Máte Problém? Děkujte.

RisorgimentoChallenge baner problém Risorgimento Challenge - DÍL29: Návod jak přistupovat a vyřešit své problémy

Problém? Vaše příležitost k růstu...

Každý má nějaké problémy – nejde o to, před nimi utíkat nebo se před nimi schovávat, ale jde o to, naučit se své problémy efektivně řešit…

A v dnešním díle kurzu Risorgimento Challenge se budeme bavit o tom, jak přistupovat a dívat se na své problémy, aby byly vyřešeny…

Jak už bylo zmíněno výše, v životě musíme čas od času řešit nějaké situace, se kterými jsme se ještě nesetkali…

Tyto situace jsme si obecně navykli nazývat „problémy“, protože nás vyvádějí za hranici něčeho, co je nám důvěrně známé a tím nás nutí vyjít za naši zónu pohodlí a nutí nás udělat něco navíc – něco, co jsme doposud ještě nemuseli udělat.

Skutečnost je taková, že vydáme-li se cestou života bez hranic směrem k našemu mistrovství, problémů nám neubude…

Alespoň zpočátku ne.

Důvodem toho je, že cesta života bez hranic, není tou nejsnadnější cestou, kterou byste mohli ve svém životě vybrat.

Na druhou stranu je to jediná cesta, po které když se vydáte, dosáhnete naplnění:

 • emociálního,
 • duševního i duchovního,
 • stejně jako finančního.

Naše problémy na cestě k životu bez hranic nezmizí ani jich neubude…

… protože prostě budete muset cestou řešit něco, s čím jste se ještě nesetkali nebo co jste prozatím nevyřešili…

Stane se však to, že místo toho, abyste před

 • problémy utíkali,
 • zavírali oči, nebo je
 • přehazovali na někoho jiného,

převezmete svou odpovědnost a začnete své problémy jeden po druhém řešit. 

Faktem je, že Mistra dělá Mistrem to, že vyřešil mnohem více problémů…

Mnohem více než ostatní lidé

Mistr či tvůrce svého života nevnímá své problémy jako pohromu, místo toho je vnímá jako něco, co potřebuje uspokojivě vyřešit.
Všichni máme nějaké problémy…

Mistr se však ke svým problémům staví čelem, řeší je a tím je překonává.

Což má zároveň za následek to, že rozšiřuje své mistrovství a život bez hranic, protože trénuje, zlepšuje se a roste…

Konec konců kdykoliv vyřešíte nějaký problém, pak kdykoliv se s podobnou situací setkáte znovu, už pro Vás daný problém nepředstavuje takovou překážku, nevzbuzuje ve Vás tak silný pocit strachu či obav, stává se ve Vašich očích snadnějším… 

Je to tím, že se změnil problém samotný?

Nikoliv. Je to tím, že Vy jste na daný problém či problémy změnili pohled díky tomu, že jste se s ním již měli možnost dříve setkat, porozumět mu a třeba i překonat. Tím jste vyrostli.

Proto se na své problémy zkuste začít dívat:

 • jako na příležitosti ke svému růstu,
 • jako na něco, co Vás má někam nasměrovat, dovést k pochopení určitých souvislostí,
 • jako na něco, co Vám pomůže získat lepší představu…

Skutečností je, že pokud daný problém vyřešíte obstojně, už se s ním vícekrát nesetkáte…

A pokud přeci jen ano, již budete mít připravené řešení, které snadno aplikujete… 

Představte si své problémy na stupnici od 1 do 10-ti…

K tomu, abyste své problémy začali považovat spíše za příležitosti ke svému vlastnímu růstu, Vám pomůže následující představa… 

Předpokládejme, že jste osobnost na úrovni číslo 4…

Tedy člověk, který má něco za sebou a má určité zkušenosti.
Setkáte-li se s problémem na úrovni číslo 6, pak Vám bude připadat, že jste se setkali s něčím skutečně hrozným, protože jednoduše prozatím nemáte osobní zkušenost s tím, jak tento problém obstojně vyřešit.

Možná také nemáte dostatek vědomostí či dovedností, jak problém překonat.

A tak pravděpodobně budete vystrašení, nervózní, budete se potit, nebudete moci spát…

Ale vyřešíte-li daný problém, vyrostete a stanete se silnější osobností…

Posunete se na vyšší úroveň vědomí, schopností a zkušenosti…

Vyhnete-li se řešení tohoto problému, nepřevezmete-li dostatečnou odpovědnost za to, že problém vyřešíte, pak zůstanete na stále stejném místě.

Navíc problém, který je neřešený je dvakrát takový a pravděpodobně nadělá mnoho další škody ve Vašem životě.

A stejně Vás dříve či později život donutí, abyste daný problém vyřešili – jen budete muset řešit něco mnohem horšího – z nevinné žabičky se stane docela hrůzu nahánějící brontosaurus… 

Na druhou stranu předpokládejme, že budete osobnost na úrovni 8…

Tedy člověk, který má více životních zkušeností než člověk na úrovni 4.

Setkáte se nyní se stejným problémem na úrovni číšlo 6, pak pro Vás daný problém nebude představovat žádnou skutečnou hrozbu, nevyvolává ve Vás žádné dramatické pocity strachu…

Jednoduše proto,

 • že jste se s podobným problémem již možná setkali,
 • možná jste viděli někoho jiného jak jej vyřešil,
 • nebo dokážete přenést řešení z jiné oblasti a aplikovat jej na tento stávající problém a tak jej vyřešit.

Neznamená to, že budete problémem nadšení...

Nikdo nemá rád problémy, ale nebude jím paralyzování, nebudete zažívat emoce strachu, apod.

Problém jednoduše vyřešíte, bez zbytečných odkladů a zbytečných negativních pocitů…

Proto je potřeba vnitřně růst…
Proto je potřeba dívat se na svůj život jako na tréninkové hřiště, kde máte téměř každý den možnost růst…

Kdykoliv se tedy setkáte s problémy, děkujte za to, místo abyste byli frustrovaní, rozčarovaní či naštvaní.

Když ke svým problémům zvolíte tento nový postoj, pak získáte přímou vstupenku k životu bez hranic.. 

Problémy a Vaše finanční situace…

Většina lidí stále řeší to, že každý jednotlivý měsíc je pro ně delší než výplata, kterou v něm dostávají…

A tady je prostor ke zlepšení Vaší finanční situace

Jestliže se stanete člověkem, který umí řešit problémy v určité specifické oblasti života a jste ochotni převzít odpovědnost za to, aby byly vyřešeny, pak je jen krok k tomu, aby Vaše vlastní finanční problémy skončily.

Vyřešíte-li totiž určité specifické problémy, které potřebují být vyřešeny, stanete se pro ostatní lidi přínosem.

Vaše hodnota na trhu, kterou Vám ostatní přisuzují, vzroste a to se nutně nese se zvýšeným přílivem financí do Vašeho života.

Pamatujte na to, že lidé jsou placeni různým způsobem podle toho, jak složité problémy dokáží řešit, jak nahraditelní jsou a jak velkým přínosem pro ostatní jsou.

Generální ředitel řeší jiné problémy, které jsou jinak složité než ty, které řeší vrátný…

Se vší úctou a respektem, bez jakéhokoliv pejorativního zabarvení – konec konců oba jsou tady potřeba – firma by se neobešla ani bez generálního ředitele, ani bez vrátného.

Oba jsou potřeba, ale každý je jinak placen a to podle toho, jak velký je jejich přínos pro firmu a jak nahraditelní (kolik jiných lidí je může ihned zastoupit) jsou…

Pravdou je, že každý z nich je jinak přínosný a nahraditelný a podle toho je každý z nich ohodnocen…

A i proto je potřeba se na problémy dívat jako na příležitosti k Vašemu růstu…

Čím více budete schopni vyřešit problémů jiných lidí, tím více budete žádaní a méně nahraditelní… 

Jak tedy efektivně vyřešit své problémy…

1] Identifikujte, co vlastně je daným problémem…

Popište problém, který chcete překonat či vyřešit, jasně a srozumitelně.

Potřebuje přesně identifikovat, specifikovat a popsat problém, který Vás trápí (nebo trápí někoho jiného), který chcete vyřešit.

Jasnost je v tomto kroku klíčovým přístupem.

Nejlépe pokud si vezmete obyčejný papír a tužku a tento popis uskutečníte prostřednictvím myšlenkových map – dostanete tak daný problém z hlavy ven a získáte určitý odstup, abyste jej mohli vyřešit. 

2] Pochopte příčinu daného problému

Každý problém má nějaký počátek nějakou příčinu.

Většina problémů nevznikne sama o sobě. Něco tomu téměř vždy předchází.

Co je to? 

3] Přemýšlejte o příčinách…

Pokud jste identifikovali z čeho daný problém vznikl, co je jeho příčinou, ptejte se, zda se dají dané příčiny:

 • změnit,
 • eliminovat,
 • či opravit?

4] Jsou to příčiny, které budou opakovaně způsobovat daný problém?

Pak tyto příčiny opravte…

Pamatujte jde Vám o trvalé řešení, nikoliv jen o dočasné…

Jsou-li to příčiny pouze jednorázové, pak se můžete rovnou pustit do řešení problému. 

5] Rozdělte problém na menší části…

Téměř každý problém, bez ohledu na to jak je velký, se nám může jevit jako neřešitelný, pokud se na něj díváme v celku…

Pokud jej však rozdělíme na menší části, vše bude snadněji řešitelné…

I slona sníte celého – musí být však rozkouskován na kousky, které budete jíst postupně…

Stejné je to s problémy. 

6] Zaměřte se na řešení…

Každou část konkrétního problému lze zdárně vyřešit, musíme však celou svou pozornost zaměřít více na hledání řešení než na problém samotný, protože jinak se zasekneme a nepohneme dále…

Hlídejte si tedy svou osobní pozornost, protože budete-li ji zaměřovat na řešení, pak jej najdete.

Pakliže svou pozornost budete zaměřovat na problém samotný a to, jak je těžký, vzrostou Vaše pochyby a strach a Vy jen těžko něco uděláte.

7] Vytvořte plán, jak jednotlivé části problému vyřešit

Pokud jste problém rozdělili, můžete jednotlivé části řešit postupně.

Vytvořte si ke každé části několik bodů, které je nutné udělat k uspokojivému vyřešení tohoto dílčího problému.

Vezměte jednotlivé části a vymyslete několik řešení na danou část problému. 

8] Běžte do akce

Navržená řešení zrealizujte jak nejrychleji můžete…

Pamatujte, že plánování je pouze práce, která promění chaos v pořádek, či zmatek v jasnost.

Nečekejte však, že jen proto, že jste si vytvořili plán se problémy vyřeší samy od sebe.

To Vy je potřebujete vyřešit – mapu již máte, udělejte to.

9] Zanalyzujte výsledky

Osvědčilo se dané řešení či nikoliv?

Pokud ne, najděte lepší.

Možná se poraďte s někým, kdo v dané oblasti působí a může Vám poradit, dát jiný vhled, či doporučit již konkrétní řešení

Cílem je ošetřit problém tak, aby k němu nedocházelo.

Na to nikdy nezapomeňte. 

Co říci závěrem?

Nepřejte si jednodušší život.
Přejte si, abyste se stali silnější osobností…

Potřebujete vyrůst…

A to se stane tak, že vyřešíte více problémů, se kterými se setkáváte…

Brzy na viděnou v dalším díle, zašleme Vám několik tipů, jak se pohnout z místa a nepřešlapovat…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez problém Risorgimento Challenge - DÍL29: Návod jak přistupovat a vyřešit své problémy