Buďte tou Nejlepší Verzí sama sebe.

RisorgimentoChallenge baner být sám sebou Risorgimento Challenge - DÍL15: Jak být sám sebou - Důležitý Element Štěstí...

Tolik lidí se snaží něco hrát či někoho napodobovat...

Ale štěstí přijde, když budete sami sebou...

V minulých dvou dílech emailového programu jsme se zaměřovali na nalezení životního poslání a tomu, jak dát svému životu smysl

Mohli jste zachytit tuto větu: „Žít… Být sami sebou… Radovat se… Milovat.

A dnes se budeme zaměřovat právě na to, “jak být sám sebou…”

Možná se Vám to zdá zvláštní, možná banální, ale rozhlédněte se…

Tolik lidí nežijí životem, jaký by chtěli, místo toho žijí život, podle očekávání ostatních a myslí si, že takto někdy mohou dojít skutečného štěstí…

Omyl.

Být sám sebou znamená:

protože to, co děláme, se děje na základě našich vlastních představ nebo niterných tužeb.

Nikoliv podle představ či tužeb někoho jiného… 

Nebýt sám sebou znamená žít podle očekávání druhých...

Pro někoho to například může znamenat:

 • jít na takovou školu, na kterou chtěli jeho/její rodiče,
 • mít práci takovou, jakou chtěli jeho/její rodiče,
 • věnovat se něčemu, co není jeho/její svobodnou volbou, ale prostě to vyplynulo z rozhodnutí jeho/jejich rodičů…

A to znamená, že zpravidla jdeme proti našemu vlastnímu vnitřnímu přesvědčení, což způsobí, že dříve či později začneme být nešťastní…

Být sám sebou je důležitý element pro Vaše štěstí v životě...

Být sám sebou je důležitý element pro to, abychom byli šťastni. Žijeme-li na základě očekávání ostatních lidí, pak ve skutečnosti nežijeme svůj vlastní život…

Pokud to děláte, pak nikdy nebudete tak docela úplně šťastni, jak byste mohli být v případě, že začnete:

A ano, to od Vás vyžaduje určitou míru převzetí své vlastní odpovědnosti, o které už jsme se bavili v některém z předešlých dílů…

Můžete se však vsadit, že pokud budete sami sebou, budete žít podle sebe, budete mnohem šťastnější… 

Doporučení ostatních nás mohou po určitou dobu chránit...

Je přirozené, že z počátku našeho života až k dospělosti potřebujeme:

protože nás určitým způsobem daná doporučení “chrání” od dělání:

 • naprosto zbytečných chyb,
 • hloupých přešlapů a
 • následných bolístek…

Na druhou stranu – všichni rodiče by si měli uvědomit, že chránit své ratolesti od veškerých chyb, které by mohly udělat, je úplně stejně nebezpečné, jako udělat všechny chyby, které je možné udělat…

 1. V prvním případě to děti uvrhuje do vězení „bojím se dělat chyby, a tak raději nedělám nic.“
 2. V druhém případě (dělat velké množství chyb) je to vystavuje “bolesti” pramenící ze zbytečných chyb…

Jako ve všem i zde je potřeba mít určitou soudnost a ptát se sama sebe jako rodiče, zda chyba, které se děti dopustí, je může něco samotné naučit nebo jim jen uškodí

Pokud nebudete soudní a své děti například začnete uvrhovat do vězení „bojím se dělat chyby, a tak raději nedělám nic“, tak je vlastně (možná nechteně) programujete na to, aby měly strach dosáhnout života bez hranic.

Aby měly strach udělat něco nevšedního, vystoupit z řady, být sami sebou a udělat krok do neznáma.

Je tolik lidí, kteří se v dospělosti svého vlastního potenciálu ani nedotknou a to jen proto, že:

 • mají strach krok do neznáma udělat.
 • Mají strach z jakéhokoliv dělání chyb.
 • Mají strach se rozhodovat samostatně a vystavit se riziku, že rozhodnutí, která udělají, budou jednoduše špatná.

A tak tedy raději stojí, vyčkávají a nedělají pro jistotu nic. Jsou zmražení strachem…

To je však v přímém rozporu jak dosáhnout toho, čemu přezdíváme život bez hranic. 

Rodiče, prosím pomozte svým dětem být samostatnější...

Pomozte jim nebát se rozhodnutí. Řekněte jim, že dělat chyby je OK.

Jděte proti standardní školní výchově, že dělat chyby není v pořádku.

 • Učte je, ať se z chyb, které udělají, poučí, ať si je zapamatují a následně je využijí ve svůj prospěch.
 • Dělat chyby, učit se z nich a příště se jim vyhnout.
 • Být stále aktivní a hledat lepší a efektivnější způsoby, jak se dostat tam, kam se chci dostat…

To je ten správný životní přístup.

Nikoliv je stresovat a paralyzovat tím, aby neudělaly žádnou chybu…

To je cesta do záhuby a prostřednosti.

Vychovávejte své děti tak, jako by byly dospělé, odpovědné a samostatně myslící bytosti.

Děti takové ve skutečnosti jsou, jen naše výchova, tradiční školství a pravidla z nich udělají nemyslící součást stáda…

(Více o výchově v jednom z dalších dílů tohoto programu Risorgimento Challenge.)

A tento způsob výchovy je připravuje na život v podrůčí systému, na život jakoby ve zkumavce – stále Vás někdo chrání, doporučuje Vám, co je pro Vás nejlepší, nebo to, co máte dělat, ale jen málo se zajímá o to, co vlastně chcete Vy z pohledu svého nejhlubšího já… 

A tento stav je trvale neudržitelný...

Jednou nastane doba, kdy Vás to přestane bavit, kdy budete vnitřně cítit, že život je přece o něčem více, než jen chovat se a dělat “správné” věci, které Vám jen někdo doporučil, abyste se náhodou nespálili.

Budete se “dusit”…

Budete trýznivě žíznit po poznání…

Budete toužit po vyjádření sama sebe.

Zanechat po sobě nějaký trvalý odkaz… Inspirovat.

A Vaše nitro začne zoufale toužit po tom, abyste udělali něco šíleného, abyste začali znovu cítit, místo abyste se ploužili životem polomrtví… 

Jak tedy být sami sebou?

Abyste to mohli zjistit, zkuste se na chvíli věnovat jen a pouze sama sobě…

Zajistěte si, abyste nebyli nikým a ničím rušeni.

Jeďte do hor, nebo běžte do lesa a poznejte, kdo skutečně jste, po čem ve svém životě z hloubi svého srdce a duše toužíte.

Opakovaně přemýšlejte, kdo jste, co je Vaší podstatou. Co byste po sobě chtěli zanechat.
Hodně to souvisí s cvičeními, které se týkaly nalezení smyslu Vašeho života a Vašeho osobního poslání, které byly v minulých dílech…

Takže se k těmto dílům vraťte.

Je pravděpodobné, že se Vám to nepodaří rozlousknout hned zpočátku.

Nevadí, tyto výlety do přírody, stejně jako do vesmíru svého nitra podnikejte pravidelně.

Najděte tu podstatu, kdo skutečně jste. Dejte na svůj a vnitřní pocit…

A až na to přijdete, pak prostě buďte sami sebou…

Je to Váš život, tak si s ním dělejte, co sami uznáte za vhodné…

Propojte se se svým vnitřním já…

Je důležité si uvědomit, že jste jedineční a že není potřeba, abyste byli stejní jako ostatní.

Vy jste originál a to je důležité, zachovejte si svou originalitu!

Pokud bychom byli všichni podobní, většina z nás by tu nebyla potřeba. 

Buďte originální, buďte sví...

UVĚDOMTE SI: Vaše originalita (tedy to, že jste sami sebou) je pro ostatní mnohem více přínosnější než to, že se budete celý život snažit žít podle plánu někoho jiného (ať už je tím někým kdokoliv…)

Buďte sami sebou a užívejte si to…

 • Život je příliš krátký na to, abyste si mohli dovolit žít většinu života ve škatulce, kterou si pro Vás někdo vymyslel a připravil…
 • nebo pro kterou jste byli vychováni. (Nebo abyste si nechali někým znechutit to, co děláte rádi, protože on, to nedělá nebo to nedělá rád.)

Štěstí nevzniká ve škatulce. Štěstí nevzniká vně, ale uvnitř Vás samotných...

 • Bavte se.
 • Žijte.
 • Učte se.
 • Zkoumejte.
 • Milujte.
 • Tvořte.

Nikdy se neodvracejte od překážek, kterým čelíte.

A vždy si pamatujte, že Vy jste jedineční a důležití.

A důležití jste pro svou jedinečnost, originalitu a přístup.

 • Akceptujte sami sebe, nepředstírejte něco, co nejste…
 • Mějte se rádi
 • Respektujte ostatní…
 • Neporovnávejte se s ostatními…
 • Najděte své silné stránky a přeměňte je v přínos pro ostatní.
 • Služte ostatním svými jedinečnými talenty a silnými stránkami…
 • Pomáhejte ostatním svým originálním jedinečným způsobem…
 • Usmívejte se a radujte!

Buďte sami sebou…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme o tom, co je to štěstí a jak jej získat…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez být sám sebou Risorgimento Challenge - DÍL15: Jak být sám sebou - Důležitý Element Štěstí...