Najděte svůj SMYSL

RisorgimentoChallenge baner smysl života Risorgimento Challenge - DÍL13: Jaký je smysl života?

Jaký je smysl života? A jaký je smysl života toho Vašeho?

V minulých dílech emailového programu Risorgimento Challenge jsme společně prošli dvě opravdu velmi důležité oblasti v životě každého z nás a zejména těch, kteří chtějí usilovat o to, aby mohli žít životem svých snů…

Těch, kteří chtějí směřovat k dosažení života, jaký chtějí opravdu žít – Života bez hranic – tedy žít si svůj život podle vlastních pravidel, termínů a přání… 

Jsou to tyto dvě:

V tomto díle si bude povídat o tom, jaký je vlastně smysl života...

Lidé se často táží, jaký smysl má vlastně samotný život…

Což je pouze méně specifikovaná otázka, která se v zápětí promění v otázku

Jaký smysl má můj vlastní život?

Stručný obsah článku: 

Na otázku “Jaký smysl má můj vlastní život?” se nejčastěji lidé ptají proto, že se necítí šťastni ani spokojeni a naopak mají pocit určité marnosti nebo nespokojenosti. 

Tato marnost či nespokojenost pochází z toho, že si začínají uvědomovat, že každý jeden den v jejich životě vypadá vlastně stejně a jejich život se nikam nevyvíjí… 

Prostě jen proplouvají a začínají si uvědomovat, že tady musí být něco víc, proč se narodili, než jen chodit do práce, platit složenky a účty a přečkat do důchodu… 

Že život by měl mít nějaký větší smysl, když už se narodili… 

A začínají cítit hlubokou potřebu, nějaký smysl svému životu dát… 

Což je naprosto v pořádku. 

Tato potřeba "najít smysl života" u člověka nenastává v ranné fázi života...

Dochází k tomu spíše později – často jako důsledek naplnění základních fyziologických potřeb (potřeba potravy, tepla, vyměšování), které my lidé máme… 

Ptát se po smyslu života, totiž hodně souvisí s tím, co objevil psycholog Abraham Maslow, který sestavil svou slavnou Maslowovu pyramidu potřeb…

Objevil, že každý člověk má několik úrovní potřeb a pro každého člověka jsou níže položené potřeby významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou nutnou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb.

Nebo-li člověk nenaplňuje potřeby na vyšší úrovni do té chvíli, dokud nemá pocit, že má naplněny potřeby na nižší úrovni…

Převedeno do jednoduše srozumitelné češtiny: Nebude Vás moc zajímat smysl života, pokud máte hlad, nemáte kde spát a necítíte se v bezpečí… 

maslowova pyramida smysl života Risorgimento Challenge - DÍL13: Jaký je smysl života?
 Zjednodušená Maslowova pyramida lidských potřeb

Pro doplnění – jednotlivé úrovně Maslowovy pyramidy lidských potřeb jsou následující:

 • potřeba seberealizace – touha naplnit své možnosti růstu, rozvoje a smyslu
 • potřeba uznání, úcty – být vážený, mít respekt a úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sám sebou kladně hodnocen
 • potřeba lásky, sounáležitosti – vedou k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a milován svou komunitou
 • potřeba bezpečí, jistoty – projevuje se především vyhýbáním se všemu neznámému, neobvyklému či hrozivému
 • fyziologické biologické potřeby – potřeba potravy, tepla, vyměšování, spánku

Toto byla málá odbočka a nyní pojďme zpět ke smyslu života. 

Ptát se po smyslu života, je spojeno s určitým vnitřním přerodem...

Přerodem od nastavení, kdy člověk prochází životem a jeho jediným cílem je to, že zaopatřuje své základní potřeby… 

Moc neřeší smysl svého života, protože žije život spíše “nevědomým” způsobem a jen reaguje na situace, které se mu dějí a přicházejí mu do cesty (tzv. reaktivní způsob)… 

A nastavením, kdy člověk převezme odpovědnost a vědomě začne tvořit svůj život a začne předcházet situacím, které by mohly nastat a řeší je v předstihu a tím má výhodu “prvního tahu” (tzv. proaktivní způsob)…

Jinými slovy: 

 • Co je smyslem (mého) života?
  se ptají více lidé, kteří jsou spíše reaktivní (viz. reaktivita a proaktivita)…
 • Oproti tomu lidé proaktivní tíhnou spíše k tomu, že se ptají:
  Jaký smysl dám svému životu?

A v tom je celý, ale velmi zásadní a podstatný rozdíl…

Když dáte svému životu smysl

– najdete nějakou vizi či poslání, které chcete naplnit…

 

Bude to pro Vás jako maják na rozbouřeném moři
– už se nikdy neztratíte…

Váš život musí dávat smysl Vám osobně. Nikomu jinému.

Svůj život byste měli zasvětit něčemu, co Vám osobně dává smysl.

Něčemu, co Vám pomůže cítit smysl, protože jste přinesli hodnotu a smysl do života druhých lidí… Něčemu, co Vám dává smysl nyní a tak nějak cítíte, že Vám bude dávat smysl i později v životě.

Něčemu, co Vás samotné přesahuje…

Vy musíte mít dobrý pocit z toho, co jste za svůj život vytvořili.

Na názoru ostatních až tolik nezáleží.

Pokud tento dobrý pocit budete mít, pak Váš život bude naplněn smyslem

Smysl života, poslání a vize spolu úzce souvisí...

 • Mít ideál, ke kterému směřujete, to dá Vašemu životu smysl…
 • Odhalit své životní poslání a naplnit jej, to dá Vašemu životu smysl…

Vize nebo ideál Vašeho vlastního života bez hranic už byste měli mít na zdi zpracovaný na papíru formátu A0, protože jsme se o tom bavili v předchozích dílech emailového programu Risorgimento Challenge.

Pokud jste to ještě neudělali, skutečně je to důležité, pusťte se do toho.

O tom, jak najít své poslání se budeme bavit v následujícím díle tohoto kurzu

S ohledem na znalost výše uvedených informací, si prosím také uvědomte, že máte jednoho mlčenlivého společníka… 

Ohlédněte se! Někdo za Vámi kráčí...

Jistě si povšimnete, že za Vámi neustále kráčí jeden mlčenlivý společník...

Možná si jej většinu svého života nejste vědomi, a tak je to i správně.

Nemá smysl na něj myslet neustále, nebo z něj mít dokonce strach

Ovšem čas od času má smysl si uvědomit, že tady je a čeká na svůj okamžik…

A toto uvědomění by Vám…

 • nemělo síly ubírat.
 • Němělo by Vás to srážet na kolena,
 • nemělo by Vás to dohánět k zoufalství, šílenství či beznaději…
 • Mělo by Vám naopak sil přidávat.

Toto uvědomění by Vás mělo činit neporazitelnými

Mělo by Vás činit nezastavitelnými

Mělo by Vás zbavit veškerého strachu, pochyb, nejistoty… 

Mělo by Vás naplnit klidem… 

A umožnit Vám uskutečnit opravdu velké věci a naplnit své poslání a dát svému životu opravdový smysl…  

Kdo je tím záhadným a tajemným společníkem?

Protože pro něj neexistuje lepší název, pojďme mu říkat standardně:

Je to „Vaše vlastní smrt“.

Můžete se tohoto svého věčného společníka, který Vás následuje všude tam, kam kráčíte jako stín, bát, nebo ho využít ke svým účelům a naplnit svůj život obrovským smyslem… 

Volba závisí na Vás. OSTATNĚ JAKO VŽDY!

Smrt ve Vás může vyvolávat strach, který Vás bude svazovat, a nebo její „kosu“, jež s sebou stále nosí, použijete k tomu, abyste přeřízli pouta, která Vás svazují, která Vám brání roztáhnout Vaše křídla a brání v rozletu…

Podívejte se na to takhle…

 • Smrt je nekonečná, kdežto život je oproti tomu zoufale krátký…
 • Ze života nikdo z nás nevyvázne živý, tak jaký má smysl se bát…

Věděli to už staří římané...

Marcus Aurelius
 Marcus Aurelius

 

Už staří římané v čele s Marcem Aureliem, římským císařem, který vládl v letech 161 – 180 našeho letopočtu (tedy o 1800 let dříve), si byli své konečnosti a z toho plynoucí obrovské síly, vědomi. 

Marcus Aurelius patřil k představitelům filozofie stoicismu, která měla obrovský vliv na mnoho význačných osobností té doby, stejně jako dneška… 

A právě jedna z pravd stoicismu říká: 

Pamatuj. Zemřeš.

Memento Mori.

Tak proč pořád řešit nějaké strachy? 

Proč řešit obavy a pochyby? 

Proč nezačít dělat něco, co má skutečný smysl? 

Proč řešit to, co si druzí pomyslí? 

Proč se cítit neustále ve spěchu a stresu? 

Proč řešit malichernosti?

Nic z toho a mnohem více nedává smysl s ohledem na definitivní konečnost života a nekonečnost smrti…

Zeptejte se tedy sami sebe:

 • „Měl/a bych se vyhýbat věcem, které chci opravdu dělat?“
 • „Měl/a bych se bát, že něco špatně dopadne?“
 • „Měl/a bych se bát co si o mně druzí pomyslí?“
 • „Měl/a bych svůj život žít jen tak, jak ode mne chtějí ostatní?“
 • „Měl/a bych se bát neúspěchu, selhání či zda na to, co chci, skutečně mám?“
 • „Měl/a bych o sobě stále pochybovat, místo toho, abych se vydal/a na cestu?“
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda jsem skutečně dost dobrý/dobrá?“
 • „Měl/a bych se strachovat, zda si zasloužím život bez hranic
  (cokoliv to pro mě znamená)?
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda budu nemocný nebo někdo z rodiny?“
 • „Měl/a bych se strachovat, že zůstanu na ocet, nebo že si nenajdu ideálního partnera?“ Nebo do jeho nalezení dát vše a klidně se i zklamat?
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda poznám skutečnou lásku?“
 • „Měl/a bych mít strach ze změn, které přicházejí?“
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda mě ostatní budou mít rádi?“
 • „Měl/a bych se strachovat o to, že budu někým odmítnut/a?“
 • „Měl/a bych se strachovat o budoucnost?“
 • „Měl/a bych se strachovat svých špatných rozhodnutí?“

Víte, všechny tyto strachy Vás jen svazují...

Brání Vám v tom, abyste udělali krok správným směrem, protože o nich natolik přemýšlíte, že Vám už nezbývá kapacita na to, abyste přemýšleli o něčem jiném nebo abyste mohli udělat pořádný krok kupředu…

Až příliš se na ně zaměřujete…

Místo toho, abyste se zabývali svými strachy, vykašlete se na ně, dělejte věci, které chcete dělat i navzdory svému strachu.

Smyslem života (ani toho Vašeho) není se bát a obávat se…

Smyslem života je naučit se létat…

 

Naplněte svůj život. Dejte mu vyšší smysl...

Odhalte 37 Magických Slov a Získejte tak Moudrost 37 Osvědčených Nadčasových Principů, které Vám pomohou naplnit Váš smysl…

Osvojte si i Vy Magická Slova a Využijte jich ve svůj Prospěch a…

 • Zažijete seberealizaci ve své profesi,
 • úspěšně rozjedete své podnikání,
 • objevíte netušenou vnitřní motivaci,
 • zbavíte se starých křivd, odpustíte a vyčistíte své vztahy,
 • postavíte se pevně na vlastní nohy.

Existuje velká spousta knih, které slibují, že zlepší Váš život.
Po přečtení Vás však zanechají ve stavu zmatení, nejistoty a nulové aktivity.

37 Magických slov představuje konzistentní a ucelený systém, který Vás posílí, zvýší Vaše sebevědomí a pohne Vás k tolik potřebné akci.

Díky provázanosti jednotlivých kapitol možná budete mít dokonce pocit, že znovu objevujete něco, co jste podvědomě tušili už dávno.

A to díky tomu, že jednotlivé části knihy společně vytvářejí jasný celek a mají smysl a řád. Přestaňte zápasit s informacemi. Vstřebávejte snadno.

Využijte propracovaného systému a vytěžte maximum porozumění.

Zakupte ebook ještě dnes.

Dejte svému životu konečně smysl...

Stanovte si poslání, které stojí za to. Stanovte si vizi, kterou má smysl naplnit. 

Dejte smysl svému životu.

Konec konců – i kdyby se Vám nakonec nepovedlo to, co chcete, stále ze sebe na konci života budete mít mnohem lepší pocit v tom ohledu, že jste se alespoň pokusili a dělali to nejlepší, co jste v daných okamžicích mohli,…

Místo toho, abyste jen fňukali, seděli v koutě, zoufali si nebo doufali a přemýšleli o svých obavách či o tom, jak je svět zlý… 

Průzkum mezi lidmi staršími 90ti let

Byl dělán průzkum, ve kterém se lidí nad 90 roků věku ptali, co by ve svém životě udělali jinak, pokud by měli možnost žít svůj život znovu.

Byla to otázka s otevřeným koncem a tito lidé na ni odpovídali různě.

Přesto se tři odpovědi se opakovaně objevovaly častěji než jiné a určily tak výsledek celé studie.

Byly to tyto:

 • Kdybych měl žít znovu, více bych nad vším přemýšlel.
 • Kdybych měl žít znovu, více bych riskoval.
 • Kdybych měl žít znovu, udělal bych více věcí, které by tu zůstaly i po mé smrti.

Pokud sedíte a fňukáte a přemýšlíte, co je smyslem života…

Místo toho, abyste si smysl svého života určili a jednali ve směru naplnění tohoto smyslu, zhmotnili svou vizi, naplnili své poslání a dali svému životu konečný smysl… 

Stane se to, že Vás nakonec představy obav a strachu, marnosti a zoufalství přemohou a nedovolí Vám pohnout se byť jen o krok dopředu…

A upřímně – copak se dá plnohodnotně žít tak, že se budete strachovat a pořád odkládat svou aktivitu jen pro to, že se bojíte?

Nedá… 

Plnohodnotný a zároveň smysluplný život je, když budete… 

Smysl života: Žít… Být sami sebou... Radovat se… Milovat

Jedna z možností, kterou máte je, že se své smrti můžete bez jakéhokoliv užitku bát a nebo ji můžete využít k tomu, aby Vám pomohla naučit se žít plným životem.

Žíjte! Buďte sami sebou! Jděte za tím, co Vám dává smysl! Radujte se! Milujte!

Naplňte svou vizi a své poslání… 

Poslechněte si, co říká Ivan Iljič – postava z povídky Lva Nikolajeviče Tolstého, když čeká na zubatou a uvažuje o své vlastní minulosti, kterou beze zbytku ovládali druzí, o životě, v němž se zřekl vlády nad sebou samým, jen aby se mohl včlenit do připraveného systému. 

Ivan Iljič: Co když jsem se celý život mýlil?

Napadlo ho, že to, co mu předtím připadalo naprosto nemožné – konkrétně to, že svůj život neprožil tak, jak by chtěl, by nakonec mohla být pravda.

Napadlo ho, že ty téměř nepostřehnutelné podněty, které vždy okamžitě potlačoval, mohly být přece jen to pravé a ostatní bylo špatné.

Jeho pracovní povinnosti a celé uspořádání jeho života a života jeho rodiny, všechny jeho společenské i úřední zájmy mohly být špatné, ale dělal to pro to, že to tak bylo správné…

Tedy alespoň podle většiny, o kterých si nechal radit…

Od rodičů, rodiny, nejbližších přátel, učitelů, dokonce své ženy… 

Snažil se to teď všechno sám před sebou obhájit a náhle ucítil, jak chatrné je to, co obhajuje.

Nebylo co hájit…

Příště, až budete o něčem uvažovat a budete postaven/a před nutnost rozhodnout se, zda převezmete vládu nad sebou samými, nebo ne, položte si důležitou otázku… 

Zeptejte se sami sebe: „Jak dlouho budu vlastně mrtev?“

S touto perspektivou konečnosti a smrtelné věčnosti na paměti se nyní můžete v klidu rozhodnout sami za sebe a přenechat:

 • Starosti a obavy, pochyby, stres,
 • otázku, zda si něco můžete dovolit, nebo zda na něco máte,
 • pocity viny těm, kdo budou žít věčně…

Vy si však aktivně vyberte to, co Vám dává smysl a čím chcete svůj život naplnit

Jestliže tyto kroky nepodniknete, můžete očekávat, že celý svůj život prožijete tak, jak říkají nějaké obecné společenské normy, nebo jak Vám předepíší druzí…

A je docela pravděpodobné, že Vám to postupně více a více přestane dávat smysl…

Když už se na zemi člověk zdrží jen tak krátce, měl by pro něj jeho pobyt zde být naplněný smyslem.

Jednou větou…

Je to Váš život – dělejte si s ním, co Vy uznáte za vhodné…
ALE POSTAREJTE SE O TO, AŤ VÁM TO DÁVÁ SMYSL…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme o poslání Vašeho života a jak jej najít…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez smysl života Risorgimento Challenge - DÍL13: Jaký je smysl života?