Reference Jana Stošková

7. 5. 2018

Roberte, na Vašich článcích oceňuju stručnost a věcnost.

Obejdete se bez květnatých vět. Míříte rovnou k věci. Dáváte jasné rady a návody.

Přeji hezký den