Zbavte se Strachu z Odmítnutí...

Strach z odmítnutí drží na stejném místě v životě zástupy lidí. Aby se nemuseli vystavit odmítnutí, raději zůstávají v životě tam, kde jsou, přestože nejsou spokojeni. Jak strach z odmítnutí překonat a posunout se v životě kupředu…?

RisorgimentoChallenge baner strach z odmítnutí Risorgimento Challenge - DÍL44: Máte strach z odmítnutí? Jak jej překonat a zbavit se jej? [8 tipů]

Máte strach z odmítnutí? Pojďte se tohoto strachu zbavit…

Existuje celá řada strachů… Jen pár je jich vrozených a máme je od malička.

Většinu strachů jsme nabrali v průběhu našeho dětství a dospívání a protože jsme si neporadili s tím, jak takový strach překonat, tak se s ním táhneme celý život a doslova bráníme sami sobě ve štěstí…  

Jedním ze strachů, kterým lidé často trpí, je strach z odmítnutí...

Ještě do nedávna jsem si myslel, že jde o strach získaný v průběhu dětství a dospívání. Dnes se kloním k myšlence, že jde spíš o strach vrozený, který je součástí nás všech. 

Důvod změny mého pohledu? Jednoduché uvědomění faktu, které přišlo, když jsem se v myšlenkách přenesl pár tisíc let zpět do historie. Jak jsme v té době žili?

Když si to představíte, uvědomíte si, že jsme jsme žili v tlupách někde v jeskyních…

Proč jsme takto žili?

Protože jedinec v té době jen velmi obtížně přežil sám.  

V tlupě jsme se byli schopni bránit před predátory, co nás lovili, před nepřátelskými tlupami, bylo jednodušší ulovit jídlo, apod.

A tak jedním z nejvyšších trestů bylo, že byl člověk z tlupy vyhoštěn. 

Pro většinu lidí to znamenalo jistou smrt. 

Potřebovali jsme si tedy vytvořit nějaký mechanismus, který by nám umožnil potlačit naše ego, potřebu po prosazování sebe sama a svých osobních zájmů a upřednostnit zájem skupiny jako celku.

Protože jen ve skupině jsme byli schopni lépe přežít a lépe dobýt svět, získat potravu či přístřeší v době, kdy to nebylo tak jednoduché, jako dnes.

Ať už je strach z odmítnutí vrozený či získaný, mnoha lidem brání dosáhnout svého potenciálu a také osobního štěstí… 

Proč tomu tak je?

Protože odmítnutí vnímají jako ukazatel své vlastní osobní hodnoty

A pokud jsou tedy odmítnutí, ihned z toho odvozují, že nestojí za moc a klesá jejich sebevědomí. A tak se potenciálnímu odmítnutí vyhýbají jak jen mohou a díky tomu mají jen omezené možnosti ve svém životě…

Stručný obsah článku: 

Jenže zažívat strach z odmítnutí, to není cesta, jak můžete prožívat plnohodnotný život a stejně tak to není cesta, jak můžete dosáhnout něco, co nazýváme život bez hranic – tedy žít si svůj život podle vlastních termínů, pravidel a přání… 

Pokud strach z odmítnutí máte, pak Vám tento strach nejspíše brání v aktivitě a …

 1. nemůžete najít vysněného partnera a
 2. nemůžete dosáhnout velkého úspěchu,

protože v obou případech nebudete ochotni vystavit se riziku odmítnutí a tak se raději stáhnete a spokojíte se s tím, co už máte, nebo se momentálně nabízí a je snadné získat bez toho rizika, abyste byli odmítnutí…

Což v mnoha případech znamená, že zbytečně hrajete při zdi a pod svou úrovní možností, protože bez rizika odmítnutí se toho opravdu nenabízí příliš mnoho…

V tomto díle kurzu Risorgimento Challenge se tedy zaměříme na rozvázání vnímáné osobní hodnoty a odmítnutí a také, jak se tohoto strachu z odmítnutí zbavit.

Pojďme tedy na to… 

odmitnuti strach z odmítnutí Risorgimento Challenge - DÍL44: Máte strach z odmítnutí? Jak jej překonat a zbavit se jej? [8 tipů]

 

Strach z odmítnutí ve všech vyvolává nepříjemné pocity.

