Žijte v přítomnosti

RisorgimentoChallenge baner život v přítomnosti Risorgimento Challenge - DÍL5: Váš Život v přítomnosti - Žijte teď a tady...

Potřebujete se naučit život v přítomnosti... Proč?

Přítomnost. Ta věčně prchavá chvíle.

 • Chvíle, kdy jedině se můžeme cítit šťastni…
 • Chvíle, kdy jsme nejvíce efektivní…
 • Kdy jedině ostatním můžeme dát najevo, jak jsou pro nás důležití…
 • A kde jsme zároveň tak strašně málo….

Že nerozumíte? 

Jen si vzpomeňte, kdy jste si přesně uvědomovali to, co děláte.

Kdy jste naposledy svou pozornost PLNĚ věnovali…

 • dané činnosti,
 • danému okamžiku,
 • danému člověku?

Pravděpodobně zjistíte, že jste často mysleli na něco úplně jiného, že jste byli přepnutí na “domácí okruh”…

 • Buď jste se toulali někde v minulosti a přemítali o vzpomínkách, které se Vám přihodily někdy dříve.
 • Nebo jste poletovali někdy v budoucnosti a přemýšleli o tom, co musíte udělat, co potřebujete stihnout, na co nesmíte zapomenout.

Víte přemýšlet o budoucnosti z pohledu přemítání o vizi či snění, je naprosto v pořádku – potřebujete na to mít dedikován svůj čas a je potřeba o tom přemýšlet.

Na druhou stranu není správné trávit v budoucnosti (stejně tak jako v minulosti) více času než je nezbytně nutné.

Pokud se Vám to děje, pak svůj čas ztrácíte a nedá se hovořit o tom, že chápete vzácnou povahu času, o které jsme mluvili v minulém díle tohoto kurzu… 

Váš život je teď a tady.

Uvědomte si, že nikdy nebudete žít v minulosti – co bylo, bylo, nechte to plavat, ať už to bylo jakékoliv, poučte se a přeměňte tak své někdejší zkušenosti na moudrost – jen tak Vám může být minulost užitečná…

Stejně tak nikdy nebudete žít v budoucnosti.

Váš život se vždy bude odehrávat pouze dnes, nikoliv zítra ani za týden, ani za měsíc, ani za rok, ani tehdy, až dosáhnete toho, čeho chcete dosáhnout.

Protože až tyto chvíli nastanou, vždy je budete nazývat dneškem…

Hleďte do budoucnosti s nadějí, mějte vizi, ke které směřujete, ale žijte dnes.

 • Neodkládejte svůj život na později.
 • Nepodmiňujte plnost svého života splněním nějakých cílů… plně žijte dnes a zároveň si plňte cíle, které jste si stanovili, že si splníte tím, že na nich pracujete DNES. Tyto věci se nevylučují…

Jestliže ve svých myšlenkách budete trávit až příliš mnoho času v budoucnosti, a nebo naopak v minulosti, v obou případech ztratíte to nejcennější.

Svůj dnešek, ve kterém jediném se dá něčeho dosáhnout…

Tedy čas, kdy skutečně můžete žít…

Protože když žijete ve své mysli v budoucnosti, nežijete teď a tady a bude to mít drtivý dopad na všechny vztahy ve Vašem životě – a to samé platí o minulosti.

Když žijete v přítomnosti, pak teprve můžete:

 • milovat
 • žít
 • cítit radost
 • ocenit druhé
 • užívat si života
 • rozvíjet své vztahy
 • být efektivní
 • být plni energie
 • být výkonní…

Když nežijete v přítomnosti, zpravidla o něco přijdete:

 • o partnera…
 • o neopakovatelnou chvíli…
 • o klid mysli…

Jak se vtipně říká:

„Mnoho lidí hledá nebe, ale nikdo nechce umřít..“

Nebe však můžete najít teď a tady.

Ovšem pouze tehdy, pokud víte, kde jej hledat.

„Nebe“, nebo chcete-li „život bez hranic“, je tady pouze pro ty, kteří změní úhel pohledu na sebe, svůj život a své bytí tady na zemi – žijí teď a tady, žijí v přítomnosti.

Protože pouze v přítomnosti můžete své „nebe“ vytvořit.
Život bez hranic nevytvoříte v minulosti, stejně jako jej nevytvoříte v budoucnosti.

Jediná čas, který Vám byl dán je teď a tady, takže jej využijte do poslední sekundy. 

Neztrácejte jej!

Pokud svůj život žijete tak, že věříte, že nebe existuje na jiném místě a v jiném čase než teď a tady, pak Vám uniká podstata života.

Buďte teď a tady jak nejvíce je to jen možné…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme, jak se zbavit odkládání…

Jestli nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez život v přítomnosti Risorgimento Challenge - DÍL5: Váš Život v přítomnosti - Žijte teď a tady...