Běžte po Udržitelné Změně

RisorgimentoChallenge baner změna Risorgimento Challenge - DÍL7: Podmínky Nutné, aby v našem Životě Nastala Změna...

Změna bude udržitelná, když se postárate o tyto 3 veličiny...

Usilujeme-li o dosažení života bez hranic, je více než pravděpodobné, že bude nutná určitá změna v našem myšlení, abychom života svých snů mohli dosáhnout.

Změna není téměř nikdy a pro nikoho snadná, ale je nezbytná…

Jestliže se podíváte na svůj život a jestliže zkonstatujete, že by to sneslo nějaké zlepšení, ať už se jedná o jakoukoliv oblast, pak je změna na Vaší úrovni nezbytná, protože nemůžete dosáhnout změn vnějších bez toho, aby bylo dosaženo změn vnitřních – uvnitř Vás samotných.

„Problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.“

Ale ani tehdy, když je změna uskutečněna, ještě nemusí být zárukou trvalého úspěchu – tedy aby změna byla trvalého charakteru

Proto si v dnešním díle probereme podmínky, které jsou nutné k tomu, aby v našich životech změna nastala, ale také, aby tato změna byla trvalá…

Inspirujme se příběhem: Změna a naše skutečná touha po ní…

Byl jednou jeden obchodní cestující a ten se ztratil na venkově. A jak tam tak jezdí, dokola kolem a hledá cestu, narazí na starý statek. Zastaví tedy auto s úmyslem, že se zeptá na cestu.

Vystoupí z auta a na verandě sedí farmář, houpe se v křesle, pokuřuje dýmku,vypadá spokojeně a vedle něj leží starý, docela velký pes.

Obchodní cestující pozdraví a ptá se na směr, jak se dostat zpátky na silnici, kam měl namířeno.

Farmář se zvedne a začne ukazovat, že je potřeba jet z kopce dolů a jak tak ukazuje směr, jeho pes začne strašné výt. Farmář si jej však nevšímá a dále pokračuje v ukazování směru, kudy by se obchodní cestující mohl dostat tak, kam chce.

„Až sjedete ten kopec,“ povídá farmář, „je potřeba odbočit do leva.“ Najednou se zase ozve příšerné psí zavytí, ale farmář pokračuje, a dál bez povšimnutí ukazuje kudy má obchodní cestující jet.

„Jakmile zahnete doleva, po nějakých 500 metrech uvidíte most a ten potřebujete přejet,“ povídá farmář a pes do třetice příšerně zavyje.

To už obchodní cestující nevydrží a zeptá se farmáře:

„Ten pes je Váš?“

Farmář odpoví: „Jo, ten je můj.“

„A proč teda tak strašně vyje?“

„Protože leží na připínáčku.“

„No a proč se teda nezvedne a nelehne si jinam?“

„Protože ho to bolí dost na to, aby skučel, ale dost málo na to, aby se zvedl a lehl si jinam.“ 

My lidé jsme občas jako ten pes…

Rádi si na něco stěžujeme, ale ne vždy s tím, na co si stěžujeme, něco děláme.

Co jak bychom to dnes a už napořád udělali jinak?

Co jak bychom se prostě rozhodli, že počínaje dneškem si přestaneme stěžovat a začneme podstupovat kroky, které jsou nezbytné k dosažení našeho života bez hranic?

Tento emailový kurz začal tím, že život bez hranic a jeho dosažení je cesta, že je to proces. Nicméně si potřebujete uvědomit, že tato cesta je lemována prací, je lemována Vaším úsilím…

Prostě a jednoduše: MŮŽETE ZÍSKAT COKOLIV, pokud budete dělat ty správné věci.

BEZ JAKÝCHKOLIV POCHYB!

Pokud si jen budete přát, snažit si něco „přitáhnout“ bez toho, abyste vložili své úsilí, pak se možná hezky po té cestě projdete, ale s Vaším životem se nic nestane.

Navždy si pamatujte:

Potřebujete vyvinout akci!

Pohnout se ve směru svých prání…

Ve směru žádané změny. 

Beckhardův vzorec zabezpečí, že změna bude uskutečněna…

Beckhardův vzorec popisuje podmínky, které je nutné zabezpečit, aby se změna mohla úspěšně uskutečnit a byla trvale udržitelná.

Beckhardův vzorec ukazuje, že potřebuje být dodrženo několik nezbytných činitelů, aby mohla být změna uskutečna v:

Je nutné zabezpečit tento předpoklad:

N x V x PK > RZ

N - Nespokojenost

Dokud nejste dostatečně nespokojení, nebo naštvaní na současný stav svého života, nebo rozdíl mezi současným stavem a stavem vysněným není příliš veliký, neexistuje ve Vaší mysli dostatečná potřeba, aby byla změna provedena.

