9 Zákonů Úspěchu

RisorgimentoChallenge baner úspěch Risorgimento Challenge - DÍL45: Zákony úspěchu. Jak si zajistit, aby byl úspěch nevyhnutelný?

9 zákonů úspěchu, které zajistí, že Váš úspěch bude nevyhnutelný...

Posledních několik dílů jsme se bavili střídavě o akciúspěchuneúspěchufinancích a o tom jak začít podnikat, nebo jak se zbavit dluhů

A dnes se zaměříme na 9 pravidel, která byste rozhodně neměli zapomenout aplikovat.

Úspěch totiž podléhá zcela jednoduchým pravidlům. 
Jakmile je poznáte a začnete se jimi řídit, bude úspěch „nevyhnutelný“.

Problém je, že většina lidí považuje úspěch za něco magického. Za něco, co je opředeno tajemstvím…

Mají za to, že ti, kteří dosáhnou úspěchu, jsou nějakým zvláštním způsobem obdařeni nebo prostě měli štěstí…

A tak sami sebe staví do pozice, že skutečně velkého úspěchu sami nemohou dosáhnout, protože možná nemají dost štěstí nebo možná neznají celé tajemství…

Jak daleko to je od pravdy.

Skutečnost je taková, že úspěchu dosáhne každý,

Na úspěchu ve skutečnosti není nic mystického.

Spíše se připravte na to, že jde o dost práce, kterou musíte odvést.

Zdání, že je úspěch mystický, těžký nebo nedosažitelný může pocházet například z toho, že úspěch samotný zaměňuje s prací na sobě – se svým osobním rozvojem.

A je pravdou, že než sama sebe dostanete do nezbytné formy, abyste mohli úspěchu dosáhnout, může to vzít nějaký čas…

  • Ale to nemá nic společného s tím, že úspěch je složitý, mystický nebo nedosažitelný.
  • To má spojitost s Vaším osobním rozvojem a Vaší ochotou / neochotou změnit to, co sama na sobě potřebujete změnit, abyste byli ve správné formě, ve správné pozici…

Proto se dnes pojďme společně podívat na 9 pravidel, které když pochopíte a budete je následovat, pak nemůžete neuspět.

Tato pravidla nebo zákony úspěchu existují a byla objevena už velmi dávno.

Působí bez ohledu na to, jestli je uznáváme a souhlasíme s nimi, nebo ne.

Každý Váš úspěch, stejně jako každý Váš „takzvaný“ neúspěch (tedy to, co za neúspěch považujete, ale také se to jinak dá vnímat prostě jako další krok k Vašemu konečnému úspěchu), je důkazem o účinnosti těchto zákonitostí.

Když pojedete na křižovatce na červenou, to, co případně následuje, se stane důkazem existence a účinnosti opomenutých dopravních pravidel.

Stejné je to s úspěchem…

  • Pokud si pravidel nejste vědomi, ale přirozeně jsou Vám vlastní a respektujete je (třeba jen nevědomky), bude se Vám dařit.
  • Pokud jste si jich vědomi, ale nerespektujete je a přitom Vám nejsou vlastní, zaměřujete se spíše na špatné věci nebo něco, co není až tak důležité v tom, co děláte, dařit se Vám nebude.
  • Pokud pravidla respektujete, protože si jich jste vědomi, bude se Vám dařit…

Pravděpodobně Nejdůležitější pravidla úspěchu zní:

1] Úspěch je něco, co následuje za něčím.

Úspěch je výsledek, který má nějakou příčinu.

Ta příčina je ve Vás samotných, ve Vaší připravenosti a formě dosáhnout úspěchu (osobní rozvoj), stejně tak jako Vaší vlastní aktivitě na věcech, které jsou důležité z toho pohledu, že přímo generují či zapřičiňují..

Nikoliv těch, které Vás jen činí zaneprázdněné, ale pro Váš úspěch jsou podružné, nebo zcela nedůležité…

Prvním úkolem pro Vás je tedy zjistit, které činnosti jsou ty skutečně důležité… 

2] Než může něco následovat, musí tomu něco předcházet.

Každému úspěchu předchází dvě věci:

  1. správný způsob myšlení (osobní rozvoj) a
  2. aktivita.

Úspěch ctí zákon akce a reakce. Bez aktivity nebude žádného úspěchu.

Vytrváte-li však v aktivitě a budete mít správně nastavené myšlení, úspěchu dosáhnete bez ohledu na cokoliv…

Já vím, že je populární “jen myslet” a přitáhnout si myšlenkami okolnosti, které chcete.

No pravdou je, že potřebujete také jednat, samotné myšlenky sice mohou přitáhnout nějaké věci, příznivé okolnosti, či správné lidi do Vašeho života, ale pokud nic neuděláte, nebudete jednat, pak to budou příležitosti, které přijdou a zase odejdou stejně rychle, jak přišly…

Jednejte tedy! 

3] Každý dostane od života jen to, co zapříčiní...

V jednom z předchozích dílů jsme se bavili o tom, co si zasloužíte a o tom, že je potřeba sázet, abyste mohli sklízet.

Tento bod s tím hodně souvisí.

Pokud nevíte o čem mluvím, nalistujte 8 dílů zpět ve svém emailovém účtu.

Dostaňte se tedy do pozice, kdy si zasloužíte…

Pamatujte, že Vy jste tím, od koho to všechno začne a máte nad tím plnou kontrolu…

Je to Vaše odpovědnost, aby se něco ve Vašem životě změnilo, nikoho jiného.