Věřte mi – pro každého je nepříjemné dostat zpětnou vazbu, že nejsme vítaní… 

Pro nás pro všechny je nepříjemné cítit se odstrčeni, sami a necháni napospas…

Nikdo z nás nemá rád odmítnutí… Nikdo z nás si to neužívá. 

Snad jen masochisti milují odmítnutí a opravdu si jej užívají… 

Většina lidí, kteří jsou dnes úspěšní a dosahují v životě toho, po čem touží, se však strachu z odmítnutí přestala bát, protože se s ním naučili pracovat.

Když se to naučíte také, pak tento strach z odmítnutí překonáte a dostanete se v životě k novým možnostem a příležitostem… 

Ale pokud trpíte strachem z odmítnutí a nic s tím neděláte, jen sotva kdy můžete:

Proč nám strach z odmítnutí brání dosáhnout potenciálu?

Asi znáte známé přísloví, že:

Sami dokážeme mnoho. Společně dokážeme cokoliv.

Většinou toto heslo užíváme jen ve spojení s úspěchem a týmovou spolupráci

Ale jen málokdy o něm přemýšlíme v kontextu rodiny, manželství nebo dlouhodobého partnerství, což je škoda, protože nás to o mnohé ochuzuje.

Když totiž máme doma vytvořené skutečné zázemí a správně nastavenou OBOUSTRANNOU pomoc a podporu, máme zároveň klidný přístav, kam se můžeme vždy vracet, pokud jsou „vody tam venku ve světě“ příliš rozbouřené…

Přístav, kde si můžeme nechat pofoukat rány, kde si můžeme odpočinout a tak se tento přístav stane skvělým výchozím bodem pro vytvoření něčeho mimořádného

Úroveň života každého z nás je do jisté míry určována tím, jaké partnerství jsme schopni navázat s druhými, na jakých úrovních a kolik těch druhých lidí je…

Ať už se jedná o partnerství na poli:

1] Partnerských vztahů a lásky (milenecký vztah, či manželství)

Člověk je tvor od přírody společenský (vzpomeňte na historii v tlupách), většina lidí vyhledává a má ráda společnost v rozličných podobách, ale pokud nejsme ochotní překonat strach z odmítnutí, tak s největší pravděpodobností zůstaneme sami…

Jenže když jsme nepřiměřeně dlouho odloučeni od druhých lidí, začneme skomírat…

Proto většina lidí trpí, když nemají příliš dlouho životního partnera, se kterým by se mohli dělit o svůj život – o radosti i strasti…

Abychom však nějaký vztah mohli mít, potřebujeme překonat strach z odmítnutí, který nám často brání v tom, abychom se:

 • seznámili s novými lidmi a postupně našli ideálního partnera,
 • nebo abychom nějakého partnera vůbec měli.

Strach z odmítnutí jim však svazuje, ruce, nohy a mnohdy i jazyk (asi si dokážete představit, jak jsou lidé nervózní, když potkají někoho, kdo se jim opravdu líbí a jaké hlouposti říkají a vyvádí).

2] Úspěchu, seberealizace a financí (obchodní dohody, prodej a podnikání)

V dnešním světě více než kdy dříve závisí dosažení mnoha věcí a úspěchu na tom, abychom se s někým spojili, abychom spolupracovali, abychom vytvořili tým, díky kterému dosáhneme i těch nejdivočejších snů

Jsme-li stále sami, jako poslední voják v poli, přestože se snažíme ze všech sil, naše snaha a úsilí může být sebevětší, ale i přesto výsledky zas tak ohromující být nemusí…

Pro obě výše uvedené kategorie platí, že abychom vytvořili jakékoliv dobře fungující partnerství, které může znásobit naše vlastní úsilí, je potřeba nejdříve začít prvním krokem:

Požádat druhé, aby se zapojili, aby s námi spojili svou (životní) cestu (a nebo aspoň její část) a to se často nese s rizikem odmítnutí…

Pojďme si uvědomit: Jednání s lidmi vždy nese riziko odmítnutí…

Ale bez podstoupení tohoto rizika je nemožné uspět jak v osobní tak profesní rovině.

Vždycky tady bude to riziko odmítnutí, pokud se jedná o mezilidskou komunikaci.

Nemůžete se odmítnutí vyhnout nebo před ním utéct, pokud chcete mít co do činění s lidmi a pokud chcete mít úspěch a směřovat k životu bez omezení a hranic….

Snažíte-li se vyhnout odmítnutí, snažíte se místo života bez hranic vytvořit akvárium…

Co však můžete, je tento strach z odmítnutí zmírnit či zcela odstranit tím, že pochopíte, co odmítnutí skutečně znamená a jak byste jej měli chápat, vnímat a dívat se na něj a případně jak byste měli reagovat.

To je koneckonců to, na co ve skutečnosti máte plný vliv ve svém životě: 

 • Máte 100% vliv na svou vlastní aktivitu a
 • a máte 100% vliv na svou reakci (když se to naučíte), 

pokud nějaké to odmítnutí přijde.

Protože i ti nejlepší komunikátoři, vyjednávači, obchodníci nebo podnikatelé, prostě všichni ti, jejichž denním chlebem je s někým o něčem komunikovat a získat toho druhého na svou stranu, jsou čas od času odmítnutí…

Ne všechny návrhy získají své stoupence…

Kdokoliv kdo o něčem komunikuje a sdílí své postoje, myšlenky a přesvědčení s druhými, aby je získal na svou stranu, není nikdy ve 100% případů úspěšný…

Ale i přesto to danému člověku nebrání v tom,
aby příště vyvinuli další akci…

Tedy aby se znovu zeptal, nabídl, komunikoval, sdílel myšlenky…

Jak je to možné?

Jednoduše proto, že si daný člověk (ať už se jedná o obchodníka, podnikatele, nebo prostě potenciálního milence) nebere své odmítnutí osobně… 

Daný člověk se naučil pracovat s odmítnutím tak, že v případě, že je odmítnut, tak:

 • má pod kontrolou své vlastní emoce a následné reakce,
 • nesesype se z tohoto odmítnutí a nezůstane ležit v krvi na zemi
 • nevezme si dané odmítnutí osobně a nepovažuje je za osobní porážku,
 • neodvozuje od odmítnutí žádným způsobem svou osobní hodnotu jako člověka,

místo toho pokračuje vytrvale dále a hledá někoho dalšího…

Někoho, kdo by jeho návrhy, nabídky, produkty, či služby využil lépe… 

Nebo nejen kdo by je využil lépe, ale kdo by ve skutečnosti opravdu a upřímně ocenil návrhy, nabídky, produkty či služby..

A tak prostě pokračuje ve svém hledání a hledá k sobě více se hodícího (životního / obchodního) partnera…

sales negotiation prodej obchod vyjedn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD 1 strach z odmítnutí Risorgimento Challenge - DÍL44: Máte strach z odmítnutí? Jak jej překonat a zbavit se jej? [8 tipů] 

Respektujte že, ne každý s Vámi bude souhlasit a mít Vás rád...

Už dříve jsme se v kurzu Risorgimento Challenge bavili o tom, že ne všichni lidé s Vámi budou souhlasit, ne úplně všichni Vás budou mít rádi a milovat Vás.

Zvykněte si na to a příliš se tím netrapte, tak to prostě chodí – to je život…

 • Ne každý je k Vám “kompatibilní” a zapadá do Vašeho života…
 • Ne každý ladí a rezonuje s tím, s čím ladíte a rezonujete Vy osobně… 
 • Ne každý má podobnou životní filozofii, směr života, vizi či poslání
 • Ne každý se bude chtít podílet na tom, z čeho Vy jste nadšení a planete k tomu neutuchající vášní… 

Ano, je pravda, že na sobě můžete zapracovat.

Můžete zapracovat na svých komunikačních a „lidských“ dovednostech, aby procento těch, kteří s Vámi nesouzní a nerezonují bylo nižší…

Ale stejně vždy budou existovat lidé, kteří k Vám nebo k Vaším návrhům (ať už jsou jakkoliv skvělé) zaujmou odmítavý či skeptický postoj…

Budou mít odmítavý postoj:

 • k Vašim myšlenkám,
 • názorům a nápadům,
 • návrhům (i třeba soukromým, jako jít na večeři, do kina, apod.),
 • věcem, životním postojům,
 • produktům či službám…

Buďme k sobě upřímní a řekněme si popravdě: To je v pořádku…

Ano, je to v pořádku. Život hledá vyjádření různými podobami a formami.. 

Vaším úkolem není přimět ty, kteří s Vámi nesouzní, aby souzněli… 

Spíše si myslím, že v životě jde hodně o to, najít přesně ty lidi, kteří jsou naladěni na podobné vlně s podobnou vlnovou délkou..

Vy také přece nechcete úplně všechno nebo úplně všechny.
Máte rádi, pokud si můžete vybrat. Umožněte to tedy i ostatním…

Respektujte tedy preference ostatních a nelpěte na tom, že by museli uznávat to, čemu Vy osobně věříte, nebo museli mít rádi to, co je důležité pro Vás…
A i kdyby se to stalo, tak to tomu přece nedává nutně větší hodnotu.

Jde hlavně o to, že to dává smysl a vidíte v tom hodnotu Vy osobně. 

Hledejte tedy ty, kteří jsou k Vám kompatibilní…

Ale zároveň nechejte ostatním tu svobodu a možnost volby, že nebudou v souladu s návrhy, které jim dáte…

A zůstaňte i nadále nastaveni v módu:

HLEDÁM TY, KTEŘÍ SE KE MNĚ A K TOMU, CO CHCI VYTVOŘIT, SKUTEČNĚ HODÍ…
Hledám ty pravé, kteří to, oč usiluji, upřímně ocení…
Hledám ty, kteří jsou se mnou kompatibilní…
Hledám ty, kteří věří tomu, čemu já…
Nepotřebuji každého.

A tuto filozofii můžete uplatnit jak v případě, kdy chcete vytvořit skutečně fungující tým pro svůj projekt, nebo je Vaším „projektem“ skvěle fungující partnerství, resp. manželství…

Nepotřebujete všechny. Potřebujete pouze těch pár správných…

A někdy těch pár správných znamená dokonce jeden (= Váš budoucí manžel, či manželka).

Nebojte se tedy projít mnoho a najít jen skutečně pár těch, kteří se k Vám hodí…

Najít pouze těch pár, kteří s Vámí sdílí:

To je všechno, co potřebujete.

A když těchto pár lidí ve svém životě najdete, bude to pro Vás znamenat neuvěřitelnou změnu jak z hlediska naplnění a štěstí, tak i z hlediska úspěchu.
Pravda však je, že než těchto pár skutečně kompatibilních lidí nejdete, nejspíše zažijete nějaká ta odmítnutí po cestě…

Nedělejte si však z toho příliš velkou hlavu a svou pozorností na svých odmítnutích příliš neulpívejte… 

Buďte raději zaměřeni na svou vizi a hledání těch, kteří se s ní dokáží ztotožnit a podpoří Vás…

Pokud to pochopíte, přestanete postupně lpět na tom, aby Vás měli všichni rádi, protože si uvědomíte, že to není potřeba…

Nebudete lpět na tom, aby s Vámi všichni souhlasili, stejně jako nebudete lpět na tom, aby Vás neodmítali.

A najednou budete svobodní

Dáte však také možnost k této svobodě volby i ostatním lidem, se kterými jednáte:

 • nebudete na ně tlačit,
 • stejně jako nebudete lpět na výsledku.
 • Nebudete mít potřebu manipulovat.
 • Nebudete mít chorobně nezdravou potřebu zalíbit se všem…

A pokud tyto potřeby nebudete mít,

Na všechno se postupně přestanete dívat z pohledu: „Já jsem odmítaný…“

A změníte svůj pohled na:

skok leap walker fenton xDtwYTQaofU unsplash strach z odmítnutí Risorgimento Challenge - DÍL44: Máte strach z odmítnutí? Jak jej překonat a zbavit se jej? [8 tipů] 

Vystavte se riziku, že budete odmítnutí…

Jestliže nebudete ochotni nést riziko možného odmítnutí, směřujete automaticky k životu, který se děje podle druhých, místo podle Vás…
A to Vás čeká skutečně bídný život…

Možná (a to skutečně jen možná) se sice vyhnete tomu, že Vás někdo odmítne, rozhodně se však NEVYHNETE tomu, že NEBUDETE ŠŤASTNI… 

Extrémem může být dokonce ztráta vlastní identity…

Někteří lidé žijí tak dlouho podle očekávání a názorů jiných, že si přestanou být vědomi toho, kdo vlastně uvnitř sama sebe skutečně jsou.

Zapomenuli to díky tomu neustálému boji „kam vítr, tam plášť“.

