III. Díl minisérie - Všechno se počítá...

Proč jsem neúspěšní neúspěšní...?

vsp big2 práce Všechno se Počítá... - DÍL3: Čím se při vykonávání této práce stanete?

Již nejspíš víte a chápete, že všechno se počítá...

V druhém díle jsme se zabývali tím, že většina lidí, kteří nedosahují svých snů, si zákona “Všechno se počítá…” jednoduše není vědoma.

Také jsme se dotkli tématu silných a slabých stránek, stejně jako osobního rozvoje.

Dnes si pojďme ještě něco blíže říci k osobnímu rozvoji, kterým vlastně stavíme své pevné a neochvějné základy, abychom na nich mohli postavit náš úspěch a přitom se nemuseli obávat, že se nám zhroutí jako domeček z karet.
 
Cokoliv co jste nuceni se naučit a co Vás vyvede za hranice pohodlnosti, za hranice Vaší zóny bezpečí a pohodlí, kde už vše znáte, a nic Vás nemůže překvapit, z Vás dělá silnějšího a lepšího člověka.

V důsledku toho budete i Váš úspěch silnější a stabilnější a Vaše konto naroste do patřičných rozměrů.

Chce to ale charakter, odvahu, sebekázeň, abyste si sedli a upřímně si rozebrali a zhodnotili své schopnosti v každé oblasti své profese.

Pokud máte silnou vůli, abyste to zvládli, a máte odhodlání s tím něco udělat, Vaše zlepšené výsledky budou nevídané.

Jestliže, chcete dosáhnout jistého postavení nebo cíle, musíte se stát takovou osobností, která onoho postavení nebo cíle může dosáhnout.

Nadání je skryto ve Vás a čeká, až je odhalíte.

Představte si, že jste kus kamene, který čeká, až z něj bude vytesáno skvostné dílo.

Práce kameníka je, že tesá z kamene.

Tesá v neochvějné víře v budoucí skvostné dílo.

Tesá vytrvale a s každým úderem se zlepšuje, s každým úderem tiskne kameni svou vizi a s každým úderem se přibližuje svému cíli.

To samé platí i o Vás.

Vaše práce je maximálně zdokonalit své:

Osobní závazek k neustálému zlepšování je puncem každého vynikajícího profesionála v jakékoliv oblasti.

Velký úspěch stojí na zákonu hromadění (všechno se počítá) a jeho přirozeném důsledku – na zákonu neustálého zlepšování.

Ve skutečnosti nezáleží na tom, na které příčce začínáte a jak dlouho se v oblasti Vašeho snažení pohybujete.

Záleží jen na tom, zda se v průběhu Vašeho působení neustále snažíte zlepšovat, pracujete na sobě a zda se skutečně zlepšujete. 

Využijte:

Stará známá věc je, že úspěch se dostaví skrze změnu sebe sama.

Chcete-li, aby se Váš život nebo Vaše kariéra ubíraly v rostoucím, dynamickém, silném a životaschopném trendu, je to snadné.

Staňte se rostoucí, dynamickou, silnou a životaschopnou osobností.

Staňte se osobou, s níž budou chtít všichni setkávat, komunikovat, spolupracovat a obchodovat, která bude přitahovat zajímavé a vlivné lidi, která bude přitahovat příležitosti a která bude přitahovat úspěch. 

Staňte se magnetem.

Vytvořte kolem sebe neviditelné magnetické pole, které k sobě bude přitahovat, ba přímo pohlcovat vše dobré a skvělé co se k němu jen přiblíží.

Čím větší soulad máte s věcmi, které chcete, tím mocněji je přitahujete.

Věci, po kterých dnem i nocí toužíte, jsou k vám přitahovány – za předpokladu, že Vy podstupujete akci a podnikáte kroky, které přitahují dané věci k Vám…

Náš mozek je magnetizovaný dominantními myšlenkami, které nosíme v hlavě.

My lidé jsme vlastně chodící magnety – tyto magnety nás přitahují k silám, lidem, příležitostem a životním okolnostem, jež nás dávají do souladu s našimi dominantními myšlenkami. 

Buďte atraktivní!

  • Pokud chcete přitahovat atraktivní lidi, sami musíte být atraktivní.
  • Pokud chcete přitahovat silné lidi, sami musíte být silní.
  • Pokud chcete přitahovat oddané lidi, sami musíte být oddaní.

Místo toho, abyste pracovali na nich a na světě, který Vás obklopuje, musíte pracovat sami na sobě.

Pokud se stanete člověkem, který bude ostatní přitahovat, budete je přitahovat.

Čím se stanete, přímo určuje to, co dostanete.

Jde o postojovou změnu.
Mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že budou šťastni a bohatí skrze změnu svého okolí a tak dělají vše proto, aby své okolí přetvarovali k obrazu svému.

Nikdy se jim to však dokonale nepodaří.

Ve skutečnosti to ani nejde.
S daleko menším úsilím toho však dosáhnou tak, že změní sama sebe k lepšímu.

Je známo, že vrána k vráně sedá a proto, staňte se takovými lidmi, které byste nejraději potkávali a se kterými byste velice rádi obchodovali a spolupracovali.

Kdybyste si dali závazek každý měsíc zapracovat na určité oblasti a zlepšili byste se byť jen o 10% ne víc, pak za rok by z Vás byl člověk, který by byl celkově lepší o 120%, tedy někdo absolutně jiný. 

Velká výzva je stát se vším, čím je možné se stát.

Nevěřili byste, co to dělá lidské duši, když se snažíte o maximalizaci Vašeho potenciálu a napínáte se k mezním hodnotám.

Můžete mít víc, než máte, protože se můžete stát větším, než momentálně jste.

Všechno se počítá. Úplně vše se započítává.

Nejdůležitější otázka při výkonu jakékoliv práce není „co za to dostanu?”

Daleko důležitější otázka je „čím se při vykonávání této práce stanu?”

Dívejte se na svou práci z dlouhodobé perspektivy, nikoliv z hlediska okamžitého zisku. Posune vás vykonávaná práce blíž k Vašemu vytyčenému úspěchu?

Příjem zřídka kdy překračuje Váš osobní vývoj.

Politujte člověka, který zdědí milión dolarů, a přesto není milionářem.

To je to, co je politováníhodné: „Jeho příjem sice vzrostl, ale jediný kdo nevyrostl je on.” Proto ani není schopen peníze si udržet.

Je těžké udržet si milión, když nebyl získaný skrz osobní rozvoj – skrze akci a osobní rozvoj, který daný člověk chtě nechtě podstoupil, aby milión vydělal. 

Víte co je nejkrásnější na tom, že se stanete milionářem?

Nejsou to ty peníze, ale to, že můžete dát všechny Vaše peníze pryč, protože není důležitý milión dolarů.

Je důležitá osoba, která se z Vás stala při postupném získávání onoho miliónu dolarů.

Je důležitý ten proces, kterým jste při získání miliónu byli nuceni projít.

Jakékoliv lidské počínání se může dařit nebo nemusí díky jedinému faktoru.

Díky tomu, že všechno se počítá.

Všechno se počítá a je jedno zda to děláte nebo neděláte.
Vše se vám počítá, a buď vám to pomáhá, nebo škodí.

Všechno Vás buď posouvá ke splnění cíle, nebo vás to od něj oddaluje.

Nic není neutrální. Pamatujte na to.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Všechno se počítá, registrujte se.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: