Zbavte se Strachu z dělání Chyb

RisorgimentoChallenge baner disciplína Risorgimento Challenge - DÍL35: Jak se zbavit strachu z dělání chyb? Aneb správně to teprve bude...

Jak se zbavit strachu z dělání chyb? Vyzkoušejte 13 tipů níže...

Dnes se podíváme na jeden z dalších velkých strachů, který nás omezuje…
Strach z dělání chyb – jeden z velkých strachů, který lidem brání v započetí aktivit v podnikání, v učení, dosažení úžasné kariéry…
Srandovní je, že existují jen dva přirozené strachy, se kterými se v životě všichni rodíme:

 1. strach z výšek
 2. strach z hlasitých zvuků

Všechny ostatní strachy jsou získané, přebrané nebo naučené.
Ne jinak je tomu i u strachu z dělání chyb. Ten byl totiž ve většině z nás vypěstován:

 • buď ve škole, kdy nám bylo mnohokráte opakováno, že dělat chyby je špatné a byl častokrát kladen tak velký důraz na správnost, místo na to, aby lidé dělali chyby, ale raději se naučili samostatně přemýšlet, že byla zahubena schopnost přemýšlet a vypěstoval se strach z dělání chyb a potřeba nutnosti směřovat k dokonalosti. Protože pokud jsme chyby dělali, prostě jsme dostali špatnou známku a ihned jsme se zařadili mezi “slabší část třídy”, možná jsme byli dokonce zostuzeni…
 • další častou příčinou je výchova rodičů, kteří byli přílišnými perfekcionisty a místo toho, aby své děti povzbuzovali a umožnili jim poznávat, zkoušet, zkoumat a dělat chyby v době, kdy na dopouštění se chyb záleží nejméně, příliš lpěli na tom, aby se věci dělaly správně…
  Některým lidem se pocity, které při školní docházce nebo výchově zažívali, “zaryly pod kůži” natolik silně, že jsou zcela paralyzováni kdykoliv, když mají udělat rozhodnutí o nějaké nové činnosti či aktivitě a vykročit do neznáma – ať už se jedná o rozhodnutí velké či malé…

Ale tato brzda bude stát v cestě veškerému pokroku v jejich životě...

Usilujete-li o život bez hranic, usilujete o mistrovství

A to se nedá získat pouze prostřednictvím pouček či čtením knížek…

Nebo čekáním na dobu, kdy už budete natolik sečtělí, že přistoupíte k akci v naději, že od dané chvíle uděláte všechno správně…

Neuděláte. Takhle to prostě nefunguje.

Potřebujete tyto rady nejdříve uplatnit a vypilovat až v praxi, v každodenním životě, což sebou vždy ponese počáteční nešikovnost a zvýšenou míru chybování…

Nikdo není tak dokonalý, aby dokázal dělat všechno hned ideálním způsobem.
Každý chybuje – zejména na počátku jakékoliv činnosti.

Chyby nebo pouhé riziko chybování, by ve Vás nemělo vytvářet strach, stejně jako by Vás nemělo zablokovat a uvrtat do nečinnosti.

Mějte na paměti, že chyby a chybná rozhodnutí jsou nedílnou součástí našich životů a často jediný způsob, jak se posunout dále, naučit se něco nového, zdokonalit sebe sama, vyrůst….

Buckminster Fuller napsal:

Ať už se lidé naučili cokoliv, museli se to naučit prostřednictvím pokusů a omylů a zkušenosti, které z těchto pokusů a omylů vzešly.

Lidé se dokáží poučit z chyb...

Z určitého pohledu je pochopitelné, že se lidé brání dělat chyby…

 • Děláme-li špatná rozhodnutí a vršíme jedno takové chybné rozhodnutí na druhé, má to zásadní vliv na náš život a věci začnou jít z kopce – začne se nám žít hůře a hůře.
 • Děláme-li naopak dobrá rozhodnutí, náš život rozkvétá stejně jako my samotni…

Nicméně je potřeba si uvědomit, že udělat chybu, to není nic velkého, žádný velký problém – uděláte-li ji jednou… 

ALE DĚLAT STEJNOU CHYBU či chyby opakovaně znovu a znovu, to je zásadní problém...

Nebojte se udělat chybu při prvním rozhodnutí…

Raději byste se měli obávat dělat chyby a nepoučit se z nich, nebo je lehkovážně či hloupě opakovat. To je to, čeho byste se skutečně měli obávat…

Nemějte tedy z chyb strach, raději se z nich učte…

Učte se z chyb:

 • Svých vlastních…
 • Jiných lidí – což je samozřejmě ta lepší, méně nákladnější a často také méně bolestivá varianta…

Nenechte se nikdy paralyzovat...

Popřemýšlejte nad tím, jak jste se vlastně naučili chodit...

Pravděpodobně tak jako ostatní tím, že jste padali, převalovali se, vztekali se, chodili po kolenou, padali, plížili se, občas spadnuli na obličej, jindy na záda a rozhodně jste při tom dělali nějaké chyby.

Ale pokračovali jste.

Nenechali jste se zastavit. 

Jednoduše proto, že jste nad tím vůbec nepřemýšleli a už vůbec jste nad tím nepřemýšleli jako nad chybami a také proto, že Vám po boku stále někdo, kdo Vás jednoduše neustále povzbuzoval k dalšímu kroku.

Vraťte se zpátky do tohoto nastavení jak chyby vnímat a také si pořiďte mentora, který Vám pomůže překonat složitější okamžiky života…

Uvědomte si však, že:

Chyby jsou běžným mostem mezi nezkušeností a moudrostí.

— Phyllious Theroux

Zejména když stojíte před situací či problémem, který jste nikdy neřešili a není k dispozici informace, která by Vám pomohla se lépe rozhodnut, pak se prostě rozhodněte podle svého pocitu a nejlepší vůle – je 50% pravděpodobnost, že toto rozhodnutí bude chybné a 50% pravděpodobnost, že bude správné.

V danou chvíli prostě dejte na “vnitřní pocit” a časem zjistíte, že bude mnohem více rozhodnutí správných než těch špatných…

Ale ať už bude prvotní výsledek jakýkoliv, teprve tento výsledek daného rozhodnutí pro Vás bude odrazovým můstkem k tomu, abyste udělali rozhodnutí lepší… 

Podívejte se na tyto kroky, které Vám pomohou strach z chyb překonat...

1] Určete odkud strach z dělání chyb pochází...

Je to strach, který je převlečeným strachem z toho, jak budete před ostatními vypadat, strach ze ztráty času, strach ze ztráty peněz, energie, úsilí, strach ze ztráty sebedůvěry nebo je to prostě přehnaný perfekcionismus?

Držíte se nějaké myšlenky, nějakého přesvědčení, které vyúsťuje v strach z dělání chyb? 

2] Přezkoumejte přesvědčení či strachy z bodu 1

 • Přesvědčení, které se strachem z děláním chyb máte spojené. Jde o skutečně reálné věci?
 • Zkuste se na chvíli zastavit a popřemýšlet, jak jste se k těmto přesvědčením dostali, z čeho pocházejí?
 • Máte nějakou minulou zkušenost, která vyústila v dané přesvědčení a tak si sami strach vlastně neustále připomínáte a děláte jej větším?
 • Zažili jste podobnou situaci u někoho jiného?
 • Předali Vám toto přesvědčení Vaší rodiče? 
 • Proč se tohoto přesvědčení držíte?

Zjistěte to a s velkou pravděpodobností také zjistíte, že tam je „zakopaný pes“ a budete s tím moci něco udělat…

Jako třeba toto přesvědčení zpochybnit, zbavit se jej a zapracovat na vytvoření přesvědčení jiného, lepšího – takového, které Vás osvobodí a pomůže Vám dosáhnout života bez hranic. 

3] Co se vlastně stane?

Co si představujete, že se stane, když uděláte onu chybu, ze které Vás jímá hrůza?

Zkuste si představit nejhorší variantu toho, co nastane, pokud danou chybu uděláte.

Jste na tuto “krizovou” situaci schopni najít řešení?

Existuje nějaká varianta, která by Vám pomohla danou situaci zvládnout a přesto se dostat tam, kam chcete? Přemýšlejte chvíli…

Pokud ano, pak se nemáte čeho obávat, protože existuje řešení…
(Ve skutečnosti vždy existuje nějaké řešení…)

Uvolněte se a udělejte to nejlepší, co v danou chvíli můžete, aby daná chyba nevznikla, ale zároveň buďte uvolnění v tom smyslu, že pokud by přeci jen vznikla, pak řešení máte nebo jej jste schopni vytvořit… 

4] Když k chybě dojde...

Když už se chyba stane, vnímejte ji jako skvělou příležitost k Vašemu rozvoji, k Vašemu růstu a k Vaším posunům v životě.
Je to jeden ze způsobů, jak se něco naučit nebo pochopit.

