Udělejte to i přes Strach

RisorgimentoChallenge baner strach Risorgimento Challenge - DÍL9: Čeho se odvážíte, když nebudete mít strach?

Co byste udělali či uskutečnili, kdybyste neměli strach?

V minulém díle kurzu Risorgimento Challenge, jsme společně nakousli téma široké jak celý vesmír – strach.

Proč píšeme, že je strach téma široké jako celý vesmír?

Když byl na webu zivotbezhranic.cz dělán dotazníkový průzkum, z výsledků vyplynulo, že lidé trpí nepřebernými druhy strachů…

A proto i v programu Risorgimento Challenge najdete několik dílů, které se nejčastěji vyskytujícím strachům věnují a mohou Vám dát několik užitečných tipů, jak daný typ strachu překonat, takže se neváhejte registrovat…

Pojďme však nejdříve rozebrat to, co je to vlastně strach…

Co je to tedy strach?

Strach je pocit či emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí (nebo náš předpoklad tohoto nebezpečí), který nás svazuje, poutá naše nohy, zamyká naše ústa, nutí nás krčit se…

Strach rozlišujeme na dvě kategorie:

  1. Vrozený – Účelem vrozeného strachu je nás chránit (v ranném věku našeho života např. před pádem z výšky, před hlasitými zvuky, apod.)
  2. Naučený – Naučený strach nemá žádný účel. Je výsledkem chybné výchovy, chybného způsobu myšlení, nedostatečné sebedůvěry, nesprávně vyvozené vnímaní vlastní hodnoty, nesprávně pochopených příčin a následků.

Naučeného strachu je potřeba se zbavit, protože jen tak budete moci plně roztáhnout svá křídla a dotknout se svého potenciálu… 

Následující text pojednává o strachu naučeném…

Existuje akronym:

FEAR = False Expectations Appearing Real

Strach = Falešné Předpoklady Jevící se jako Skutečné


Naučený strach je velmi reálná emoce, ale jen málokdy má reálné podklady…

A díky tomu, jsme schopni prostřednictvím různých technik tyto strachy překonat, nebo alespoň umenšit na snesitelnou úroveň. 

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký by to byl život bez strachů?

Představte si, kdybyste nemuseli zažívat pocity strachu, jaké by to bylo…?

Pravděpodobně se shodneme na tom, že pokud byste netrpěli strachem, život by se Vám dramaticky změnil.

Protože strach je ve skutečnosti to, co nás drží zpátky – více než cokoliv jiného.

Naše představy, které se nám jeví jako reálné, je to, co nám často brání udělat přesně to, co jsme vždy chtěli, jen jsme se jednoduše neodvážili…

Nezbavíme-li se pout, která nás drží zpět, nepřekonáme-li naše strachy, neoprostíme-li se od představ, které se nám zdají být reálné, tyto naše počáteční obavy se pro nás stanou osudnými…

Jednoduše se neodhodláme k žádnému činu, který může nadobro změnit vše…

Zůstaneme uvězněni na stejném místě do konce svých dnů…

„Život začíná tam, kde strach končí…“

— OSHO

Možná jste někdy měli strach:

Možná to bylo něco jiného. V každém případě, pokud jste se neodhodlali k činu, strach zvítězil.

SMUTNOU ZKUŠENOSTÍ JE, ŽE: Zvítězí-li strach jednou, bude posílen a Vaše odhodlání poklesne.

Ale nepůjdete-li proti svému strachu příště bude zase o něco složitější jej překonat a je pravděpodobné, že nad ním nikdy nezvítězíte…

Proto kdykoliv se setkáte se strachem, neustupujte. Čelte mu.

Vyzvěte sami sebe na souboj.

Natáhněte se a překonejte sami sebe…

Vykročte do zóny nepohodlí…

Neuděláte-li to, nepůjdete-li proti svému strachu, pak sami sobě stanovujete hranice a život bez hranic se Vám bude vzdalovat, místo abyste jej žili…

Jak se tedy strachu zbavit a překonat jej?

Věnujte dostatek času každému z následujících bodů a věřím, že najdete alespoň 1 tip, který Vám pomůže Váš strach změnšit, či zcela odstranit: 

1) Uvědomte si, že strachem trpíte jen předtím, než se něco stane…

Jinými slovy – týká se pouze budoucnosti, není to něco reálného a skutečného teď v přítomném okamžiku – je to představa…

Vy sice zažíváte pocity obav v přítomnosti (a ty jsou reálné), ale ty zažíváte právě proto, že své mysli dovolíte vytvářet katastrofické scénáře, které ve Vás pocity obav vyvolávají.

Jste více ve své hlavě než zaměřeni na akci samotnou.

Pravda je však taková, že skutečná a reálná hrozba v tuto konkrétní chvíli nehrozí…

Strachy vznikají vždy, když se necháte pohltit katastrofickými scénaři, vznikající ve Vaší hlavě, které by se měly stát v budoucnu – hraje tady velkou roli jak Vaše minulá zkušenost (Vaše paměť), stejně tak jako Vaše „bujná“ představivost (schopnost imaginace) a očekávání… 

2) Jakmile si všimnete, že začínáte cítit strach, řekněte si: Jaká je realita?

Kde je ta věc, situace či člověk, jež ve Vás pocity strachu vyvolává, právě v tuto chvíli?

Pravděpodobně zjistíte, že nejste na stejném místě ve stejném časovém okamžiku a tedy v reálném čase se skutečnou příčinou svého strachu.

Měli byste si tedy uvědomit, že to, co ve Vás vyvolává pocity strachu tedy není samotná věc, situace či člověk, ale jednoduše Vaše myšlenka.

