pochopení času

 

pochopení času

 

Jaký je vlastně smysl života?

V minulých dílech tohoto emailového programu jsme společně prošli dvě důležité oblasti v životě každého z nás a zejména těch, kteří chtějí žít životem svých snů, životem bez hranic:

 

V tomto díle si bude povídat o tom, jaký je smysl života…

Lidé se často táží, jaký smysl má život…

Což je pouze méně specifikovaná otázka, která se v zápětí promění v otázku:

Jaký smysl má můj vlastní život?

 

Na rovinu: Existuje tady ještě jedno ale:

 • Co je smyslem (mého) života?“ se ptají více lidé, kteří jsou spíše reaktivní (viz. reaktivita a proaktivita)…
 • Lidé proaktivní se oproti tomu ptají: „Jaký smysl dám svému životu?

A v tom je celý, ale velmi zásadní rozdíl…

 

Váš život musí dávat smysl Vám osobně. Nikomu jinému.

Svůj život byste měli zasvětit něčemu, co Vám osobně dává smysl.

Něčemu, co Vám dává smysl nyní a jste si jisti, že Vám bude dávat smysl i později, kdykoliv se ohlédnete zpět.

Vy musíte mít dobrý pocit z toho, co jste vytvořili. Na názoru ostatních až tolik nezáleží.

Pokud tento dobrý pocit budete mít, pak Váš život bude naplněn smyslem.

 

Smysl života, poslání a vize spolu úzce souvisí…

 • Mít ideál, ke kterému směřujete, to dá Vašemu životu smysl…
 • Odhalit své životní poslání a naplnit jej, to dá Vašemu životu smysl…

 

Vize nebo ideál Vašeho vlastního života bez hranic už byste měli mít na zdi zpracovaný na papíru formátu A0. Pokud jste to ještě neudělali, skutečně je to důležité, pusťte se do toho.

O tom, jak najít své poslání se budeme bavit v následujícím díle tohoto kurzu

S ohledem na znalost výše uvedených informací, si prosím také uvědomte, že máte jednoho mlčenlivého společníka…

 

Ohlédněte se!

Jistě si povšimnete, že za Vámi neustále kráčí jeden mlčenlivý společník…

Možná si jej většinu svého života nejste vědomi, a tak je to i správně. Nemá smysl na něj myslet neustále, nebo z něj mít dokonce strach

Ovšem čas od času má smysl si uvědomit, že tady je…

A toto uvědomění by Vám…

 • nemělo síly ubírat.
 • Němělo by Vás to srážet na kolena,
 • nemělo by Vás to dohánět k zoufalství, šílenství či beznaději…
 • Mělo by Vám naopak sil přidávat.

 

Toto uvědomění by Vás mělo činit neporazitelnými

Mělo by Vás činit nezastavitelnými

 

Kdo je tím záhadným a tajemným společníkem?

Protože pro něj neexistuje lepší název, pojďme mu říkat standardně: „Vaše vlastní smrt“.

Můžete se tohoto svého věčného společníka, který Vás následuje všude tam, kam kráčíte jako stín, bát, nebo ho využít ke svým účelům a naplnit svůj život obrovským smyslem…

 

Volba závisí na Vás. OSTATNĚ JAKO VŽDY!

Smrt ve Vás může vyvolávat strach, který Vás bude svazovat, a nebo její „kosu“, jež s sebou stále nosí, použijete k tomu, abyste přeřízli pouta, která Vás svazují, která Vám brání roztáhnout Vaše křídla a brání v rozletu…

 
Podívejte se na to takhle…

 • Smrt je nekonečná, kdežto život je oproti tomu zoufale krátký…
 • Ze života nikdo z nás nevyvázne živý, tak jaký má smysl se bát…

 

Zeptejte se sami sebe:

 • Měl/a bych se vyhýbat věcem, které chci opravdu dělat?“
 • „Měl/a bych se bát, že něco špatně dopadne?“
 • „Měl/a bych se bát co si o mně druzí pomyslí?“
 • „Měl/a bych svůj život žít jen tak, jak ode mne chtějí ostatní?“
 • „Měl/a bych se bát neúspěchu, selhání či zda na to, co chci, skutečně mám?“
 • „Měl/a bych o sobě stále pochybovat, místo toho, abych se vydal/a na cestu?“
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda jsem skutečně dost dobrý/dobrá?“
 • „Měl/a bych se strachovat, zda si zasloužím život bez hranic (cokoliv to pro mě znamená)?
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda budu nemocný nebo někdo z rodiny?“
 • „Měl/a bych se strachovat, že zůstanu na ocet, nebo že si nenajdu ideálního partnera?“
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda poznám skutečnou lásku?“
 • „Měl/a bych mít strach ze změn, které přicházejí?“
 • „Měl/a bych se strachovat o to, zda mě ostatní budou mít rádi?“
 • „Měl/a bych se strachovat o to, že budu někým odmítnut/a?“
 • „Měl/a bych se strachovat o budoucnost?“
 • „Měl/a bych se strachovat svých špatných rozhodnutí?“

 

Víte, všechny tyto strachy Vás jen svazují…

Brání Vám v tom, abyste udělali krok správným směrem, protože o nich natolik přemýšlíte, že Vám už nezbývá kapacita na to, abyste přemýšleli o něčem jiném nebo abyste mohli udělat pořádný krok kupředu…

Až příliš se na ně zaměřujete…

Místo toho, abyste se zabývali svými strachy, vykašlete se na ně, dělejte věci, které chcete dělat i navzdory svému strachu.

 

Smyslem života (ani toho Vašeho) není se bát a obávat se…
Smyslem života je naučit se létat…

 

Dejte svému životu smysl…

Konec konců – i kdyby se Vám nakonec nepovedlo to, co chcete, stále ze sebe na konci života budete mít mnohem lepší pocit v tom ohledu, že jste se alespoň pokusili a dělali to nejlepší, co jste v daných okamžicích mohli, místo abyste jen fňukali, seděli v koutě a přemýšleli o svých obavách či o tom, jak je svět zlý…

Byl dělán výzkum, ve kterém se lidí nad 90 roků věku ptali, co by ve svém životě udělali jinak, pokud by měli možnost žít svůj život znovu.

Byla to otázka s otevřeným koncem a tito lidé na ni odpovídali různě.

Přesto se tři odpověďi objevovaly častěji než jiné a určily tak výsledek celé studie.

Byly to tyto:

 • Kdybych měl žít znovu, více bych nad vším přemýšlel.
 • Kdybych měl žít znovu, více bych riskoval.
 • Kdybych měl žít znovu, udělal bych více věcí, které by tu zůstaly i po mé smrti.

 

Pokud sedíte a fňukáte, místo abyste jednali, zhmotnili svou vizi, naplnili své poslání a dali svému životu smysl, nakonec Vás tyto představy přemohou a nedovolí Vám pohnout se byť jen o krok dopředu…

Copak se dá plnohodnotně žít tak, že se budete strachovat a pořád odkládat svou aktivitu jen pro to, že se bojíte?

Nedá…

Plnohodnotný a zároveň smysluplný život je, když budete…

 

Žít… Být sami sebou… Radovat se… Milovat.

Můžete se tedy své smrti bez jakéhokoliv užitku bát, nebo ji můžete využít k tomu, aby Vám pomohla naučit se žít plným životem.

Žíjte! Buďte sami sebou! Radujte se! Milujte!

Poslechněte si, co říká Ivan Iljič – postava z povídky Lva Nikolajeviče Tolstého, když čeká na zubatou a uvažuje o minulosti, kterou beze zbytku ovládali druzí, o životě, v němž se zřekl vlády nad sebou samým, jen aby se mohl včlenit do systému.

 

Co když jsem se celý život mýlil?

 

Napadlo ho, že to, co mu předtím připadalo naprosto nemožné – konkrétně to, že svůj život neprožil tak, jak by chtěl, by nakonec mohla být pravda.

Napadlo ho, že ty téměř nepostřehnutelné podněty, které vždy okamžitě potlačoval, mohly být přece jen to pravé a ostatní bylo špatné.

Jeho pracovní povinnosti a celé uspořádání jeho života a života jeho rodiny, všechny jeho společenské i úřední zájmy mohly být špatné, ale dělal to pro to, že to tak bylo správné, podle většiny…

Snažil se to teď všechno sám před sebou obhájit a náhle ucítil, jak chatrné je to, co obhajuje.

Nebylo co hájit…

 

Příště, až budete o něčem uvažovat a budete postaven/a před nutnost rozhodnout se, zda převezmete vládu nad sebou samými, nebo ne, položte si důležitou otázku…

 

„Jak dlouho budu mrtev?“

S touto perspektivou věčnosti a konečnosti na paměti se nyní můžete rozhodnout sami za sebe a přenechat:

 • Starosti a obavy,
 • otázku, zda si něco můžete dovolit, nebo zda na něco máte,
 • pocity viny těm, kdo budou žít věčně…

 

Vy si však aktivně vyberte to, co Vám dává smysl a čím chcete svůj život naplnit

Jestliže tyto kroky nepodniknete, můžete očekávat, že celý svůj život prožijete tak, jak Vám předepíší druzí a je docela pravděpodobné, že Vám to nebude dávat ten největší smysl….

Když už se na zemi člověk zdrží jen tak krátce, měl by pro něj jeho pobyt zde být aspoň příjemný.

 

Jednou větou…

Je to Váš život – dělejte si s ním, co Vy uznáte za vhodné…
ALE POSTAREJTE SE O TO, AŤ VÁM TO DÁVÁ SMYSL…

 
Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme o poslání Vašeho života a jak jej najít…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

 
 
 

Risorgimento Challenge – DÍL13: Jaký je smysl života? 27 září, 2017