Podstupte AKCI!

zzjc big činnost Žijte Život, jaký Chcete... - DÍL11: Činnost je ta správná volba...

Činnost je správná volba...

XI. Díl Série Žijte Život, jaký Chcete!

Co dál? Jak s tím vším naložit? Kde začít?

Můžeme si o úspěchu povídat do nekonečna, ale to hlavní co Vám tento kurz měl přinést, jsou principy, které když převedete do své každodenní činnosti, tak Váš život už nebude stejný.

Bohužel čtení samo o sobě nefunguje.

Tento kurz, to je jen začátek.

Jestli však chcete uspět v reálném světě, musíte začít jednat.

Toto je výzva k činu.

Jestli budete jednat podle předchozích lekcí, které už máte ve svém emailu, nebo možná uloženy na svém počítači, uvidíte před sebou jasnou cestu ke svobodě a k neomezenému životu.

Každý člověk na tomto světě má své jedinečné ambice, sny a touhy.

Rozdíl dělá právě čin.

Jakmile zásady a způsob myšlení začnete uplatňovat při řešení každodenních situací, postupem času zjistíte, že se na svůj život a situace ve Vašem okolí díváte z jiné perspektivy než dříve.

Díky tomu se budete jinak rozhodovat a dostanete i jiné výsledky.

Aby to bylo co nejdříve, začněte způsob myšlení měnit hned. Nemáte na co čekat.

Odkládání je semínko sebedestrukce.

Jestliže chcete dosáhnout opravdu velkých výsledků, jednou to stejně budete muset udělat – tak na co čekat.

Začněte měnit způsob svého myšlení již dnes místo toho, abyste se zařadili do zástupu lidí s průměrnými výsledky.

Úspěšní lidé jsou lidé činu – zkoušejí mnohem více cest a hledají více možností než průměrní lidé.

A pravděpodobnost, že narazí na zlatou žílu, se dramaticky zvedá s tím, čím více zkoušejí a případně i selhávají.

Pokud budete zkoušet různé možnosti, jak se stát úspěšnými, je jisté, že najdete správnou cestu ve správný čas – tedy dříve než budete příliš unavení svým životem.

Chceme-li změnit náš sen v úspěšnou realitu, potřebujeme k tomu činy.

A většinou jich nestačí jen pár, ale je nutné jich udělat mnoho se silným zaměřením na určité místo nebo směr.

Je to, jako když se podíváte na kameníka, který se snaží rozbít kámen na dva.

Zdvihá kladivo a znovu a znovu, znovu a znovu tluče do obrovského kamene.

Tluče tak dlouho, dokud nedosáhne svého cíle a neodštípne jednu část od druhé.

Poslední úder – ten, kterým se podařilo kámen rozbít, není důležitý sám o sobě, je důležitý pouze jako jeden z mnoha úderů, které ve svém souhrnu splnily kameníkův záměr.

A stejně se musíte chovat i Vy.

Buďte jako kameníci!

Čin je magickým klíčem.

Musíte se rozhodnout pro činnost – s nadšením se pusťte do díla a svou činnost provádějte se značným zanícením, dokud nedostanete očekávané výsledky.

Každá akce má svou reakci.

Úspěch není náhoda.

Úspěch je výsledek dělání určitých specifických věcí znovu a znovu, dokud nedosáhnete toho, čeho si přejete dosáhnout.

Existuje určitý výsledek nebo důsledek pro každou příčinu.

To znamená, že nemůžeme dosáhnout ničeho, aniž bychom za to nemuseli zaplatit cenu.

A cenou je Vaše úsilí, Váš čas, Vaše energie.
Výsledek Vašeho snažení bude takový, kolik jste do toho vložili úsilí.

Akční jednání z Vaší strany, to je přesně to, co Vás přesune od snů směrem k realitě.

Nemůžete čekat, že se něco ve Vašem životě změní, byť přečtete stovky knih, navštívíte desítky seminářů, ale nic konkrétního neuděláte.

Myšlenky jsou bez hodnoty, pokud je neuvedeme v praxi, nepodpoříme je určitou akcí.

Nepřemýšlejte příliš dlouho o tom, že něco uděláte, učte se pěstovat a rozvíjet zvyk vítězů – vyvíjejte činnost.

Jednejte.

Buďte člověkem činu – tím, kdo se stále stará, aby se něco dělo.

Udělejte každý den malý krok k uskutečnění svých snů.

Uskutečněte každý den jeden čin a pokračujte v tom vytrvale každý den a úspěch a Vaše sny Vás neminou.

Když uděláte každý den něco, tak v celkovém součtu za rok, dva tři a pět let uděláte mnoho.

Vaše činy nahromadí určité výsledky.

Váš život může být ode dneška za pět let absolutně jiný, pokud těch pět let nepromarníte, ale půjdete si za svým.

Co je to pět let.

Z pohledu dopředu se to možná zdá hodně, ale když se nad tím zamyslíte, pravděpodobně si uvědomíte, že každý jeden rok uběhne velmi rychle – někdy máte pocit, že jste se ani nenadáli a rok se s rokem sešel.

Podobné to bude s pěti následujícími lety – nedívejte se na ně, že je to hodně.

Buďte raději nadšení a užívejte si tu cestu a zkušenosti, které v průběhu cesty nasbíráte.