Máte plnou kontrolu jak nad svými činy, tak nad svým myšlením… 

4] Příčina je často ve Vašem myšlení...

Život nemá jinou možnost než následovat přesně to, co odpovídá Vámi stanovené příčině – příčině nacházející se ve Vašich myšlenkách nebo akci, kterou vyvíjíte.

Z ničeho nemůže následovat něco, nebo z něčeho nemůže následovat nic nebo něco jiného a nesouvisejícího.

Proto byste měli trénovat – jestliže se chcete stát v nějaké oblasti Mistrem, není lepší způsob než začít.

A začít není lepší čas, než právě TEĎ, kdy ještě Mistr nejste.

Bez jakýchkoliv okolků, bez jakýchkoliv odkladů.

Začít trénovat, učit se, zlepšovat a začít stavět základy (nebo chcete-li příčiny) Vašeho úspěchu.

Budete-li trénovat, dříve či později se dostanete do skvělé formy pro dosažení úspěchu v jakékoliv oblasti.

A když příležitost přijde, budete připraveni – budete na správném místě, ve správný čas a navíc budete ta správná osoba, protože jste se postarali o příčiny… 

5] Příčiny se vrací jako události...

Každá myšlenka, každý pocit, každé slovo a každý čin je příčinou a vrací se k Vám zpátky jako událost.

Zamyslete se dnes nad tím, jaké příčiny dnes sázíte.

Protože výsledky těchto příčin budete sklízet v následujících 2 až 3 letech. Stejně jako v tuto chvíli sklízíte to, co jste před dvěma až třemi lety zaseli.

Skutečně jste spokojeni s tím, co teď sklízíte?

Pokud ANO, je to v pořádku, pokud NE, musíte něco změnit.

Změna sama nepřijde.

To Vy jste ti, kdo ji musí spustit, nastartovat. Současný život nás všech je vždy výsledkem toho, co jsme dělali v posledních 2-3 letech.

OTÁZKA NA TĚLO: NEJSTE VYDĚŠENÍ z toho, co byste měli sklízet v následujících 2 až 3 letech?

Možná je na čase začít sázet něco jiného – co Vy myslíte? 

6] Každému podle jeho víry.

Nevěříte-li, pochybujete-li, je těžké dosáhnout čehokoliv, natož úspěchu.

Nejdříve se tam, kam se chcete dostat, potřebujete dostat svou hlavu (musíte uvěřit, že je to možné i pro Vás osobně).

Jestliže věříte, že je něco možné i pro Vás, činy budou následovat správným směrem a požadovaný výsledek se dostaví.

Pracujte tedy na své víře.

Pochybnosti jsou přirozené, zvláště pokud začínáte, ale můžete se rozhodnout, že je budete dostatečně dlouho ignorovat – alespoň do té doby, než získáte první výsledky, podle kterých budete moci posoudit, zda daná aktivita vede k tomu, k čemu chcete, či tam jednoduše nevede…

A také můžete na zvyšování své víry systematicky pracovat prostřednictvím mentora, mastermind skupiny, knihseminářů, webinářů, audio CD, apod. 

7] Každá námaha pouze ukazuje, že jinak to jde snadněji.

Buďte kreativní. Nejen jedna cesta vede k cíli.

Setkáváte-li se opakovaně s námahou, kdy to jde skutečně ztuha, zkuste něco jiného…

Nebuďte zatvrzelí, nebuďte dogmatičtí…

Vytrvalost je skvělá věc, ale zkoušet pořád to samé se stejně neuspokojivým výsledkem, to je hloupé.

Buďte vytrvalí, ale testujte, co funguje a co nikoliv…

Ta správná vytrvalost je však flexibilní

8] Jak uvnitř, tak vně...

Jak uvnitř, tak vně. Jak v tom nejmenším, tak v tom největším.

To co cítíme uvnitř sebe sama, to jaké jsou v průběhu dne naše převažující myšlenky, s tím se setkáváme ve skutečném životě a ve svém okolí…

Znám několik lidí, kteří pro třísky nevidí les

Neustále se ve svém životě zaměřují na všechno špatné, na něco, co jim nefunguje.

Dáte-li jim návrh nějakého řešení jejich situace, pak v následují minutě získáte 5 až 10 důvodů, proč něco nejde.

Takhle se nedá skutečně žít, pokud zároveň chcete zažít život bez hranic.

Začněte se tedy zaměřovat na pozitivní věci a hledejte důvody proč ANO, než proč něco nejde či nepůjde…

Takto dojdete mnohem dále… 

9] Můžete mít od života vše, co chcete.

Stačí jen uvěřit, že to tak skutečně je, srovnat si myšlení a přičinit se…

Nic nedostanete zadarmo, alespoň zpočátku ne.

Nevyžadujte to a nelpěte na tom, aby to bylo zadarmo.

Když však prokážete, že si to zasloužíte, dostanete více, než byste kdy čekali…

Ať už začínáte odkudkoliv, stojí to za tu námahu..

  • Co také jiného má smysl?
  • Sedět a čekat, že se to samo od sebe změní?
  • Nebo se pouze spokojit s průměrem, místo toho si vyzkoušet, jak na tom jsem?

Raději se staňte člověkem, který si vytváří své příležitosti a postupně se dostaňte do pozice, kdy nebudete chápat to požehnání, které ve svém životě máte…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde se budeme bavit o strachu z úspěchu a jak se jej zbavit…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez úspěch Risorgimento Challenge - DÍL45: Zákony úspěchu. Jak si zajistit, aby byl úspěch nevyhnutelný?