Přestaňte se bát Změn

RisorgimentoChallenge baner strach ze změn Risorgimento Challenge - DÍL8: Jak Změny Přijmout a Překonat Strach ze Změn?

Změny jakéhokoliv rázu do našich životů často přinášejí různé obavy, strachy či minimálně nepohodlí...

Jak přijmout změny bez strachu, jež je provází?

V minulém díle vzdělávacího programu Risorgimento Challenge jsme se bavili o nutných podmínkách, jež musí nastat, aby se nám změny, po kterých ve svých životech toužíme, podařilo uskutečnit a zároveň byly trvalé…

Dnes se více zaměříme na to, jak změny přijmout za současného zmírnění či plného odstranění strachu, obav či nepohodlí, jež změny často provází…

Když přijde na změny, jsou dva druhy lidí…

 1. Jsou lidé, kteří změny vítají, protože očekávají, že změna sebou přinese mnoho dobrého, že je to počátek něčeho nového, lepšího, krásnějšího…
 2. Jsou jiní, kteří se změn obávají – mají změny spojeny s něčím špatným, protože si představují, že v okamžiku změny končí něco dobrého a teď už bude jen hůře – lpí na současném stavu věcí…

Popravdě na Vás závisí a záleží to, do jaké skupiny se rozhodnete zařadit…

A to, kam se zařadíte, také do jisté míry ovlivní Váš postoj, náladu a dobré pocity kdykoliv změny do Vašeho života dorazí, nebo kdykoliv bude potřeba, abyste je Vy samotni vyvolali:

1) Budete-li změny vítat a očekávat je jako „posly něčeho lepšího“…
… co „konečně“ do Vašeho života přichází, Vaše podvědomí se začne soustředit a vyhledávat jakékoliv pozitivní známky, které se změnou souvisí a tam bude zaměřovat Vaši pozornost.

Změnu tak skrze své vlastní pozitivní očekávání budete vnímat jako obrovskou příležitostí k posunům, k růstu, k novému a krásnějšímu…

A bude tak méně bolestivou, méně náročnou a méně hrůzu nahánějící…

2) Budete-li změny vnímat jako počátek katastrofy…

… pak se Vaše podvědomí začne soustředit a vyhledávat na všechny negativní známky a projevy, které s sebou změna či změny přináší a tato negativa svou intenzitou zastíní jakkoliv pozitiva – zbyde Vám jen opravdu špatný pocit a možná dokonce jen oči pro pláč…

A toto vnitřní emocionální rozpoložení si zapamatujete a kdykoliv by mělo hrozit, že do Vašeho života vstoupí změna či změny, dostanete se emocionálně do křeče. 

Uvědomte si: Strach ze změn, zamilovanost do stávajícího stavu, nelze doporučit…

Tento přístup k životu nelze doporučit, chcete-li být zároveň šťastní… Protože, lpět na věcech, které jsou, lpět na dosavadním uspořádání věcí ve světě, kde jedním z nejvíce neměnných věcí je právě změna, to nám na štěstí a radosti nikdy příliš nepřidá…
PAMATUJTE: Lidé, kteří jsou flexibilní (pružní) a ještě mají přesvědčení a pozitivní očekávání, že změny jsou převlečenými „posly dobré naděje“, se dokáží vyrovnat se všemi druhy změn i stresu, které změny způsobují a jsou na tom mnohem lépe než lidé, kteří to nedokáží, nejsou tolik flexibilní a ještě mají negativní očekávání při příchodu jakýchkoliv změn do jejich života…

Tím jsou lidé, jež jsou flexibilní, mnohem více šťastnější, zdravější a celkově se cítí lépe a více v pohodě…

Jak se tedy stát flexibilními a zbavit se strachu, jež změny často provází? Jak překonat strach ze změn a stát se pružnou/flexibilní osobou?

1) Nejprve si uvědomte, že nic není konstantní…

V celém světě kolem nás probíhají změny…

Jediné co je v tomto světě neměnné, je princip změny:

Jediné, co je stálé, je proměna, změna či pomíjivost.

Všechno se mění – nemusíme se hned odvolávat na dnešní digitální dobu – podívejte se třeba jen do přírody.

I kámen se mění, hory se mění, ale mění se v jiném časovém rámci (pomaleji), než který jsme schopni vnímat.

Život sám je nepřetržitý a neustále hledá sebevyjádření v nových formách a dosažení těchto nových forem si žádá změny.

Život je tok a tomu, kdo začne lpět na formě jakkoliv nádherné, přinese mu jeho vlastní vzdorování změně, či lpění na současné podobě, utrpení…

Vnímejte tedy změny jako přirozenou, pozitivní součást svého života.

Začněte o nich ode dneška až do konce svých dní přemýšlet jako o fantastických příležitostech.

2) Mějte dostatečně dobrý důvod.

Cokoliv se nám dělá mnohem lépe, pokud máme dostatečný a PRO NÁS důležitý důvod, proč bychom něco měli udělat.

Stejně tak to platí pro změny a o to, že byste se měli stát flexibilní osobností…

Možná je na čase představit si, co by Vám to umožnilo, pokud byste se rozhodnuli stát se flexibilními a jít změně naproti, místo toho, abyste zůstali zkostnatělí, protože si představujete to, jak něco ztratíte…

Příště až přijde na to, že budete stát před rozhodnutím, vrhnout se ve směru změny nebo zůstat lpět na starých zvycích, ptejte se sami sebe, co za příležitost se změnou přichází…

Záleží na tom, kam upřete svou pozornost, své zaměření a fokus – buď se můžete dívat na to, o co přicházíte a emocionálně trpět, nebo můžete očekávat pozitivní vývoj a hledat pozitiva a být nadšení.

Co si vyberete? 

3) Najděte si skupinu lidí, kteří Vás budou podporovat.

Čímkoliv projdeme snadněji, pokud za sebou či vedle sebe máme někoho,

 • kdo nás podporuje,
 • kdo v nás věří,
 • povzbuzuje nás,
 • dodává nám morální posilu,
 • případně pohladí, pokud se něco nepovede tak, jak jsme si představovali.

Najděte si tedy skupinu lidí (nebo alespoň jednoho člověka), kteří Vás budou povzbuzovat a pomohou Vám se spíše zaměřovat na ty pozitivní a správné věci, jakmile změny přicházejí… 

4) Vyzkoušejte něco nového, co jste nikdy nezkusili.

Pro podpoření rozhodnutí změnit a stát se více flexibilními, začněte zkoušet nové věci.

Je to jako se vším – čemu se začneme vystavovat ve větším měřítku, to nám určitým způsobem zevšední, znormální a tak budeme-li se vystavovat a zkoušet věci, které jsou pro nás nové, neznámé a někdy dokonce vyvolávající obavy či stres, začnou pro nás být změny daleko všednější a nebudou v nás vyvolávat takové obavy či stres.

 • Možná vyzkoušejte nějaké nové exotické jídlo,
 • možná se začněte na denní bázi seznamovat s novými lidmi,
 • možná začněte mluvit na veřejnosti,
 • možná udělejte něco, co jste ještě nikdy neudělali, apod.

Běžte proti zaběhnutému chování nebo řádu věcí, kterého se tak strnule držíte…

A začněte si krok za krokem zvykat na nové věci ve Vašem životě.

Nakonec dojdete do stavu, kdy i změny pro Vás budou normální, prostě si na ně zvyknete… 

5) Mějte pozitivní očekávání příchozích změn…

Rozhodněte se, že se ode dneška začnete na změny dívat jako posly pozitivního vývoje Vašeho života.

Je docela pravděpodobné, že změna samotná v okamžiku, kdy k ní dojde, přinese nějaké nepohodlí, možná nejistotu či strach, možná dokonce dočasné zhoršení stávajících věcí. Přesto přesvědčete sami sebe a dívejte na změnu jako by z větší dálky, z oddálené perspektivy a hledejte to dobré, co změna přináší.

Vezměte si tuto podobnost: Když se kácí les, lítají třísky, ale až opadne ten hluk, prach, zmizí těžební stroje a les je vyčištěn, pak pravděpodobně získáte nezapomenutelně nádherný výhled do krajiny…

6) Změny se nám zdají nebezpečné nebo hrůzu nahánějící, pokud máme nedostatek znalostí či zkušeností…

Když se však staneme konstantně se učící osobou, budeme se rozvíjet a hledat příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji, pak pro nás nebude změna natolik stresující – prostě to bude jen další lekce, která nás má něco naučit, nic vyjímečného…

Spojíte-li tento přístup z následujícím bodem, pak tato lekce navíc povede ke zlepšení… 

7) Poučte se ze změny…

Procházíte-li nějakou změnou, snažte se získat co nejvíce poučení, dělejte si i poznámky do svého deníku, kde popíšete své pocity, postoje, jak jste se se situací vyrovnali a vše ostatní, co Vás napadne a je související.

Nikdy nevíte, ale o pár let později mohou být tyto poznámky vynikajícími podklady pro Vaši knihu… 

8) Mějte smysl pro humor…

Ať už se Vám změna líbí či ne, mnohem lépe ji ustojíte, pokud neztratíte smysl pro humor a ze situací, kterými procházíte a také sama sebe si dokážete dělat srandu.

Lidé kolem Vás to jistě velmi ocení a pro Vás samotné změna nebude tolik bolestivá.

Navíc: O pár týdnů, měsíců či let později daná změna bude skutečně historka k popukání, proč se na ni takto tedy nezačít dívat i dnes…? 

9) Nechejte se vést.

Změna se Vám také bude překonávat snáze, pokud se napojíte na své vnitřní vedení a budete mu důvěřovat.

Začněte se dívat sama do svého nitra, přesměrujte svou pozornost z vnějšího světa směrem dovnitř sama sebe a ptejte se k čemu Vás má změna nasměřovat.

Pozorujte se a sledujte pocity, které zažíváte.

Poznejte svou vnitřní sílu a věnujte několik minut denně napojení na tuto životní energii jednoduše tak, že si najdete klidný a tichý kout nebo vyjdete někam do přírody a pohroužíte se do svého nitra a budete žádat o vedení nekonečnou moudrost vesmíru… 

10) Buďte vděčni!

Další způsob, jak se nenechat pohltit změnou a nestoustředit se na „třísky“, ale udržet svou pozornost spíše na tom dobrém a pozitivním, což pomůže změnu překonat lépe.

Skvělým pomocníkem je „kniha vděčnosti“ – napište si denně několik věcí, za které jste v dosavadním životě vděčni a záměrně si je každý den připomeňte…

Strach, který změny mohou vyvolávat bude o to menší, kolik vděčnosti budete ochotni procítit. 

11) Staňte se proaktivními…

Místo toho, abyste na změny museli stále jen reagovat (tak, jak to dělá většina lidí) a někdy se s nimi obtížně potýkat, staňte se těmi, kdo změny vyvolává.

Vy se staňte osobou, která je poslem pozitivních změn ve svém životě a životě Vašich blízkých a změny pro Vás již nebudou noční můrou, protože na ně budete připraveni a budete jejich původcem…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme ještě více o strachu…
Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez strach ze změn Risorgimento Challenge - DÍL8: Jak Změny Přijmout a Překonat Strach ze Změn?