11. videolekce – Indukce

Váš život je řízený zákonem, neboli skutečnými a věčně platnými principy, které se nikdy nemění.

Zákon působí v každém okamžiku a všude.
Zákony jsou základem veškeré lidské činnosti.

Z tohoto důvodu ti, kdo kontrolují obří průmyslová odvětví, jsou schopni určit s naprostou přesností, jaké procento ze stotisíců lidi bude reagovat na daný soubor podmínek….

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nicméně je dobré připomenout, že jestliže každý důsledek je výsledkem nějaké příčiny, důsledek se stává příčinou, která tvoří další důsledky a ty zase vytvářejí další příčiny.

Znamená to, že když aplikujete zákon přitažlivosti, musíte mít na mysli, že rozpoutáváte vztah příčinnosti buď k něčemu lepšímu, nebo k něčemu jinému, co má tendenci nabízet nekonečné možnosti.

Často slýchávám říkat: „V mém životě se vyskytla taková stresová situace, že to nemůže být výsledek mých myšlenek, neboť takový druh myšlenek, které by mohly přivodit podobný výsledek, jsem nikdy neudržoval“.

Zapomínáme však, že v mentálním světě platí, že „podobné se přitahuje“ a že myšlenky, které udržujeme, vytvářejí určitou družnost a spřízněnost. A družnost a spřízněnost provokují zase takové podmínky a prostředí, jenž jsou odpovědné za okolnosti, na které si stěžujeme…

Video k jedenácté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. V čem spočívá induktivní uvažování? Je to proces objektivního ducha, který umožňuje porovnávat určití množství různých příkladů až k nalezení jejich společného jmenovatele, jenž je všechny vyvolává.
  2. Co má za cíl tento způsob studia? Umožňuje nám objevit zákon, který poznamenal éru lidského progresu.
  3. Co vede a určuje čin? Je to potřeba a přání.
  4. Jaká je formule, umožňující nalézt spolehlivé řešení na každý individuální problém? Musíme věřit, že naše přání je už splněné a jeho splnění se realizuje.
  5. Kteří velcí učitelé to hlásali? Ježíš, Platon, Swedenborg.
  6. Jaký je výsledek tohoto procesu myšlení? Myslíme na absolutní úrovni a zasazujeme zrno, které, když zůstane v klidu, vzklíčí a přinese plody.
  7. Proč je to vědecky přesné? Protože je to přírodní zákon.
  8. V čem spočívá víra? „Víra je substancí věcí očekávaných a argumentem věcí neviditelných.“
  9. V čem spočívá zákon přitažlivosti? Zákon umožňuje manifestaci víry.
  10. Jakou důležitost přikládáte pochopení tohoto zákona? Odstranilo nejisté a rozmarné činitele z lidských životů a nahradilo je zákonem, rozumem a jistotou.