Sázejte, abyste mohli Sklízet

RisorgimentoChallenge baner zasloužíme Risorgimento Challenge - DÍL40: Zasloužíme si skutečně to, co potřebujeme?

Zasloužíme si skutečně to, co říkáme, že potřebujeme?

Život není navržen k tomu, aby nám dal to, co potřebujeme.

K čemu je tedy život navržen?

Život je navržen k tomu, aby nám dal to, co si zasloužíme…

Nemůžeme na podzim sklízet úrodu jen proto, že ji potřebujeme, nebo že ji chceme či po ní toužíme…

Úrodu budeme sklízet vždy pro to, že jsme si to zasloužili a na jaře jsme sázeli a přes léto jsme o plodiny pečovali…

Jednoduchou podmínkou pro to, abyste ve svém životě mohli sklízet to, co byste rádi, je uvědomit si, že… 

Pokud chcete sklízet, ať už se jedná o cokoliv, musíte sázet...

Sklízení je vyhrazeno pouze pro ty, co sázeli…

A sklízejí nebo budou sklízet pouze proto, že se do této pozice jednoduše sami umístili:

 • rozhodli se, že se do této pozice, kdy budou moci sklízet dostanou,
 • dali závazek, že budou sázet a pečovat a
 • začali sázet (věnovali své úsilí, energii a čas) a
 • tím si tuto pozici zasloužili…

Pokud budete klepat, vždy najdete nějaké dveře, které jsou otevřené…

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;
klepejte, a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává; a ten, kdo hledá, nalézá;
a tomu, kdo klepe, bude otevřeno.
 

–Bible

Tyto přísloví, respektive citáty z Bible, neslibují něco o tom, že všechny dveře budou otevřené…

Neznamenáte to ani, že jednou zaklepete a najdete dveře, které budou otevřeny.

Může to tak být, ale zkušenost mi praví, že je potřeba soustředit se více na ono “klepání” a vytrvat dostatečně dlouho se správným postojem, než se spoléhat na to, že hned první dveře budou otevřeny…

Potřebujete si uvědomit, že musíte klepat opakovaně a zůstat dostatečně dlouho v akci, abyste našli dveře, které jsou otevřené… 

Dveře otevřené k čemu?

Dveře otevřené k příležitostem,

 • k šanci potkat někoho, kdo ovlivní Váš život správným způsobem,
 • k někomu, kdo se pro Vás stane něčím výjimečným,
 • dveře k tomu, co nejvíce od svého života chcete, dveře ke svému životu bez hranic

Musíte však klepat, protože jen chtít samo o sobě nestačí.

Chtění Vás samo o sobě nedostane do pozice, kdy si něco zasloužíte…

Chtění vytváří jen více dalšího chtění a frustraci…

Musíte klepat, abyste se dostali z pozice „potřebují“ do pozice „zasloužím si“.

A pokračovat v dané činnosti, dokud je to nezbytné, dokud neuvidíte výsledky, a dokud nedosáhnete všeho, čeho dosáhnout chcete.

V jakékoliv oblasti Vašeho života…

Slibuji Vám, že najdete ty správné dveře (ať už pro Vás představují cokoliv), udržíte-li své zaměření do té doby, dokud nenajdete ty správné dveře, které jsou připravené otevřít se zrovna Vám… 

Ten kdo tluče, ten si vždy zaslouží ty správné dveře najít...

Nenajdeme otevřené dveře jen proto, že je potřebujeme, ale protože si je zasloužíme.

 • Jedině ti, kteří vytrvale klepou si zaslouží najít dveře, které se otevřou…
 • Pokud jste připraveni je hledat, vždy je najdete, dříve či později najdete ty správné…
 • Možnost cokoliv najít je vyhrazena pouze pro ty, kteří hledají…

Dostaňte se do pozice, kdy budete moci obdržet...

Krok za krokem se vymaňte z nastavení, že něco potřebujete, a staňte se člověkem, který si více a více věcí zaslouží, ale nikoliv tak, že se nad ním ostatní konečně smilují…

Nejste žádná chudinka, ale naopak tak, že budete přesně vědět, a budete si 100% jisti sami sebou a tím, že si je zasloužíte…

A tím, že si sami sebou budete jisti, nebudete pochybovat o své hodnotě a také za Vámi budou stát výsledky, si sami řeknete o více peněz a tak jich také budete více a více získávat…

 • Vytvářejte něco hodnotného,
 • dělejte něco záslužného,
 • pomáhejte ostatním,
 • podílejte se na něčem, čeho si ostatní cení…

Někdo řekne: „Potřebuji peníze.“

Když něco pouze potřebujete a nejdete o krok dále, tak jste v pozici, kdy jste pouze odkázáni na to, co Vám kdo dá, stavíte se do role chudáčka, který neprojevujete příliš své proaktivity

V takovém případě můžete obdržet:

 • hodně,
 • a nebo také málo
 • nebo vůbec nic.

Žijete-li takto, jste odkázáni pouze na dobrou vůli ostatních a někdy to může být pořádný emocionální tobogán…

A v této pozici zůstanete do té doby, dokud si neuvědomíte, že se musíte z pozice „potřebuji“ dostat do pozice „zasloužím si“.

Vstaňte tedy a začněte být proaktivní, začněte být zdrojem, začněte vytvářet…
Začněte být silnější…

Zvládnete to, ale pouze tehdy, jste-li již se současným stavem svých financí skutečně otrávení…

Pokud ano, pak je na čase se vzednout a zatroubit na znamení změny a začít jednat.

PAMATUJTE: Všude kolem nás je moře peněz....

Peníze nejsou skutečným problém většiny lidí.

Většina lidí má problém s tím, že nejsou navyklí přemýšlet způsobem, který by je umístil do pozice “služby ostatním” a tedy do pozice „zasloužím si“.

Zasloužíte si pouze tak, že budete sloužit druhým…

(O službě a jak sloužit se budeme bavit v dalších dílech tohoto kurzu.)

Nekonečný proud dobra se nám otevře, když budeme v pozici, že si tento proud zasloužíme – krok za krokem podstupujeme určitou akci, která nás k tomuto proudu přibližuje, místo toho, abychom jen tento proud potřebovali…

Ujistěte se, že jste dostatečně často v pozici těch, kteří sází.

Sázejte. V každém okamžiku svého života… 

(Klikněte zde a přečtěte si tento poučný příběh. A nezapomeňte nám zanechat své komentáře…)

Brzy na viděnou v dalším díle, kde se pobavíme o tom, jak začít něco podnikat a zbavit se dluhů…

2 orez zasloužíme Risorgimento Challenge - DÍL40: Zasloužíme si skutečně to, co potřebujeme?