Mějte Diciplínu, Trpělivost a buďte Vytrvalí...

zzjc big Vytrvalost Žijte Život, jaký Chcete... - DÍL7: Znáte tento způsob, jak se stát nezadržitelným? Vytrvalost

Vytrvalost & Disciplína...

VII. Díl Série Žijte Život, jaký Chcete!

Je velmi pravděpodobné, že i když hodíte za hlavu většinu mých rad, poskytovaných v emailovém kurzu „Žijte život, jaký chcete“, tak navzdory tomu pravděpodobně uspějete ve většině věcí, o něž se pokusíte…

Ovšem jen pod podmínkou, že ke všem Vašim činnostem budete přistupovat s vytrvalostí.

Vytrvalost je jednoduše jiné slovo pro víru.

Pokud byste neměli víru, nemohli byste zůstat vytrvalí. Pro Váš úspěch si musíte projít vytrvalostním testem.

Tento test k Vám může přijít v jakoukoliv dobu, ale obvykle přijde v tu nejméně očekávanou nebo nejméně vhodnou.

Procházíte si vytrvalostním testem, kdykoliv jste konfrontováni s neočekávanými potížemi, zklamáním, překážkami, selháním nebo životní krizí.

To je přesně ta doba, kdy ukážete všem ostatním, ale hlavně sami sobě, co ve Vás je.

A pokud jste schopni udržet víru v dobrý konec, pak vytrváte a nakonec zvítězíte.

Aplikujte do svých činností vytrvalost.

Jednejte každý den směrem k dosažení Vašich nejodvážnějších cílů a rozhodněte se, že se nikdy nevzdáte.

Pokud budete vytrvale jednat směrem k uskutečnění Vašich cílů, stanete se nezadržitelným/ou a Váš úspěch se stane nevyhnutelným.

Obrňte se vytrvalostí.
Ničeho nebylo dosaženo přes noc, takové věci většinou ani nejsou hodnotné. Počkejte si na svůj úspěch.

Úspěšní lidé se nikdy nevzdávají.

Po jakémkoliv pádu se prostě zvednou, opráší, promyslí své chyby, použijí, co se naučili a co se použít dá, a zkoušejí to znovu a znovu.

Pokud jste přemoženi problémy a obtížemi, nebudete mít dost času vytvořit si potřebnou vytrvalost.

Ale pokud se předem smíříte s nevyhnutelnými výkyvy nahoru a dolu ve Vašem životě, budete psychologicky připraveni.

Budete připraveni na to, že jsou dobré a špatné dny, ale také na to, že vítězové se prostě nikdy nevzdávají.

Rozhodněte se především, že se nikdy nevzdáte, ať se stane cokoliv.

Ti co se vzdávají, ti nevítězí.
Je to jen zkouška našeho charakteru a věrnosti svému snu.

Nikdy se nevzdávejte.

Nikdy nepřestávejte. Vytrvale pracujte na svém snu. Krok po kroku. Cíl za cílem.

Nevzdávejte se dříve, než svůj sen zrealizujete.

A nezáleží na době, jakou Vám to bude trvat. Stejně nakonec vždy můžete zvítězit.

Buďte vytrvalí. Udržujte v sobě naději a usilovně pracujte na splnění svého snu.

Vytrvalost, oddanost, naděje a usilovná práce, to jsou termíny, které neznějí příliš přitažlivě, ale jsou ingrediencemi nezbytnými k tomu, aby Vás vymanily z prostřednosti a přičinily se o splnění všech Vašich snů.

Velký úspěch závisí na energii a vytrvalosti člověka a na jeho mimořádném úsilí.

Velice úspěšní lidé vědí, že jejich tělo a mysl se stále domáhají pohodlí a klidu.

Avšak cesta k dosažení velkých úspěchů je velice namáhavá a vede stále výš a výš.

Opravdu vytrvalý člověk bojuje proti překážkám, stojí tváří v tvář kritice, a dělá to, co málokdo chápe.

Pokud si vyberete cestu úspěchu, pak alespoň máte jistotu, že tato cesta není přeplněna.

Je to proto, že mnoho lidí si raději vybere cestu snadnou, která je sice nikam nedovede, ale nežádá po nich oběti a vytrvalost.

