13. videolekce – Nejsme lidským červem

Fyzická věda je odpovědná za úžasnou éru vynálezů, které dnes známe, ale duchovní věda pokračuje v takové životní dráze, jejíž možnosti nelze předpovídat. Dřív byla duchovní věda územím nevzdělanosti, pověrčivosti a mysticismu. Dnes se člověk zajímá jen o definované metody a demonstrovaná fakta. Víme, že myšlení je duchovním procesem, že vize a představivost předchází činnosti a událostem, že přišel den snílků.

Následující řádky pana Herberta Kaufmana jsou v této souvislosti zajímavé.

„Jsou to architekti velkoleposti. Jejich vize sídlí v jejich duši. Zkoumají za závoji a mlhami pochyb a pronikají zdmi budoucnosti. Opásané pneumatiky, ocelové pásy, nebo vířící šrouby jsou člunky tkalcovského stavu, na němž tkají své magické gobelíny. Stejní jako tvůrci impéria, bojovali za větší věci, než jsou koruny a za stolice vyšší, než jsou trůny. Vaše domy jsou vystavěny na zemi, kterou nalezl snílek. Obrazy na stěnách jsou vizemi duše snílka. Jsou to vzácní vyvolenci – ti, kdo ukazují cestu. Zdi se rozdrobují a impéria se hroutí. Mořský příval smývá a rozbíjí na kusy skály pevnosti. Rozpadající se národy odpadávají od tepny Času a jen věci, které stvořil snílek, dál přežívají.

Třináctá část, která následuje, vysvětluje, proč se sny snílka realizují…

Vysvětluje zákon příčinnosti, podle něhož snílkové, vynálezci, autoři, ale i finančníci dosahují uskutečnění svých přání. Vysvětluje zákon, umožňující věci, kterou vizualizujeme ve svém duchu, aby nám nakonec patřila.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Video k třinácté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jakou metodou získávají a aplikují přírodní filosofové své znalosti? Pečlivě, trpělivě a přesně pozorují různá fakta pomocí všech nástrojů a zdrojů, které ovládají, dřív, než vyhlásí znění obecných zákonů.
  2. Jak si můžeme být jistí, že tato metoda je správná? Tím, že se vyhneme předsudkům, které spočívají v zanedbávání nebo překroucení nepříjemných faktů.
  3. Které kategorie faktů jsou nejvíc ceněné? Ty, které jsou nevysvětlitelné běžným pozorováním.
  4. Na čem je tento princip založený? Na rozumu a zkušenostech.
  5. Co odstraňuje? Pověry, obyčeje a to, co předcházelo.
  6. Jak byly objeveny tyto zákony? Zevšeobecněním nezvyklých a zvláštních faktů, tvořících výjimku.
  7. Jak můžeme vysvětlit značnou část zvláštních jevů, dodnes nevysvětlitelných, které se neustále vyskytují? Tvůrčí mocí mysli.
  8. Proč? Protože když se o něčem dozvíme, můžeme si být jistí, že to vyplývá z přesné a určené příčiny a že tato příčina funguje s neměnnou přesností.
  9. Jaký je výsledek tohoto poznání? Vysvětlí příčinu všech možných podmínek jak fyzických, tak mentálních nebo duchovních.
  10. Co je v našem vlastním zájmu? Uznání faktu, že poznání tvůrčí podstaty myšlení nás uvádí do kontaktu s nekonečnou mocí.