V takovém případě se téměř vylučuje možnost cítit se dobře, spokojeně, úspěšně, šťastně…

Další projevy strachu z odmítnutí:

 • Chybí odvaha žít po svém…
 • Uchylování se k pasivnímu chování…
 • Hraní skrytých her – tito lidé nedávají veřejně najevo, co si myslí…
 • Napodobují ostatní téměř ve všem…
 • Neúcta a nerespekt k sobě samým…

Je to opravdu špatný život, takže se pár tipů, které Vám pomohou strachu z odmítnutí se zbavit…

svoboda freedom strach z odmítnutí Risorgimento Challenge - DÍL44: Máte strach z odmítnutí? Jak jej překonat a zbavit se jej? [8 tipů]

 

Jak tedy strach z odmítnutí překonat?

8 tipů jež Vám se strachem z odmítnutí pomohou...

1] Uvědomte si, co odmítnutí ve skutečnosti znamená…

Když nad tím pouvažujete, skutečně si myslíte, že odmítnuli Vás?

Pokud jde o podnikáníprodej nebo ideu či návrh, skutečnost je většinou taková, že odmítnuli danou ideu, produkt či službu.

Ale nutně to neznamená to, že odmítnuli Vás jako osobu. 

Třeba se jim líbíte a třeba Vás i mají rádi, ale nelíbí se jim idea, kterou jste před ně postavili…

Nebuďte tak zahledění do sebe.

V některých případech sice může jít o Vás (a to zejména, pokud Vaše komunikační dovednosti nejsou příliš velké, nebo se Vám s daným člověkem nepodařilo vytvořit vztah), ale na druhou stranu ne všechno se točí kolem Vás a toto odmítnutí se Vás vůbec nemusí týkat – neberte si jej tedy osobně…

Může se docela dobře stát, že když změníte svůj návrh, tak získáte jejich ANO.

Ať už tak či tak, to co můžete udělat, je vzít si z dané situace poučení ohledně komunikace a jak jí příště vést lépe.

Pokud jde o pozvání někoho na rande – tady pravděpodobně jde o odmítnutí Vás samotných, ale zase se zamyslete:

 • Skutečně byste chtěli, aby člověk, který o Vás nemá zájem, přijmul Vaše pozvání?
 • Co byste z toho měli?
 • Dokážete si představit tu nudnou večeři a posléze život?

Takže buďte v klidu a hledejte dále…

Najděte někoho, kdo se k Vám bude hodit více a kdo skutečně budete chtít jít s Vámi…

Musí to být vzájmné… 

2] Neberte si odmítnutí osobně…

Ať už jste odmítnuti při čemkoliv, je chybou brát si toto odmítnutí osobně…

Vy ve skutečnosti nemáte 100% vliv na rozhodnutí svého protějšku, protože Váš protějšek má něco, čemu se říká svobodná vůle.

Na druhého člověka máte pouze vliv částečný… 

Máte však 100% vliv na svou vlastní aktivitu (kolika lidí se zeptáte) a na to, jak posléze na případné odmítnutí zareagujete Vy samotni (Vaše vlastní reakce).

Chybou, která Vás může stát mnoho soužení a bezesných nocí, je, pokud se odmítnutím začnete trápit a vytvářet si domněnku na základě tohoto odmítnutí svou vlastní hodnotu (s tím, že nabyjete přesvědčení, že je nízká).

Každý z nás má právo volby a tedy i ostatní lidé mohou své právo a svobodu volby uplatnit – neberte jim tuto možnost…

Už nikdy si odmítnutí neberte osobně. 

Nemá s Vámi nic společnéhé – je to jen prosté vyjádření faktu, že Váš návrh se nepotkal se správným člověkem.

Najděte někoho, kdo je s Vaším návrhem více kompatibilní… 

A nelpěte na tom, že to musí být právě tento člověk, se kterým komunikujete.

sebehodnota vlastn%C3%AD hodnota strach z odmítnutí Risorgimento Challenge - DÍL44: Máte strach z odmítnutí? Jak jej překonat a zbavit se jej? [8 tipů] 

3] Srovnejte si hodnotu, kterou sami sobě přisuzujete...

Vaše hodnota je Vaše. Vy udáváte Vaší vlastní cenu.
Proto byste měli patřičně zvážit, jak vysokou si přisoudíte…

A je lepší si dát hodnotu vyšší než nižší, protože se Vám tak otevřou brány do zajímavých sfér.