Neexistuje dostatečná vnitřní motivace k uskutečnění jakékoliv změny. (Pes z příběhu také nebyl dostatečně nespokojen, prostě jej to bolelo dost málo…)

V - Vize

Představa žádaného budoucího vysněného stavu – jaká je jeho hodnota pro Vás osobně, jak moc po této vizi toužíte, jak Vás tato touha po vizi spaluje?

V jednom z předchozích dílů tohoto emailového kurzu jsme se bavili o tom, co pro Vás osobně znamená život bez hranic – co je tím ideálem, ke kterému chcete směřovat.

Ve 2. a 3. díle tohoto emailového programu jste dostali doporučení, abyste si na své zdi doma vytvořili mozaiku Vašeho života bez hranic – vraťte se k ní… 

PK - Pozitivní Kroky

Pozitivní kroky směrem k vizi a vaše ochota se do nich pustit.

Jinými slovy – Vaše akce.

  • Co jste ochotni udělat?
  • Co jste ochotni učinit?
  • Kolik toho jste ochotni odpracovat?

Protože ať už se jedná o jakoukoliv oblast Vašeho života, vždy bude něco, co bude potřeba udělat. Uděláte-li to, pak získáte to, co chcete.

Budete-li se tomu snažit vyhnout, není způsob, jak byste toho mohli dosáhnout…

Na druhou stranu, pokud jste ochotni vytrvalého úsilí, neexistuje možnost, abyste toho nedosáhli.

Aby byla jakákoliv změna ve Vašem životě udržitelná, výsledek těchto 3 veličin (N, V, PK) musí být vyšší než RZ.

R - Rezistence

Současný odpor proti změně, snaha o zachování současného stavu.

Svět, lidé ve Vašem okolí, možná i v rodině, se zpravidla vždy budou určitým způsobem bránit změnám, po kterých toužíte. Smiřte se s tím.

Ne všichni mají takovou úroveň N, V a PK jako Vy osobně.

Takže nebuďte překvapeni, pokud budou spíše proti Vám a přesto pokračujte v krocích směřujících k Vaší vizi. 

Snaha o status quo…

Snaha o zachování současného stavu je normální reakcí emoční části našeho mozku…

Touha po změně může být velká, ale současný stav je přece jen něco, co už známe a jsme tady „doma“ – víme co můžeme čekat, kdežto vytoužený stav je lákavý, ale na druhou stranu budeme muset něco udělat, budeme muset vykročit za svou zónu pohodlí, a bude nás to stát námahu, energii, citové a fyzické vypětí.

Navíc se zde přidávají naše pochybnosti o jistotě výsledku, zapřičiněné nedostatečnou vírou v sebe sama a naše schopnosti.

Většina lidí se příliš dlouho odhodlává až dojdou k tomu, že raději zvolí zůstat na místě.

Většina lidí raději zvolí neriskovat a spokojit se s tím, co mají, i když by mohli získat všechno, co chtějí.

Emoční část jejich mozku jim našeptává, aby udrželi současný stav věcí – tato rezistence může vycházet od nich samotných, od společenské skupiny, ke které náleží, rodiny a dalších faktorů.

Proto se říká:

„Chceš-li ve svém životě uskutečnit změnu, začni tím, že začneš vyhledávat lidi, kteří jsou tam, kde se chceš dostat.“

Změna prostředí nám umožní změnit své myšlenky a mnohem lépe změnou projít, než když se o to snažíme pouze samotni.

A síla prostředí nám také pomůže, pokud případně trpíme strachy, které v nás změny vytvářejí…

Využíváme-li síly prostředí jako páky k dosažení změn, které v našem životě chceme uskutečnit, překonáme naše obavy a pochybnosti – nepřipadáme si jako samotná světluška v celém vesmíru, která pouze jediná chce změnu uskutečnit. 

Změna a udržitelnost…

Kterákoliv z těchto proměnných nespokojenost, vize, první kroky (N,V, PK) – může být silná sama o sobě a uvést změnu do pohybu.
Nicméně změna bude skutečná a trvale udržitelná (= dosáhnete stavu, o kterém jste snili a stane se pro Vás stabilním a normálním), pokud jsou silné všechny 3 proměnné samy o sobě a vzájemně se znásobí.

Pokud jsou V, N, nebo PK na nulové úrovni, je Vaše schopnost pustit se do akce nebo trvale udrže změnu nepravděpodobná.

Proto, cítíte-li určitou nespokojenost, pak se zastavte, vytvořte svou vizi, ideál, vytvořte strategii a podstupte nezbytné kroky a překonáte jakoukoliv rezistivitu, která Vás bude udržovat na místě.

Brzy na viděnou v dalším díle, kde se povíme o tom, jak se zbavit případného strachu ze změn…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez změna Risorgimento Challenge - DÍL7: Podmínky Nutné, aby v našem Životě Nastala Změna...