Stanovte si zcela Konkrétní Cíl/e...

zzjc big cíl Žijte Život, jaký Chcete... - DÍL2: Magnetická Síla Cíle

Magnetická síla cíle...

II. Díl Série Žijte Život, jaký Chcete!

Ze svého snu musíte udělat cíl.

Váš sen se musí proměnit v jeden nebo více cílů…

Musíte jej proměnit v mezníky na cestě, které postupně procházíte a odškrtáváte ve své mapě.

SPLNĚNO. 

Cíl, to je žádoucí koncový stav.

 • Jak to bude vypadat, až Vaše úsilí bude završeno?
 • Jak poznáte, že jdete správnou cestou a že jste svého cíle dosáhli?
 • Kým budete? Jaký bude Váš život?
 • Jakých výsledků chcete dosáhnout během jednoho roku, v příštích třech letech, za pět a za deset let?
 • Jak bude vypadat Váš osobní život a jak naopak profesní?
 • Kolik chcete každý rok vydělávat? Chodíte ještě do práce?
 • Nebo podporujete lidi v Africe svou vlastní charitativní organizací?
 • Jakou část vašich příjmů bude tvořit reziduální příjem? 
 • Co je Vaším cílem? Víte to?

Přemýšlejte o následujících faktech...

1) Jen 3% lidí má jasný cíl, který v písemné podobě uchovávají v šuplíku nebo v počítači. Lidé v této 3% skupině vesměs svého cíle dosáhnou a to proto, že je jasně definován a písemně zachycen.

2) 30% lidí svůj cíl sice nezafixovalo písemně, ale má jej jasně definován alespoň v mysli. Z této skupiny svého cíle dosáhne plných 70% lidí.

3) Zbytek, tedy asi 67% lidí, žádný pevně uchopitelný cíl nemá, věří na náhodu nebo na zázrak, jako třeba na výhru v loterii. Svůj život prožijí podle hesla – nemám sice tušení, co chci, ale nedám pokoj, dokud toho nedosáhnu.
A tak také bohužel ničeho nedosáhnou.

Nechovejte se jako loď bez kormidla a určete si svůj cíl nebo cíle. Protože dokonce i když nevíte, kam jdete, někam určitě dorazíte.

Otázkou je, zda je to přesně ta stanice, kde jste původně chtěli.

Ale to se přece nemůžete divit, vždyť jste si přece neurčili cíl

Jste jako ta bárka na moři, hnáni proudem.

Možná narazíte na ostrou skálu, a možná se dostanete na mělčinu, ale na úplně jiném ostrově.

Všude na světě žijí úspěšní lidé, kteří mají jasně vyhraněné sny, vize a představy.

Tyto mají přeměny v krystalicky čisté cíle, které jsou jejich vodítky.

Přesně tak vědí, co mají v danou chvíli udělat.

Přesně vědí, který krok musí uskutečnit, aby postupně dospěli k vytvoření celkového obrazu, jejich vizi.

Své cíle sledují s pevným odhodláním a vytrvalostí přecházející v posedlost tak dlouho, dokud jich nedosáhnou. 

Přitom se nenechají odradit žádnými vnějšími překážkami ani potížemi.

Neúspěšní lidé si naopak myslí, že jen musí čekat, až jim sny někdo přinese na stříbrném podnose, až jim milióny spadnou do klína, nebo na náhodu.

Když už se nakonec rozhodnou cokoliv dělat, tak se zastaví před prvním problémem…

Na úspěchu ve skutečnosti není nic kouzelného nebo nadpřirozeného. Jde o postupnou, vytrvalou a soustředěnou práci směrem k hodnotnému ideálu.

Určete si svůj cíl, protože mozek je orgán, který je uzpůsoben k tomu, aby dosahoval cílů.

Ať mu dáte jakýkoliv úkol, ve dne v noci bude Vaše podvědomí “makat” na tom, jak by tohoto cíle bylo možné dosáhnout.

Pakliže si určíte svůj cíl, z Vašeho mozku se stane magnet, který bude přitahovat do Vašeho života vše potřebné tak, aby mohlo dojít k naplnění Vašich očekávání a k dosažení předem stanoveného cíle.

Aby však tato přitažlivá magnetická síla mohla fungovat, musíte si cíle stanovit a popsat. 

Cíl to je závazek, že to se svým snem myslíte skutečně vážně.

Že to není jenom takové plácnutí do vody.

Určete si svůj cíl a prozatím si nelámejte hlavu s tím, jak jej dosáhnete, nad tím nepřemýšlejte.

Vaším úkolem je pouze Váš sen přetvořit v přesně definovaný cíl.

Cesta, jak se k němu dostanete, ta Vás napadne časem, když tomu dáte volný průběh.

Musíte si však stanovit pro tuto chvíli důležité záchytné body, jejichž spojením cestu vytvoříte.

Připravte se na to, že jakmile si stanovíte svůj cíl a začnete po něm sahat, jakmile začnete naplňovat kroky potřebné k jeho naplnění, tak najednou dostanete brilantní nápad jak svého cíle dosáhnout při činnosti, která s oním dosahováním cíle pramálo souvisí.

Osobně mám zkušenost s tím, že mě najednou napadne skvělá myšlenka, která ke mně přijde například ve sprše, na procházce nebo na záchodě, prostě kdekoliv.

Doporučuji u sebe neustále nosit zápisník a tužku, nebo diktafon.

Jediné co musíte je mít jeden nebo více cílů. 