Hodně to souvisí s Vaší sebeúctou a sebevědomím, takže na tom pracujte… 

Avšak nikdy, nikdy, nikdy neodvozujte svou vlastní hodnotu od toho,

 • co si o Vás myslí ostatní,
 • nebo podle toho, zda jsme byli odmítnutí či ne…

Potřebujete se naučit přidělit hodnotu sami sobě, která je nesmírná…

Svou hodnotu měřte podle toho,

 • jak jste schopní zůstat šťastní bez ohledu na cokoliv,
 • jak hodně se máte rádi,
 • kam ve svém životě směřujete a
 • co chcete vytvořit.

Nikoliv podle toho, že jste odmítnutí…

Jste hodnotní pouze potud, pokud tak o sobě smýšlíte.

Je-li Vaše hodnota závislá na mínění druhých, pak to ve skutečnosti není hodnota Vaše, ale jejich a zvyšuje se riziko, že prostě nebude moc velká…

Mějte rádi sami sebe. Začněte se dnes považovat za důležité, hodnotné a krásné.

Je to o prostém rozhodnutí a o tom, že budete myslet na to, že máte své rozhodnutí neměnit.

Mějte velkou sebeúctu, važte si sami sebe. Jste hodnotní.

Tečka.

Nepotřebujete povolení druhých, abyste to tak cítile, prostě tak začněte jednat a sama na sebe se z této perspektivy dívat.

4] Jděte strachu z odmítnutí naproti…

Jestliže cítíte strach z odmítnuti, pak skvělým způsobem jak se strachu zbavit, je prostě a jednoduše „otupět“.

Začněte hrát hru sama se sebou nebo s přáteli, kteří trpí stejným strachem z odmítnutí.. 

Vítězí ten, kdo dosáhne nejvyššího počtu odmítnutí v nejkratším možném nebo stanoveném čase.

Věřte nebo ne, ale pokud se do toho pustíte, dříve či později Vám odmítnutí bude úplně jedno – zvláště tehdy, pokud jich utržíte skutečně hodně.

Dokonce je jisté, že vydržíte-li dostatečně dlouho tuto hru hrát, získáte mnoho „ANO“. 

Akce ve směru jakéhokoliv strachu, strach samotný rozpouští a činí jej menším…

Navíc zde můžete pozorovat další element – změnu pozornosti z Vašeho strachu směrem k dosažení nejvyššího počtu „NE“ – viz. další bod.

5] Přesměrujte svou pozornost… Změňte pohled.

Kdykoliv v následujích dnech budete o něčem s někým komunikovat, zkuste posunout či změnit svůj fokus (zaměření):

 • Přesuňte svou pozornost z možného strachu a obav o to, zda budete odmítnutí
 • a soustřeďte se spíše na to, že Vy si vybíráte někoho skutečně vhodného, kdo se bude hodit k Vám jako člověku, k hodnotám, které vyznáváte a vizi, kterou máte

Místo toho, abyste se na sebe sama dívali jako na to, kdo je posuzován… 

Dívejte se na ty druhé jako na své potenciální kandidáty a na sebe jako na to, kdo se rozhoduje o tom, zda budou vybráni pro Váš skvělý plán / návrh / společnost…

A v takovém ohledu je to na nich, aby se kvalifikovali, nikoliv na Vás.. 

Můžete tedy opustit veškeré stresy a strach.
Přestaňte lpět na výsledku a přestaňte se bát.

Dokážete-li ukáznit svou mysl a usměrnit svou pozornost od toho, co nechcete, či čeho se bojíte, k tomu co chcete získat a co Vám přináší potěšení půjde vše mnohem snadněji.

S trochou cviku budete za chvíli schopni svou mysl dostatečně ukáznit… 

6] Zbavte se veškerého lpění na výsledku…

Pokud jsme příliš interesováni až dokonce lpíme na výsledku, pak je mnohem větší pravděpodobnost, že budeme odmítnuti, protože náš protějšek z nás podvědomě cítí tlak, upnutí, úzkost nebo sevření a to pro nikoho z nás není něco, co by nás přitahovalo.

Máme daleko raději harmonii, klid, zábavu, radost či volnost.

Takže to uvolněte…

Nejde o to, abyste se přestali snažit, ale svou primární pozornost byste měli zaměřit na to, co děláte, místo na výsledek samotný.

Dejte do toho radost, lásku a nadšení.

 • Cíl je cíl. Ten je potřeba mít.
 • Ale být závislý (chorobně) na dobrém výsledku, je něco úplně jiného a není to vhodné.