Vlastně oběti si žádá – musí obětovat svůj skvělý život proto, aby mohli žít v průměrnosti.

Velice úspěšní lidé jdou vytrvale za svým cílem, jemuž se oddají celým srdcem, i tehdy, když ostatní svůj boj vzdávají.

Trpělivost a vytrvalost jsou prostředky, s jejichž pomocí vrozená inteligence rozlouskne a překoná sebesložitější problém.

Nepodceňujte svou přípravu.

Už jsem se o tom zmiňoval v díle o pracovitosti.

Plňte své domácí úkoly. I při této činnosti budete muset projevit značnou dávku vytrvalosti.

Je to vůle denně cvičit, vypěstovat si „svaly” a vybrousit dovednosti. Ti, co nesměřují k vysokým cílům, ty žene touha po okamžitém uspokojení, a při každé příležitosti se snaží vyhnout se boji.

Všechny velké úspěchy jsou však výsledkem promyšlené práce a trpělivé vytrvalosti.

Součástí přípravy je vypěstování vytrvalosti a výdrže dosáhnout cíle navzdory veškerým překážkám a nepřízním, které Vás na cestě potkají.

Při plánování své přípravy do ní nezapomeňte zahrnout plány, jak zlepšit svou formu, abyste byli schopni pokračovat, i když všechno ve Vás bude křičet, abyste přestali.

Mít výdrž znamená, že chcete usilovně vytrvat a zvítězit.

Nehledě na to, že Váš mozek a Vaše tělo vysílají signály o nebezpečí, pokračujte v jednání.

Nevzdávejte se! Pokračujte!

Je to důležité, nejen kvůli Vám samým, ale kvůli všem lidem na světě. Stanete se totiž dalším příkladem, že to jde.

Špatné časy vždy nakonec přejdou.

Ale stane se tak jen tehdy, pokud se nenecháte přemoci a nikdy nepřestanete.

Bojujte ještě jedno kolo navíc.

Když jsou Vaše nohy tak unavené, že se musíte zpátky do středu ringu belhat, bojujte ještě další kolo.

Když jsou Vaše paže tak unavené, že jste sotva schopni zvednout ruce k obraně, bojujte další kolo.

Když krvácíte z nosu, Vaše oči ztmavly, a Vy cítíte takovou únavu, že si přejete, aby Vám Váš odpůrce dal jednu do brady a uspal Vás, i přesto bojujte ještě další kolo – a pamatujte si, že člověk, který se vždycky pustí do dalšího kola, nemusí být nikdy poháněn bičem.


— James J. Corbett

Je velice nepravděpodobné, že byste se hned při prvním pokusu o úspěch trefili do cíle.

Klíčem k němu je vytrvalost a odvaha tváří v tvář všem těm raným prohrám. Využijte svých prvních pokusů k tomu, abyste si uvědomili, jak na tom jste.

Učte se ze svých chyb a svého cíle nakonec dosáhnete.

Vytrvalost je tak důležitá pro člověka jako uhlík pro ocel, díky němu ocel získává svou tvrdost.

Schopnost vytrvat je absolutně nepostradatelná vlastnost, která jde ruku v ruce s veškerým úspěchem v životě.

Jen opravdu výjimečný člověk dokáže vytrvat v nastoupeném kursu, když úder za úderem neustále nedosahuje svého cíle.

Jen neobyčejně nadaný člověk dokáže vytrvat, když nedosahuje okamžitých výsledků.

A můžete takovými být i Vy.

Neexistuje úkol, který byste nezvládli.

Vytyčte si náročné cíle a při jejich sledování se pak chovejte zcela příkladně, důsledně a vytrvale.

Když už se zdá, že jste v koncích, můžete spoléhat na vytrvalost skoro až na tvrdohlavost a té se nikdy nevzdávejte.

Když se nad tím zamyslíte, pravděpodobně mi dáte za pravdu. Můžete třeba čerpat z nejlepší strategie na světě, ale bez vytrvalosti výsledku stejně nedosáhnete.

Nejdůležitější je výdrž a vytrvalost! Tohle není něco volitelného, na tomhle závisí Váš život. Energie a vytrvalost připraví člověka pro téměř každou situaci.

— Theodore F. Merseles

Schopnost vytrvalého úsilí jsou motivovány pouze a jedině Vašimi myšlenkami. Čím větší je síla Vašich myšlenek, tím odvážnější jsou Vaše činy a tím vytrvalejší je Vaše úsilí.

Toužíte-li po úspěchu, musíte si vypěstovat vytrvalost a houževnatost. Vytrvalost je klíčovou ingrediencí v úspěchu vyplývajícím z každého úsilí.

K jakékoliv činnosti, která se má stát úspěšnou, více než geniality, je spíše potřeba vytrvalosti.

Vytrvalost musíte chápat jako soustředěné úsilí, soustředěné v určitém směru.

Slepá vytrvalost je jen pro hlupáky.

Co to znamená?

Držte se svého cíle a snažte se jej dosáhnout.

Přitom však vyzkoušejte různé prostředky a různé cesty, které Vás mohou k výsledku dopravit snáze.

Nemá smysl dělat do nekonečna věci, které nefungují a bláhově si myslet, že se to podaří, pokud vytrváte.

To je pošetilost.

Vše co potřebujete udělat, je dát svému myšlení pevný řád a své disciplinovanosti vytrvalost – pak se ocitnete na cestě k mimořádnému úspěchu.

Může to trvat měsíc nebo rok nebo dokonce desetiletí, ale blahobyt, který nastane ve Vašem životě, je jistě cena odpovídající požadovanému úsilí.

Buďte disciplinovaní.

Mnoho lidí chce být úspěšnými, ale když přijde na disciplinovanost, většina z nás má před sebou nepřekonatelný problém.

Disciplinovanost znamená, že vstanete v sedm hodin ráno, protože jste si to plánovali a vykonáte všechny činnosti, které jste si na celý den naplánovali.

Nikdo se nestane úspěšným přes noc ani se nestane okamžitě milionářem.

Ti, kdo vloží konkrétní úsilí do pevného programu osobního rozvoje, získají vysokou odměnu finanční i duchovní a jejich osobnost dosáhne mimořádné velikosti.

Pokud máte vytvořeny kroky vedoucí Vás k Vaší zářivé budoucnosti, pak potřebujete už jen disciplínu k vytrvalému opakování těchto kroků – k opakování nebo vykonávání každodenních činností a malých kroků, které Vás silně posunují vpřed.

Můžete mít přesně takový život, jaký chcete.

Není to je chiméra nebo nějaký bláznivý sen.

Je to skutečnost, je to fakt.

Když se na celý svůj život podíváte s tohoto úhlu pohledu, tak si tím budete jisti stejně, jako já:

Co je váš život?

Sbírka jednotlivých dní.

Je to tak?

To znamená, že když změníte jednotlivé dny tak, abyste v nich udělali něco, co Vás posune směrem k Vašemu cíli, tak se stane co?

Takových úspěšných dní budete mít více a více.

Pokud jste si objednali i emailový program “Všechno se počítá“, tak jste se dočetli, že úspěch staví na zákonu hromadění.

Čím více těchto úspěšných budete mít, tím větší bude Váš úspěch.

NEDOKÁŽETE ZMĚNIT SVOU BUDOUCNOST, POKUD NEZMĚNÍTE TO, CO DĚLÁTE DENNĚ!

Pokud nedosahujete úspěchu, pak musíte změnit to, co denně děláte a co Vám v úspěchu brání, jinak prostě budete mít další neúspěšný den dneska, zítra, pozítří, a tak dále až zjistíte, že celý Váš život nestál za nic.

Vytrvalost je základním elementem, vytrvalost Vás udrží na trati, abyste všechny úspěšné dny mohli “posbírat”.

Změňte se v silného inspirativního člověka s takovými úžasnými vlastnostmi, jako jsou vytrvalost, sebedisciplína, víra a pozitivní duševní postoj.

Nepočítejte s tím, že se to stane hned. Spíše to bude dlouhá cesta a změna proběhne krok po kroku.

Ale je to cesta, jak se můžete stát nesmírně povzbuzujícím příkladem úspěchu, vizionářství, energie, entuziasmu a víry v možnosti, které nabízí právě Váš život.

Těšte se na další část s názvem Závazek k celoživotnímu rozvoji a očekávejte jej v následujících pár dnech.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Žijte Život, jaký Chcete, registrujte se zde.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: