pochopení času

 

pochopení času

 

 

Jak překonat strach z neúspěchu, jak překonat strach ze selhání?

Jedna z věcí, která mnoha lidem brání v tom, aby dosáhli všeho, co se jen objevuje v jejich nejdivočejších snech, je strach ze selhání…

Cítíme-li strach ze selhání, z toho, že nakonec neuspějeme, má to za následek, že se “zasekneme” na daném místě v životě a jsme jakoby svázání nebo zmražení – nemůžeme udělat krok kupředu… byť bychom i třeba chtěli…

  • Strach ze selhání nás svazuje.
  • Strach z neúspěchu nám nahání hrůzu…

A ač nám v mnoha případech vlastně nic jiného nebrání v dosažení žádaného úspěchu, přesto nejsme schopni pustit se do práce a odvést požadovaný objem práce.

 

To co nám ve skutečnosti brání, je naše pozornost…

Strach z neúspěchu není nic jiného než to, že svou pozornost až příliš zaměřujeme na strach samotný:

 

Místo toho, abychom svou pozornost sami řídili a vědomě ji zaměřovali na:

  • pozitivní představy o zdárném ukončení toho, o co se snažíme nebo na
  • aktivitu samotnou – naši aktivitu, která je nezbytná a která jediná vede k výsledkům, po kterých toužíme a která také zároveň vede k překonání tohoto strachu.

 

Jednoduše řečeno: Strach ze selhání nemá žádný pozitivní vliv na náš život.

Pokud tomu dovolíte, může se tento stav “zaseknutí se nebo zamrznutí bez schopnosti se pohnout kupředu” trvat neúměrně dlouho a klidně se protáhnout na nekonečno…

V takovém případě není nutno dodávat, že se žádný život bez hranic konat jednoduše nebude…

 

Ale stejně tak nemá moc pozitivní vliv na náš život, když se rozhodneme nedělat nic…

V případě, že je naše mysl opanována strachem ze selhání, se sice skutečně může jevit, že nejlepší variantou, kterou můžeme zvolit, je raději nedělat nic a potenciálnímu selhání či neúspěchu, se skutečně vyhnout…

Zdá se nám to častokrát lepší než se o něco pokusit, věnovat tomu určitý čas a energii a nakonec být zklamáni z toho, že jsme neuspěli…

A zdá se nám často to také lepší varianta než se následně setkat s posměchem nebo otázkami okolí…

 

Problém s tímto přístupem je vždy stejný…

Nedělat nic je totiž skvělý způsob jak se stát ničím a dojít nikam…

 

Když stojíme na stále stejném místě, bez toho, abychom se posunovali (byť třeba dělali chyby a čelili momentálním chybám či selháním), tak nedostaneme nic jiného, nebo nemůžeme dosáhnout lepších výsledků, než které už teď máme…

 

Překonat strach ze selhání, je proto, pro dosažení života bez hranic nezbytné…

Vyzkoušejte následující tipy a pohledy, jak s tímto strachem z neúspěchu bojovat.

Pokud si je osvojíte, pak pro Vás neúspěch nebude nic znamenat, protože pro něj nebude ve Vašem slovníku místo a strach překonáte…
 

Jak se zbavit strachu z neúspěchu?

1 Změňte úhel pohledu…

Použijte posun ve způsobu nazírání na Váš případný neúspěch a setrvávání na místě.

Uvědomte si, že pokud stojíte na místě, pak už jste vlastně selhali – z pohledu Vašeho možného budoucího úspěchu je současnost již neúspěšná, takže proč si lámat hlavu s tím, zda v budoucnu neuspějete a mít z toho strach, když se nemůže stát nic horšího než, že se dostanete zpátky na stejné místo, kde momentálně jste…

Další posun ve způsobu nazírání můžete udělat okolo akce samotné – i když byste odvedli jakékoliv množství práce a přesto byste nedosáhli žádaného výsledku, rozhodně se něčemu naučíte, co budete moci použít později ve svém životě – zvýší se Vaše schopnosti a dovednosti…

Takže si uvědomte, že ať už to dopadne jakkoliv, vždy to děláte pro sebe a ať už to dopadne jakkoliv, Vy získáte…

 

2 Neberte si případné selhání osobně…

Neúspěch je zapříčiněn tím, že nepodstupujete dostatečnou akci nebo neděláte věci správným způsobem vlivem nedostatečných znalostí či dovedností, nebo máte k dané záležitosti špatný postoj.

A to všechno se dá zlepšit. Neúspěch není charakteristikou osobnosti, nikdo se nenarodil, aby byl celý život neúspěšný.

Neúspěch je jen dočasný stav, který lze překonat. Všichni máme schopnost se učit a pokud tuto schopnost budete uplatňovat v jakékoliv oblasti svého života, pak uspějete.

 

3 Úspěch je proces…

Uvědomte si také, že nikdo nedosáhl úspěchu z čista jasna.

Je to cesta, je to proces, při kterém zažíváte menší či větší úspěchy a také menší či větší neúspěchy, až se nakonec naučíte vše potřebné k tomu, aby těch neúspěšných pokusů bylo co nejméně, případně jste je zcela eliminovali.

Zde můžete použít ten posun myšlení, že všechny pokusy, které k úspěchu nevedly, byl prostě test, zkouška či prostě pokus, díky kterému jste se něčemu naučili nebo jste si něco ověřili či vyvrátili – a to samo o sobě někdy může být považováno za dílčí úspěch…

 

4 Dejte silnější závazek.

Uvědomte si, že ve skutečnosti neúspěch neexistuje.

To co si pod neúspěchem či úspěchem většina lidí představuje, je loterie.

Mají představu, že něco jednou či párkrát zkusí a buď se to povede nebo se to nepovede.

  • Když se to povede, mají radost.
  • Když ne, jsou zklamaní a jdou dělat něco jiného.

Nikde tady však nevidíte žádný skutečný závazek.

Závazek, že skutečně uspějí. Hrají takovou loterii s názvem „úspěch/neúspěch“ a buď mají štěstí nebo ne.

Mistr oproti tomu dá silnější závazek, že nakonec zvítězí.

Vždy máte možnost se vzdát (a ANO toto by se dalo považovat za neúspěch) a nebo se prostě seberete, vstanete ze země, oprášíte svůj oblek a pokračujete dále ve vytyčeném směru vyzbrojeni dalším poučením a tak o něco chytřejší.

Zavažte sami sebe, že se nikdy nevzdáte, buďte vždy ochotni pokračovat a jít o další krok dále.

 

5 Neúspěch je pouze lekce.

Začněte se dívat na případný neúspěch či selhání jako na lekci. Poučte se kdykoliv, když uděláte chybu, nebo zažijete neúspěch.

Buďte pozitivní a dívejte se na své částečné neúspěchy pouze jako na jednu z lekcí nebo zpětnou vazbu, kterou jste se potřebovali naučit. Naučte se ji dobře a příště už ji neuděláte. Nevnímejte tyto lekce jako selhání.

Všichni je máme, jsou nezbytné, protože nejhorší učitel na světě je úspěch – dosáhneme-li jej příliš brzy, většinu lidí to automaticky vede k pýše – začnou si myslet, jak jsou bůhví jak chytří nebo že nemohou neuspět.

A tato pýcha zpravidla nepředznamenává nic jiného než budoucí pád.

Proto raději zbystřete a zaměřte svou pozornost na skutečně důležité věci – zlepšujte se, snažte se proniknout do podstaty věci, pokračujte v akci, která přináší výsledky…

 

6 Zvyšujte své znalosti a sebedůvěru…

Začněte se více vzdělávat v oblasti, ve které chcete uspět, nakupte si knihy, prozkoumejte relevantní zdroje na internetu, najděte si mentora, který v dané oblasti působí, má zkušenosti a výsledky a je ochoten Vám pomoci…

A také potřebujete začít jednat, čím více budete jednat, čím více získáte výsledků, tím více výsledků bude jak dobrých tak i špatných.

Po určité době budete schopni rozeznat, jaká akce produkuje jaké výsledky a pak už budete přidávat jen na tu správnou “misku vah”.

Pokud se jen vzděláváte bez toho, abyste uplatňovali v praxi, vzniká propast mezi tím, co víte a mezi tím, co děláte. A z toho pak vzniká jen frustrace a nebo větší strach z neúspěchu…

Jednejte tedy.

 

7 Zkoušejte a hledejte co funguje…

Pokud děláte něco, co neprodukuje žádné výsledky nebo neustále jen ty špatné, zkuste změnit úhel pohledu na to, jak to děláte, nebo zkuste udělat něco jiného: Když budete dělat stále to stejné a přitom to nefunguje, tak bez toho, aniž byste něco změnili, dostanete vždy jen stejné neuspokojivé výsledky.

Něco byste měli změnit.

Testujte, co přesně bude mít nejzásadnější vliv na Vaše výsledky a znovu se vraťte ke knihám, které Vám poradí nebo vyhledejte profesionální pomoc v dané oblasti.

Kdo netestuje, neví co se ve skutečnosti děje. Jestliže netestujete, pak nemáte možnost cokoliv ovlivnit nebo řídit…

Testujte a zkoušejte.

 

8 Pokračujte dále…

Nedívejte se na neúspěch jako na povel k ukončení Vašich snah.

Místo toho si řekněte: „Ještě není konec, dokud nezvítězím!“

Víte, končit nikdy nebudete s něčím, když se Vám daří nebo když uspíváte.

Pokud však neuspíváte, jste dole, Vaše energie je dole a jste v nejlepší pozici se vzdát.

Konečné rozhodnutí, zda to vzdáte, je na Vás, ale pokud se vzdáte, rozhodně nebudete moci zvítězit a je to skutečná konečná zastávka – dál to prostě nepojede.

Pokud však uděláte další krok, pak ještě není konec a klidně zase můžete zvítězit.

Nevzdávejte se tedy…

Spalte mosty, nedávejte si alternativu, že se můžete vzdát.

Nemůžete. Chcete-li uspět…
 

9 Vždy myslete na pojistění své pozice.

Pamatujte, že Mistři se na své neúspěchy dívají jako na jedny z výsledků, nikoliv jako na selhání, díky němuž by se měli zastavit a přestat snažit.

Ač se nám lidem tento způsob chování nejpřirozenější a často je nám podsouván i našim nejbližším okolím (“ty se tak snažíš, tak pracuješ, a máš z toho tak málo…), položte si otázku: “Jaký má smysl zpomalit, nebo zastavit.

Prostě je to určitý objem práce, kterou potřebujete přeházet a až pak bude líp… až pak si budete moci odpočinout, rozptylovat pozornost, polevit.

Avšak až teprve tehdy, co pojistíte svou pozici.

Dokončete tedy to, co je potřeba, abyste svou pozici pojistili a nespadnuli zpátky na úplný záčatek…

Podobně, jako se jistí horolezci – bod od bodu, aby nespadli úplně na zem.

 

10 Nebuďte na sebe zbytečně tvrdí…

Zažít neúspěch je snadné a vzdát se, to je ještě snadnější. To dokáže skutečně kde kdo.

Ale uspět, to chce odhodlání, zaměření a ochotu odvést kus práce a přenést se přes dočasná selhání.

Proto se nesuďte, nebuďte na sebe příliš tvrdí nebo zlí…

Pohlaďte se, mějte se rádi pokud nějaký dočasný něúspěch zažijete. Uvědomte si, že jste na cestě a každý jednou začínal.

Nenechte se zaskočit, pokračujte ve svém úsilí a buďte na sebe milí…

 

11 Pusťte se do akce…

Jakýkoliv strach vypadá horší než ve skutečnosti je, když stojíte na místě a utápíte se v něm.

Naopak pokud vyrazíte do akce navzdory strachu, který Vás svírá a ač děláte zpočátku sebemenší krůčky směrem, kterým byste se rádi posunuli, vždy z toho nakonec vyjdete vítězně, oproti tomu, kdybyste se nechali svým strachem pohltit a zastavit…

Vyražte do akce!

Zazvoňte na poplach a běžte si pro svůj život bez hranic!

A ještě poslední věc na závěr: Kdykoliv se s dočasným neúspěchem setkáte, pak si z této kyselé zkušenosti udělejte dobrou limonádu a pokračujte k Vašemu cíli…

Tak a teď už nezbývá nic jiného, než abyste se pustili do akce.

NEčekejte. NEodkládejte.

 

Brzy na viděnou v dalším díle, kde se budeme bavit o umenšování slabých stránek a posilování silných…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

 
 
 

Risorgimento Challenge – DÍL31: Jak překonat strach z neúspěchu a ze selhání Listopad 30, 2017