Mějte Pracovní Etiku & Buďte ochotni Snášet Nepohodlí.

zzjc big pracovitost Žijte Život, jaký Chcete... - DÍL6: Jste utahání po 40-ti hodinovém týdnu?

Pracovitost a nepohodlí...

VI. Díl Série Žijte Život, jaký Chcete!

Stále více a více příběhů úspěšných lidí mě utvrzuje v tom, že ničeho velkého není dosaženo přes noc a snadno.

Vždy to od člověka vyžaduje jisté nepohodlí a odvedení určité práce. Složením závazku, jehož potvrzením je odevzdání práce o určitém rozsahu.

Nakonec to říká i známe přísloví: “Bez práce nejsou koláče.

Závazek k pracovitosti znamená, že každý den se o kousíček posunete a za rok tak dojdete o celé kilometry dále než ostatní.

Systematicky pracujte na svých cílech.

Velikých úspěchů dosahují ti, kteří těžce pracují.

Štěstí provází lidi, kteří pracují houževnatě. Nejde však jen o tvrdou práci. Je v tom něco víc.

Opravdové kouzlo je v nalezení rovnováhy mezi tvrdostí, kterou do své práce vložíte a chytrostí, se kterou danou práci vykonáte. 

Učte se být pracovití. Pravidlo 40+

Všichni úspěšní lidé pracují tvrdě a hodně. Začínají brzy ráno, pracuji tvrději než většina ostatních lidí a končí později.

Zakládají si na reputaci patřit mezi nejtvrději pracující lidi ve svém oboru. A každý je zná.

Ale to neznamená, že by nepoužívali mozek a jen pracovali tvrdě.

Pracují na věcech, které se zapadají do jejich životní strategie, kterou si předem vytvořili, a které jim pomáhají uspět.

Praktikujte pravidlo „40+”, které říká, že máte pracovat čtyřicet hodin týdně, abyste přežili.

Všechna práce nad čtyřicet hodin za týden je pro úspěch. Pokud pracujete pouze čtyřicet hodin, vše co děláte, je přežívání a směřujete k průměrnosti.

  • Nikdy se nedostanete dopředu.
  • Nikdy nebudete zcela finančně úspěšní.
  • Nikdy nebudete velmi respektováni a vážení svými kolegy.

Vždy budete průměrný pracovník se čtyřiceti hodinami týdně.

Pokud jste zaměstnaní, tak nemám na mysli, že ve svém zaměstnání od této chvíle začnete trávit nekonečné hodiny přes čas.

To podle mého není ta správná cesta.

Cesta, která Vám umožní svobodu a kterou byste měli zvolit, pokud po svobodě toužíte, je podnikání.

A podnikání znamená pracovat pro sebe a hlavně mít svůj vlastní business.

Byť je to zpočátku na částečný úvazek.

To je cesta, která Vás může osvobodit a dovést k nekonečnému úspěchu. Je to ale zároveň cesta, která není snadná a vyžaduje od Vás snést alespoň
částečné nepohodlí.

Když budete pracovat sami pro sebe, budete vydělávat víc peněz než kdejaký ředitel podniku.

Avšak budete potřebovat vůli, sebejistotu a reálný plán. Váš život se nemůže zřítit do propasti, protože Vy stojíte u kormidla vlastního osudu. 

Každá hodina nad 40 hodin / týden je investice do Vaší budoucnosti.

Podívejte se na počet hodin, které každý týden děláte navíc k čtyřiceti hodinám a dostanete odpověď na to, kde budete za pět let.

Každý úspěšný člověk pracuje v průměru padesát devět hodin týdně a někteří i sedmdesát nebo osmdesát hodin.

Průměrný milionář pracuje šest dní v týdnu mnohem raději než pět dní a stejně i tak pracuje každý den o něco déle. 

Ptáte se, jak to mohou vydržet?

Že jste utahaní po každém pracovním týdnu, i když pracujete „jen” běžných čtyřicet hodin?
Jednoduše.

Prostě jsou nadšeni z toho, co dělají.

Našli oblast, která jim umožňuje využít svou přirozenou sílu a schopnosti. Jejich schopnosti jsou přesně takové, které potřebují k dělání dané práce a dosažení svých vysněných výsledků.

Oni ve skutečnosti našli a dělají to, co milují. Nebo našli něco, co milují, na tom, co potřebují dělat… 🙂

A jsou z toho natolik nadšení, že jim to dodává energii.

