Reference Tomáš Gřešek

11. 5. 2017

Magická slova Mistrů života“ na mě zapůsobila hned z několika důvodů…

Celá kniha nabízí řadu podnětů, inspirace a návodů pro to, jak žít úspěšný život, život bez hranic a být zároveň šťastný a spokojený…

Kniha má logický sled. Je dobré si ji přečíst jako celek.

Pak doporučuji se ke knize vracet. Vracet se nejen k textu, ale hlavně k „akčním krokům“ na konci každé kapitoly. Akční kroky jsou velmi cennou součástí této knihy.

Pomocí akčních kroků budete do svého života implementovat myšlenky knihy a tedy „Magická slova mistrů“. Kniha je kniha s velkým „K“.

Je to kniha, která člověka vede k zamyšlení se nad sebou, ale zejména k činům. Knize tedy bude rozumět logický smýšlející člověk i člověk, který jedná srdcem. Dovolím si říct jedinečné dílo na českém trhu