Rozviňte Lídra v sobě...

zzjc big lídr Žijte Život, jaký Chcete... - DÍL9: Leadership & Lídr ve Vás...

Leader ve Vás...

IX. Díl Série Žijte Život, jaký Chcete!

Proč jsou hejna fanoušků schopna udělat téměř cokoli, jen aby mohly být v blízkosti svých idolů – celebrit a rockových hvězd?

Proč, když se sejde deset úplně cizích lidí a vytvoří skupinu, tak se během několika minut objeví i lídr, kterého ostatní budou následovat?

Proč určití lidé přitahují skvělé příležitosti a další lidi ochotné jim pomoci, ať už se jedná o cokoliv?

A přitom to vypadá, že tomu nevěnovali příliš mnoho svého úsilí, ale šlo to docela snadno?

A jedna z nejdůležitějších otázek:

Můžete tohoto stavu dosáhnout i Vy, abyste se  stali silně přitažlivým magnetem, abyste se stali lovenou zvěří namísto lovcem / pronásledovatelem?

Odpověď spočívá v základní lidské psychologii a spolu s tím, aplikace zákona přitažlivosti.

To je to správné místo, kde je potřeba začít.
Zákon přitažlivosti je prostě zákon.

Nelze si zvolit, zda podle něj budete jednat nebo nebudete.

Je to zákon, který funguje, ať jsme si ho vědomi nebo ne.

Ať jej využíváme ve svůj prospěch, nebo jen trpíme, když prožíváme následky tímto zákonem způsobené.

Abych uvedl na pravou míru, o jaký zákon přitažlivost se jedná….

V tuto chvíli se nebavíme o fyzikálním zákonu – přitažlivosti Země.

Bavíme se o biologickém zákonu nebo možná spíše instinktu, který jsme si my jako lidé během miliónů let svého vývoje vypěstovali, abychom mohli přežít.

Což je i důvod, proč si jej spousta lidí neuvědomuje.

Jednáme tak na základě instinktů, nepřemýšlíme o něm a tudíž, jen málokdo o něm ví.

Lidé odjakživa žili v sociálních skupinách, v lidských komunitách, v tlupách.

A vždy, ať už se jednalo o jakoukoliv společnost, následovali svého vůdce.

A to až do té doby, kdy sami získali sebedůvěru a určité zkušenosti a vedení jim bylo s důvěrou svěřeno.

Nebo se osamostatnili (vzbouřili nebo prostě odešli) a založili svou vlastní skupinu lidí, kterou začali vést. 

To je princip přežití, který je v nás hluboce zakořeněn.

Člověk jen těžce přežívá sám a tak se vytvářely společenství lidí, společenství rodin, které přinášely ochranu, bezpečí, pomoc.

V čele takových skupin vždy stál lídr.

Vůdce, který byl buď nejsilnější, nebo byl nejchytřejší.

Prostě to byla silná individualita, která byla fyzicky a psychicky odolná a byla ochotná převzít za skupinu a její budoucnost, odpovědnost.

Jeho primární povinností bylo chránit svou skupinu a oni jej na oplátku za tuto ochranu následovali.

Tento princip se opakoval po generace a tak vznikl biologický zákon/instinkt přitažlivosti. 

A přitažlivost je tady s námi dodnes.

Instinkt je námi lidmi stále používán – vzpomeňte si na fanoušky.

Ale změnily se trochu hodnoty, jichž musí být takto přitažlivý jedinec nositelem.

Jsou to například:

Primárním znakem už není fyzická zdatnost, jako tomu bylo kdysi.

V podstatě jsme pro ostatní lidi přitažliví nebo  odpudiví na základě hodnot, kterých jsme nositeli a které jsme druhým schopni zprostředkovat.

Navíc jsme zaměřeni tak, abychom hledali další lidi, kteří sdílí stejné hodnoty, a máme potřebu se jimi obklopovat.

Proč?