Položte si otázku:
„Jaký čin, pokud bych jej udělal okamžitě, by mohl mít největší pozitivní dopad na moje výsledky?”

Ať je Vaše odpověď jakákoli, prostě to udělejte!

Jakákoliv akce, je vždy mnohem lepší, než jen sedět a stěžovat si.

Dokonce i akce, která neměla očekávaný výsledek, protože jste alespoň zjistili, že takovým způsobem prostě nejde a to byste před danou akcí nezjistili.

Každá akce, každý čin zanechává stopu – výsledky možná neuvidíte hned, ale každý čin Vás o malinký kousíček posune.

Pokud se stanete rozhodným a jednajícím člověkem, posunete svůj život k prosperitě, ke svobodě, k životu bez hranic, kamkoliv.

Už dříve jsem se v tomto kurzu zmínil o filmu Tajemství (the Secret).

Ten film, je opravdu skvělý, obsahuje mnoho principů, ale chybí tam jeden zásadní element (respektive není tam příliš zvýrazněn), který je pro úspěch nezbytný.

A tím elementem je reálně pracovat na svých snech, udělat kroky k jejich uskutečnění.

Chce to akci.

Protože popravdě, když člověk bude jen sedět na místě a bude se snažit přitahovat věci, tak se v jeho životě pravděpodobně moc nezmění.

Něco jiného je, když už toho člověk dost vykonal a je známý tím, co dělá.

Pak disponuje určitou přitažlivostí vůči ostatním lidem, protože prostě zabral určitou část jejich mysli (a o to se v podstatě snaží každá marketingová strategie) a tak se na něj ostatní lidé obracejí, když řeší určitý problém v oblasti, kterou se onen dotyčný zaobírá.

Ale pokud s něčím začínáte, musíte jednat.

Je to Vaše jediná šance na změnu k lepšímu.

  • Budete-li jednat, posunete se kupředu daleko rychleji než ostatní kolem Vás.
  • Budete-li jednat, dosáhnete svých cílů. Bez výjimek.
  • Budete-li jednat, posunete se kupředu daleko rychleji než ostatní kolem Vás.
  • Budete-li jednat, utečete ostatním, protože většina lidí umí jen nadávat, ale když jde o akci, najednou jsou zticha.
Nic nedělat je způsob, jak se stát ničím.

— Nathiel Howe

Vyburcujte se, nalezněte v sobě pozitivní akční energii, nadšení a motivaci a jděte kupředu.

Buďte akční. Bez akce není reakce. Jedině činy přinášejí výsledky.

Abyste vyhráli, klidně můžete začínat od nuly a  to několikrát po sobě, ale musíte sami sobě dát závazek a jednat.

Všechny Vaše sny a vize jsou bezcenné, pokud nepodniknete kroky, aby se budoucnost stala realitou.

Ovšem rozhodující nejsou činy, které provádíte jednou / dvakrát do roka.

Rozhodující jsou ty činy, které provádíte několikrát do týdne, nebo každý den.

Jaký výkon pro dosažení svého snu podáváte vytrvale každý den?

Realizace je cesta, na kterou mnoho lidí nenastoupí a tak se připraví o nekonečné možnosti, které tento svět nabízí.

Škoda.

Kdo se jednou dá touto cestou a vytrvá, získá do svého života mnohé, o čem předtím jen snil.

Cíl Vašeho bytí bude dosažen, když se oddáte akci.

Katalyzátorem všeho, co se stane, je akce.

Ve Vašem životě musí existovat touhy, které zoufale touží být uspokojeny, které volají po dosažení a které Vás skutečně pohánějí.

Řiďte se pravidlem „co mohu udělat dnes, neodložím na zítřek” a nebojte se realizovat všechny ty vzrušující věci, které stojí na seznamu Vašich snů.

Musíte překonat svou nečinnost.

Je to překážka, která vás jen zdržuje od zhmotnění Vašich snů.

První krok při překonání nečinnosti je vždycky ten nejobtížnější ze všech. Jakmile se však odhodláte a uděláte první krok, získáte větší sílu a hybnost.

Již Vás nebude možné zastavit.

Roztočíte kolo úspěchu a potom pro Vás bude mnohem snadnější jej udržet v pohybu.

Činnost to je pohyb kupředu. Život je tvůrčí činnost.

Nežijeme každý den proto, abychom objevovali, co nám život přinese nebo abychom dokonce čekali, co nám přinese.

Žijeme proto, abychom svůj život vytvořili.

V každém okamžiku bytí tvoříme svou realitu.

Je velmi důležité a zároveň chvályhodné, že systematicky pracujete na své duševní výbavě.

Pokud však svůj duševní rozvoj nepodpoříte dostatečně motivovanými činy, můžete se s úspěchem rozloučit.

Oheň ve Vašem životě jasně vzplane z akčního jednání plného entuziasmu. Nadšení je základní podmínkou realizace každého mimořádného záměru.

Vesmír Vám dá vše, oč požádáte, ale musíte začít žádat.

Ježíš kdysi řekl:

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Protože každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.”

— Ježíš

A já mám pocit, že tím měl na mysli vyvíjet nějakou činnost.

Nikoliv spustit ruce do klína a čekat až se něco stane nebo někdo jiný začne být aktivní…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Žijte Život, jaký Chcete, registrujte se zde.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: