Přijměte sebe!

RisorgimentoChallenge baner Přijmout sama sebe Risorgimento Challenge - DÍL19: Jak přijmout sama sebe bez vyjímek a výhrad?

Jak přijmout sama sebe? 11 Tipů...

Kdyby byla jediná dovednost, která by nám nejvíce pomohla žít život naplno TADY A TEĎ, spokojeně, ve štěstí, v harmonii a naplnění, co by to bylo ?

Kdyby existovalo jediné slovo, které by nejlépe označilo úkol každého z nás tady na Zemi, co by to bylo ?

Každý z nás potřebujete projít jinými zkouškami, každý z nás se potřebuje naučit jiné dovednosti, aby jeho život rozkvetl….

Ale je něco, co je společné pro každého z nás…

Naším prvním, nejdůležitějším a nejvíce odměňujícím úkolem je PŘIJMOUT SÁM SEBE.

Mnozí z nás se ohlížíme za svým životem s pocitem lítosti.

Myslíme si, že bychom mohli zvládnout různé situace na daleko vyšší úrovni a představujeme si, kdybychom tenkrát udělali to, či ono, vše by dopadlo jinak…

Minulost nám však může pomoci pouze tehdy, pokud se z ní poučíme a dále ji necháme být….

A poučení, které si vyzvedneme, následně užíváme ve své přítomnosti, místo toho, abychom propadali a utápěli se v pocitech lítosti…

Vše, co jsme až doposud prožili, je přesně to, co jsme potřebovali prožít, abychom se z toho poučili. Ať se nám to líbí či nikoliv, z toho sestává naše bytí, naše jedinečnost a naše poslání…

Jakmile se naučíme přijmout sami sebe plně a doopravdy, naučíme se současně přijmout i vše ostatní, co v našem životě existuje.

Když přijmeme, kdo jsme, budeme moci naplnit svůj potenciál až po okraj, protože se nebudeme muset strachovat, zda nás přijmou ostatní…

Možná to zní paradoxně, ale ostatní nás přijmou právě proto, že nejdříve přijmeme sami sebe my osobně.

Jak byste také chtěli, aby Vás někdo měl rád, respektoval Vaší hodnotu, pokud ji nerespektujete nejdříve na osobní úrovni.

Uděláte-li to, život se pak stane tím, čím měl být vždy – nádhernou, nezapomenutelnou a úžasnou zkušeností.

Proč se někteří lidé nemají rádi? Co je příčinou?

Jestliže někdo sám sebe nemá rád, obvykle to znamená to, že sám u sebe něco nepřijal. Jedná se tedy o problém sebepřijetí.

V extrémních případech se jedná o pocit nenávisti k nějaké části vlastního já.

Pocit vlastní hodnoty se vytváříme v průběhu celého života – vlastní hodnota by měla neustále růst spolu s tím, jak se přibližujeme k životu bez hranic

Nebo taky obráceně:

Tím jak roste hodnota, kterou sami sobě přisuzujeme, tím více se blížíme k životu bez hranic…

Vlastní hodnotu lidé často mylně vyvozují z mínění ostatních lidí.

Tato tendence vznikla v dětství v průběhu výchovy (hodná holčička; hodný chlapeček; zlobivý kluk; maminka tě nebude mít ráda).

A mnozí takto svou hodnotu odvozují i nadále v dospělosti, což samozřejmě v jejich životech způsobuje mnoho problémů – a tento přístup vytváření vlastní hodnoty, je potřeba změnit.

Čím byl pro Vás určitý člověk důležitější, tím důležitější pro Vás bylo či stále je i jeho mínění o Vás. A je pochopitelné, že z hlediska našeho duševního vývoje jsou pro nás nejvýznamnější osoby rodiče.

Jestliže tedy rodiče dítě shazují větami jako:

 • „Prosím tě, jdi od toho, zase to pokazíš“
 • „Všechno co chytneš do rukou, to shoří“
 • „Co jsi to zase přinesl za známku?“
 • „Po kom ty jsi?“
 • “Ty se pro nic nehodíš, jsi na nic…”

Dokážete si představit, jaké si asi dítě o sobě samém vytvoří mínění a jaké si bude utvářet vědomí své vlastní hodnoty.

Vlastní hodnotu dítěte naopak posiluje pochvala, ocenění.