Po tomto uvědomění přestaňte následovat své myšlenky, ale aktivně začnete věnovat pozornost této přítomné chvíli a nějaké aktivitě, která Vás posune směrem, který chcete jít – přestaňte přemýšlet a představovat si nejhorší, vypadněte ze své hlavy a začněte dělat…

Staňte se přítomnými. Buďte soustředěni na tento moment, nikoliv na budoucnost.

Cítíte strach, když se začnete plně soustředit na přítomnost, činnosti a věci, které Vás obklopují?

Pravděpodobně ne.

3) Sestavte si seznam: Z čeho vlastně máte strach?

Lidé jsou často zabržděni tím, že cítí strach, ale na druhou stranu nejsou přesně schopni definovat, z čeho tento strach vlastně pochází.

Definujte přesně tento strach a buďte k sobě upřímní.

Ptejte se sami sebe:

  • „Proč mám tyto pocity?
  • Co si myslím, že se přihodí, že se stane?
  • Čeho se skutečně obávám?
  • Proč uvažuji takto?
  • Kde beru tu jistotu, že se stane to, čeho se obávám…?“
  • Co když se stane něco úplně jiného a lepšího?

Dokážete si připustit, že se Vaše obavy jednoduše nemusí naplnit?

Zpochybněte tedy své pochyby, obavy a strachy a začněte se vsugerovávat (memorovat, afirmovat) a zároveň očekávat, že se stane přesně to opačné, čeho se obáváte… 

4) Co by se stalo, pokud by se to naplnilo? [Katastrofický scénář]

Pokud máte seznam z minulého bodu ohledně toho, z čeho máte strach – položte si otázku co nejhoršího by se stalo, pokud by se naplnilo všechno, co Vám strach nahání…

Jaká je ta nejhorší varianta, kdyby se všechny negativní předpovědi, strachy, obavy naplnily? 

5) Jste schopni vymyslet řešení na tuto nejhorší variantu?

Máte-li katastrofický scénář – nejhorší variantu toho, co by se mohlo stát v případě, že by se Váš strach vyplnil do puntíku, dejte si tu práci vymyslet na tento scénář řešení či plán akce co dělat, kdyby k němu nakonec přece jen došlo.

Vytvořte si plán akce a pak už se katastrofickému scénáři nevěnujte. Nyní už věnujte celou svou pozornost pouze tomu, co chcete, aby nastalo.

Nebo najděte toto řešení v odborné literatuře, na internetu nebo najděte někoho, kdo by Vám toto řešení pomohl vymyslet – možná kouč, mentor, konzultant…

Získáte obrovskou dávku odvahy a sebedůvěry, když vytvoříte řešení na to, čeho se obáváte…

Udělejte to.

6) Zamyslete se nad tím, na co se ve svém životě více soustředíte?

  1. Soustředíte se spíše na to, na co máte vliv,
  2. nebo na to, co je mimo Vaši sféru vlivu či kontroly?

Jestliže na to, na co nemáte vliv, mrháte tak svým časem či energií a jste plni negativních pocitů a strachu místo toho, abyste čas i energii věnovali k řešení věcí na něž vliv máte…

Začněte se soustředit místo na strach, spíše na jeho překonání a na nalezení řešení… 

7) Najděte pro sebe nějaký neobyčejný sen…

Najděte si něco, co je pro Vás skutečně důležité, něco, co Vás zcela pohltí, něco, čeho byste chtěli dosáhnout, co byste chtěli získat.

Pokud tento sen najdete a bude relevantní k Vašemu životu a zaměříte svou veškerou pozornost na jeho dosažení, nebudete mít příliš mnoho možností soustředit se na svůj strach a znehybnit sama sebe.

Najděte si pro sebe dostatečně přitažlivý sen a pracujte na jeho dosažení celou svou osobností a myslí…

8) Rozptylte pochybnosti…

Najděte si kouče, který Vám s Vaším strachem pomůže, který Vám podá pomocnou ruku, kupte si na dané téma knihu, která změní Vaši perpsektivu, způsob jak se na danou záležitost díváte.

Případně jeďte na seminář či kupte vzdělávací / motivační CD. 

9) Podnikněte akci!

O strachu můžete debatovat a přemýšlet do nekonečna, nejlepším způsobem jak se jej však nakonec zbavíte, nebo alespoň snížíte na snesitelnou úroveň, je pustit se přesně do té akce, která Vám nahání hrůzu…

Jestliže to uděláte a uděláte to opakovaně, posunete tím hranici své zóny komfortu, pohodlí a také prostoru, kde cítíte jen velmi malý nebo žádný strach a tím mnohonásobně rozšíříte svůj životní prostor.

Navýšíte tím také vnímání své vlastní hodnoty a zvýšíte sebevědomí a sebedůvěru… 

10) Buďte proaktivní….

Nečekejte až se vše samo změní, nečekejte, až strach sám od sebe přejde. To se nikdy nestane.

Vy přejděte do akce. Hledejte další způsoby jak se svého strachu zbavit.

Začněte být aktivní ještě dnes, začněte svůj strach zpracovávat ještě dnes!

Pamatujte:

Hrou při zdi světu neposloužíte. Není nic osvíceného na tom, když se budete krčit, aby se ostatní cítili lépe. Byli jsme stvořeni, abychom zářili. Není to jen v někom z nás, je to v nás všech. Když necháte své světlo zazářit, zbavíte se jednou provždy svého strachu…a tím zbavujete strachu celý svět.

— z filmu coach Carter

Běžte proti svému strachu…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme více o proaktivitě…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez strach Risorgimento Challenge - DÍL9: Čeho se odvážíte, když nebudete mít strach?