14. videolekce – Elektrony řídí duch

Až do této chvíle jste díky studiu objevili, že myšlení je duchovní činností a že je tedy obdařené tvůrčí mocí.
Neznamená to, že jen některé myšlení je tvůrčí, ale že tvůrčí je veškeré myšlení – pozitivní i negativní. Tento princip může být tedy v procesu negativního myšlení uplatněný negativním způsobem.
Vědomí a podvědomí jsou jen dvě fáze činnosti mentálu. Vztah mezi podvědomím a vědomím je analogický se vztahem, který existuje mezi korouhvičkou a větrem.
 

Jako sebemenší vánek působí na korouhvičku, tak i sebemenší myšlenka, udržovaná ve vědomí, vytváří ve vašem podvědomí činnost, přesně odpovídající hloubce pocitu, jenž charakterizuje vaší myšlenku a intenzitě, s jakou se této myšlence oddáváte.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Když tedy odmítáte přijmout neuspokojivé podmínky, odstraníte je tak z tvůrčí moci vašeho myšlení. Utnete je až u kořene a podryjete jim vitalitu.

Nezapomínejte, že zákon růstu řídí každý projev v objektivním světě a to tak, že odhození nežádoucích podmínek nevyvolává okamžitou změnu.

I rostlina, které utnete kořeny, zůstane ještě po nějakou dobu svěží, ale pak postupně uvadá a nakonec zahyne. Když se ve své mysli přestanete zabývat neuspokojenými podmínkami, skoncujete s nimi, ale jen postupně.

Uvidíte, že je to zcela opačná cesta, než ta, kterou máme přirozené sklony se ubírat.

Proto také bude mít zcela opačné účinky v porovnání s těmi, které běžně získáváme. Většinou se s aktivní pozorností koncentrujeme na své neuspokojivé podmínky a tím jim poskytujeme potřebou energii a vitalitu k zajištění jejich ještě většímu růstu.

Video k čtrnácté lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jaký je zdroj veškeré moudrosti, veškeré moci a veškeré inteligence? Zdrojem je universální Duch.
  2. Z čeho pochází veškerý pohyb, světlo, teplo a barvy? Z universální energie, která je manifestací universálního ducha.
  3. Z čeho pochází tvůrčí moc mysli? Z universálního Ducha.
  4. V čem spočívá myšlení? Je to duch v pohybu.
  5. Jak se universální Duch rozrůzňuje do formy? Jedinec je prostředkem, jímž Duch provádí různé kombinace, které se projevují ve vytváření fenoménů.
  6. Jak se to děje? Schopnost jedince myslet je jeho schopností působit na universálního Ducha a manifestovat ho.
  7. Která je první forma, přijatá duchem, o níž víme? Elektrony, které vyplňují veškerý prostor.
  8. Odkud pocházejí všechny věci? Z Ducha.
  9. Jaký je výsledek změny myšlení? Změna podmínek.