Zeptejte se sami sebe, jak byste danou zkušenost s chybou mohli použít v budoucnu a nikdy na tuto lekci nezapomínejte.

Uvědomte si, že jste člověk a jako takový, jste omylný/á.

Pak se poplácejte po zádech, že jste získali poznání nebo novou zkušenost a pokračujte dále na své cestě.

Nenechejte se chybou zastavit, nebuďte příliš dlouho zklamaní, přesměrujte zaměření své mysli na něco pozitivního a prostě pokračujte dále… 

5] Vzdělávejte se dále...

Vzdělávejte se v oblasti, ve které se chcete stát Mistry.

Není jiná cesta než se vzdělávat a aplikovat znalosti do praxe.

Budete-li se vzdělávat, budete dělat postupně méně a méně chyb.

Budete-li znalosti dávat do praxe, budete zároveň brousit své dovednosti a získáte zkušenost, poznání a pochopení dané oblasti – nakonec se stanete v dané oblasti Mistry.

A to i přesto, že jste se zpočátku dopustili různých chyb. 

6] Najděte si mentora, který Vás může v dané oblasti vést...

Mít mentora je jeden z nejrychlejších způsobů, jak překonat svá současná omezení a postoupit o mílové kroky kupředu, dělat správnější rozhodnutí a vyhnout se mnoha chybám… 

7] Čas na učení

Uvědomte si, že jednou ztracený čas, o který jste vlivem chyby přišli, není žádný ztracený čas, je to pouze čas, který jste investovali do svého učení, ale pokud chyby opakujete, je to hloupé a svým časem plýtváte… 

8] Zaměření na principy a strategie

Zabývejte se spíše principy a strategiemi než jen módními výstřelky či přechodnými věcmi.

Principy se mění jen pozvolna, pokud vůbec. Modní vlny přicházejí a odcházejí.

Poznáte-li principy a založíte-li svá rozhodnutí a jednání spíše na nich, budete dělat méně bolestivých chyb a Vaše rozhodnutí budou správnější.

9] Poraďte se s někým

Raďte se s dalšími lidmi, kteří mají k danému tématu co říct, mají zkušenost.

Lidé bez zkušenosti i když jsou to Vaší nejlepší přátelé nebo rodina, nemusí mít nutně pravdu… 

10] Mějte na paměti fakta..

Používejte pro svá rozhodnutí fakta, ale pokud je nemáte, tak prostě použijte intuici a pocity.

Vlastně vždy byste se měli se svým vnitřním já poradit – i když máte fakta.

Sledujte své vnitřní pocity a pokud se Vám něco nezdá, pak hledejte další informace a fakta… 

11] Když chyba nastane...

Kdykoliv uděláte chybu, přijměte to a slibte si, že příště to uděláte lépe.

Jak už bylo zmíněno, chyby samy o sobě nejsou špatné, pokud se z nich poučíte a pokračujete dále…

Nenechejte se jimi zastavit.

Uděláte-li chybu neznamená, že jste hloupí nebo že na to nemáte, prostě každou chybu berte jako poučení a krok ke konečnému cíli – téměř vždy je lepší udělat krok nějaký nebo méně správný než žádný, protože získáte zkušenost, od které se můžete odrazit…

12] Běžte do akce a testujte...

Podnikněte akci, testujte. Kdykoliv podstoupíte akci, sledujte zda přinesla žádané výsledky.

Pokud nepřinesla, hledejte další způsob, jak byste žádaných výsledků dosáhli.

Žádejte si také zpětnou vazbu jiných lidí, kteří k danému tématu mají co říci, pro cokoliv, co děláte, získáte tak příležitost se posunout, zlepšit, vyhnout se dalším chybám v budoucnu. 

13] Dělejte to nejlepší...

Dělejte to nejlepší co můžete, nepotřebujete dělat více.

Jen to nejlepší, co momentálně dokážete.

A i když to možná přinese nějaké chyby, postupně se budete zlepšovat až chyb bude méně a méně.

Zkoumejte, učte se a pokračujte.

Pamatujte:

Expert je člověk, který udělal všechny možné chyby, které bylo možné udělat, ve velmi úzké oblasti svého působení…

– Niels Bohr, oceněn Nobelovou cenou

Možná byste se také mohli přestát bát chyb a místo toho se stát expertem…

Brzy na viděnou v dalším díle, podíváme se na jeden z dalších aspektu činů…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez disciplína Risorgimento Challenge - DÍL35: Jak se zbavit strachu z dělání chyb? Aneb správně to teprve bude...