně: 

1] Zvyšte své porozumění...

Zbavit se negativních myšlenek začíná u porozumění, že Vy osobně máte kontrolu nad svou mysli a svými myšlenkami, které Vaší myslí projdou…

Když máte kontrolu, potřebujete se naučit tuto kontrolu uplatňovat. Čím více to budete trénovat, tím snadnější to pro Vás bude. 

2] Zvyšte se uvědomění..

Uvědomte si a akceptujte, že cokoliv se Vám nelibí ve Vašem životě, stejně tak i v případě negativních myšlenek či přesvědčení, nějakým způsobem to vyváříte Vy sami.

Pokud to akceptujete, můžete tak sami přestat s tím, abyste svou negativní víru a přesvědčení dále prohlubovali.

Můžete se rozhodnout, že budete dále pokračovat v omílání různých negativních myšlenek, nebo si je zakážete – kdykoliv, kdy se ve Vaší mysli objeví – jednoduše je vědomě zastavíte a vědomě začnete myslet na něco pěkného a pozitivního… 

3] Začněte se hlídat...

Začněte vědomě kontrolovat obsah svého myšlení.

Jakmile začnete přemýšlet o tom, o čem vlastně “přemýšlíte” po většinu dne, udělali jste první krok k regulaci negativních myšlenek. 

Kdykoliv si pomyslíte, nebo dokonce nahlas prohlásíte něco negativního o sobě samých, o tom, čeho můžete nebo nemůžete dosáhnout, o tom, co je možné nebo nemožné, jednoduše se opravte.

Popřete okamžitě to, co jste si před chvíli pomysleli a nahlas si řekněte: “Vždyť to přece není pravda, já mohu….”, nebo tomu podobné prohlášení. 

Nikdy nedovolte jakékoliv negativní myšlence, nebo svému negativnímu přesvědčení zůstat příliš dlouho ve Vaší blízkosti, nebo dokonce ve Vaší mysli. 

4] Vypusťte některá slova...

Přestaňte používat slova jako “nebudu”, “nemohu” či “nejsem” – ať už nahlas či ve své mysli. Kdykoliv toto pravidlo porušíte, jednoduše se opravte.

Vědomě a neustále přepínejte na “budu”, “mohu”, “jsem”.

Začnete-li s tímto cvičením a budete dostatečně vytrvalí, pak Vás tato změna automaticky povede k tomu, abyste se stali těmi nejlepšími, jakými můžete být. Přijměte také fakt, že kdykoliv upadnete cestou k svému mistrovství, tak se vlastně nic tak hrozného neděje.

Každý občas upadne, ale dívejte na to jako na příležitost místo toho aby Vás to srazilo na kolena… 

5] Vyhněte se negativním vlivům...

Rozhodněte se, že se vyhnete či odstraníte všechny negativní vlivy, které ve svém životě máte.

  • Netolerujte žádné negativní řeči či chování ve své přítomnosti, ať už přichází od někoho z rodiny nebo Vašich přátel. Požádejte své okolí, zda by mohli chování změnit, nebo s nimi prostě omezte kontakt do té doby, než budete silnější a Vaše převládající myšlenky budou více pozitivnější. Neustálé vystavování negativnímu prostředí má za následek větší “zaneřáďování” Vaší mysli negativním obsahem a následné pronikání negativních myšlenek do podvědomí.
  • Pokud tuto negativitu ze svého okolí nevymeteme, vymkne se kontrole, což se následně odrazí na Vaší nízké produktivitězvýšení obav a strachu a tedy i selhání při dosahování takového života, jaký skutečně chceme žít nehledě na to, že přijdete o značný kus štěstí…
  • Vyhýbejte se rovněž televizi, zvláště pák zprávám (i těm na internetu) a novinám. Tyto věci ve svém životě nepotřebujete. Pokud se stane něco skutečně důležitého, pak se to vždy dozvíte i bez těchto médií. Pokud však tento zdroj negativity odstraníte, budete mít o poznání hezčí den a méně negativních myšlenek, obav či strachů…

6] Obklopte se pozitivními podněty...

Rozhodněte se, že se obklopíte něčím, co do Vašeho života vysílá pozitivní poselství – například knihy osobního rozvojeAudio CD, motivační filmy, obklopte se pozitivními přáteli a je-li to nezbytné, najděte si nové.

Poslouchejte hudbu, která ve Vás vyvolává příjemné pocity, vzbuzuje sílu, vytváří mražení po těle…

Je složité zbavit se negativních přesvědčení, pokud se pohybujete v negativním prostředí, takže se ujistěte, že si vytvoříte a obklopíte se prostředím pozitivním. 

7] Zkrášlete prostor kolem sebe...

Zkrášlete také prostor, kde žijete – roztáhněte závěsy, ukliďte, vyvětrejte, vyperte, umyjte nádobí – říká se čistota půl zdraví a pokud kolem sebe udržujete pozitivní čisté prostředí, budete mít mnohem lepší pocit v průběhu dne.

Možná je také na čase vymalovat a třeba zvolit i pozitivnější, teplejší barvy než posledně…

A nezapomeňte na květiny a další věci, které Vám navozují atmosféru příjemného prostředí – možná knihy, možná vonné lampy, či tyčinky, možná něco jiného – sami se znáte nejlépe… 

8] Starejte se o sebe...

Sami byste se o sebe sama měli rovněž starat.

I když chodíte doma, měli byste se začít oblíkat hezky, abyste ze sebe měli co nejlepší pocit.

Měli byste se čas od času rozmazlovat.

Pokud pracujete z domu, nebo podnikáte part-time, měli byste se (alespoň ze začátku, dokud si nezvyknete) oblíkat podobně, jako byste šli do regulérního zaměstnání.

To, jak budete vypadat, bude mít pozitivní vliv na Vaše vnímání sama sebe, Vaše emoční rozpoložení a negativní vnímání sama sebe bude nižší… 

9] Buďte zaneprázdnění...

Zaměstnejte sami sebe natolik, že nebudete mít čas se zabývat tím, čeho můžete nebo nemůžete dosáhnout, jak vypadáte, co je možné a co ne.

Zaměstnejte se natolik, že nebudete mít čas se zabývat negativními myšlenkami.

Čím se zaměstnat – buď prací samotnou, danou aktivitou, kterou potřebujete vykonat nebo si najděte hobby. 

10] Vyhoďte negativitu na papír...

Napište si na papír všechny své negativní myšlenky, přetransformujte je do pozitivního tvaru a vytvořte si pozitivní afirmace, které si nahrajte na mp3-ku a poslouchejte tyto své afirmace v průběhu dne…

Nebo alespoň ráno a odpoledne kdykoliv někam cestujete.

Slova mají sílu, čím více pozitivních slov sami sobě v průběhu dne řekneme, tím dříve se nám negativní myšlení či přesvědčení podaří vymýtit.

Čím více pozitivních myšlenek a slov do své mysli nalijeme v průběhu dne, tím budou silnější a tím více jich bude zpětně vycházet. 

11] Seznam úspěchů

Udělejte si seznam svých minulých úspěchů a dejte si tento seznam někde na oči, do pracovny, na ledničku, nebo kdekoliv jinde, kde se často pohybujete.

Vracejte se k tomuto seznamu kdykoliv, kdy se budete cítit, že ztrácíte pevnou půdu pod nohama a negativní myšlenky jsou silnější…

Společně s tím si vytvořte seznam vděčnosti – koneckonců, tyto dva seznamy mohou být propojené – minulé úspěchy a vše, za co jste ve svém životě vděčni…

A měli byste být i za malé věci…  

12] Položte si kritické otázky...

Jestliže máte nějaké negativní přesvědčení, zeptejte se sami sebe upřímně:

  • Čeho prostřednictvím těchto myšlenek (negativních přesvědčení) chci skutečně dosáhnout? (Možná nechcete uspět, abyste mohli působit jako oběť, aby Vás mohli ostatní litovat.)
  • Co za těmito negativními přesvědčeními stojí? (Je to vztek / nenávist na sebe sama nebo někoho jiného, žárlivost, strach, beznaděj, bezmocnost a osamělost?)
  • Existuje nějaká možnost, která by změnila situaci, která ve mně vyvolává vztek, nenávist, žárlivost, strach, beznaděj, bezmocnost či osamělost?
  • Pokud NE, můžete přijmout tuto situaci, srovnat se s tím a pokročit ve svém životě dále? 

13] Odpusťte si...

Někdy máme pocit, že si zasloužíme všechno špatné v našem životě, protože máme tendenci se trestat za něco, co jsme udělali v minulosti a myslíme si, že to nebylo správné. Je na čase si odpustit a pokročit kupředu.  

14] Naučte se zklidnit svou mysl a meditovat.

Meditace má natolik neuvěřitelný pozitivní vliv na náš mozek, tělo, myšlení, energii, že by se o tom dalo napsat několik knih. 

Nebudu to dělat. Najděte si meditaci na youtube.com, která Vám sedí a začněte ji denně poslouchat. 

20min denně dlouhodobě, změní ve Vašem životě téměř vše k lepšímu. Nenechejte se odradit, když Vám meditovat hned nepůjde. I přesto pokračujte.

15] Mějte svého Mentora / Kouče

Najděte si kouče či mentora, který Vám pomůže udržet fokus na pozitivních věcech a pomůže Vám Vašich negativních přesvědčení se zbavit. 

16] Podnikněte akci...

Stanovte si cíle v jakékoliv oblasti Vašeho života (zpočátku třeba nižší) a dosáhněte jich.

Jakmile se Vám to podaří, pak budete potěšení sami sebou, vyroste Vaše sebedůvěra a negativní přesvědčení či myšlenky ztratí něco ze své síly a moci až se z Vašeho života pomalu vytratí nadobro, nebo na Vás nebudou mít takový vliv… 

17] Vytrvalí zvítězí...

Buďte vytrvalí, vždy udělejte další krok. Buďte vytrvalí, až tvrdohlaví.
Pokud se nikdy nevzdáte, tak i když dlouho nedosahujete výsledků, jakých byste chtěli a máte negativní přesvědčení, postupně otupíte a Vaše akce nakonec přinese vytoužených výsledků…

Pamatujte: Zbavit se negativních přesvědčení je dlouhodobý proces, není to něco na pár dní, spíše počítejte s týdny, měsíci a u některých to trvá pár let…

Když však získáte disciplínu v tom, abyste byli převážně pozitivní a aby Vaše myšlenky a přesvědčení měly pozitivní charakter, osvobodíte se navždy…

A získáte snad tu největší neuvěřitelnou podporu ve všem, co se rozhodnete udělat – svou vlastní mysl, která začne pracovat pro Vás, místo proti Vám….

Brzy na viděnou v dalším díle, zašleme Vám několik tipů, jak vyřešit problém…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez přesvědčení Risorgimento Challenge - DÍL28: Jak se zbavit nechtěných duševních semínek přesvědčení?