Musíte vědět, kam směřujete.

Čeho chcete dosáhnout? Víte to?

Co byste chtěli, aby o Vás říkali, až nadejde Váš čas a Vás budou pokládat do země?

Chcete, aby se o Vás říkaly typicky prázdné fráze, které se na těchto ceremoniálech pronášejí?

Nebo chcete, aby všichni věděli, že Váš život byl oslavou vítězství, velikosti, pokory a nezdolnosti.

Že jste svůj život prožili naplno a nepromarnili jste jedinou vteřinu Vašeho velkolepého života. Že jste inspirovali a pozitivně ovlivnili zástupy lidí k jedinečným činům plným entuziasmu.

Tak co chcete? Je to na Vás. Vyberte si.

 • Vy a jedině Vy máte moc to změnit.
 • Vaše budoucnost je Vaše volba.
 • Vaše budoucnost však začíná dnes a tady.

Ve skutečnosti nikdy nebudete žít v budoucnosti, vždy to bude dnes a tady. Ale zároveň platí, že Vaše budoucnost bude taková, jakou si dnes a tady vytvoříte. 

Váš hlavní cíl doporučuji rozmělnit do několika menších.

Vytvořte si své milníky – cíle s přesným datem jejich dosažení, které Vám poslouží ke kontrole Vašeho postupu směrem k hlavnímu cíli.

Nejenže se Vám tyto menší cíle budou dosahovat snadněji, ale rovněž Vám bude jasnější, co máte udělat právě teď. I cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.

I cíl, který je obrovský a možná v tuto chvíli nepředstavitelný, dosáhnete tak, že si jej rozkouskujete na cíle menší.

Vytyčte si alespoň ty cíle, o kterých si myslíte, že je nutné je projít. A začněte s jejich naplňováním.

Váš úspěch vyjde z jasnosti. Čím jasněji máte definovány cíle, tím rychleji svého úspěchu dosáhnete.

Čím jasněji máte definovány cíle, tím jasněji se dostanete ze základního tábora na vrchol hory. 

Svého cíle dosáhnete snadněji, pokud se při jeho sestavení budete držet následujících pravidel:

 • Stanovte si svůj cíl pozitivně, velkoryse a jasně.
 • Ujistěte se, že Váš cíl závisí na Vás a Vy jste plně odpovědní za jeho dosažení.
 • Představte si, jak se budete cítit, co uslyšíte, uvidíte a budete říkat, když cíle dosáhnete.
 • Stanovte si datum dosáhnutí cíle/dílčích cílů a souvislostí, při kterých se tak má stát a pravidelně kontrolujte svůj pokrok.
 • Ujistěte se, že se cíl hodí pro Vás a pro Váš život – není to náhodou sen/cíl někoho jiného (třeba rodičů nebo partnera?)
 • Sepište si, jaké zdroje budete k dosažení potřebovat.

Jaká je hodnota Vašeho cíle? Co Vám cíl přinese?

Teď je čas napsat si svůj cíl /cíle.

Napište je a Váš život již nikdy nebude stejný, zejména jestliže se budete snažit o jejich naplnění.

Víte, možná v průběhu cesty zjistíte, že chcete nebo potřebujete svůj cíl změnit.

Možná se změnila Vaše životní situace a cíl, který jste si dali, už pro Vás není atraktivní nebo jste zjistili, že si musíte stanovit jiný, abyste se dostali tam kam chcete dříve nebo lépe.

Pokud jste si cíl stanovili na s ohledem na svou celkovou vizi/své poslání v životě, tak se to pravděpodobně nebude často stávat.

Protože cíl, který souvisí s Vaší vizí, pro Vás nemuže ztrátit svou atraktivitu.

Pokud se to však přece jen stane, nic velkého nebo hrozného se neděje. Není tak důležité, že jste nakonec změnili směr.

Byl by problém, kdybyste se o něj vůbec nepokusili, protože tak se prostě nedá pohnout z místa.

Mnohem důležitější je, že jste se rozhodnuli a v průběhu dosahování cíle jste museli vyrůst – zvláště pokud Váš cíl byl dostatečně velký.

Museli jste se změnit a naučit určité věci. Což Vám pomůže, ať budete dělat cokoliv. 

Hned teď si napište alespoň 5 cílů, kterých tento rok dosáhnete. Napište si kartičky s Vašimi cíli a ty noste pořád u sebe.

Každý den a kdykoliv během dne budete mít chvilku, podívejte se na tyto kartičky a představujte si své pocity při splnění cílů na nich napsaných.

Představujte si také to, co pro jejich splnění musíte udělat v nejbližší době.

Jinou metodou, která někoho může stimulovat více je, že si své cíle každý den napíšete na papír a pak se oddáte snění představou sama sebe při jejich dosažení.

Po představě začněte jednat - běžte cíl uskutečnit.

Tato činnost by ve Vás neměla vyvolávat jakékoliv obavy.

Zřekněte se negativních emocí, které by jen celý proces narušily.

Přistupujte k tomu volně s vírou, že se tak stane.

Tato metoda by Vám spíš měla pomoci soustředit Vaše myšlenky do jednoho místa – na Váš cíl, než Vás stresovat.

Samozřejmě napsání cílů ještě není zcela dostatečné pro jejich dosažení.

O tom si však řekneme v dalších dílech tohoto programu.

Těšte se na další část s názvem Pozitivní duševní postoj a očekávejte jej v následujících pár dnech.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Žijte Život, jaký Chcete, registrujte se zde.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: