Vytvořte si Podpůrný Tým.

tým, mastermind, masterminding

Váš Tým...

X. Díl Série Žijte Život, jaký Chcete!

Skoro každý ví, že rostliny potřebují živnou půdu, vodu a správnou teplotu. Má-li rostlina všechny potřebné podmínky k životu, dobře prosperuje.

Stejně tak to platí i o Vás.

Každá osoba potřebuje k tomu, aby prosperovala, určité podmínky a určité prostředí.

Pokud je nedostane nebo si je nepřipraví, pak nemůže růst ani vzkvétat.

Pokud nedosahujete takových výsledků, po kterých toužíte, a které by měly odpovídat Vaši odvedené práci, vložené energii a zaujetí, pak je možná kámen úrazu v prostředí, kde se nejčastěji pohybujete.

Prostředí, které Vás rozptyluje, nepodporuje, shazuje, demotivuje.

Musíte na něm přestat lpět, ať už jste v něm prožili cokoliv.

Opusťte jej a najděte nebo si vytvořte úrodnější.

Sestavením podpůrného týmu si vytvoříte prostředí, které bude podporovat Váš růst.

Vytvoříte si podhoubí, které bude hojně vyživovat Váš úspěch.

Představte si, že máte stálou skupinu pěti nebo šesti lidí, kteří se pravidelně setkávají za účelem:

 • řešení problémů,
 • generování a sdílení nápadů na dané téma,
 • sdílení informací, kontaktů, znalostí a zkušeností,
 • vzájemného povzbuzování a motivace a
 • v neposlední řadě k poskytování vzájemné konstruktivní zpětné vazby…

Vytvořit si svůj vlastní tým, to je dnes nutností.

Bezesporu. Ať už pracujete na čemkoliv, v dobře sestaveném a sehraném týmu dosáhnete mnohem více.

V tomto díle nechci ani tak mluvit o týmech, které pracují na jednom projektu, jako spíše o týmu lidí, kteří se navzájem rozvíjí a podporují.

Angličtina pro tuto skupinu lidí užívá slovo “masterminding”.

Co to vlastně je za skupinu lidí?

Je to tým lidí, který je pečlivě vybrán a sestaven tak, aby se nechal vést společnými idejemi, ale není nezbytně nutné, aby spolupracovali na nějakém určitém společném projektu.

Spíše jde o to, aby všichni členové týmu mohli využít podporující a rozvíjející prostředí, které takto vytvořený tým skýtá.
Samozřejmě je pravděpodobné, že časem určité společné projekty vzniknou a není důvod se tomu bránit.

Vytvořte si tým lidí, se kterými se budete radit, kteří Vás dokáží motivovat, když bude potřeba, kteří za něčím jdou, jsou pozitivní, rostou, zajímají se, jsou aktivní.

Prostě lidé, kteří Vás posunou směrem k úspěchu tím, že společně sdílíte svou vlastní zkušenost, ač třeba každý z Vás působí v jiném oboru nebo oblasti.

Vytvořte si tým lidí, se kterými se budete pravidelně stýkat a vzájemně se povzbuzovat směrem k dosažení Vašich cílů. Podporujte se navzájem. Potřebujete lidi, kteří dovedou snít o věcech, které nikdy předtím nebyly.

— John F. Kennedy

Působnost v jiném odvětví nejen, že není na škodu, někdy je přímo žádoucí.

Každý člověk, je nějakým způsoben ovlivněn tím, co dělá, svým oborovým zaměřením.

Má naučen určitý myšlenkový proces, na určité situace se dívá skrze naučená a osvědčená schémata.

Prostě děláme určité věci stejným způsobem, jako všichni ostatní v dané oblasti/oboru.

Důvod je ten, že se snažíme maximálně zjednodušit svůj život, abychom nemuseli přemýšlet nad každou banalitou.

1)Na jedné straně je toto chování osvobozující – můžeme lépe využívat svůj čas a svou mysl nemusíme zaměstnávat každou maličkostí.

2) Na druhé straně nám někdy naše vzorce myšlení brání překročit vlastní stín.

Tomu zabráníte, pokud do své skupiny zahrnete lidi z různých oborů, kteří se na problém budou zaručeně dívat z odlišné perspektivy.