Rodičovské povzbuzení a ujištění, že ho mají i přes jeho neúspěch rádi, dítěti pomáhá přijmout skutečnost, že je chybující a že se mu nemusí vždycky všechno podařit a i přesto má svou hodnotu a někdo jej má rád, což je příklad pro něj samotné, že i ono samotné by to takto mělo vnímat…

V dítěti by nikdy neměl vzniknout pocit nedostatečnosti, méněcennosti nebo dokonce nenávisti sama k sobě – to je ta nejhorší výbava nebo věno, jež svým dětem do života můžete dát… 

Klíč ke spokojenosti a štěstí.

Přijmout sám sebe bez výjimek a výhrad znamená milovat sama sebe (nechme stranou narcisismus) takoví, jací jsme právě teď a projevovat si dostatečnou lásku.

Tato dohoda platí bez výjimek.

Uzavíráme ji sami se sebou a zavazujeme se v ní, že si budeme:

 • vážit sami sebe,
 • cenit si sami sebe,
 • že se přijmeme takoví, jací jsme v každém okamžiku života.

Tato dohoda sama se sebou nás nevede k tomu, abychom ustrnuli na místě ve svém osobním rozvoji a řekli si: „takový prostě jsem“.

Tato dohoda nás vede k tomu, abychom se neponižovali před sama sebou samými, či před ostatními, abychom se přijali, abychom se netrestali, ale dali si příležitost mít se rádi a láskyplně se rozvíjet.

Přijetí sama sebe je klíčem ke spokojenému životu, k naplnění i k obohacení našeho okolí. Nic jiného není tak úžasné, jako schopnost přijmout i to, co na sobě ZATÍM nemám rád.

Pak také možná zjistím, že mi to může sloužit a že to může obohacovat i ostatní.

Někdo se může až bát...

Možná si říkáte, že když se všichni přijmeme, všichni budou sobečtí, každému půjde jen o sebe. Skutečně je to však pravda?

Až když se přijmeme, až tehdy se může projevit to nejkrásnější v nás, protože jen nešťastní lidé jsou sobečtí.

Lidé, kteří se plně přijmou, jsou naopak nastaveni na to, že mnohem více dávají – nejsou zaměření na sebe samy a své nedostatky či obavy, ale na ostatní a jak jim pomoci – a to se jim pak následně vrací – život jim ukazuje tu vlídnější tvář… 

Naučte se přijímat sami sebe za to, kdo jste...

1] Odpustěte si...

Otázka odpuštění se sebepřijetím velice úzce souvisí.

Vědomí, že jste něco zlého někomu způsobili nebo jste se někdy nezachovali nejlépe (ať už k někomu či k sama sobě), jak jste mohli, může být bolestivé, ale musíte se rozhodnout, že si již odpustíte, chcete-li aby se Váš život zlepšil.

Nesetrvávejte ve stavu sebemrskačství.
Můžete požádat ty, o kterých si myslíte, že od nich odpuštění potřebujete, aby Vám jej dali.

Ale stejně přijdete na to, že budete muset odpustit Vy osobně sami sobě.

Patří k tomu i pláč nebo hněv, takže se těmto emocím nebraňte.

Odpusťte si a nechejte minulost minulostí. 

2] Chyby berte jako ponaučení udělat to příště lépe.

Nemá smysl se začít odmítat, protože jste něco udělali špatně.

Jste lidé, nejste stroje.

Chyby, špatná rozhodnutí jsou běžnou lidskou záležitostí.

Poučte se z nich a pokračujte dále.

Nesnižují hodnotu Vás jako člověka… 

3] Dejte do pořádku vnímání své vlastní hodnoty...

Svou hodnotu si určujete sami a nemusíte ji před nikým obhajovat.

Vaše hodnota, která je jednou daným faktem, přitom nijak nesouvisí s Vaším chováním nebo pocity.

Existujete. Jste lidé.

Nic víc nepotřebujete.

Můžete se rozhodnout, že pro sebe budete stále hodnotní, bez ohledu na cokoliv. Svou hodnotu určujte spíše od toho, jak jste schopni prožívat štěstí na dennodenní úrovni.

A tuto schopnost (cítit se šťastni každý den) neustále zvětšujte… 

4] Neporovnávejte se s ostatními.

Vy jste jedinečná osobnost, která tady na Zemi má jedinečné poslání a má také jedinečné talenty a dovednosti.

Stejně tak Vaše pocity a způsoby myšlení jsou jedinečné.

Jestliže si myslíte, že nejste dostatečně dobří, protože se srovnáváte s někým dalším, tak vězte, že druhé lidi znáte jen povrchně z toho, jak na Vás působí.

O sobě samých víte všechno. Pokud srovnáváte neporovnatelné, nikdy z toho nevyjdete dobře. 

5] Zaměřujte se spíše na všechno to dobré, ohledně sama sebe...

Zaměřujte se na všechny pozitivní kvality, dovednosti a znalosti místo toho, abyste se utápěli ve všem tom negativním bahně, které ohledně sama sebe pociťujete.

Jestliže jste s něčím ohledně sama sebe nespokojení, pak to změňte, pokud můžete (např. neumím cizí jazyk, začněte se učit).

Pokud nemůžete, pak se tím přestaňte trápit (např. nejsem dost vysoký, co s tím tak asi uděláte? Udělejte si z toho výhodu – alespoň se nikde nepraštíte do hlavy…) 

6] Řekněte sami sobě každý den, že jste nádherná a jedinečná bytost...

Říkejte si to každý den, kdykoliv se podíváte do zrcadla, ale NEZPOCHYBŇUJTE to…

Nebo o sobě řekněte něco jiného hezkého.

Dříve či později přijde den, kdy to tak skutečně budete cítit – těmito slovy transformujete svůj pohled sama na sebe a stanete se nádhernou a pozoruhodnou osobou.

Nejen to, jak myslíme, ovlivňuje náš život, naše činy a slova.

Platí to také obráceně – to co děláme, nebo to co říkáme, ovlivňuje a posiluje náš způsob myšlení v daném směru. 

7] Říkejte si, že se máte rádi...

Spolu s předchozím bodem – dávejte sami sobě lásku, pečujte o sebe, mějte se rádi a přijměte se.

Možná se Vám bude chtít plakat, a to je v pořádku. 

8] Začněte pracovat na změně svých návyků nebo životního stylu...

A zároveň podstupte akci, která k této změně vede…

Pokud nebudete podstupovat aktivitu, Vaše podvědomí bude mít neustálou tendenci slova přijetí a sebelásky odmítat, když se však začnete rozvíjet, budete mít z tohoto rozvoje sama sebe neuvěřitelnou radost a to se odrazí na lásce a přijeti sama sebe. 

9] Neztrácejte humor, neberte sami sebe příliš vážně.

Smějte se a hrajte si. Když se věci nedaří, není to konec světa.

Humor je snad nejlepší branou k opravdové sebelásce.

Schopnost smát se, usmívat se na lidi kolem a dívat se na potíže s nadhledem to je dovednost, kterou si většina z nás potřebuje naučit nebo rozvinout. 

10] Žijte každý den naplno a udělejte to nejlepší, co v danou dobu můžete.

Pochvalte se a odměňte se způsobem, jaký máte rádi.

Pečujte o sebe. Pečujte o své tělo, pečujte o svou mysl.

Dávejte si dostatek lásky. 

11] Přijímejte lásku...

Přijmout sama sebe také znamená přijímat lásku, kterou k Vám ostatní vysílají.

Nestačí jen lásku vyjadřovat druhým.

Jsme-li ochotni přijmout lásku druhých, prokazujeme jim velkou službu. 

Je na čase už se konečně osvobodit!

 • Nemusíte mít žádnou zkušenost.
 • Nemusíte věřit ničemu z toho, co je zde napsáno.
 • Ale uvnitř to hluboko víte.

Tak na co čekáte? Už je čas se přijmout…

Osvoboďte se z toho nánosu:

 • „musím“,
 • „měl bych“,
 • „nemělo by se“,
 • „nesmím“,
 • „musím se přizpůsobit“.

Budete-li sami sebou, přijmete se a budete-li se mít rádi, pak získáte odměnu nejen na úrovni duše a těla, ale i odměnu finanční a společenskou.

Protože ten, kdo se bojí být sám sebou, je odsouzen k neúspěchu a nespokojenosti.

Kdo přijme sám sebe, přijímá současně všechny poklady, které jsou tady pro nás připravené

Brzy na viděnou v dalším díle, zašleme Vám článek o sebehodnotě a sebeúctě…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez Přijmout sama sebe Risorgimento Challenge - DÍL19: Jak přijmout sama sebe bez vyjímek a výhrad?