Reference Aleš Michálek

30. 3. 2017

Lidé, kteří mne obdarovávají tím nejcennějším, a to jest vzděláním, jsou tak nezištní až mi z toho leckdy ukápne slza.

To je svět, o kterém se mi zdálo.

To co obdržím, pak mohu naplněn rozdávat dále a činím takto s láskou a pocitem naplnění, že pomáhám dalším lidem k pochopení, že i oni jsou mocní a úspěšní.

Patříte k lidem z mého snu.

Děkuji bohu, že jsem našel Vaše stránky a to ne proto, že jsem něco dostal zdarma, ale že jsem objevil kus dalšího světa bez hranic…

S úctou a radostí…