 • Můžete tak získat nebývale kreativní řešení nebo využít zdroje, kterými disponujete, mnohonásobně efektivněji.
 • Můžete tak nejen překročit hranice svého zúženého vnímání světa, ale také postoupit rychleji a dále kupředu ve vlastních projektech.

Skupina využívající masterminding může vytvářet a soustředit zvláštní pozitivní energii, která je obsažena ve znalostech, v myšlenkách a ve zdrojích, kterými jednotliví členové skupiny disponují.

Ale aby taková skupina byla efektivní a plnila účel, pro který byla sestavena, musí se jednotliví členové cítit příjemně, pociťovat k sobě vzájemnou důvěru a říkat si pravdu bez obalu a také někdy nepříliš příjemnou pravdu bez obalu přijmout – zvláště jedná-li se o poskytovanou zpětnou vazbu.

Dalším nepsaným pravidlem je, že co se uvnitř skupiny řeklo, v ní taky zůstane.

Skupina lidí, která k sobě má cítit důvěru a je ochotna k sobě navzájem být absolutně otevřená a upřímná, se musí nějakou dobu poznávat a sžít.

Formování týmu není otázkou jednoho příjemně stráveného odpoledne.

Nejspíše to bude otázkou týdnu nebo měsíců, možná roků.

Ale jakmile takový tým budete mít, tak Vás to  vymrští směrem k obrovskému úspěchu. Vaše rychlost postupu akceleruje z příjemné vyjížďky k dráhovým rekordům.

Tým, který si vytvoříte, Vám může velmi pomoci, protože od lidí, se kterými se často stýkáme, hodně převezmeme.

Každý člen týmu má jiné stanovisko, zkušenosti, dovednosti a sítě kontaktů, ze kterých může vzájemně těžit celý tým.

Faktem je, že lidé, se kterými se často stýkáme, vytvářejí prostředí, které s nimi sdílíme.

A buď je toto prostředí k našemu růstu a osobnímu rozvoji příznivé, nebo ne.

Prostředí spolu s týmem lidí, kteří je vytváří, buď stimuluje Vaše mozkové závity, vybízí Vás k velkorysejšímu myšlení, dává Vám konstruktivní zpětnou vazbu, pomáhá Vám v osobním růstu, nebo prostě a jednoduše takové není.

Osobní zkušenost...

Zrovna dnes, když píšu tuto část kurzu, ke mně přijel na návštěvu člověk, se kterým jsme se poprvé setkali při práci na jednom projektu již před několika roky.

I když se nevidíme nijak pravidelně, tak neustále udržujeme kontakt.

Jednou za čas se potkáme, zajdeme na večeři, a mluvíme o tom, na čem kdo pracuje, mluvíme o svém osobním životě.

Mluvíme o tom, s kým jsme se kdo potkali, co je nového v našem okolí, vyměňujeme si nejnovější poznatky a objevy, které jsme v posledních týdnech udělali a vzájemně se tak obohacujeme.

Tato setkání nám každému z nás umožňují utřídit si vlastní myšlenky a přijmout nové, najít řešení na nejnovější problémy, povzbudit se a ujistit se, že směr, kterým jsme se vydali, je smysluplný a případně provést korekce.

Rozhovory, které vedeme, jsou pro nás oba velmi inspirující a rozvíjející.

Nadšení, které vždy za ten večer vyrobíme, nás zásobí na několik dalších dní dopředu.

Vy také můžete težit z podobných setkání.

Vytvořte si svůj vlastní tým.

A až si budete utvářet skupinu, jejíž společným jmenovatelem bude slovo „vítězství“, rozhodně se nebojte vybírat lidi, kteří jsou silnější, rychlejší, rozumnější, organizovanější, odvážnější, ctižádostivější nebo příjemnější ve společenském styku než Vy sami.

Dejte dohromady lidi z různých profesí a lidi, kteří projevují hlad dostat se dál.

Spolupracujte jen s energickými a sebejistými lidmi, neberte do svého týmu lidi, kteří mají status a ustrnuli na místě.

Musíte se snažit, aby Váš tým byl založen na dokonalosti.

Musíte si utvořit svou skupinu z lidí, kteří dodržují své slovo a jsou pracovití.

Nedopusťte, aby přijetí nového člena do kolektivu bylo založeno na jakékoliv protekci.

Kde najít lidi pro Vaši vlastní skupinu mastermindingu?

Vzpomeňte si nakolegy, se kterými jste pracovali na jakýchkoliv projektech.

 • Jaká atmosféra panovala v týmu?
 • Jak se kdo choval, jakou podporu a úctu prokazoval ostatním?

Vzpomeňte si, jak se vzpamatovával z porážek, aby mohl znovu hrát a nakonec vyhrát.

Vyberte ty nejlepší lidi, které najdete.

Možná nebudou mít všichni zájem, nevadí, hledejte a prosívejte.

Jedna z dalších možných variant je nechat si doporučit lidi pro svou skupinu od svých známých.

Nebo navštivte vzdělávací semináře a společenské události a seznamte se s novými lidmi.

Staňte se členy komunitních serverů jako facebook, linked in a nebo plus google a seznamte se s novými lidmi.

Hned na začátku si stanovte určitá kritéria, které budou muset potenciální členové Vašeho týmu naplnit, aby se mohli do Vašeho týmu dostat.

Nechtějte však každého.

Kdykoliv nejste stoprocentně přesvědčeni, že by určitý člověk do týmu měl patřit, tak jeho přijetí posuňte o několik týdnů.

Zvažte možnost s každým potenciálním novým členem týmu uspořádat setkání mezi ním a zbytkem týmu.

Každý z Vašeho současného týmu získá určitý konkrétní pocit, který posléze vyhodnotíte a Vaše rozhodování o přijetí bude výsledkem hlasování.

Zároveň nezapomeňte, že ideální velikost skupiny je pět až sedm lidí.

 • Pokud je menší, ztrácí svou dynamiku a potenciál.
 • Pokud je větší, je zkostnatělá a nepraktická.

Pravidelná setkání se stanou příliš dlouhými a hrozí, že se na problémy některých členů nedostane.

Skupina tak riskuje, že o tyto členy přijde.
Zároveň i osobní interakce a sdílení mezi jednotlivými členy týmu je minimální.

Členům týmu na sobě musí vzájemně záležet.

Ze skupiny, která nemá vnitřní vazby, nemá společné zážitky, a jsou si navzájem lhostejní nelze úspěšně vybudovat soudržnou a podporující se jednotku.

Jedním z nejlepších způsobů jak vytvořit společné pevné vazby, je vytvořit společný mimopracovní zážitek.

Z mých zkušeností se jako nejvhodnější jeví uspořádat teambuilding, kdy jednotliví členové týmu budou situacemi, které musí řešit, nuceni spoléhat jeden na druhého.

Budou si muset pomoci a vytvoří se mezi nimi přátelské pouto.

Schůzky všech členů by měly být organizované a dopředu by měla být známá alespoň přibližná náplň setkání.

Pravidelnost v setkávání je klíčem k posunům.

Doporučuji setkávat se jednou za čtrnáct dní.

Variantou může být setkání jednou za tři týdny nebo jednou za měsíc. Kratší intervaly nemají smysl, protože budete mít málo času provést změny, které na těchto setkáních vyplynou.

S delšími intervaly se snižuje potřeba po splnění závazku ke změně, který vůči skupině máte. Snižuje se Vaše odpovědnost vůči závazku, protože „kontrolní den”, je příliš vzdálen, je v nedohlednu.

Lidé jsou prostě odpovědnější, když mají stanovený cíl a termín splnění a jsou povinní podat vysvětlení, pokud nesplnili to, co si sami uložili.

Realitou je, že když víte, že se Vás někdo příští týden bude ptát na závazek, který jste učinili v minulém týdnu, tak podniknete kroky, které povedou ke splnění tohoto závazku.

Je to jeden ze způsobů, jak zajistit, abyste uskutečnili mnohem více.

Začněte sdružovat lidi a začněte dávat dohromady svůj vlastní tým již dnes.

Vezme Vám to nějaký čas a zase to od Vás žádá udělat určitou práci.

Pokud to však uděláte dobře, přínosy, které získáte, budou neuvěřitelné a mnohonásobně vyváží vloženou energii.

Těšte se na další část s názvem Činnost je správná volba a očekávejte jej v následujících pár dnech.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Žijte Život, jaký Chcete, registrujte se zde.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: