Překonejte jakýkoliv Neúspěch

RisorgimentoChallenge baner neúspěch Risorgimento Challenge - DÍL32: Jak překonat snad každý neúspěch?

Jakým způsobem je kdokoliv schopen překonat snad jakýkoliv neúspěch či nezdar?

V minulém díle jsme se bavili o strachu z neúspěchu a jak jej překonat.

Jedním z kroků, které jsem Vám doporučoval bylo, abyste se vzdělávali, abyste nakoupili knihy o dané oblasti, prozkoumali relevantní zdroje na internetu, našli si mentora, který v dané oblasti působí.
A dnes se na tento důležitý element podíváme o kousek dále…

Pravděpodobně už jste slyšeli myšlenku o tom, že skutečný Mistr se pozná podle toho, že se neustále učí...

Protože, když se dáte na cestu konstatního učení, jste schopni překonat snad každý neúspěch či nezdar, se kterým se na své cestě setkáte…

A tak z daného neúspěchu či nezdaru uděláte neúspěch pouze dočasný. Bude to pouhá zkušenost na Vaší cestě, ale nestane se to Vaším konečným bodem…

A to by Vám zároveň mělo dát obrovský kus naděje…

Protože možná právě teď ve svém životě procházíte obdobím, se kterými si příliš nevíte rady, nebo nedostáváte výsledky, které byste chtěli vidět.

Na druhou stranu to všechno, co dnes zažíváte, se zcela může změnit, uplatníte-li konstantního účení jako jeden z klíčový přístupů ve svém životě a tak překonáte jakýkoliv nezdar.

Cokoliv můžete dělat, můžete dělat buď dobře nebo prostě špatně...

Ve Vašem životě by nikdy neměla nastat chvíle, kdy si řeknete:

„Tak, teď už vím vše.“
Nastane-li kdy, pak s velkou pravděpodobností právě tento okamžik bude počátkem Vašeho sestupu, protože poukazuje na jednu ze dvou věcí:

 1. že jste se stali pyšnými, brzy se stanete hloupými a nebo
 2. že jste přestali být skutečně moudrými.

A ani jedno Vašemu životu nepomůže, abyste se dostali dále…

Skutečný Mistr kráčí životem a čím je moudřejší, tím více je pokornější a tím více je schopen se učit z věcí, situací, jednotlivých úspěchů či neúspěchů svých či ostatních lidí, kterých si lidé pyšní ani nevšimnou…

Čím více budete milovat učení, tím více se stanete moudrými a tím budete v lepší pozici dosáhnout života bez hranic.

Konstantní nikdy nekončící rozvoj sebe sama je Vaším neporazitelným spojencem na cestě k životu bez hranic, protože časy se vždy budou měnit, ale moudrost, která je založena na principech, moudrosti, pochopení a zkušenosti, nikdy nezevšední a neztratí na své síle…

Potřeba konstantního vzdělávání...

Vaše touha po osobním rozvoji, potřeba růst a vášeň učit se, by měla být stejně velká, jako je velký Váš neobyčejný sen, kterého chcete dosáhnout.

A nebo také tak velká, jako má racek velkou potřebu po jídle…

Když se budeme bavit o potřebě konstantního účení v životě každého mistra, a tedy i v životě Vašem, vzpomeňte si vždy na racka, který krouží po obloze nad vodní hladinou, hledá potravu v nekonečných kruzích.

Jakmile svou potravu spatří, zaměří se na ní a letí ji vstříc.

Uloví ji, vytáhne z vody a přistane na pevné půdě a naplní se.

Když je hotov, opět vzlétne na nebe a vrací se ke svému předešlému rituálu – opět krouží v nekonečných kruzích a hledá další potravu i když už je najeden.

Je to jeho přirozený způsob chování, instinkt, který následuje.

Mistr má porovnatelný instinkt, který následuje – potřebu po neustálém učení…

A tato potřeba, tento instinkt jej vede k tomu, aby se vzdělával a tak myslel jistým způsobem a následně dělal věci jistým způsobem a tak obdržel od života vše, po čem jen touží…

Pokud tento instinkt nemáte, pak si v této oblasti potřebujete vypěstovat návyk..

Čtěteposlouchejte audio nahrávky, využívejte webinářů, jezděte na seminářemějte svého mentora

Návyk konstantního celoživotního vzdělávání Vám pomůže:

 1. plně rozvinout Vaše přirozené schopnosti a talenty
 2. otevřít Vaši mysl – budete přístupnější další pohledům na věc, výměně zkušeností, dokážete vidět dál, dokážete snít větší sny
 3. zvýšit Vaší moudrost – zvýší se Vaše schopnost porozumět různým „proč“, „jak“ a „co“…
 4. vytvořit lepší život svůj, své rodiny, ale i lidí, se kterými se stýkáte a jste v úzkém kontaktu…
 5. lépe se přizpůsobit změnám, které do Vašeho života přicházejí…
 6. najít a lépe porozumět Vašemu životnímu poslání
 7. získat nové přátelé a vytvořit s nimi zdravější vztahy…
 8. pozvednout Váš život a dosáhnout naplnění…

 
ALE: Jen učení nestačí…
Nezůstávejte však jen u učení. Cokoliv se kde naučíte, ihned uplatněte.

 • Potřebujete dávat znalosti do praxe a přetavit je na svou vlastní zkušenost.
 • Potřebujete je vyzkoušet a otestovat, jak budou fungovat ve Vašem vlastním případě, protože, pokud se jen učíte, učíte a učíte bez toho, abyste uplatňovali získané znalosti, pak sice budete možná hodně vědět, ale nezískáte potřebnou zručnost a začnete mít větší a větší strach se pustit do akce…

Jestliže se “jen” učíte, budete mít snahu začít hledat dokonalost tam, kde zatím žádný není a nemůže být.

Činy, byť za nimi stojí dostatek znalostí, na počátku nejsou nikdy dokonalé.

Pokud se bude rozšiřovat rozdíl mezí tím, co znáte a mezi tím, co jste vyzkoušeli a uvedli do praxe – tedy stav, kdy jste „přečtělí“, ale „podpraktikovaní“, zaděláváte si na pořádný kus frustrace.

Mnohem lepší přístup je naučit se něco nového a ihned to uplatnit, a zase získat kousek znalosti a uplatnit ji a tak stále dokola…

Upozadit slabé stránky a rozvinout silné...

Mistr má obrovskou touhu se rozvíjet…

Ale na druhou stranu, neučí se všechno – nemá potřebu dělat všechno sám, na vlastní pěst. Mistr ví, co ho baví – zná své silné stránky a také oblasti, ve kterých není příliš silný.

K čemu inklinuje, co jej přirozeně baví, co mu jde relativně snadno, to je jeho přirozený talent – na ten se soustředí a v této oblasti se rozvíjí…

Své slabé stránky dělá silnými tak, že hledá jiné lidi v oblastech, kteří v nich naopak mají své silné stránky a talenty a tak vznikají týmy, které vzájemně vykrávají své slabé stránky, stránkami silnými.

Nejedná se tedy o to, zlepšovat se v oblastech, ve kterých jsme přirozeně příliš slabí.

Ale rozvíjet své silné stránky a pro své slabé stránky najít lidi.
Mistr projevuje týmového ducha a pokrývá své slabé stránky díky širokému spektru spolupracovníků v různých oblastech…

Jak najít a rozvíjet svůj talent, vybrousit z něj silné stránky, dosáhnout mistrovského úspěchu? Čtěte více zde

Brzy na viděnou v dalším díle, kde se budeme bavit o zaměření a disciplíně….

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez neúspěch Risorgimento Challenge - DÍL32: Jak překonat snad každý neúspěch?