10. videolekce – Dárce života

Pokud dokonale pochopíte myšlenku, obsaženou v desáté lekci, dozvíte se, že se nic nestane bez přesné příčiny.

Budete moci své plány vypracovat podle přesných vědomostí.

Budete vědět, jak kontrolovat jakoukoliv situaci tím, že zapojíte do hry adekvátní příčinu. A když zvítězíte – a vy zvítězíte – budete přesně vědět, proč.

 • Obyčejný člověk, který nemá žádnou přesnou představu o příčině a následku, se nechá řídit svými city a pocity. Všeobecně chce své činy ospravedlnit.
 • Jestliže neuspěje jako podnikatel, řekne, že nemá šanci.
 • Nesnáší-li hudbu, řekne, že hudba stojí moc peněz.
 • Jestliže je jen řadovým zaměstnancem, řekne, že se mu bude dařit, lépe někdo jinde v jiné práci.
 • Jestliže nemá přátele, řekne, že jeho osobnost je příliš jemná na to, aby byla doceněná.

Nikdy do podrobností neprozkoumá svůj problém. Zkrátka neví, že každý následek je výsledkem přesné příčiny, ale snaží se uchlácholit omluvami a výmluvami.

Přemýšlí pouze v sebeobranných termínech. 

Člověk, který chápe, že neexistuje následek bez příslušné příčiny, myslí naopak neosobním způsobem. Základním faktům hledí vstříc nezávisle na následcích.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • Svobodně jde cestou pravdy bez ohledu na to, kam může vést.
 • Jasněvidí problémy až do konce a na požadavky odpovídá plně a čestně.
 • Výsledkem je to, že svět mu dává, co mu patří: přátelství, úctu, lásku a uznání.

Video k desáté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

 1. Co je to bohatství? Bohatství je výkvět moci. 
 2. Jaká je hodnota vlastnictví? Vlastnictví má hodnotu jen proto, že uděluje moc. 
 3. Jakou hodnotu má poznání příčiny a následku? Umožňuje člověku odvážně vytýčit plány a směle je uskutečnit. 
 4. Jakým způsobem je vyvolaný život v minerální říši? Jedině vniknutím nějaké živé formy. Jiného prostředku není.
 5. Co spojuje konečno s nekonečnem? Myšlení.
 6. Proč? Protože universální se nemůže manifestovat jinak, než skrze jedince.
 7. V čem spočívá příčinnost? V polaritě. Okruh musí být uzavřený. Universál je pozitivní stranou mince života, jedinec je stranou negativní. Myšlení vytváří okruh.
 8. Proč tolik lidí nedokáže vytvořit harmonické podmínky? Protože nechápou zákon. Chybí jim polarita. Nevytvořili okruh k navázání spojení.
 9. Jak to napravit? Vědomým uznání zákona přitažlivosti. Mít záměr uplatnit tento zákon v nějakém určitém cíli.
 10. Co z toho vyplyne? Myšlení se sjednotí se svým objektem a manifestuje ho, protože myšlení je produktem duchovního člověka a duch je tvůrčím principem Vesmíru.