11. videolekce - Indukce - ŽivotbezHranic.cz

11. videolekce – Indukce

Váš život je řízený zákonem, neboli skutečnými a věčně platnými principy, které se nikdy nemění.

Zákon působí v každém okamžiku a všude.
Zákony jsou základem veškeré lidské činnosti.

Z tohoto důvodu ti, kdo kontrolují obří průmyslová odvětví, jsou schopni určit s naprostou přesností, jaké procento ze stotisíců lidi bude reagovat na daný soubor podmínek….

Nicméně je dobré připomenout, že jestliže každý důsledek je výsledkem nějaké příčiny, důsledek se stává příčinou, která tvoří další důsledky a ty zase vytvářejí další příčiny.

Znamená to, že když aplikujete zákon přitažlivosti, musíte mít na mysli, že rozpoutáváte vztah příčinnosti buď k něčemu lepšímu, nebo k něčemu jinému, co má tendenci nabízet nekonečné možnosti.

Často slýchávám říkat: „V mém životě se vyskytla taková stresová situace, že to nemůže být výsledek mých myšlenek, neboť takový druh myšlenek, které by mohly přivodit podobný výsledek, jsem nikdy neudržoval“.

Zapomínáme však, že v mentálním světě platí, že „podobné se přitahuje“ a že myšlenky, které udržujeme, vytvářejí určitou družnost a spřízněnost. A družnost a spřízněnost provokují zase takové podmínky a prostředí, jenž jsou odpovědné za okolnosti, na které si stěžujeme…

Video k jedenácté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. V čem spočívá induktivní uvažování? Je to proces objektivního ducha, který umožňuje porovnávat určití množství různých příkladů až k nalezení jejich společného jmenovatele, jenž je všechny vyvolává.
  2. Co má za cíl tento způsob studia? Umožňuje nám objevit zákon, který poznamenal éru lidského progresu.
  3. Co vede a určuje čin? Je to potřeba a přání.
  4. Jaká je formule, umožňující nalézt spolehlivé řešení na každý individuální problém? Musíme věřit, že naše přání je už splněné a jeho splnění se realizuje.
  5. Kteří velcí učitelé to hlásali? Ježíš, Platon, Swedenborg.
  6. Jaký je výsledek tohoto procesu myšlení? Myslíme na absolutní úrovni a zasazujeme zrno, které, když zůstane v klidu, vzklíčí a přinese plody.
  7. Proč je to vědecky přesné? Protože je to přírodní zákon.
  8. V čem spočívá víra? „Víra je substancí věcí očekávaných a argumentem věcí neviditelných.“
  9. V čem spočívá zákon přitažlivosti? Zákon umožňuje manifestaci víry.
  10. Jakou důležitost přikládáte pochopení tohoto zákona? Odstranilo nejisté a rozmarné činitele z lidských životů a nahradilo je zákonem, rozumem a jistotou.