Takže udělejte to, co chcete udělat, dávejte návrhy proto, že to chcete udělat nebo že je to správné to udělat, místo toho abyste předjímali a strachovali se o to, jak to dopadne.

Pamatujte, že to dopadne nejlépe, jak jen může…

7] Uvědomte si, že už jste dávno odmítnutí…

Uvědomte si, že pokud se nevystavíte riziku odmítnutí, pak je to stejné, jako kdybyste již byli odmítnutí…

Ptáte se jak je to možné?

Jednoduše proto, že pokud se nezeptáte nebo nepřijdete se svými myšlenkami či nápady před zraky druhých, pak není způsob, jak byste se mohli posunout a zůstanete ve svém životě na stále stejném místě…

Budete mít to, co již nyní máte… 

Tak stejně, jako když budete odmítnutí, takže co vlastně ztratíte?

Pokud se však odhodláte a zeptáte se navzdory strachu z případného odmítnutí, pak na tomto „tažení“ získáte mnoho těch „ANO“ a Váš život postupně rozkvete

Jestliže se tedy rozhodnete rozvázat svou osobní hodnotu od výsledku, který Váš návrh získá, pak nemáte vlastně co ztratit, ale můžete hodně získat.. 

A pak už by Vám němělo nic bránit v tom, abyste dosáhli toho, co chcete… 

8] Zaměřte se na to, co chcete…

Mnoho lidí se zaměřuje na to, co ve svém životě nechtějí.

Nechtějí támto a nechtějí ono.

A to co také nechtějí je, že nechtějí být odmítnutí…

Zkuste se ale pro změnu zaměřit svou pozornost více na to, co chcete, místo na to, co ve svém životě nechcete.

A tomu, co chcete věnujte veškerou energii, kterou máte.

Najděte svůj sen a posedněte se jím tak silně, že nebudete řešit, zda Vás někdo odmítá či ne, protože si uvědomíte, že ten, kdo Vás odmítá prostě není ten, koho hledáte…

Můžete se rozhodnout, že se na to budete dívat tak, že svým odmítnutím daný člověk vyřkl ortel sama nad sebou, protože:

 • se zbavil možnosti spojit s Vámi svou cestu,
 • společně vyrůst,
 • zažít mnoho společných dobrodružství a zábavu
 • a získát za přítele/partnera/manžela či manželku skutečně hodnotného člověka – tedy Vás…

[/custom_list]

Pokud někdo najde na zemi diamant a zahodí jej s tím, že je to bezcenný kámen…

Říká nám to něco spíše o daném nerostu nebo o spíše o tom člověku samotném?

Podobně i odmítnutí spíše často vypovídá „něco“ o tom, kdo odmítá nějaký návrh či myšlenku než o tom, kdo byl odmítnut…

Podívejte se do historie největších odmítnutí:

 • První smlova s The Beatles, byla odmítnuta nahrávací společností, protože „kytarové skupiny nejsou v módě“…
 • 21 vydavatelů odmítlo vydat román Josepha Hellera, až 22 vydavatel jej vydal a do dnešního dne jich bylo prodáno přes 10 miliónů kopíí…
 • Obrazy Vincenta Van Gogha byly zcela odmítané, ale dnes se těší neuvěřitelné popularitě…
 • Kdyby J.K. Rowlingová věřila tomu, že její první kniha o Harrym Potterovi skutečně není dobrá, tak jak ji to řeklo 12 vydavatelů, svět by dnes neměl nádherný příběh, který baví malé i velké…

Těchto příkladů najdete spoustu…

Pokud Vás tedy někdo odmítne, pak v sobě nenechávejte pocit:

 • že jste nesympatičtí,
 • nebo že zůstanete samotni,
 • nebo že nevyděláte dostatek peněz,
 • nebo že nevytvoříte dostatečně silné partnerství, nebo cokoliv…

Prostě to jen znamená, že to nebude zrovna s tímto člověkem, který Vás odmítl…

Jeho či její chyba.

Postarejte se o to, aby jej to eventuálně v budoucnu mrzelo…

Stejně jako to udělali The Beatles či J.K. Rowlingová…
Běžte si za svým…

Brzy na viděnou v dalším díle, zašleme Vám 9 zákonů úspěchu…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez strach z odmítnutí Risorgimento Challenge - DÍL44: Máte strach z odmítnutí? Jak jej překonat a zbavit se jej? [8 tipů]