Zbavte se Obav z množství Práce

RisorgimentoChallenge baner práce Risorgimento Challenge - DÍL47: Budete mít více práce, než dosáhnete úspěchu a poté?

Někteří lidé trpí obavami, že když úspěchu dosáhnou, budou mít více práce...

V minulém díle jsme se věnovali strachu z úspěchu a jak se jej zbavit.

V dnešním díle se pobavíme o obavách z množství práce, při dosažení úspěchu, kterými někteří lidé trpí…

Nutno říci, že tato obava může být oprávněná, či také nemusí…

Záleží na tom, jak se k celé záležitosti postavíte a jaký úhel pohledu zvolíte…

Jak se na množství práce při dosažení úspěchu můžete dívat?

To, zda se obavy z velkého množství práce při dosažení úspěchu potvrdí, záleží na tom, co si pod pojmem „úspěch“ představujete…

  1. Někdo úspěch vnímá tak, že je úspěšným v korporátním světě a stoupá po kariérním žebříčku…
  2. Někdo úspěch vnímá tak, že je úspěšným profesionálem na volné noze…
  3. Někdo úspěch vnímá tak, že je úspěšným v pozici majitele podnikání a vytváření systémů či týmů, které pro něj pracují…
  4. Někdo úspěch vnímá úplně v jiné než pracovní oblasti života…

V tomto díle emailového kurzu se spolu budeme bavit pouze o pracovní oblasti života. 

Principiálně Vám nabídnu tento pohled...

Pokud zvolíte první dvě kategorie (korporátní svět a profesionál na volné noze), pak je pravděpodobné, že s Vašim rostoucím úspěchem budete mít méně a méně času a více práce, ale záleží to na tom, jak se k tomu postavíte Vy samotni…

Problém je totiž v tom, že zvolíte-li cestu k úspěchu skrze korporátní svět, máte přesně určené povinnosti a ty plníte.  

Cesta korporátním světem

Jen těžko můžete nahradit sami sebe například jiným zaměstnancem, nebo externí firmou – uděláte-li to, majitel firmy záhy zjistí, že nejste potřební a pravděpodobně budete odejiti.

Když se dostanete na vysoké pozice v managementu, tak sice mnoho práce budete moci delegovat svým podřízeným, přesto nějaké povinnosti budete muset vyřešit Vy osobně a to vždy.

Je nepravděpodobné, že by tomu mohlo být kdy jinak, protože jednoduše firmu nevlastníte Vy osobně, ale někdo jiný.

A tak ať už budete v jakékoliv pozici či roli, vždy budete muset “být někde přítomni”, abyste se kvalifikovali na to být odměněni… 

Cesta nezávislého profesionála

Zvolíte-li cestu jako nezávislý profesionál, tak právě Vaše profesionalita, zkušenost a přístup, to je něco, co si lidé začnou cenit a budou chtít práci od Vás samotných, nikoliv od někoho jiného.

To znamená, že pokud se stanete skutečně úspěšnými, může se stát, že buď budete muset odmítat zakázky (či navýšit Vaší cenu za práci), nebo budou lidé muset čekat na Vaši práci příliš dlouho a nebo budete zavaleni prací a ztratíte svou svobodu.

Záleží na tom, co pro Vás bude důležitější a jak si to sami uspořádáte.

Takže můžete i nemusíte být přetížení práci – záleží na tom, jak se na to budete dívat a jak si to zařídíte, protože v této situaci, kdy pracujete sami na sebe, máte plno možností část své práce outsorcovat někým jiným, například jiným nezávislým profesionálem… 

Cesta majitele podnikání

Třetí kategorie je poněkud odlišná, zde se nacházejí lidé, kteří jsou ochotní odložit své uspokojení a vytvářejí systémy nebo tým/týmy lidí, který po nějaké době může zcela nahradit jejich vlastní úsilí – zpočátku budete mít práci, to neznamená, že nemusíte pracovat.

Ale v tomto případě můžete se vzrůstajícím úspěchem mít méně práce a více času a zároveň máte vyřešen problém s příjmem, protože Vám jej přináší systém, který jste v průběhu posledních pár let vytvořili.

Nutno dodat, že pokud půjdete cestou standardního založení společnosti (s.r.o., a.s.), pak se k tomuto stavu, kdy pro Vás funguje systém, který Vám přináší peníze a zároveň dostatek volného času, zpravidla dostanete mezi 5-tým až 10-tým rokem podnikání (záleží na typu podnikání)…

Zvolíte-li však například dobrou společnost MLM, pak se k tomuto stavu můžete dostat mnohem dříve a přitom nikdy nebudete vystaveni nutnosti dělat až tak složitá rozhodnutí po cestě, jako v klasickém podnikání a navíc budete mít mentora, se kterým se budete moci radit…

Hodně o tomto tématu píše Robert T. Kiyosaki a tak pouvažujte o tom, že byste si některou z jeho knih přečetli.

A podle toho, ve které kategorii vidíte sami sebe a jak vidíte sama sebe – zda chcete být tím nejdůležitějším, či naopak nejméně důležitějším článkem při generování příjmu pro Vás osobně, budete buď se vzrůstajícím úspěchem mít méně času a více práce, nebo tomu bude naopak.

UVĚDOMTE SI: Skutečně velký úspěch je hra týmů...

Jestliže si představujete, že úspěch rovná se více práce, pak toto Vaše pojetí úspěchu bude pouze předcházet skutečnému stavu Vašeho života o několik měsíců či let později…

Pokud se na úspěch díváte jako na hru týmů a na to, že je potřeba se naučit:

Pak Váš úspěch není jednak vůbec ničím omezen – Vašim stropem je nebe či Vaše víra v možnosti, kterých můžete dosáhnout…

jednak úspěch přestává být spojen s vyšší mírou práce, prostě proto, že více práce delegujete či nakoupíte někde jinde, nebo se realizuje přes automatický systém.

Pokud se na úspěch začnete dívat z tohoto druhého úhlu pohledu, pak si umožníte, že začnete vydělávat více peněz, v menším časovém horizontu, s čím dále menším úsilím a investovaného množství práce a také budete mít vzrůstající množství času a svobody…

Poznámka k partnerům: Nalézt skutečně spolehlivé a pro Vás vhodné partnery, může nějakou dobu trvat…

Dívejte se na to, jako na investici do budoucna nebo to můžete přirovnat k manželství – je pravděpodobné, že si nevezmete nebo jste si nevzali prvního člověka, se kterým jste šli na rande.

Pravděpodobně i v tomto případě “vyzkoušíte” několik partnerů než najdete toho nebo tu, který/která se k Vám hodí nejlépe a se kterým/kterou se rozhodnete zůstat…

Při spolupráci v oblasti podnikání to není jiné… 

Moc se o tom nemluví, ale skutečným klíčem je spolupráce...

Z počátku nemusí být snadné tento přístup nebo princip přijmout do svého života, protože od dětství jsme spíše vedeni k tomu, abychom nespolupracovali…

Možná si ještě pamatujete ty opatření, abyste ve škole neopisovali…

Ale skutečný svět si naopak žádá spolupráci více lidí, více úhlů pohledu a rozhodně “opsat” to, co funguje… 

Začněte tedy přemýšlet o tom, co děláte...

Jste-li zaměstnaní, zpravidla nemáte stěžejní vliv na to, jak se věci budou dělat.

Ten má majitel společnosti

A tak pouvažujte o tom, jak si pro sebe sama začít vytvářet systém bokem k tomu, co Vás v tuto chvíli živí – na částečný úvazek.

Jste-li lidé v OSVČ pracovním poměru, a nebo prostě toužíte stát se sami majiteli, pak přemýšlejte o následujícím:

  • Co z toho by se obešlo bez Vaší přímé účasti či kontroly?
  • Co Vás nebaví dělat?
  • Co nechcete dělat?
  • Co z toho by šlo nahradit někým jiným?
  • Jaké lidi potřebujete ve svém týmu?
  • Co by měli dělat, jakou práci by měli zastat?

Identifikujte to a začněte hledat spolehlivé lidi, kteří by danou práci zastali v dostatečné kvalitě a rozsahu…

Dříve či později si vybudujete několik klíčových vztahů, které Vám pomohou mnohem efektivněji zvládnout jakékoliv množství práce a tím i úspěchu…

Přemýšlejte moderně. Nestavte překážky svému úspěchu tam, kde žádné nemusí být…

Brzy na viděnou v dalším díle, kdy se budeme bavit o tom, proč nevyužíváte celou svou sílu…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez práce Risorgimento Challenge - DÍL47: Budete mít více práce, než dosáhnete úspěchu a poté?