Protože získáváme ještě více společenské prestiže.

Všichni znáte známé pořekadlo vrána k vráně sedá, stejný stejného hledá. 

Myslete na celebrity a jejich okolí.

Lidé, kteří se dostanou do jejich blízkosti, dostanou se do úzké a vybrané skupiny získávají společenské postavení díky své spolupráci s nimi a sami se tak stávají pro ostatní atraktivní.

Sami nemusejí dokázat velké věci, stačí, když se pohybují v přítomnosti celebrity. Stávají se “více in” a atraktivnější pro ostatní lidi mimo tuto vyvolenou skupinu.

Pro lidi, kteří se chtějí dostat dovnitř.

Pamatujte si:

Určití lidé jsou podvědomým lákadlem nebo návnadou pro ostatní lidi. Jsou to ti, kteří jsou schopni zprostředkovat vůdcovské kvality a jsou nositeli hodnot ceněných ostatními lidmi.

Jestliže chcete něčeho velkého v životě dosáhnout, je potřeba se naučit přinést tyto hodnoty a stát se lídrem.

To sebou nese i umět tyto hodnoty nabídnout a „prodat”.

Ať už děláte cokoliv, lidé se k Vám připojí jen tehdy, pokud se budou chtít připojit k Vám.

Začíná to u Vás.
Tam kde jste a jak Vás ostatní vnímají, se více než cokoliv jiného vztahuje k Vašemu vlastnímu vnímání sama sebe. 

Jak vnímáte sami sebe, tak Vás vnímají i ostatní.

Ovšem nestačí jen myslet si o sobě samotném, že jste lídr…

Vy musíte jednat jako lídr.

Vy musíte ve skutečnosti být lídr.

Vaše činnost a chování musí být v souladu s Vašimi myšlenkami.

Jinak to bude póza a ta příliš bije do očí.

Stav Vaší mysli je kvalitní lešení, s pomocí něhož vybudujete cokoliv.

Nemůžete předstírat, že jste lídr. 

Nemůžete mít falešnou víru v sama sebe.

To nejde. Vy musíte opravdu věřit, nebo jím prostě nejste.

Naštěstí se k tomuto životnímu postoji dá postupně dopracovat.

Oprostěte se ode všech limitujících a svazujících myšlenek o sobě samém, o svých schopnostech, nebo o svém finančním stavu.

Přesvědčte sami sebe, že máte na to, abyste se stali lídrem v dané oblasti.

Musíte si tím být jisti, dostaňte se do tohoto stavu vědomí. Ve své mysli, se už takovým člověkem musíte stát dnes. 

Následně můžete teprve přesvědčit ostatní.

Pokud ale nezměníte nastavení své mysli, budete se pohybovat stále na stejném místě a nikam se nedostanete.

Výzvou pro Váš současný pohled na sama sebe je jednat jako úplně jiná osoba.

Jednat jako vůdce je zpočátku děsivé, ale je to nádherně odměněno. 

Odměna pro vítěze je určeny pro ty, kteří s vítězi běží.

Zvýšení Vaší hodnoty pro ostatní lidi a posunutí sama sebe v jejich očích do pozice lídra, hodně souvisí s Vaším osobním rozvojem.

Každý vůdce byl kdysi v pozici, jako jste teď Vy a musel akceptovat toto:

Vaše víra v sama sebe a ve Vaší pozici lídra musí přijít před Vašimi výsledky. Víra vede k určité činnosti a chování.

Tyto činnosti a chování budou z počátku nepříjemné, ale Vaše obětavost, úsilí a čas Vás přemění na člověka, kterým potřebujete být, abyste získali výsledky, které hledáte. 

Musíte mít vizi, odvahu a ochotu vést sami sebe i přes nepřízeň osudu a problémy.

Vůdce musí být vizionář, musí vidět daleko před sebe. Je to novátor a tvůrce, který spoléhá na lidi.

Tvůrčí nápady a vize se uskuteční, když produktivní lidé v akční pozici pochytí vizi svého lídra.

Vůdce řekne, jak se to má udělat, ukáže, jak se to má udělat, udělá to, pak zapálí své následovníky ohněm nadšení a deleguje. 

Akce a předvedení je mnohem účinnější než mluvení.

Vést jiné lidi není snadný úkol, ale pokud se chcete stát lídrem, pak musíte disponovat energičnosti a nadšením, kdy nabíjíte svůj tým pozitivní energií, ať se děje cokoliv.

Objektivitou, kdy se musíte naučit odsunovat stranou své ego a své emoce při přijímání různých rozhodnutí.

Samozřejmostí jsou organizační schopnosti a cílená koncentrace, za jakýchkoli pracovních podmínek i při narušení bezproblémového chodu okolností a procesů kolem Vás.

Nelze také opomenout schopnost obklopit se lidmi nadanějšími a schopnějšími v určité oblasti, než jste Vy sami. 

A nakonec silně vypracovaný cit pro sebekázeň.

Jednu z prvních věcí, kterou musíte udělat, abyste mohli časem vést ostatní, je umět vést sama sebe.

Nedokážete-li nejprve vést sami sebe, nemůžete očekávat, že budete vést ostatní.

Lídři jsou přitažliví svým sebevědomím a nezájmem ke kritice, kterou jim vnější svět dává.

Přesně vědí, co chtějí, a soustředit své síly na dosažení svých cílů.

Mají natolik silné poslání a víru jej dosáhnout, že ostatní lidé jsou k nim přitahováni magnetickou silou.

Cokoliv dělají, dělají to s ohledem na osobní hodnoty a pravidla, jichž jsou nositeli.

 • Poskytují obrovskou hodnotu ostatním.
 • Mají rádi sami sebe.
 • Milují a chrání ty, kteří jsou na nich závislí.
 • Vždy vyzařují pozitivní energii a jsou optimističtí.
 • Dělají to, co ostatní většinou odmítají.
 • Žijí ve světě konstantní radosti, štěstí a hojnosti.

Vlastně nemáte na výběr, pokud chcete, aby se Vám začalo dařit… 

Musíte se stát lídrem. Úspěšní lidé jsou lídři.

Ať už se chcete věnovat:

 • jakémukoliv druhu obchodu,
 • vědě či umění,
 • charitě či záchraně světa,
 • nebo jakékoliv další činnosti v pracovní nebo jiné
 • oblasti, pak osamoceni zmůžete jen omezené
 • množství úkolů a dosáhnete jen omezeného
 • množství cílů.

Potřebujete kvalitní a schopné následovníky, kteří se postaví za Vaše ideje, a pomohou Vám je zrealizovat.
Abyste získali kvalitní následovníky, tak v sobě musíte vypěstovat vůdcovské kvality, které je budou přitahovat natolik silně, že oni sami s Vámi budou chtít spolupracovat.

Musíte být nositeli něčeho, co je bude přitahovat jako světlo ve tmě noční můry.

Stavu, kdy budou cítit, že pokud s Vámi nezačnou spolupracovat, tak ztratí vstupenku do Vašeho světa, ztratí přístup k novým informacím, k osobnímu rozvoji, kontaktům, příležitostem, zisku.

Musíte disponovat určitým osobním kouzlem, osobní přitažlivostí. Musíte si osvojit určité vlastnosti.

Vůdčí osobnost musí někým být, musí v něco věřit, něco umět, něco konkrétního v oblasti svého působení dělat a musí něco s ostatními lidmi sdílet. 

Jak tohoto stavu dosáhnout?

Nejlepší věc, kterou můžete a musíte udělat, je najít lidi okolo Vás, kteří lídry již jsou a začít je napodobovat.

Musíte se od nich učit.

Musíte růst, pokud chcete ve svém životě zvýšit množství peněz a lidí, se kterými spolupracujete, nebo které někam vedete.

