12. videolekce – Zákon lásky

Ve čtvrtém paragrafu této 12 části najdete následující prohlášení: musíte především vzít na vědomí svou moc. musíte být smělí a mít odvahu. musíte mít přesvědčení tj. víru podle toho jednat. Když se soustředíte na určité myšlenky, když jim budete věnovat naprostou pozornost, najdete smysl v každé větě. Přitáhnete k sobě jiné myšlenky, které jsou s nimi v harmonii, a brzy pochopíte plný význam základního poznání, na nějž se zkoncentrujete.

Poznání se neaplikuje samo.

Je na nás, na jedincích, abychom ho aplikovali.

 Tato aplikace spočívá v zúrodnění mysli, která směřuje k živému cíli.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Čas a myšlenky, které většina lidí promarní zbytečným úsilí, by vykonaly zázraky, kdyby byly správně zaměřené na nějaký speciální cíl. Musíte zaměřit svou mentální sílu na určitou myšlenku, udržet jí tam a vyloučit při tom všechny ostatní myšlenky.

Jestliže jste se někdy dívali do hledáčku fotografického aparátu, zjistili jste, že když objektiv nebyl zaostřený, dojem byl nejasný a rozmazaný, zatímco se správným zaostřením se obrázek stal jasný.

Ilustruje to moc koncentrace. Nedokážete-li se soustředit na zaměřený cíl, získáte jen mlhavý, nejasný a rozmazaný náčrt svého ideálu. Výsledek pak bude tomuto mentálnímu obrazu odpovídat.

Video k dvanácté lekci:

   

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jak co nejlépe dosáhnout nějakého cíle ve svém životě? Pochopením duchovní podstaty myšlení.
  2. Které jsou 3 nesmírně důležité etapy? Poznání své moci, odvaha a přesvědčení.
  3. Jak dosáhnout praktického poznání? Pochopením přírodních zákonů.
  4. Jaká je odměna za pochopení těchto zákonů? Uvědomění si své schopnosti přizpůsobit se božskému a nezměnitelnému principu.
  5. Co ukáže výši úspěchu, jehož dosáhneme? Stupeň, na němž pochopíme, že nemůžeme změnit Nekonečno, ale že s ním musíme spolupracovat.
  6. Jaký princip dává myšlení dynamickou sílu? Zákon přitažlivosti, jenž spočívá na vibraci, která zase spočívá v zákonu lásky. Myšlenka napuštěná láskou, se stává nepřemožitelnou.
  7. Proč se tomuto zákonu nedá odporovat? Protože je to přírodní zákon. Všechny přírodní zákony jsou dokonalé a nezvratné a jednají s matematickou přesností. Neznají ani varianty ani odchylky.
  8. Proč je pro nás často obtížné najít řešení našich životních problémů? Ze stejného důvodu jako najít správné řešení nějakého matematického problému, Operátor je špatně informovaný nebo nezkušený.
  9. Proč je pro ducha nemožné přijmout nějakou novou myšlenku? Žádná vibrující buňka našeho mozku není schopná ji přijmout.
  10. Jak získat moudrost? Koncentrací. Je to rozvinutí (něčeho svinutého). Přichází z nitra.