Jsou natolik pohlceni věcí, kterou řeší, že potřebují velmi málo spánku, velmi málo jídla a jsou schopni pracovat nekonečné hodiny bez odpočinku silně zaměřeni.

Pokud budete skutečně dělat to, co milujete, bude se Vám zdát, že máte nekonečnou energii. A navíc budete pracovat s požitkem.

Spousta milionářů říká, že nikdy ve svém životě vlastně nepracovala. Že si hráli a bavili se tím, co je nesmírně zajímalo.

Musíte najít oblast, která Vás totálně pohltí, udrží Vaši pozornost, která je jako stvořená pro Vaše jedinečné talenty a schopnosti.

Tady je jedna otázka, kterou chci, abyste poctivě sami pro sebe zodpověděli:

„Pokud byste zítra vyhrál/a sto miliónů korun, chtěl/a byste i nadále pokračovat v tom, co každý den děláte a na čem pracujete?”

Dalším klíčem je, že pracujete celou dobu, co pracujete.

Možná tato věta zní divně, ale mnoho lidí, když je v práci, tak nejsou soustředění. Prostě si to tam nějak odsedí, myšlenky jim lítají a pak jdou domů.

  • Když pracujete, neplýtvejte časem.
  • Když dorazíte brzy, skloňte hlavu a začněte hned pracovat.
  • Nenechejte se rozptylovat zbytečnými telefonáty, které nesouvisí s Vaší činností.
  • Nenechejte se rozptylovat diskuzemi v hloučcích na chodbách u kávovaru.
  • Nenechejte se rozptylovat čtením novin, nebo dalšími jinými nešvary.
  • Pracujte celou dobu, co pracujete.

Dosáhněte už dnes reputace nejtvrději pracující osoby ve firmě. Přinese Vám to pozornost lidí, kteří Vám pomohou rychleji vyrůst a kteří Vám umetou cestu.

Vaše schopnost si určit své hlavní priority a poté na nich pracovat dokud nejsou dokončené, je primárním testem a měřítkem síly vůle, disciplíny a charakteru.

Je to jedna z nejtěžších věcí, ale také jedna z nejdůležitějších pokud chcete být hodně úspěšní.

Vaší práci je zavázat se sám sobě, že se stanete velmi úspěšným a tady je cesta, jak toho dosáhnout vlastním přičiněním. Vaším úkolem je stanovit si určité cíle, napsat si je a pracovat na nich každý den.

Při setkání s problémy a obtížemi, musíte mít stále na paměti, že díky nim budete silnější, větší, zkušenější. 

Buďte připraveni čelit dočasným těžkostem.

Čas od času se Vám Vaše práce bude zdát příliš těžká, budete si chtít najít něco snadnějšího.

Nepodlehněte. Selhání není jedna z možností.

Selhání je postoj věčných poraženců.

Takový postoj rozhodně nezaručí Váš dlouhodobý úspěch. Neklamte sami sebe a nehledejte snadnou cestu.

Pracujte s nadšením a chytře. Zvykněte si na těžkou práci. Děkujte, že jste se naučili být pracovití. 

Lenost komplikuje jakoukoliv práci.

Tvrdě pracujte a nepřejte si, aby Váš život probíhal jinak. Zvykněte si dělat to, co druzí nechtějí nebo nemohou.

Vychutnejte pocit vzrušení a radosti z dobře vykonané a zakončené práce nebo projektu, ne každému je dáno pocítit takové vzrušení a pýchu.

Výsledky, které tím získáte, ty stojí za ono vynaložené úsilí.
Když se budete příliš intenzívně zabývat určitou činností, je možné, že někdy své úsilí přeženete.

Přepracování povede k napětí a nepokoji, zatímco Vy musíte hledat harmonii a vnitřní klid, které podporují Vaši tvořivou energii.

Nesnažte se přesáhnout hranice svých možností.

Usilujte o vysoký standard, ale nesnažte se uskutečnit obrovskou myšlenku najednou a hned.

Posledním pravidlem, které dost souvisí s pravidlem „40+”, je plnit své domácí úkoly. 

Plňte své domácí úkoly, chcete-li si splnit všechny své sny.

Chcete-li být bohatí, musíte dělat své domácí úkoly.

Primární rozdíl mezi chudými, bohatými a střední třídou je v tom, jak nakládají se svým volným časem.

Ne vše co budete dělat, Vám vždy hned přinese okamžité výsledky, výhody nebo zisky.

Ale stejně to musí být uděláno, protože Vás to někam posune.

Za domácí úkoly většinou málokdy dostanete zaplaceno, ale jsou nutnou součástí procesu Vaší změny a růstu.

Domácí úkoly jsou něco, co Vás připraví na budoucí úspěch. Je to určitý druh tréninku. Bohužel jen velmi málo lidí je ochotno své domácí úkoly plnit.

Častokrát se chytnou určité příležitosti, aniž by měli natrénováno a pak se diví, že zažívají neúspěch a finančně bojují.

A je to jen z toho důvodu, že dříve nebyli ochotni pracovat na svých domácích úkolech.

Nebyli schopni se na tuto práci podívat z dlouhodobého pohledu a krátkozrace vyhodnotili, že ji nepotřebují plnit.

Tato filozofie je něco podobného jako příběh o bambusu, který jste pravděpodobně už někdy slyšeli. Přesto bych jej rád na tomto místě uvedl. 

O bambusu se většinou mluví ve spojitosti s vytrvalostí.

Dnes bych ovšem rád zmínil i další aspekt, který se vztahuje právě k plnění úkolů a je možné jej připodobnit k růstu této rostliny.

Když zasadíte bambusové semínko určitého druhu bambusu do kvalitní půdy a každý den mu věnujete  svou péči tím, že jej zaléváte a hnojíte, tak uběhne rok a Vy zjistíte, že rok vydatné systematické péče nepřinesl ani náznak vyklíčení.

Po celý druhý rok se semínku věnujete s toutéž systematickou péči jako rok předešlý. Ovšem, zhola nic se nezměnilo.

Žádné výsledky. Žádné stéblo naděje. Máte chuť ponechat bambusové semínko napospas svému osudu.

K čemu je mé úsilí, když po dvou letech každodenní práce nevidím žádný růst?, ptáte se sami sebe.

Uběhnou další tři nekonečně dlouhé roky, ve kterých se nestane nic, co by Vám dodalo sebemenší špetku naděje.

Prostě nic. Nikde není ani známka po tom, že by ze semínka skrz černočernou zem vyrůstal jakýkoliv náznak odměny za Vaše dlouhodobé úsilí.

Co však nevidíte je, že pod povrchem už několik let probíhá exploze růstu a přípravy na expanzi.

Po dobu celých dlouhých pěti let, kdy jste se snažili svým zrakem a myšlenkami nalézt a povytáhnout jakýkoliv zelený náznak Vašeho úsilí na světlo, se
pod povrchem tvořila hustá a spletitá síť kořenů.

Základy, které rostlince zabezpečovaly přísun kvalitních živin a vláhu

Vzalo to pět let, ale jakmile je těchto pět let minulostí, tak se nebudete stačit divit.

Každý nový den Vás překvapí svým dynamickým růstem. Kdykoliv nastane nový den, překvapí Vás každodenní narůsto 20cm až k 1m do výšky.

Dočkali jste se svých výsledků.
Odměny přijdou.

Vždy.

Ale uvidíte je jen tehdy, když vytrváte i v dobách, kdy je růst neviditelný.

A velmi podobné je to s plněním Vašich domácích úkolů. Tím vlastně neděláte nic jiného, než že stavíte kvalitní základy, pro Váš obrovský úspěch.

Poslední myšlenkou, se kterou se rozloučíme je, že úspěch je většinou postaven spíše na Vašem vlastním nepohodlí než pohodlí.

Musíte být ochotni podstoupit nepohodlí, které je nutné k tomu, abyste pro jiné mohli udělat jejich život pohodlný.

Když se nad tím zamyslíte, tak když dokážete vytvořit způsob, který přinese pohodlí dostatečnému množství lidí, tak budete bohatě odměněni.

Vaše nepohodlí a ochota ho snášet je kompenzováno Vašimi zisky.

Nechcete-li nebo nejste-li ochotni nepohodlí snášet, pak se rozlučte s nějakým zásadnějším a dlouhotrvajícím úspěchem.

Těšte se na další část s názvem Vytrvalost a disciplína a očekávejte jej v následujících pár dnech.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Žijte Život, jaký Chcete, registrujte se zde.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: