Zvolte si být Tvůrcem

RisorgimentoChallenge baner proaktivní Risorgimento Challenge - DÍL11: Proč je důležité být PROAKTIVNÍ?

Kam Tok Života vezme Vás?

V minulém díle kurzu Risorgimento Challenge jsme se bavili o tom, co je to proaktivita

Stejně tak jsme se bavili o tom, čím se vyznačují lidé proaktivní a čím se naopak vyznačují lidé více reaktivní a jaké to na Vaši stranu navrší výhody…

Proč se tolik zaobíráme tím, abyste se stali proaktivními?

Jednoduše proto, že pokud změníte svůj životní postoj na to, abyste byli proaktivní, dostanete se do pozice, kdy:

V životě většina z nás prochází dvěmi životními fázemi…

OBĚTI jsme když...

 • je náš životní přístup spíše reaktivní – kdy pouze převážně reagujeme na to, co se přihodí v našem životě, na podněty zvenčí, na akce jiných lidí…
 • a tak se nám zdá, že kdykoliv se přihodí něco, co se nám nelíbí, tak za to všechno mohou oni – jsme obětí vnějších okolností, událostí, lidí…
 • máme pocit, že vše přichází z vnějšího světa: od vlády, partnera, sousedů, tchýně, šéfa…
 • a také máme pocit, že se nemůžeme bránit, protože prostě můžeme jen reagovat…
V roli oběti se nám věci prostě dějí, život v mnoha ohledech není podle našich představ, doslova nám protéká mezi prsty a my žijeme v přesvědčení, že nemáme mnoho možností, jak něco můžeme ovlivnit…
 
A taky zpravidla nemůžeme, protože se na svět díváme z pozice oběti, která ve směs nikdy příliš moc věcí nemůže a nemá téměř žádný vliv…
 
V roli oběti máme tendenci stále někoho obviňovat a sami se často ospravedlňujeme a zbavujeme se tím více své vlastní odpovědnosti a nutnosti činit rozhodnutí…

Proč to děláme?

Někdy je to z nevědomosti, a někdy je to prostě pohodlnější…

Stačí někoho obvinit a jsme z toho venku. Už jsme našli viníka a je to někdo jiný než my samotni.. .

Sice nás daná situace stále bolí a trápí, ale my se víc než o to, jak moc to bolí a co s tím můžeme dělat, staráme o to, na koho to hodit.

Nikdy za nic nemůžeme a vždy hledáme někoho, na koho můžeme ukázat prstem.

Také je zde toto hledisko…

Jak špatně se budou cítit ostatní lidé, jak moc mě budou třeba litovat, jak velký se mnou budou mít soucit a jak dlouho budu středem pozornosti, pokud se mi v životě bude dařit špatně, pokud budu hromádka neštěstí, pokud budu “chudáček”?

Tím problémy sice nezmizí, ani se nevyřeší, ale lépe se snáší…

Je to opravdu tak? Je tohle cesta, kterou chceme jít?

Pokud Vás to však již nebaví a jste “unavení z toho, že jste pořád unavení”, pak se staňte tvůrcem… 

TVŮRCI jsme když:

 • je náš životní přístup spíše proaktivní
 • bereme svůj život do svých vlastních rukou…
 • bereme zodpovědnost za vše, co se nám v životě děje a odehrává…
 • kdy se sami staráme o to, abychom byli příčinou toho, co chceme v našich životech vidět, protože si uvědomujeme, že to je to jediný stav, kdy máme 100% vliv…
V roli Tvůrce pracujeme na sobě, učíme se, plánujeme, stanovujeme si cíle, jdeme si za nimi, řešíme problémy, nacházíme řešení a posléze dosahujeme všeho, o čem jsme snili…

Proč to děláme?

V roli tvůrce nemáme čas někoho obviňovat nebo si stěžovat, protože si uvědomujeme, že jediní lidé, kteří mohou zapříčinit, že se udějí nějaké viditelné změny v našem životě jsme my samotni…

A tak na tom, pracujeme a využíváme každou vhodnou chvíli, protože víme, že každá minuta se počítá…

Cesta tvůrce je nesmírně dobrodružná – někdy je radostná, někdy méně. Ale vědomí, že já jsem původce všeho, co se mi v životě děje a že se kdykoliv mohu rozhodnout a změnit to, co se mi nelíbí, je někdy náročné z hlediska odpovědnosti, ale také značně osvobozující…

A tak postupně začnou radostné chvilky v našich životech převažovat.

Nemusíte čekat na to, co k Vám přijde, jednoduše se rozhodněte a začněte tvořit svůj vlastní svět, svůj vlastní život!

Ještě dnes… 

Začněte určovat, kam se budete pohybovat...

Začnete-li tvořit, pak situace a okolnosti sice stále budou mít vliv na Váš život, nicméně Vy budete ve výhodě, které se říká “výhoda prvního tahu“.

Budete jednoduše “volit první” a budete tak první určovat, kterým směrem se chcete ubírat, místo toho, abyste pouze reagovali na podněty, které přijdou zvnějšku a čekali, co život přinese, vytvoříte své vlastní příležitosti, svou vlastní hru, která se bude hrát podle Vašich pravidel.

Pokud jste proaktivním tvůrcem, Mistrem, mohou vnější události ovlivnit pouze Váš čas příjezdu tam, kam se chcete v životě dostat a také tyto události mohou mít vliv na přesnou cestu, kterou se ke svému životu bez hranic dostanete…

Nemohou však žádným způsobem diktovat celkový směr Vašeho života, Váš životní cílVaše poslání nebo Vaši vizi – to je Vaše výsostné právo. Nevzdávejte se jej. 

Proaktivní lidé, uplatňují jednu nebo více z těchto čtyř schopností:

1) Sebeuvědomění

Schopnost uvědomit si, že vždy mají možnost volby reakce na určitý podnět.

To jim dává svobodu rozhodnutí vědomých bytostí.

Nejsme jako zvířata reagující na určitý podnět a toto uvědomění je staví do správné pozice tvůrců svých životů… 

2) Intuice

Schopnost radit se se svým vnitřním hlasem či kompasem – rozhodnutí založené na neměnných principech a pocitech, není založené na momentálních preferencích společnosti.

Přihlíží svým vnitřním pocitům, naslouchají svému vnitřnímu hlasu, nezajímají se příliš o to, co hlásají média…

Uvědomují si, že pravdu již dávno znají. Uvědomují si, že svou pravdu mají v sobě, že se jen musí naučit ztišit vnější hluk, odstranit jej ze svého života a naslouchat svému vnitřku… 

3) Představivost

Schopnost představit si všechny možné alternativy “co by se mohlo stát”, když se rozhodnema tak, či onak.

S pomocí představivosti mohou generovat a posoudit rozdílná stanoviska a možnosti.

Představivost nás předurčuje k tomu, abychom se stali tvůrci svých životů. 

4) Nezávislost

Schopnost zvolit svou vlastní unikátní odezvu, schopnost zvolit si svou unikátní cestu životem, schopnost zvolit si svůj unikátní způsob života.

Nejste hnáni nutností přizpůsobit se tomu, co od Vás ostatní očekávají.

Nemusíte žít tak, jak si představují ostatní, jak si představuji Vaši rodiče, učitelé nebo přátelé. Je to Váš život.

Pokud cítíte potřebu žít si po svém, netradičně či odlišně, stejně nebudete plně spokojeni do té doby, dokud to neuskutečníte – stále ve Vás bude hlodat právě vnitřní hlas a bude stále silnější… 

Moji milí, kde tok života vezme Vás?

 • Pokud budete pokračovat spolu s tekoucím proudem, který ve svém životě momentálně následujete (tedy ten směr, který následuje většina lidí, kde skončíte?
 • Co nikdy nezažijete, čeho nedosáhnete a co nikdy nebudete mít?

Uvědomte si, že různé proudy, tečou přes různé místa a tak se může stát, že prostě minete něco, co jste chtěli vidět nebo zažít…

Začněte být proaktivní...

 • Začněte řídit svou loď! Začněte směřovat svůj život tím směrem, kterým chcete…

Chopte se kormidla svého života a začněte směřovat tam, kam skutečně chcete…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme o tom, jak převzít odpovědnost…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez proaktivní Risorgimento Challenge - DÍL11: Proč je důležité být PROAKTIVNÍ?