Reference Mgr. Jiřina Hloušková

31. 3. 2017

Dobrý den, Roberte, ráda bych touto cestou poděkovala za perfektně a profesionálně odvedenou práci při realizaci vzdělávacího programu pro ředitele a kancléře krajských katastrálních úřadů v celorepublikovém měřítku.

Účastníci po absolvování školení nešetřili při hodnocení superlativy a velmi kladně hodnotili zejména formu vedení tréninku a praktický přínos pro svoji práci. Podle vyjádření jednoho z účastníků šlo o nejlepší školení, jakého se v poslední době zúčastnil.

Jsem přesvědčena, že na kladné hodnocení měla vliv přímá osobní zkušenost trenéra v dané problematice a praktické simulace spolu s živými příklady. Školení tak nebylo „jen výtahem z teorie“, ale naopak inspirující událostí pro všechny zúčastněné.

Těším se tedy na naši další spolupráci, která se jistě ponese ve smyslu výše uvedeného.