Existuje přímá úměra mezi tím, co se naučíte a mezi tím, jak hodnotným člověkem se pro ostatní stanete.

Také existuje přímá úměra mezi Vaší hodnotou, kterou Vám přisuzují ostatní a tím kolik vyděláte. Je jasné, že na sobě musíte zapracovat, aby se z Vás stal velký lídr.

Velkou devízou Vám může být i celý program Žijte Život, jaký Chcete!

Všech předchozích osm dílů Vás provede určitou částí procesu, který Vám pomůže k objevení lídra uvnitř Vás samotných.

Pokud informace obsažené v předešlých dílech začnete používat, tak budete prostě růst.

Nevyhnutelně.

Někdo rychleji, jiný pomaleji, ale budete růst. 

Jednoduše buďte člověkem činu.

Budete potřebovat více, než dobré úmysly k tomu, abyste uspěli.

Musíte jednat.

Jednejte. Začněte přímo teď.

Pokud vydržíte dostatečně dlouho, pak se z Vás jednoho dne lídr stane. Bez výjimek.

Jakmile začnete pracovat na uskutečnění svých snů, tak začnete získávat jistý druh magnetismu, který bude přitahovat Vaše stoupence.

Svět patří komukoli, kdo pozná, že nejvhodnější čas a místo pro to, aby se dostal na vrchol, je teď a tady.

Vůdce se od svých stoupenců odlišuje kapacitou a ochotou pro rozvoj svých postojů, zlepšení své odbornosti a zkušeností. 

Správný lídr, je věčný student.

Jakmile se rozhodnete, že se budete nadále zlepšovat.

Jakmile se rozhodnete, že zaplatíte jakoukoliv cenu za rozvoj své osobnosti, pak jste schopni vytvořit prostředí, které se stane podhoubím pro obrovský úspěch.

Někteří lidé dokáží zařídit, aby se dařilo.
Jste tímto člověkem Vy?

Říkejte, co si doopravdy myslíte a myslete na to, co říkáte. Vaše slova musí být v souladu s Vaším jednáním.

Svým jednáním dáváte ostatním neustálý příklad.

Toto je výzva k činu. Jestli budete jednat, uvidíte před sebou jasnou cestu k mistrovství života.

Postarejte se o svůj vlastní život a ukažte cestu druhým. 

Pojďme si to celé ještě shrnout:

 1. Vůdčí osobnost musí někým být – musí mít charakter, musí být silná osobnost.

  Každý, kdo myslí, že se může dostat na vrchol a zůstat tam, aniž zůstane čestný, přímý a silný, je hlupák.

  Jste charakterní člověk? Jste osobnost?

 2. Vůdčí osobnost musí v něco věřit – musí mít určité životní postoje a být nositelem určitých hodnot.


  Nesete vysokou morální hodnotu

 3. Vůdčí osobnost musí být důvěryhodná – musí mít důvěru lidí, kteří jej mohou následovat.

  Bez důvěry z jejich strany, není koho vést.

 4. Vůdčí osobnost musí něco umět – musí mít znalosti a dovednosti z dané oblasti, kde chce působit.

  Existují lidé, kteří sice dokáží bez znalostí přesvědčit, ale je jich opravdu velmi málo a i Vy sami se budete cítit pohodlněji.

 5. Vůdčí osobnost musí něco dělat – musí mít určitý druh chování a musí vyvíjet nějakou činnost.


  Postarejte se o své výsledky. Začněte jednat jako první. Nečekejte na dovolení udělat něco skvělého.

  Buďte rozhodní. Projevte iniciativu. Jednejte okamžitě.

 6. Vůdčí osobnost musí něco sdílet – musí mít vizi, kterou může s ostatními lidmi sdílet. Zase se vracíme k Vašemu snu.


  Je Vaše vize, Vaše idea natolik velká, aby dokázala nadchnout potenciální spolupracovníky?

  Lidé se chtějí účastnit velkých věcí. Nechtějí pracovat na nudných projektech bez ambicí. 

Rozhodněte se už dnes stát se doživotním vůdcem.

Budete nadšení, jaký vliv to bude mít na Váš pracovní, ale i osobní život. Pokud teprve začínáte, studujte taktiky a strategie a používejte nové myšlenky každý den.

Začněte jednat jako člověk, kterým se chcete vidět – se silnou povahou a dobrou pověstí.

Vaše slova, obsah hovoru a způsob jednání, oblečení a držení těla, vztah k životu a činy – to vše by mělo vyjadřovat Vaši silnou povahu.

V moderní společnosti má velký vliv na lidi vše, co slyší a vidí kolem sebe.

Lidé potřebují nápovědu, aby mohli rozeznat dobro od zla, určit hlavní věc a přijmout nějaké rozhodnutí. 

Dejte jim ji. Chovejte se čitelně. Jako vůdce.

V různých situacích každodenního života Vy sami napovídáte lidem kolem Vás, jak Vás mají přijímat.

Jestliže dobře mluvíte, oblékáte se vkusně, často se usmíváte, jste uctiví, pilně pracujete a na nic si nenaříkáte, tím děláte na lidi ten nejlepší dojem.

Nikdy nevyžadujte od ostatních to, co byste sami nechtěli dělat.

Vždy musíte být spravedliví, pevní, přátelští a spolehliví.

Jestli budete muset napravit něčí chyby, udělejte to důvěrně. 

Také pomozte druhým pocítit jejich vlastní důležitost.

Ať všichni, s kým máte příležitost se stýkat, pocítí Vaši úctu k nim.

Nesmíte se chovat příjemně jen k lidem, kteří se Vám líbí…

Jestli se budete snažit zalíbit se jen tomu, kdo Vám může být užitečný, konec konců Vaši vybíravost zpozorují a nikdo se s Vámi nebude chtít stýkat. 

Naučte se poslouchat. Buďte trpěliví.

Soustřeďte svou pozornost na svého společníka, partnery v komunikaci. Usmívejte se a pokyvujte hlavou na znamení souhlasu. Nesnažte se přetrumfnout svého společníka povídáním o svém hrdinství. Pomáhejte ostatním objevit jejich skrytý talent a pracovat nad sebou. Nešetřete pochvalou a buďte skoupí na kritiku. Zlaté pravidlo vůdce je – zacházej s druhými tak, jak by sis přál, aby oni zacházeli s tebou.
Ti, kdo přinášejí sluneční svit do životů druhých, nemohou o něj ochudit sebe samé.
— James M. Barrie
Lídr je schopen namotivovat člověka, aby z vlastní vůle udělal, to co chce. Pozitivní slova lásky, naděje a povzbuzení mohou člověka pozvednout k novým výškám. Negativní slova frustrace, nenávisti, vulgárnosti a beznaděje mohou člověka rozpoltit nebo jej srazit na kolena.

Povzbuzení je silnější než kritika.

Naučte se nacházet dobré v člověku, a než se nadějete, budete obklopeni vítězi.

Vedení a Vaše role vůdce je podobný proces jako když vezmete kousek provázku a snažíte se jej tlačit vpřed.

Nejde to že?

A co kdybyste jej teď začali táhnout za sebou?

Je to snadné?

Lidé jsou velice podobní. Je snadné je vést, ale obtížné je tlačit.

Jak budete postupovat nahoru, zjistíte, že když jdete lidem příkladem a poskytnete svým lidem vedení, nebudete je muset příliš tlačit.

Budou s nadšením následovat Vás jako lídra.

Spíše veďte, než tlačte, a spolu se všemi kolem Vás budete postupovat k uskutečnění všech cílů, které jste si dali.

Těšte se na další část s názvem Váš tým a očekávejte jej v následujících pár dnech.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Žijte Život, jaký Chcete, registrujte se zde.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: